Yalova Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanı

Yalova Üniversitesi akademisyen alımı ilanı 13.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı! İlana göre Yalova Üniversitesi çeşitli alanlardan öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek. İlana ilişkin detaylar yazının devamında yer almaktadır. İlandaki önemli tarihler ise şöyle:

 • İlan Başlama Tarihi: 13.10.2022
 • İlan Bitiş Tarihi: 27.10.2022
 • Kadro Sayısı: 44
 • Şehir: Yalova
 • Başvuru Şekli:  Şahsen

Yalova Üniversitesi Akademisyen Alımı Detayları

İlanda akademisyen alımıyla ilgili şu cümlelere yer verilmiştir: “Yalova Üniversitesi bünyesindeki birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.”

Yalova Üniversitesi Akademisyen Alımı Kadroları

Yalova Üniversitesi Akademisyen Alımı Kadroları ile ilgili tüm detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere Yalova Üniversitesi tarafından farklı ana bilim dalları dahilinde kadro açılmıştır.

ANABİLİM DALI/
PROGRAM
UNVANIARANAN NİTELİKLER
Tıbbi Biyokimya Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya Alanında Doktora yapmış olmak. Tıp Fakültesinde en az İki Dönem Ders vermiş olmak. Resveratrolün İskemi Reperfüzyonla İndüklenen Oksidatif Rat Overi Hasarında Etkisi üzerine çalışması olmak. Obezite Merkezinde Çalışma Tecrübesine sahip olmak.
Radyoloji Anabilim
Dalı
ProfesörKas-İskelet Radyolojisi Artrografik Uygulamalarda Pratik Deneyime sahip olmak. İleri Nöroradyolojik İncelemelerde Tecrübe sahibi olmak ve Yeni Geliştirilen Mr Sekanslarının Nöroradyolojik İncelemelerde Etkinliğini Ortaya Koyan Uluslararası Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makalelere sahip olmak.
Radyoloji Anabilim
Dalı
DoçentYapay Zekanın Nöroradyoloji ve Kas-İskelet Radyolojisinde Uygulanmasıyla İlgili çalışmalar yapmış olmak. Manyetik Rezonans Görüntüleme Artrografi Alanında Radyolojik çalışma
yapmış olmak.
İç Hastalıkları Anabilim DalıProfesörEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Alanında Uzman olup,
Diyabetli Hastalarda Glikolize Hemoglobin Bilinci ve Hastalığın Regülasyonu İle İlişkisi üzerine çalışmaya sahip olmak.
İç Hastalıkları Anabilim DalıDoçentDoçentliğini Tıbbi Onkolojide almış olmak. Tıp Fakültesinde Ders anlatmış olmak. Geriatrik Onkoloji Alanında Bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Karaciğer Toksisitesini Araştıran Deneysel çalışma yapmış olmak.
İç Hastalıkları Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
Uzmanlığını İç Hastalıkları Alanında yapmış olmak. Diyabetik Hiperglisemi ve Komplikasyonlarının Yönetiminde Kaempferol Etkinliği ve Tiroid Kanserlerinin Tiroid Bezi Üzerindeki Lokalizasyonu, Lenf Düğümlerinin Metastazları İle İlgili çalışması olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
Uzmanlığını Çocuk ve Ergen Pskiyatrisi alanında yapmış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi Alanında yapmış olmak. Servikal Üst Torasik Omurganın Laminar Vidalarla Stabilizasyonu ve Willis Poligonu Anterior Dolaşım Anevrizmalarının Klipslenmesi
Üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim
Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi Alanında yapmış olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim
Dalı
ProfesörPerinatoloji Yan Dalı İle Birlikte Tüp Bebek Sertifikasının Bulunması, Gebelikte Ankilozan Spondilitle İlgili çalışması olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim
Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
Covid-19 İle Enfekte Olmuş Gebelerin ve Üreme Çağındaki Kadınların Vaginal Sıvısında SARS-COV-2 Virüsünün Varlığı İle
İlgili çalışmalar yapmış olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı
Doçentİzole Sol Ön İnen Arter Lezyonlarında İlaç Kaplı Stent İle Baypasın Karşılaştırılması Üzerine çalışması olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı
DoçentSpinal Anestezi Uygulanan Varis Hastalarında Shivering ve Akciğer
Nakillerinde Anestezi Yönetimi Üzerine çalışması olmak.
Üroloji Anabilim
Dalı
ProfesörTürk Popülasyonunda Apoptozla İlişkili FAS Ve FASL Genlerindeki
Fonksiyonel Genetik Varyantlar ve Mesane Kanseri Riski
Konusunda çalışması olmak.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim
Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
Mandibular Kondil Fraktürleri, Dudak Damak Yarık Operasyonlarının Çene Gelişimi ve Vomer Morfolojisine Etkisi Alanında çalışması olmak. İleri İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası
olmak.
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim DalıProfesörLarinks Kanserinde Tümör Mikroçevresindeki İzlenen Anti-Tümöral Yanıtlar Üzerine çalışması olmak.
Kulak, Burun,
Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz alanında yapmış olmak.
Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
Sosyal Hizmet Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Mültecilik, Travma ve Cinsel İstismar Konularında çalışmalar yapmış olmak. En az 3 yıl Lisans Düzeyinde Ders vermiş olmak.
Hadis Anabilim DalıDoçentÇağdaş Muhaddisler Hakkında Çalışmaları Bulunmak ve Arapça
Yabancı Dilde Ders Verebilecek Yeterliliğe sahip olmak.
Arap Dili ve Belegati Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
Arapça en az bir eserin Tahkîkini yapmış olmak. Arapça Yabancı Dilde Ders Verebilecek Yeterliliğe sahip olmak.
Arap Dili ve Belegati Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
Arap Dili ve Belegati Alanında Doktora yapmış olmak ve Dil Bilim/Semantik Konusunda çalışmaları bulunmak.
İslam Hukuku
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
Fıkıh Usulünde Dil, Dilin Kesinliği, Lafız Meseleleri gibi konular
üzerinde çalışmaları olmak.
Din Eğitimi Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
Din Eğitimi Alanında Doktora yapmış olmak. Maneviyat Bilinci, Manevi Değer Algıları, Öğretim programları konularında çalışmaları olmak. Öğretmenlerin Mesleki Yetkinliklerinin Geliştirilmesi ve Özel Eğitim Konularında Ulusal/Uluslararası proje yapmış olmak.
Din Sosyolojisi
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
Din Sosyolojisinde Doktora yapmış olmak. Arapça dil sınavından en az 85 puan almış olmak. Sosyal güven, sosyal ağlar ve dinarlık
ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Resim Anasanat
Dalı
DoçentResim Bölümü Lisans Mezunu olup, Resim Alanında Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak. Doçentliğini Plastik Sanatlar Alanından almış olmak. Güncel Sanat, Renk Teorileri ve Göç Konularında çalışmalar yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında İlgili Alanda Ders vermiş olmak.
İç Mimarlık Anasanat DalıDr. Öğr.
Üyesi
İç Mimarlık Alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Kurgusal Mekan, Kurumsal Kimlik, Fijital Tasarım Konularında çalışmalar yapmış olmak. Yüksek Öğretim
Kurumlarında İç Mimarlık Alanında Ders vermiş olmak.
İdare Hukuku Anabilim DalıDoçentHukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini İdare Hukuku Alanında almış olmak. Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal Denetimi ve İlaç Hukuku Alanında çalışmaları olmak.
Yüksek Öğretim Kurumlarında İdare Hukuku Alanında Lisans
Düzeyinde Ders vermiş olmak.
İslam Hukuku
Anabilim Dalı
Doçentİslam Hukukunda Hüküm Teorisi, Genel İşlem Koşulları ve
İcra-İflas Hukuku Konularında çalışmaları olmak.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim DalıDoçentDoçentliğini Kimya Mühendisliği Bilim Alanından Almış Olmak. Biyokütlenin Termokimyasal Dönüşüm Prosesleri Konusunda çalışmalar yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında İlgili Alanda en az 5 yıl Lisans ve Lisansüstü Seviyede Ders vermiş
olmak.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
Kimya Mühendisliği Alanında Lisans ve Yüksek Lisans yapmış olmak. Enerji Bilimi ve Teknoloji Alanında Doktora yapmış olmak. Lisans Düzeyinde Yenilenebilir Enerji Alanında Ders vermiş olmak.Yüksek Fırınlarda Enerji Verimliliği ve Çevresel Etki
Belirleme Alanında çalışması olmak.
Kimya Mühendisliği Anabilim DalıDoçentHacimsel Yanma Sentezi Yöntemi İle Kompozit Malzeme Üretimi ve Seramik Köpük Filtre Üretimi Konusunda çalışmaları olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında İlgili Alanda en az 3 yıl Ders vermiş
olmak.
Kimya Mühendisliği Anabilim DalıDoçentKimya Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak, Doçentliğini Kimya Mühendisliği Alanından almış olmak. Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Hücreleri, Polimer Elektrolit Malzemelerin Dielektrik Özellikleri ve Yağ Bazlı Polimer Bağlayıcılar konularında
çalışmaları bulunmak.
Kimya Mühendisliği Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
Doktorasını Kimya ve Süreç Mühendisliği Alanında yapmış olmak. Sentez Gazından Sülfür Bileşiklerinin Temizlenmesi ve Atık Sulardan Fotokatalitik Yöntem İle Kirleticilerin Giderilmesi Konularında Bilimsel çalışma yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarının Kimya Mühendisliği Programında Lisans Düzeyinde
Ders vermiş olmak.
Bilgisayar Yazılımı Anabilim DalıDoçentDoçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında almış
olmak. Yapay Zeka, Sezgisel Algoritmalar ve Robotlarda Yol
Planlama İle İlgili çalışmaları bulunmak.
Spor Yöneticiliği Anabilim DalıDoçentSpor Yöneticiliği Bölümü Lisans mezunu olup, Spor Yöneticiliği Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanından almış olmak. Sporda Mobbing, Kayırmacılık ve Temel Psikolojik İhtiyaçlar Üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı (Erkek)DoçentDoçentliğini Kimya Bilim Alanında Almış olup, Katalitik Oksidasyon, Korozyon ve Elektrokimya Alanında çalışmaları olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarının Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Programında en az 10 yıl Ders vermiş olmak.
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Programı
DoçentIsı Pompalı Gıda Kurutma Sistemlerinin Tasarımı ve Performansı Üzerine Bilimsel Araştırma Projeleri ve Konu İle İlgili çalışmaları bulunmak. Yüksek Öğretim Kurumlarının İklimlendirme ve Soğutma
Teknolojileri Programında en az 10 yıl Ders vermiş olmak.
Pazarlama ProgramıDoçentDoçentliğini Pazarlama Bilim Alanında almış olmak. Sosyal Medya Reklamcılığı ve Sosyal Medyada Pazarlamanın İşleyişi Konusunda çalışmaları bulunmak. Yüksek Öğretim Kurumlarının Pazarlama
Programında en az 10 yıl Ders vermiş olmak.
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ProgramıDr. Öğr.
Üyesi
Gıda Mühendisliği Lisans olup, Gıda Mühendisliği Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Bitkisel Yağlarda Oksidasyon ve Su Ürünleri Üzerine çalışmaları olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarının Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programında en az
5 yıl Ders vermiş olmak.
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi ProgramıDr. Öğr.
Üyesi
Su Ürünleri Alanında Doktora yapmış olmak. Yenilebilir Filmlerin ve Bitkisel Ekstraktların Su Ürünlerinde Kullanımına Yönelik Bilimsel çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarının Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Programında en az 3 yıl Ders vermiş
olmak.
Turizm ve Otel İşletmeciliği ProgramıDr. Öğr.
Üyesi
Turizm İşletmeciliği Alanında Doktora yapmış olmak. Post-Modern Turizm ve Turizm İşletmelerinde Kripto Para Kullanımı Üzerine Bilimsel çalışmaları bulunmak. Yüksek Öğretim Kurumlarının Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında en az 3 yıl Ders vermiş
olmak.
Turizm ve Otel İşletmeciliği ProgramıDr. Öğr.
Üyesi
Turizm İşletmeciliği Alanında Doktora yapmış olmak. Turizm İşletmelerinde Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri İle Turizm İşletmelerinde Kripto Para Kullanımı Üzerine Bilimsel çalışmaları bulunmak. Yüksek Öğretim Kurumlarının Turizm ve Otel
İşletmeciliği Programında en az 2 yıl Ders vermiş olmak.
Özel Güvenlik ve Koruma ProgramıDr. Öğr.
Üyesi
Sosyoloji Alanında Doktora yapmış olmak. Ekonomik Kriz ve Suç Sosyolojisi Alanlarında çalışmaları bulunmak. Yüksek Öğretim
Kurumlarında en az 10 yıl Ders vermiş olmak.
Medya ve İletişim ProgramıDr. Öğr.
Üyesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans Mezunu olmak, Sinema Alanında Doktora veya Sanatta Yeterlilik Yapmış olmak. Belgesel Film ve Türk Sineması Alanlarında Bilimsel Çalışmalar veya Sanatsal Etkinlikler yapmış olmak. Yüksek Öğretim
Kurumlarında en az 3 yıl Ders vermiş olmak.

Yalova Üniversitesi Akademisyen Alımı Evraklar

Profesör kadrosuna başvuracak olan adaylar için:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca

 • Araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,
 • Varsa yabancı dil belgesi,
 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Özgeçmiş,
 • yayın listesi,
 • tebliğ,
 • bilimsel çalışmalar,
 • bilimsel çalışmalarına yapılan atıflar,
 • eğitim-öğretim faaliyetleri ve
 • 1 adet fotoğraflarını kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak olan adaylar için:

2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna

 • özgeçmişlerini,
 • 1 adet fotoğraflarını,
 • nüfus cüzdan suretlerini,
 • doçentlik belgelerini,
 • yabancı dil sınavı başarı belgesi,
 • bilimsel yayınlarını,
 • kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve
 • eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı ilanlarını sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için her gün paylaşıyoruz. Facebook veya Instagram sayfamızı takip ederek ilanlardan anında haberdar olabilirsiniz!

Sosyal medya kullanmıyorsanız Telegram’dan grubumuza katılın ve bildirimleri açık tutun! Böylece güncel akademik personel ilanlarını anında inceleyebilirsiniz!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir