Ege Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Ege Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı 20.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı! İlan detaylarına göre Ege Üniversitesi 33 akademisyen alımı gerçekleştiriyor. Resmi Gazete’deki duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir:

“Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.”

Ege Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Detayları

Ege Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Detayları şu şekildedir:

 • Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan Başlama Tarihi: 20.11.2023
İlan Bitiş Tarihi: 09.12.2023
Kadro Sayısı: 33
Şehir: İzmir
Başvuru Şekli:  Elektronik

Ege Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Şartlar

 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 • Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.
 • Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • İlan “www.ege.edu.tr” adresinde yayınlanacaktır.
 • (*)Yabancı Dil ağırlıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
 • İdare gerekli gördüğü taktirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Ege Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı İstenen Belgeler

 • -Son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf,
 • -Kimlik belgesi,
 • -e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi,
 • yabancı dil sınav sonuç belgesi,
 • erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge),
 • hizmet belgesi,
 • özgeçmiş
 • eserler listesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını tarayarak https://apas.ege.edu.tr üzerinden yüklemesi gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından başvuracak olanlar için geçerlidir.

Ege Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Kadro Detayları

Ege Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Kadro Detayları aşağıdadır:

Kadro UnvanAnabilim
Dalı/Anasanat
Dalı/Program
İlan Açıklaması
ProfesörÇocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim
Dalı
(Çocuk İmmünolojisi
ve Alerji Hastalıkları)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı
olmak. Primer İmmün yetmezlikler ve akım
sitometrik incelemeler alanında deneyimli
olmak.
Profesörİç Hastalıkları Anabilim
Dalı (Nefroloji)
Nefroloji uzmanı olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiNöroloji Anabilim DalıNöro-oftalmoloji, Nöro-otoloji ve İnme
konularında deneyimli ve çalışmaları olmak.
ProefesörKulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları Anabilim
Dalı
Baş ve Boyun Kanserleri Cerrahisi
konusunda deneyimli ve çalışmaları olmak.
DoçentGöz Hastalıkları
Anabilim Dalı
Oküler yüzey kök hücre araştırmaları
konusunda deneyimli olmak.
DoçentGöz Hastalıkları
Anabilim Dalı
Pediatrik oftalmoloji ve nörooftalmoloji
alanında deneyimi ve çalışmaları olmak
Dr. Öğr. ÜyesiGöz Hastalıkları
Anabilim Dalı
Prematüre retinopatisi tanı ve tedavisinde
tıbbi ve cerrahi retina alanlarında deneyimli
ve çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiFarmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim
Dalında doktora yapmış olmak.
DoçentEndodonti Anabilim
Dalı
Endodonti alanında doçent olmak. Kanal
eğelerinin kırılma direnci veya yeniden
kanal tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.
ProfesörMoleküler Biyoloji
Anabilim Dalı
Biyoloji alanında doçent olmak.
Glikobiyoinformatik ve Kanser
Glikobiyolojisi alanında çalışmaları olmak
ProfesörTopoloji Anabilim DalıMatematik Bilim alanında doçent olmak.
Topoloji üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiBiyomühendislik
Anabilim Dalı
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında
doktora yapmış olmak. Su ve atıksulardan
Perflorlu bileşikler ve farmasötikler gibi
mikro kirleticilerin elektrokimyasal prosesler
ile giderimi konularında çalışmaları olmak.
İngilizce dil puanının 85 olması.
ProfesörBilgisayar Yazılımı
Anabilim Dalı
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında
doçent olmak. Araç Tasarsız Ağlar,
Biyoinformatik ve Makine Çevirisi
alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce dil
puanının 85 olması.
DoçentTekstil Bilimleri
Anabilim Dalı
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında
doçent olmak. Medikal tekstil, tekstil yüzey
modifikasyonu, lifli kompozit yapılar ve
iyonik sıvılar konularında çalışmaları olmak.
İngilizce dil puanının 85 olması
Dr. Öğr. ÜyesiGıda Teknolojisi
Anabilim Dalı
Lisans ve lisansüstü derecelerini Gıda
Mühendisliği alanında almış olmak. Bitkisel
yağ teknolojisi ve rafinasyon aşamalarının
optimizasyonu konusunda çalışmaları
olmak. Çok değişkenli yöntemlerle
zeytinyağı klasifikasyonu ve tağşişi
konusunda araştırmalar yapmak. İngilizce
dil puanının 85 olması.
DoçentKimyasal Teknolojiler
Anabilim Dalı
Kimya Mühendisliği alanında doçent olmak.
Fosil yakıtlardan ve biyokütlelerden
termokimyasal yöntemlerle enerji ve
kimyasal hammadde üretimine yönelik
çalışmaları olmak. İngilizce dil puanının 85
olması
Dr. Öğr. ÜyesiKimyasal Teknolojiler
Anabilim Dal
Lisansını Mühendislik alanında yapmış
olmak. Yenilenebilir enerji,kimyasal
polimerik malzemelerin üretim teknolojileri
alanında çalışmaları olmak. İngilizce dil
puanının 85 olması
Dr. Öğr. ÜyesiTemel İşlemler ve
Termodinamik
Anabilim Dalı
Lisansını Kimya Mühendisliğinde yapmış
olmak. Nano
-akışkanlar, nanomalzemeler,
nanokompozitler, kaplama ve polimerik
malzemeler konusunda çalışmaları olmak.
İngilizce dil puanının 85 olması.
Dr. Öğr. ÜyesiAvlama Teknolojisi
Anabilim Dalı
Su Ürünleri Mühendisi olmak. Balıkçılık
ekonomisi ve örgütlenmesi ile toplumsal
cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar olmak.
Dr. Öğr. Üyesiİşleme Teknolojisi
Anabilim Dalı
Su Ürünleri Mühendisi olmak. Yüksek
lisansını ve doktorasını Su Ürünleri Avlama
ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında
yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesiİç Sular Biyolojisi
Anabilim Dalı
Su Ürünleri Mühendisi veya Hidrobiyolog
olmak. Tatlısu Zooplanktonu konusunda
çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiTarla Bitkileri Anabilim
Dalı
Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olmak. Lif
bitkileri üzerine doktora yapmış olmak.
Stres fizyolojisi üzerine çalışmaları olmak
Dr. Öğr. ÜyesiGörsel İletişim
Tasarımı Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Fakültesi lisans mezunu
olmak. Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Yeni medyada interaktif tasarım ve dijital
sinema alanlarında çalışmaları olmak.
DoçentTürk ve İslam
Sanatları Anabilim Dalı
Türk İslam Sanatı Bilim alanında doçent
olmak. Mimari ve El Sanatları konusunda çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesiİslam Felsefesi
Anabilim Dalı
İslam Felsefesi alanında doktora yapmış
olmak. Duygu felsefesi üzerine çalışmaları
olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiTasavvuf Anabilim DalıTasavvuf alanında doktora yapmış olmak.
İhtida ve vicdan üzerine çalışmaları olmak
Dr. Öğr. ÜyesiKelam Anabilim DalıKelam alanında doktora yapmış olmak.
Sinirbilim
- kelam ilişkisi üzerine çalışmaları
olmak.
Dr. Öğr. Üyesiİktisat Politikası
Anabilim Dal
İktisat alanında doktora yapmış olmak.
Makroekonomik finans veya enerji
ekonomisi alanında çalışmaları olmak.
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip
olmak.
Dr. Öğr. Üyesiİktisat Politikası
Anabilim Dalı
İktisat alanında doktora yapmış olmak.
Sanayi ekonomisi veya bölgesel ekonomi
alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiSayısal Yöntemler
Anabilim Dalı
İşletme alanında doktora yapmış olmak.
Süreç Madenciliği veya Genetik Algoritma
konularında çalışmaları olmak. İngilizce
ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiBilgi Teknolojileri
Anabilim Dalı
Bilgi Teknolojileri veya Bilgisayar
Mühendisliği alanlarından birinde doktora
yapmış olmak. Bilgisayar Ağları ve Veri
Güvenliği alanlarında çalışmaları ve
yayınları olmak
Dr. Öğr. ÜyesiTürk Dili ve Lehçeleri
Anabilim Dalı
Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalında
doktora yapmış olmak. Tarihi Kıpçak ve
Memluk lehçelerinde yayınları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiTürk Sanatı Anabilim
Dalı
Türk Sanatı ve Sanat Tarihi bilim alanında
doktora yapmış olmak.

En Güncel Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Her gün Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı ilanlarını sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için paylaşıyoruz.

Sitemizde yayımlanan akademik personel ilanları haberlerine anlık olarak sosyal medyadan da ulaşmak için tek yapmanız gereken Telegramdan bizi takip etmek ve bildirimlerin sesini açık tutmak!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir