Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademik personel ilanında farklı bölümlere ait öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 10.06.2022 Tarihinde yayımlanan Resmi gazete duyurusuna göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 53 akademik personel alımı gerçekleştirecek. İlan detayları yazımızın içinde yer almaktadır.

İlan Tarihi : 10.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 24.06.2022
Kadro Sayısı : 53
Şehir : Hatay
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yayınladığı ilanı “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.” şeklinde belirtmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personel İlanı Kadroları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademik personel alımı ile ilgili farklı fakülte ve programlardan alınacak profesör, doçent ve dr. öğretim üyesi alımlarına ayrıca alım yapılacak öğretim elemanlarına ilişkin ilanın detayları aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

Kadro derecelerini, sayılarını ve bölüme ait bilgileri öğrenebilir, başvuru için gerekli şartlara ulaşabilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMUNVANNİTELİKLER
ANTAKYA DEVLET KONSERVATUVARITÜRK MÜZİĞİTÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTürk Müziği veya Müzik Eğitimi alanında doktora/sanatta yeterlilik yapmış olup ilgili alanda konser ve resital vermiş olmak.
ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİZASYONLOJİSTİK PR.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİİşletme anabilim dalında doktora yapmış olup lojistik yönetimi ve endüstri 4.0 üzerine çalışmış olmak.
LOJİSTİK PR.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİİşletme anabilim dalında doktora yapmış olup dış ticaret sermaye şirketleri ve stratejik yönetim konusunda çalışmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUBEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİDOÇENTSpor Bilimleri Temel alanında doçent unvanı almış olup kültürel zekâ konusunda çalışmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERENDODONTİDOÇENTİlgili alanda doçent unvanı almış olup postoperatif ağrı ve endodontik giriş kavitesi konusunda çalışmış olmak.
PERİODONTOLOJİDOÇENTPeriodontoloji uzmanı olup ilgili alanda doçent unvanı almış ve periodontal mikrobiyoloji alanında çalışmış olmak.
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne göre ilgili alanda uzman olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİMatematik Eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olup uzaktan matematik eğitimi konusunda çalışmış olmak.
TEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Türkçe Eğitimi bilim dalında doktora yapmış olup akran değerlendirme konusunda çalışmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYAORGANİK KİMYAPROFESÖROrganik Kimya alanında doçent unvanı almış olup kiral pirazolon türevi bileşikler konusunda çalışmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARIİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATIDOÇENTBatı Dilleri ve Edebiyatları bilim/sanat dalında doçent unvanı almış olup cinsiyet ve anlatı biçimleri konusunda
çalışmış olmak.
FİZİKKATIHAL FİZİĞİDOÇENTİlgili alanda doçent unvanını almış olup metal matris
kompozitlerin üretilmesi ve yüklü parçacıklarda enerji kaybı konusunda çalışmış olmak.
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK HALK BİLİMİDOÇENTİlgili alanda doçent unvanı almış olup Türk Halk Kültürü,
gelenek ve inançlar üzerine çalışmış olmak.
COĞRAFYATÜRKİYE COĞRAFYASIDOÇENTİlgili alanda doçent unvanını almış olup mekânsal veri ve
sayısal görüntü analizleri konularında çalışmış olmak.
FİZİKİ COĞRAFYADOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
İlgili alanda doktora yapmış olup iklim ve iklim değişikliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uzaktan algılama konularında
çalışmış olmak.
BEŞERİ VE İKTİSADİ
COĞRAFYA
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Coğrafya anabilim dalında doktora yapmış olup yerleşme coğrafyası ve kültürel miras konularında çalışmış olmak.
TARİHYENİÇAĞ TARİHİDOÇENTİlgili alanda doçent unvanı almış olup Doğu Avrupa Türk
Tarihi ve Kırım Hanlığı üzerine çalışmış olmak.
ESKİÇAĞ TARİHİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olup yerel kent tarihi konusunda çalışmış olmak.
MATEMATİKFONKSİYONEL ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Matematik anabilim dalında doktora yapmış olup Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz alanında
çalışmış olmak.
SOSYOLOJİKURUMLAR SOSYOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
İlgili alanda doktora unvanı almış olup çağdaş sosyal teori ve ekonomi sosyolojisi alanında çalışma yapmış
olmak.
SANAT TARİHİSANAT TARİHİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
İlgili alanda doktora unvanı almış olup Bizans mimarisi ve Bizans yerleşim arkeolojisi alanlarında çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETMEMUHASEBE VE FİNANSMANDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
İşletme anabilim dalında doktora yapmış olup finansal teknoloji konusunda çalışmış olmak.
KIRIKHAN MESLEK YÜKSEKOKULUBİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PR.DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
İlgili alanda doktora yapmış olup öğrenme sorumlulukları
ve sosyal medya bağımlılıkları konusunda çalışmış olmak.
MUHASEBE VE VERGİMUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
İşletme anabilim dalında doktora yapmış olup destinasyon kişiliği konusunda çalışmış olmak.
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLEROPTİSYENLİK PROGRAMIDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Fizik anabilim dalında doktora yapmış olup nükleer tıp alanında çalışmış olmak.
ALTINÖZÜ TARIM BİLİMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
GIDA İŞLEMEGIDA TEKNOLOJİSİ PR.DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Besinlerde titanyum dioksit ve vitamin konusunda çalışmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIKBİNA BİLGİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Mimarlık alanında doktora yapmış olup mimarlık kuramı ve mimari tasarım üzerine çalışmış olmak.
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİKSOSYAL GÜVENLİK PR.DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Sosyoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olup sığınmacı sorunu ve sosyal politika
konularında çalışmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Afet Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olup afet yönetimi konusunda çalışmalar yapmak olmak.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONORTOPEDİK REHABİLİTASYONDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında doktora
yapmış olup ayak/ayak bileği problemlerinde ortopedik rehabilitasyonla ilgili çalışmış olmak.
HEMŞİRELİKHEMŞİRELİK ESASLARIDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olup sağlık alanında disiplinlerarası eğitim konusunda çalışmış olmak
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİANATOMİDOÇENTTıp Anatomi alanında doktora yapmış olup beyin yapıları üzerine volumetrik çalışmış olmak.
TIBBİ BİYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıp Moleküler Biyokimya ve Genetik alanında doktora yapmış olup kemik kanser hücreleri konusunda çalışmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Gastroenteroloji cerrahisi alanında yandal uzmanı olmak.
PLASTİK,
REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
PROFESÖRPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı ve Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi yandal uzmanı olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİAİLE HEKİMLİĞİDOÇENTGöçmen sağlığı alanında çalışmış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DOÇENTÇocuklarda periyodik ateş konusunda çalışmış olmak.
DERİ VE ZÜHREVİ
HASTALIKLAR
DOÇENTDeri kanserleri üzerine çalışmış olmak.
FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
DOÇENTFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı ile Romatoloji
yandal uzmanı olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Çok eşliliğin ruh sağlığına etkileri konusunda çalışmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİVETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERVETERİNERLİK BİYOKİMYASIPROFESÖRVeteriner Fakültesi mezunu olup Veterinerlik Biyokimyası bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERVETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE
TOKSİKOLOJİSİ
DOÇENTVeterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi bilim alanında doçent unvanı almış olup farmakokinetik konusunda
çalışmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİKLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERVETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİVeteriner fakültesi mezunu ve mikrobiyoloji bilim alanında doktora yapmış olup antibiyotik direnci ve virülens konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK PATOLOJİSİDOÇENTVeterinerlik Patolojisi bilim alanında doçent unvanı almış olup radyasyon patolojisi konusunda çalışmış olmak.
KLİNİK BİLİMLERVETERİNERLİK İÇ
HASTALIKLARI
PROFESÖRVeterinerlik İç Hastalıkları bilim alanında doçent unvanı
almış olmak.
VETERİNERLİK CERRAHİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİVeterinerlik Cerrahisi bilim alanında doktora yapmış olup çiftlik ve pet hayvanlarında ortopedi alanında çalışmış olmak.
VETERİNERLİK CERRAHİSİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Veterinerlik Cerrahisi bilim alanında doktora yapmış olup kedi ve köpeklerde göz ve sindirim sistemi cerrahisi
üzerine çalışmış olmak.
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEMEVETERİNERLİK BİYOİSTATİSTİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİVeterinerlik Biyoistatistik anabilim dalında doktora yapmış olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUYABANCI DİLLER BÖLÜMÜYABANCI DİLLER ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİİngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olup dijital eğitim ve kavram karikatürleri konularında çalışmış olmak.
YABANCI DİLLER ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olup 20. yy. İngiliz edebiyatı üzerine disiplinlerarası
çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİBAHÇE BİTKİLERİMEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHIDOÇENTİlgili alanda doçent unvanı almış olup subtropik meyve türlerinin yetiştiriciliği, ıslahı konularında çalışmalar yapmış ve bu alanda uluslararası ve ulusal projelerde
görev almış olmak.
GIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA MÜHENDİSLİĞİPROFESÖRİlgili alanda doçent unvanı almış olup tarımsal ürünlerde kalite özellikleri üzerine çalışmış olmak
TARIM EKONOMİSİTARIM POLİTİKASIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Tarım Ekonomisi anabilim dalında yüksek lisans ve
doktora yapmış olup tarım işletmeciliği alanında çalışmış olmak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personel Alımı Gerekli Belgeler

  • Başvuru dilekçesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet fotoğraf,
  • Özgeçmiş,
  • Yabancı dil belgesi,
  • İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge,
  • Adli Sicil Belgesi,
  • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

Güncel Akademik Personel İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

En güncel akademik personel ilanları hızlı şekilde sitemizden kolayca öğrenebilirsiniz. Resmi Gazetede paylaşılan ilanları takip etmekle uğraşmanın zorluklarını azaltmak için tek bir tıkla sitemizdeki İlanlar başlığı altında en yeni akademik kadro ilanları bulabilirsiniz.

Ayrıca Telegramdan da akademik ilanları düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak ve bildirimlerin sesini açmak!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir