Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Balıkesir Üniversitesi akademik personel alımı yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede 31.06.2023 tarihinde yayınlanan duyuru ile 58 akademik personel alımı yapılacaktır. Akademik personel kadro ilan başvuru şartları ve hangi kadrolardan alınacağı gibi birçok detayları yazımızda bulabilirsiniz.

 • İlan Tarihi : 31.05.2023
 • Son Başvuru Tarihi : 14.06.2023
 • Kadro Sayısı : 17
 • Şehir : Balıkesir
 • Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta

Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları

Balıkesir Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca
öğretim üyesi alacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden
Atanma Kriterlerini sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel
şartları taşımaları gerekmektedir.

Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alım Kadroları

Balıkesir Üniversitesi akademik personel alımına ilişkin öğretim görevlilerinin hangi bölümlerden alınacağı kadro sayıları ve detaylar tabloda verilmiştir;

BİRİMİBÖLÜM/ ANABİLİM DALIUNVANADETKAD. DER.AÇIKLAMA
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİCoğrafya Böl.Türkiye Coğrafyası ABDDr.Öğr. Üyesi13Doktorasını Coğrafya alanında yapmış olup su tüketimi ve kentsel coğrafya üzerine çalışmaları olmak.
Fizik Bölümü Genel Fizik ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Fizik alanında yapmış olup yarı iletkenler ve kompozitler ile ilgili çalışmaları olmak.
Matematik Bölümü Geometri ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Geometri alanında yapmış olup geometrik eşitsizlikler konusunda çalışmaları olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Biyoloji alanında yapmış olup biyomalzemeler ve enzim konularında çalışmaları olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Biyoloji alanında yapmış olup genetik toksikoloji alanında çalışmaları olmak.
Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABDDr.Öğr. Üyesi11Sosyoloji bilim alanında doktora yapmış olup kent sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi ABDDr.Öğr. Üyesi13Sosyoloji bilim alanında doktora yapmış olup göç sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİResim Böl. Resim ABDDr.Öğr. Üyesi13Yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini Resim Anasanat dalında yapmış olmak.
Resim Böl. Resim ABDDr.Öğr. Üyesi13Yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini Resim Anasanat dalında yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİKamu Hukuku Böl. Anayasa Hukuku ABDDr.Öğr. Üyesi13Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olup Anayasa Hukuku alanında çalışmaları olmak. Anayasa yapımı ve hükümet sistemleri üzerine çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİktisat Böl. İktisat Politikası ABDDr.Öğr. Üyesi12Doktorasını İktisat alanında almış olup sürdürülebilir enerji stratejileri konusunda çalışmaları olmak.
İktisat Böl. İktisat Tarihi ABDDr.Öğr. Üyesi13Yüksek lisans ve doktorasını İktisat Tarihi alanında yapmış olup 19.yüzyıl ekonomisi ve yapı üretimi-iktisat tarihi ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.
İşletme Böl.Muhasebe Finansman ABDDr.Öğr. Üyesi13Doktorasını İşletme alanında yapmış olup finansal teknoloji konusunda çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİİslam Tarihi ve San.Böl. Türk İslam Edebiyatı ve İslam San. ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını İslam Tarihi ve Sanatları (Türk İslam Edebiyatı) anabilim dalında yapmış olup siyer alanında çalışmaları olmak.
Temel İslam Bilimleri Böl. Kur'an-ı Kerim Ok. ve Kıraat İlmi ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Kur'an-Kerim hakkında yapmış olup Kur'an ve Tefsir konularında çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında Kur'an-ı Kerim dersi vermiş olmak.
Temel İslam Bilimleri Böl. Tefsir ABDDr.Öğr. Üyesi13Doktorasını Tefsir alanında yapmış olup ilk dönem tefsir faaliyetleri hakkında çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarında Kur'an-ı Kerim dersi vermiş olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlık Böl. Bina Bilgisi ABDDr.Öğr. Üyesi13Sürdürülebilir peyzaj planlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇevre Mühendisliği Böl. Çevre Bilimleri ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Çevre Mühendisliği alanında yapmış olup yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmaları olmak.
Çevre Mühendisliği Böl. Çevre Teknolojileri ABDDr.Öğr. Üyesi12Doktorasını Çevre Mühendisliği alanında yapmış olup atık suların arıtımı üzerine çalışmaları olmak.
Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Elektrik Tesisleri ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olup fotovoltaik sistemleri üzerine çalışmaları olmak
Endüstri Mühendisliği Böl. Endüstri Mühendisliği ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Endüstri veya Makine Mühendisliği alanında yapmış olup yapay zeka ile güneş ve rüzgar enerjisi üzerine çalışmaları olmak.
Gıda Mühendisliği Böl. Gıda Bilim ABDDr.Öğr. Üyesi13Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olup arı ürünleri üzerine çalışmaları olmak.
Gıda Mühendisliği Böl. Gıda Tekn. ABDDr.Öğr. Üyesi13Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olup tahıllarda ısıl işlem uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
İnşaat Müh. Bölümü Yapı ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olup tam ölçekli binaların deneysel davranışları üzerine çalışmaları olmak.
Jeoloji Müh. Bölümü Maden Yatakları ve Jeokimya ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olup maden yataklarında alterasyon konusunda çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİJeoloji Mühendisliği Böl. Uygulamalı Jeoloji ABDDr.Öğr. Üyesi11Yüksek lisans ve doktorasını Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olup jeotermal enerji sistemleri ve jeoteknik konularında çalışmaları olmak.
Makine Mühendisliği Böl. Mekanik ABDDr.Öğr. Üyesi12Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olup kompozit malzemelerin statik ve dinamik davranışları üzerine çalışmaları olmak.
Makine Mühendisliği Böl. Mekanik ABDDr.Öğr. Üyesi12Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olup kompozit malzemelerin statik ve dinamik davranışları üzerine çalışmaları olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİEğitim Bilimleri Böl. Rehberlik ve Psikolojik Dan. ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olup ergen aile ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Eğit. Bölümü Müzik Eğitimi ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olup müzikal analiz ve kompozisyon alanlarında çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğit. Bölümü Kimya Eğitimi ABDDr.Öğr. Üyesi11Kimya eğitiminde doktora yapmış olup kimya öğretmenlerinin alan eğitimi bilgisi üzerine çalışmaları olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Böl. Türkçe Eğitimi ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olup okuma kültürü alanında çalışmaları olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Böl. Sosyal Bilgiler Eğitimi ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapmış olup sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki gelişimi konusunda çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEbelik Böl. Ebelik ABDDr.Öğr. Üyesi13Yüksek lisans ve doktorasını Ebelik anabilim dalında tamamlamış olup ilgili alanda çalışmaları bulunmak.
Hemşirelik Böl. Cerrahi Hast. Hemşireliği ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında yapmış olup robotik destekli cerrahi konusunda çalışması olmak.
Hemşirelik Böl.Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği ABDDr.Öğr. Üyesi11Yüksek lisans ve doktorasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olup yoğunbakım ünitesinde yatan bebekler ve anneleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Hemşirelik Böl. Halk Sağlığı Hemşireliği ABDDr.Öğr. Üyesi11Yüksek lisans ve doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yapmış olup bağımlılık ve duygusal yeme konularında çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİSpor Yöneticiliği Böl. Spor Yöneticiliği ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olup e-Spor alanında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİTemel Tıp Bil.Böl. Fizyoloji ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Fizyoloji alanında yapmış olup endokrin ve egzersiz fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Temel Tıp Bil.Böl. Histoloji ve Embriyoloji ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Histoloji ve Embriyoloji alanında yapmış olup elektron mikroskopi alanında çalışmaları olmak.
Temel Tıp Bil.Böl. Histoloji ve Embriyoloji ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Histoloji ve Embriyoloji alanında yapmış olup alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİDahili Tıp Bil.Böl. Adli Tıp ABDDr.Öğr. Üyesi13Adli Tıp uzmanı olup alkol zehirlenmeleri konusunda çalışması olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl. Halk Sağlığı ABDDr.Öğr. Üyesi13Tıp doktoru olup Halk Sağlığı Uzmanı olmak. Epidemiyoloji yan dal uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl. Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. ABDDr.Öğr. Üyesi13Obsesif kompülsif bozukluk ile ilgili çalışması olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl. Deri ve Zührevi Hast. ABDDr.Öğr. Üyesi13eri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl. Enfeksiyon Hast. ABDDr.Öğr. Üyesi13COVID-19 bulaşı için spesifik risk faktörleri üzerine çalışması olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl. Tıbbi Farmakoloji ABDDr.Öğr. Üyesi13T ıp doktoru ve T ıbbi Farmakoloji uzmanı olup akılcı ilaç kullanımı konusunda çalışması olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl. Tıbbi Genetik ABDDr.Öğr. Üyesi13Tıbbi genetik uzmanı olmak.
TURİZM FAKÜLTESİGastronomi ve Mutfak San.Böl. Gastronomi ve Mutfak San. ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup gastronomi festivalleri üzerine çalışmaları olmak.
Gastronomi ve Mutfak San.Böl. Gastronomi ve Mutfak San. ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup gastronomi rotaları üzerine çalışmaları olmak.
Gastronomi ve Mutfak San.Böl. Gastronomi ve Mutfak San. ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup yiyecek içecek kültürü konusunda çalışmaları olmak.
Turizm İşletmeciliği Böl. Turizm İşletmeciliği ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup turizmde göç konusunda çalışmaları olmak.
Turizm İşletmeciliği Böl. Turizm İşletmeciliği ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup turizm girişimciliği konusunda çalışmaları olmak.
Turizm İşletmeciliği Böl. Turizm İşletmeciliği ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup turizmde tüketici davranışları konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Rehberliği Böl. Turizm Rehberliği ABDDr.Öğr. Üyesi12Turist Rehberliği lisans mezunu olup kültürel miras konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Rehberliği Böl. Turizm Rehberliği ABDDr.Öğr. Üyesi11Turist Rehberliği lisans mezunu olup turist rehberliği eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİKlinik Bilimler Bölümü Vet. Cerrahisi ABDDr.Öğr. Üyesi11Doktorasını Veterinerlik Cerrahisi alanında yapmış olup küçük hayvan cerrahi hastalıkları üzerine çalışmaları olmak.

Balıkesir Üniversitesi Akademik Kadro Alım Başvurusu

Balıkesir Üniversitesi akademisyen alımı için şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra gelen belgeler kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuruda istenen belgeler ise aşağıda verilmiştir.

PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

 • Dilekçe
 • Doçentlik Başarı Belgesi
 • Özgeçmiş
 • 2 adet fotoğraf,
 • Hizmet cetveli
 • Yayın listesi
 • Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya

DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

 • Dilekçe
 • Doçentlik Belgesi
 • Özgeçmiş
 • 2 adet fotoğraf
 • Hizmet cetveli
 • Yayın listesi
 • Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • Dilekçe
 • Özgeçmiş
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneği
 • Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgeleri
 • 2 adet fotoğraf
 • Hizmet cetveli
 • Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya

Balıkesir Üniversitesi akademik personel alımı için başvuru yapacak akademik personelin daha fazla bilgi için Balıkesir Üniversitesi sitesinden yararlanabilirler.

En Yeni Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı ilanlarını her gün sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için paylaşıyoruz. Facebook veya Instagram sayfamızı takip ederek ilanlardan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal medya kullanmıyorsanız Telegram’dan grubumuza katılın ve bildirimleri açık tutun! Böylece güncel akademik personel ilanlarını anında inceleyebilirsiniz!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir