Uşak Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Şevval Editör
Şevval Editör 26.09.2022
Güncellendi 26/09/2022
uşak üniversitesi akademik kadro ilanı
uşak üniversitesi akademik kadro ilanı

Uşak Üniversitesi akademik kadro ilanını 26.09.2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede akademik ilanlar başlığı altında duyurdu. İlana göre Uşak Üniversitesi 37 akademik personel alımı yapacak. Alım yapacak bölümler, başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler şu şekildedir;

- Reklam -
 • İlan Tarihi : 26.09.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 11.10.2022
 • Kadro Sayısı : 37
 • Şehir : Uşak
 • Başvuru Şekli : Şahsen

Uşak Üniversitesi Akademik Kadro İlanı Detayları

Uşak Üniversitesi “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer vermiştir. Ayrıca ilanın devamında aynı kanun ve usullere dayanarak Öğretim Elemanı alınacağı da bildirilmiştir.

Uşak Üniversitesi Akademik Personel Alımı Kadroları

Uşak Üniversitesi 37 akademik personel alımı yapacağı duyurusunda Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere çeşitli unvanlarda kadrolar açmıştır. Kadro detaylarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

UnvanProgram/Anabilim/ Anasanat Dalıİlan Açıklaması
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
ADALETHukuk Fakültesi mezunu olmak. Herhangi bir alanda doktora yapmış
olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
ORTODONTİUzmanlığını Ortodonti alanında tamamlamış olmak.
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDoktorasını ilgili anabilim dalında yapmış olmak.
DOÇENTEĞİTİM YÖNETİMİDoçentliğini Eğitim Yönetimi alanında
almış olmak.
DOÇENTREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDoçentliğini ilgili alanda almış olmak . Aile çevresi ve çocuklarda duygusal zeka konusunda bilimsel çalışması
olmak.
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİDoktorasını ilgili anabilim dalında yapmış olmak.
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
KURUMLAR SOSYOLOJİSİDoktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak.
DOÇENTULUSLARARASI İKTİSAT VE İKTİSADİ
GELİŞME
Doçentliğini Uluslararası İktisat veya Makro İktisat alanında almış olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
BİREY VE TOPLUM SORUNLARIDoktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.
DOÇENTKELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİDoçentliğini Temel İslâm Bilimleri
alanında almış ve Kelam alanında çalışmaları olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
HALK SAĞLIĞI HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
Doktorasını Sağlık Bilimleri alanında yapmış olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
HEMŞİRELİK ESASLARIDoktorasını Ebelik alanında yapmış olmak.
PROFESÖRPSİKİYATRİ
HEMŞİRELİĞİ
PROFESÖRANTRENÖRLÜK EĞİTİMİDoçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında almış olmak. Sporda Motivasyon ve Mobbing alanında
çalışması olmak.
PROFESÖRBEDEN EĞİTİMİ VE SPORDoçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında almış olmak.
Sporcularda Sosyal güvenlik
farkındalığı konusunda çalışması olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİBEDEN EĞİTİMİ VE SPORDoktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Sporcularda benlik saygısı veya psikolojik sağlamlık
alanında çalışması olmak.
DOÇENTSPOR YÖNETİCİLİĞİDoçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Engelli sporcularda beden algısı veya beslenme konusunda çalışması olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONAnesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını yapmış olmak. Yoğun bakımda klinik yaklaşımlarla ve osteogenezis imperfektali hastalarda spinal anestezi ile ilgili çalışmaları
olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
GÖĞÜS CERRAHİSİGöğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını yapmış olmak. Özefagus kanserinde
çalışmaları olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİKALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve damar cerrahisi alanında uzmanlığını yapmış olmak. Kalp yetmezliği ve kalp nakli hastalarında ventriküler destek cihazı takılmasında deneyimli olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİPLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığı yapmış olmak.
Mikronöroşirurji alanında deneyimli
olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
İÇ HASTALIKLARIİç Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak. Pulmoner emboli hızı ile
ilgili çalışma yapmış olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak. Çocukluk çağında yabancı cisim aspirasyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak. Sağlık çalışanlarında kesici alet yaralanması konusunda
çalışması olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak. Kronik viral hepatitli hastalarda karaciğer histopatolojisi
çalışmış olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını yapmış olmak. İnme hastalarında çalışmaları olmak ve nöral
terapi eğitimi almış olmak.
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GÖĞÜS HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİKARDİYOLOJİKardiyoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak. İleri düzey ekokardiyografik görüntülemede
(speckle tracking) deneyimli olmak.
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
NÖROLOJİNöroloji alanında uzmanlığını yapmış
olmak. Multiple sklerozlu hastalarda çalışmaları olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIRuh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak. İntihar konusunda çalışmaları olmak.
DOÇENTFİZYOLOJİTıbbi Fizyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Deneysel diyabetik hayvan modellerinde böbrek toksisitesi konusunda çalışması olmak
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIBBİ MİKROBİYOLOJİTıbbi Mikrobiyoloji alanında Tıpta Uzmanlık ya da doktora yapmış olmak. Tükürük mikrobiyomu ile kanser ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.
DOÇENTTIBBİ MİKROBİYOLOJİTıpta Uzmanlığını ve Doçentliğini, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak. Hastane enfeksiyon etkenlerinin moleküler tiplendirmesi konusunda çalışması olmak.
DOÇENTFİNANS VE BANKACILIKDoçentliğini Finans veya Makro İktisat alanında almış olmak.
PROFESÖRMUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİDoçentliğini Finans alanında almış olmak.
DOÇENTULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMANDoçentliğini İstatistik alanında almış olmak. Bilgi Teorisi veya Dayanıklı İstatistik alanında çalışmaları olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİBİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM)Eğitim Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak. Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Uygulamaları üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

Uşak Üniversitesi Akademik Personel Alımı Duyusu Linki İçin Buraya Tıklayın!

- Reklam -

Uşak Üniversitesi Akademik Kadro İlanı Başvuruları

Uşak Üniversitesi Akademik Kadro İlanı için başvuruda istenen evraklar şu şekildedir;

 • Özgeçmiş
 • ALES sınav sonuç belgesi,
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
 • Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
 • İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi,
 • Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti,
 • 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 • Erkek adaylar için askerlik belgesi,
 • Onaylı hizmet belgesi,
 • Onaylı Çalışma Belgesi ve SGK kaydı,
 • Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı.

Güncel Akademik İlanları Nasıl Takip Ederim?

Güncel akademik ilanlar nerede yayımlanır merak ediyorsanız cevabı Resmi Gazete olarak size verebiliriz. Fakat Resmi Gazetenin takibi ve anlaşılması zordur. Sitemizde bu sorunu ortadan kaldırmak için güncel ilanları Akademik İlanlar başlığı altında topladık. Ayrıca sizler için düzenli paylaşım yaptığımız Telegram kanalımıza katılarakta sitemizde yayımlanan ilanlara anında ulaşabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir