Bartın Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Bartın Üniversitesi Akademik Personel İlanı

26.05.2022 tarihli resmi gazetede akademik ilanlar başlığı altında Bartın Üniversitesi akademik personel ilanı yayımlandı. Yapılan ilana göre Bartin Üniversitesi 34 akademisyen alımı gerçekleştirecek. Başvuru için gerekli tüm bilgiler yazımızda yer almaktadır.

 • İlan Tarihi : 26.05.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 09.06.2022
 • Kadro Sayısı :34
 • Şehir : Bartın
 • Başvuru Şekli : Online

Bartın Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

Bartın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alacaktır.

Bartın Üniversitesi Akademik Personel İlanı Kadroları

Resmi gazetede Bartın Üniversitesi akademik personel ilanı duyuruldu. Duyuruda alım yapılacak 34 akademik kadroda yer aldı. Bu kadroların hepsi alım yapılacak akademisyenden istenen şartlarla birlikte tablo olarak aşağıda verilmiştir. Başvurmak ve bilgi almak isteyen kişiler detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVAN*ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Bartın Orman FakültesiOrman MühendisliğiOrman Entomolojisi ve
Koruma
DoçentOrman Mühendisliği alanında doçent unvanı almış
olmak. Av Yaban Hayatı konuları üzerine çalışmaları
bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science
(SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI) kapsamındaki
dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi
bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir
(1) ulusal ya da uluslararası projede görev almış/alıyor
olmak.
Edebiyat FakültesiBilgi ve YönetimiBilgi Yönetimi ve
Teknolojisi
DoçentBilgi ve Belge Yönetimi alanında doçent unvanı almış
olmak. Bilgi toplumu üzerine çalışmaları bulunmak.
Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki
dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi
bulunmak.
Edebiyat FakültesiFelsefeMantıkDoçentFelsefe alanında doçent unvanı almış olmak. Mantık
üzerine çalışmaları bulunmak. Web of Science
(SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI)
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3)
makalesi bulunmak.
Edebiyat FakültesiMütercim ve
Tercümanlık
Arapça Mütercim
Tercümanlık
Doktor
Öğretim Üyesi
Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Edebiyatı
veya Arap Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Konuşma ve dinleme üzerine çalışmaları bulunmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen
Arapça dil sınavından en az 85 (seksenbeş) puana sahip
olmak.
Edebiyat FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve
Metodoloji
ProfesörSosyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Son üç
(3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki
dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi
bulunmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
DoçentEğitimde Ölçme ve Değerlendirme bilim alanında
doçent unvanı almış olmak. Bilgisayarda
bireyselleştirilmiş testler üzerine çalışmaları bulunmak.
Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI) kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak. Kurum
dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal ya da
uluslararası projede yürütücü olarak görev yapmış
olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerli kabul
edilen İngilizce dil sınavından en az 85 (seksenbeş)
puana sahip olmak.
Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiResim-İş EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Resim-İş eğitimi
alanında tamamlamış olmak. Üç boyutlu uygulamalar
üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim
yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI,
ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir
(1) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca
desteklenen en az üç (3) ulusal veya uluslararası
projede görev almış olmak.
Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve
doktora yapmış olmak. İki dillilik üzerine çalışmaları
bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science
(SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI)
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1)
makalesi bulunmak.
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Yabancı dil öğretmen eğitimi alanında çalışmaları
bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science
(SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI)
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1)
makalesi bulunmak.
Fen FakültesiMatematikTopolojiDoktor
Öğretim Üyesi
Matematik alanında doktora yapmış olmak. Topoloji
üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim
yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded)
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az dört (4)
makalesi bulunmak.
Fen FakültesiBiyoteknolojiMedikal BiyoteknolojiProfesörKimya alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Kimyasal sensörler üzerine çalışmaları bulunmak.
Doçentlik unvanı aldıktan sonra Web of Science (SCI,
SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
en az sekiz (8) makalesi bulunmak. Kurum dışı
fonlarca desteklenen en az iki (2) projede yürütücü
olarak görev almış/alıyor olmak. YÖK tarafından
belirlenen uluslararası sıralama kuruluşları tarafından
yapılan Dünya sıralamalarında son üç (3) yıl içerisinde
doğa bilimleri alanında ilk 500 içerisinde yer alan
yurtdışındaki araştırma kurumu/üniversitelerde en az
altı (6) ay süreyle araştırma yapmış olmak.
Fen FakültesiMoleküler Biyoloji ve
Genetik
GenetikDoçentBiyoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Sitogenetik üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç
takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded)
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3)
makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen
en az beş (5) ulusal veya uluslararası projede görev
almış/alıyor olmak. YÖK tarafından tanınan
yurtdışındaki araştırma kurumları/üniversitelerde en az
üç (3) ay süre ile araştırma yapmış/yapıyor olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirDoçentİlahiyat/İslami İlimler lisans programı mezunu olmak.
Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans ve
doktora yapmış olmak. Aynı alanda doçentlik unvanı
almış olmak. Web of Science (SCI, SCI-Expanded,
AHCI, ESCI) kapsamında dergilerde en az bir (1) ve
TR dizin dergilerde yayımlanmış en az beş (5)
makalesi bulunmak.
Mühendislik, Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi
Çevre MühendisliğiÇevre Teknolojisı̇ProfesörÇevre Bilimleri ve Mühendisliği veya Kimya alanında
Doçent unvanı almış olmak. Katı atık yönetimi üzerine
çalışmaları bulunmak. Doçentlik unvanı aldıktan sonra
Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI)
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az sekiz (8)
makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen
en az 1 (bir) ulusal veya uluslararası projede yürütücü
olarak görev almış/alıyor olmak.
Mühendislik, Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi
İnşaat MühendisliğiUlaştırmaProfesörİnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış
olmak. Asfalt karışımlar üzerine çalışmaları bulunmak.
Doçentlik unvanı aldıktan sonra Web of Science (SCI,
SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış en az 4 (dört) makalesi bulunmak.
Mühendislik, Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj MimarlığıBitki Materyali ve
Yetiştiriciliği
ProfesörPeyzaj Mimarlığı alanında Doçent unvanı almış olmak.
Sürdürülebilir kentler üzerine çalışmaları bulunmak.
Doçentlik unvanı aldıktan sonra Web of Science (SCI,
SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış en az beş (5) makalesi bulunmak. Kurum
dışı fonlarca desteklenen en az iki (2) ulusal veya
uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Mühendislik, Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj MimarlığıBitki Materyali ve
Yetiştiriciliği
DoçentPeyzaj Mimarlığı alanında Doçent unvanı almış olmak.
Doğal bitki örtüsü ve peyzaj koruma üzerine
çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web
of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki
dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi
bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir
(1) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor
olmak.
Mühendislik, Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj MimarlığıPeyzaj Planlama ve
Tasarım
Doktor
Öğretim Üyesi
Peyzaj Mimarlığı alanında Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktorasını tamamlamış olmak. Peyzaj planlama ve
turizm üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3)
takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded,
SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir
(1) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca
desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası
projede görev almış/alıyor olmak.
Mühendislik, Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoçentBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme
Mühendisliği alanlarının birinde doçent unvanı almış
olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI,
SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıklar
Hemşireliği
Doktor
Öğretim Üyesi
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora
yapmış olmak. Nöroşirurji Hemşireliği alanında
çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web
of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki
dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi
bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir
(1) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor
olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı
Hemşireliği
DoçentHalk Sağlığı Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans
ve doktora yapmış olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği
alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Son üç (3)
takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded,
SSCI) kapsamındaki dergilerde en az beş (5) makalesi
bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az iki
(2) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor
olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları
Hemşireliği
Doçentİç Hastalıkları Hemşireliği alanında doçentlik unvanı
almış olmak. Kardiyoloji hemşireliği alanında
çalışmalar yapmış olmak. Son üç (3) takvim yılında
Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI)
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3)
makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen
ulusal ya da uluslararası en az bir (1) projede görev
almış/alıyor olmak.
Bartın Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım HizmetleriYaşlı BakımıDoktor
Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorasını yapmış
olmak. Yaşlı bakımı üzerine çalışmış olmak. Son üç (3)
takvim yılında Web Of Science (SCI, SCI-Expanded,
SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir
(1) makalesi bulunmak.
Bartın Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
OptisyenlikDoktor
Öğretim Üyesi
Fizik veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
alanında doktorasını yapmış olmak. Camsı kristal
yapılar ve kaplamaları üzerine çalışmaları bulunmak.
Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış en az on (10) makalesi bulunmak. Kurum
dışı fonlarca desteklenen ulusal ya da uluslararası en az
üç (3) projede görev almış/alıyor olmak.
Bartın Orman
Fakültesi
Orman
Mühendisliği
Havza
Amenajmanı
Araştırma
Görevlisi
Orman Mühendisliği Lisans mezunu
olmak. Orman Mühendisliği alanında
Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
Bartın Orman
Fakültesi
Orman
Mühendisliği
Ölçme Bilgisi
ve Kadastro
Araştırma
Görevlisi
Orman Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu
alanların birinde Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
Eğitim FakültesiGüzel
Sanatlar
Eğitimi
Resim-İş
Eğitimi
Araştırma
Görevlisi
Resim-İş Eğitimi Lisans mezunu olmak.
Resim-İş Eğitimi alanında Tezli Yüksek
Lisans yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletmeYönetim ve
Organizasyon
Araştırma
Görevlisi
İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak.
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim
Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.
Mühendislik,
Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Yazılımı
Öğretim
Görevlisi
(Uygulamalı
Birim)
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Akıllı Sistemler
Mühendisliği veya Bilgisayar Teknolojisi
ve Bilişim Sistemleri bölümlerinin
birinde lisans ve tezli yüksek lisans
eğitimini tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
HemşirelikPsikiyatri
Hemşireliği
Araştırma
Görevlisi
Hemşirelik Lisans mezunu olmak.
Psikiyatri Hemşireliği veya Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarının
birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak. Psikiyatri Hemşireliği veya Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
alanlarının birinde Doktora yapıyor
olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Antrenörlük
Eğitimi
Spor Sağlık
Bilimleri
Araştırma
Görevlisi
Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans
mezunu olmak. Antrenörlük Eğitimi Ana
Bilim Dalı veya Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi/Beden Eğitimi ve Spor Ana
Bilim Dallarından birinde Tezli Yüksek
Lisans yapıyor olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
RekreasyonRekreasyonAraştırma
Görevlisi
Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon Bölümü Lisans mezunu
olmak. Spor Bilimleri alanlarından
herhangi birinde Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
Bartın Meslek
Yüksekokulu
HukukAdaletÖğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak.
Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak.
Rektörlük
(Kütüphane ve
Dokümantasyon
Daire Başkanlığı)
Öğretim
Görevlisi
(Uygulamalı
Birim)
Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans mezunu
olmak. Aynı alanda Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla
lisans öğreniminden sonra üniversite
kütüphanelerinde en az iki (2) yıl iş
tecrübesi bulunmak.

[kanews-related-post tag=”div” ids=”63023″ title=”İlişkili Yazı”]

[kanews-related-post tag=”div” ids=”62997″ title=”İlişkili Yazı”]

Bartın Üniversitesi Akademik Personel İlanı Başvuruları

Bartın Üniversitesi akademik personel ilanı başvuruları online yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler aynı anda birden fazla kadroya başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz olacaktır. Başvuru sırasında istenen belgeler ise şu şekildedir :

 • Özgeçmiş (YÖK formatında)
 • 1 Adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 • Kimlik fotokopisi
 • Öğrenim durumunu gösteren belge
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
 • Hizmet belgesi
 • Adli sicil belgesi
 • Yayın listesi

Tüm bu belgeleri Bartın Üniversitesi sitesinden online başvuru yaparken yüklemeniz gerekmektedir. Ayrıca siteden akademik personel alım ilanı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Başvuru sırasında verilen belgelerin doğruluğundan aday sorumludur. Belgelerde doğruyu yansıtmayan bir durum ortaya çıktığında başvuru işlemi iptal edilir. Üniversite tarafından başvuran hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Güncel Akademik İlanları Nasıl Takip Ederim ?

Eğer sizde güncel akademik ilanları nasıl takip ederim diye soruyorsanız cevabı çok basit sitemizde yer alan Akademik İlanlar kategorisinden takip edebilirsiniz. En yeni ilanlar bu bölümde yer almaktadır. Yeni ilan yayınlanır yayımlanmaz haberim olsun diyorsanız eğer Telegram kanalımıza katılmanızı ve bildirimler açmanızı öneririz. En yeni ilanları sitemizde paylaştıktan sonra telegram kanalımızda paylaşıyoruz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


İçindekiler