İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları 2024: Zamlı İSG Uzman Maaşı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları bu mesleğe ilgili olanların internet üzerinden en çok arattığı konu başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

Birçok yerde ‘İSG’ kısaltmasıyla karşınıza çıkabilecek olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı mesleği, işyerlerinde işçilerin ve işverenlerin sağlığını, güvenliğini korumakla ilgilenen bir meslek koludur.

İSG uzmanları, sağlık ve güvenliğe ilişkin mevzuatı düzenlemekle yükümlüdür. Olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için iş yerlerinde gereken tedbirlerin alınmasını sağlamaktadırlar.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları ise bu alanda kariyer planı olanları yakından ilgilendirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı nedir, maaşları ne kadar sorularının yanıtını öğrenmek istiyorsanız içeriğimizi okumadan geçmeyin…

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşı 2024: GÜNCEL – ZAMLI

ISG uzmanı maaşları ne kadar?
ISG uzmanı maaşları ne kadar?

İş sağlığı ve güvenliği maaşları 2024 yılında yapılan zamlarla birlikte iyileştirildi. Bu alanda ilgili olanlar 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşlarını merak ediyor.

İSG uzmanları, genel olarak iş yerlerinde oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, iş yeri güvenliğini sağlamak ve çalışanların sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütmektedirler.

İş sağlığı ve güvenliği maaşları ne kadar sorusu ise birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları ortalama aşağıdaki gibidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşı ortalama 20.000 TL ile 45.000 TL arasında olduğu söylenebilir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları 2024 yılında devlet ve özel sektöre göre değişiklik göstermektedir. Peki bu maaşlar devlet ve özel için ne kadar? Detaylı olarak inceleyelim…

Öneri içerik: Yazılımcı Maaşları

Devlette İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Devlette iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşı, ülke, kurum, deneyim ve görev tanımına göre değişkenlik göstermektedir.

Devlet kurumlarında çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları her ülkenin ücret politikasına göre değişkenlik arz etmektedir.

Devlette iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşı şu şekildedir:

 • Devlete yeni atanan İSG uzmanı maaşları 37.500 TL ile 43.500 TL arasında değişmektedir.
 • Devlette kıdemli iş sağlığı ve güvenliği uzman maaşları ise ortalama 40.000 TL ile 45.000 TL civarındadır.

Özelde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları

Özelde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları ise kişinin profesyonel iş deneyimine, çalışılan sektöre, şirketin büyüklüğüne ve kişinin aldığı sorumluluğa göre oldukça değişkenlik gösterebilmektedir.

Özel sektörde İSG uzmanı maaşları üzerinde çalışılan kurumun büyüklüğü, sektördeki rekabet ve işveren bütçesi de oldukça etkilidir.

Özel sektör iş sağlığı ve güvenliği maaşları şöyledir:

 • Özelde deneyimsiz iş sağlığı ve güvenliği uzman maaşı 20.000 TL ile 40.000 TL arasında değişmektedir.
 • Özelde deneyimli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları ise 25.000 TL ile 50.000 TL arasında farklılık göstermektedir.

NOT: İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşlarına ilişkin yukarı yer alan rakamlar kuruma, sektöre, kişinin deneyimine, hangi sınıf sertifikaya (A, B, C) sahip olduğuna göre değişmektedir.

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları ne kadar

A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, B ve C sınıflarına göre uzmanlık seviyesi daha yüksek olduğundan dolayı genellikle daha yüksek maaşlar almaktadırlar. Ancak bu oran sektörden sektöre göre değişkenlik göstermektedir.

Genel olarak daha fazla tehlikeli ve sorumluluk gerektiren işleri kapsayan A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları, diğer uzmanlık seviyeleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek seviyelerdedir.

A sınıfı İSG uzmanları gerek kıdem gerek ekstra donanım gerektirdiğini de söylemek yanlış olmayacaktır.

A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzman maaşı 2024 yılında aşağıdaki gibidir:

 • A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı en düşük maaşı 31.500 TL,
 • A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ortalama maaşı 37.250 TL,
 • A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı en yüksek maaşı ise 55.000 TL’dir.

İlginizi çekebilir: Aile Hekimi Maaşları

B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşı

B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı statüsünde olan kişiler ise A sınıfına görece daha az maaşlar alabilmektedirler.

Orta tehlikeli işlerde sorumluluk üstlenen B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları da tatmin edici oranlarda olduğu söylenebilmektedir.

B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşı 2024 listesi şu şekildedir:

 • B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı en düşük maaşı 25.500TL,
 • B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ortalama maaşı ortalama 29.750 TL,
 • B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı en yüksek maaşı 45.000 TL civarındadır.

C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşı

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ise en çok merak edilen statülerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları az tehlikeli bölgelerde çalışmaktadırlar.

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları 2024 yılında ise aşağıdaki gibidir:

 • C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı en düşük 20.000 TL,
 • C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ortalama maaşı 30.000 TL,
 • C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ortalama maaşı ise 40.000 TL seviyelerindedir.

İSG Uzmanı Maaşlarını Etkileyen Faktörler

İSG Maaşı Neye Göre Belirlenir?
İSG Maaşı Neye Göre Belirlenir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları hakkında genel hatlarıyla bilgilendirmelerde bulunduk.

 Yukarıda verilen rakamlar kişinin özel mi yoksa devlette mi çalıştığına, hangi sektörde ilerlediğine, deneyimine vb. birçok faktöre göre değişmektedir.

Devlette iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları aşağıdaki yer alan faktörlere göre değişmektedir:

 • Devlette İSG maaşları genellikle belli bir kademe ve derecelendirme sistemi üzerinde belirlenmektedir.
 • Kadro ve kıdem durumu devlette çalışan İSG uzmanlarının maaşlarının belirlenmesini sağlayan önemli unsurlar arasındadır.
 • İSG uzmanlarının maaşlarında deneyim düzeyi oldukça etkilidir.
 • Kişini hangi derece (A, B, C) uzmanlığa sahip olduğu maaşları doğrudan etkilemektedir.
 • Eğitim düzeyi, alınan sertifikalar ve dil seviyesi, İSG uzmanı maaşlarının artış göstermesini sağlayan etkenlerdir.
 • Sektör ve kurumun niteliği, kurumların iş sağlığı ve güvenliği kadrosu için ne kadar bütçe ayırdıkları da maaşları etkilemektedir.
 • İSG uzmanlığının hangi şehirde icra edildiği, yaşam maliyetleri vb. hayat koşulları da düşünüldüğünde değişkenlik gösterebilmektedir.

Devlet kurumlarında İSG uzmanı maaşları, kamu personeli maaş skalası bağlamında belirlenmektedir. Öte yandan kamuda çalışan personellere katsayı ve ek ödemeler de yapılmaktadır.

İlginizi çekebilir: Muhabir Maaşları Ne Kadar?

1- Özelde İSG Maaşını Belirleyen Faktörler

Özel sektör iş sağlığı ve güvenliği uzman maaşını etkileyen unsurlar şöyledir:

 • Özel sektör iş sağlığı ve güvenliği uzman maaşlarını etkileyen başlıca unsurlar sektör, şirket büyüklüğü, deneyim, alınan sorumluluklar ve çalışacağınız lokasyondur.
 • Maaşlar genel olarak şirket politikaları, sektörel rekabet, iş verenin bu pozisyon için ayırdığı bütçeye göre belirlenmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı alanında maaşlar, başlangıç düzeyinden deneyim seviyesine göre geniş bir yelpazeyi kaplayabilmektedir.
 • Özel sektör İSG uzmanı maaşları, bazı şirketlerde devlette verilen maaşlara oranla daha yüksek seviyede olabilir.
 • Özel sektör için net bir maaş skalasından bahsetmek zordur. Ancak çalışmak istediğiniz şirketin insan kaynakları departmanıyla iletişime geçerek maaşlar konusunda net bir bilgiye ulaşabilmeniz mümkündür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı hem lisans hem de ön lisans bölümü olarak okuyabileceğiniz bölümlerden biridir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları arasında eğitim derecesine göre ciddi farklar bulunabiliyor.

İş sağlığı ve güvenliği bölümü, sanayi ve endüstri ve birçok sektörde saha çalışmalarında aktif görev alan meslek profesyonellerini yetiştirmektedir.

Bu bölümden mezun olanlar şirketlerin saha çalışmaları için iş sağlığı ve güvenliğine dair önlemlerin alınmasında ilişkin çalışmalar yürütmektedirler.

Bu çalışmalar, sektörün ve işverenin sağladığı imkanlar doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği için incelemeler yapmak, planlama oluşturmak ve uygulamaya koymak noktasında aksiyon almayı gerektirir.

İş Sağlığı ve güvenliği bölümü 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programı çerçevesinde sunulmaktadır. İSG bölümünü 2 yıllık ön lisans programı kapsamında okuyan kişiler, istedikleri takdirde dgs sınavı ile 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümüne tamamlayabilirler.

İlginizi çekebilir: 2 Yıllık İş Garantili Açık Öğretim Bölümleri

İSG Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları

İSG uzmanı olabilmek için iş sağlığı ve güvenliği bölümünü okuyabilirsiniz. Bu bölümü örgün, ikinci öğretim ve uzaktan okumak da mümkündür.

İSG bölümünü okumanın yansıra mühendislik, mimarlık, teknik öğretmenlik, fen-edebiyat fakülteleri (fizik, kimya, biyoloji) mezunu kişiler akredite olan eğitim kurumları tarafından verilen eğitimleri aldıktan sonra, MEB tarafından açılan İSG sınavında başarılı oldukları takdirde İSG uzmanlık belgesini alabilirler.

Belgeyi alan kişiler özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere başvuru yapabilir ya da KPSS sınavına girerek gerekli puanları alıp kamuda yer alan çeşitli İSG pozisyonlarına başvuru yapabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Görev ve Sorumlulukları Neler?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı görev ve sorumlulukları arasında iş yerindeki riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almaktadır.

İş yerindeki tehlike arz eden maddelerin depolanması, çalışma ortamının düzenlenmesi, makine ve ekipmanların güvenliği gibi konuları kontrolünün sağlanması iş güvenliği uzmanı görevleri arasındadır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı görev ve sorumlulukları kısaca şu şekildedir:

 • Risk değerlendirmesi: İş yerlerinde oluşabilecek riskleri belirlemek ve bu riskleri azaltmak adına ayrıntılı analizler yapmak,
 • Eğitim ve danışmanlık: İş yerlerinde çalışan kişilere güvenlik eğitimleri vermek, iş güvenliği politikaları ve prosedürlerine dair onları bilgilendirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği politikaları: İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği politikaları geliştirerek, bu politikaların uygulanmasını denetlemek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak.
 • İş kazalarının incelenmesi: Oluşan iş kazalarının ve tehlike içeren durumların incelenmesi, raporlanması ve tekrarının önlenmesi
 • Sağlık ve Ergonomi: İşçilerin sağlığını desteklemek adına ergonomi ve iş hijyeni ile alakalı tavsiyelerde bulunmak.
 • Denetimler: İş yerinin düzenli aralıklarla denetlenmesinin yapılarak güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının tespit edilmesi.
 • Ortak çalışmalar yürütmek: İşyeri hekimleri ile irtibatta kalarak işçilerin sağlık ve güvenliğine ilişkin ortak çalışmalar yürütmek

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları 2024 yılı için sizi tatmin ediyorsa, çalışma koşullarını inceleyelim!

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Çalışma Koşulları Neler?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma koşuları çalıştıkları kuruma bağlı değişebilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalışma şartları şöyledir:

 • İSG uzmanları, iş yerinin ihtiyaçlarına ve acil durumlara göre esnek çalışma saatlerine uymaları gerekebilmektedir. Vardiya sistemi ile gece çalışmaları da söz konusu olabilir.
 • Çalışma ortamı ise genellikle ofislerdir. Rapor hazırlayıp eğitim materyalleri oluşturmaktadırlar. Öte yandan saha ziyaretleri de iş yeri denetimleri için gerekebilmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları saha ziyaretleri esnasında risk değerlendirmeleri yaparlar ve işçilerle doğrudan iletişime geçerler.
 • İş güvenliği uzmanları, ekip çalışmalarına yatkın olmaz zorundadırlar. İş yerindeki yönetici ve çalışanlarla etkileşim halinde olmaları güvenli çalışma ortamını sağlamları açısından önemlidir.
 • İSG uzmanlığı mesleğinin en belirgin zorluğu ise acil ve stresli durumlardır. İş yerinde oluşabilecek iş kazaları ve acil durumlarda yoğun stres altında çalışmak zorunda kalabilirler. Bu noktada kriz yönetimi bu mesleği yapan kişilerde olması gereken özelliklerden biridir.

Önerilen içerik: Biyomedikal Cihaz Teknikeri Maaşları

İş Sağlığı ve Güvenliği Atama Puanları Kaç?

İş sağlığı ve güvenliği atama puanları bu mesleği yapmak isteyen bireylerin en çok araştırdığı konulardan biridir.

İş sağlığı ve güvenliği atama puanları devlette o yıl açılan kontenjan sayısına ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı pozisyonunu başvuru yapan aday sayısına göre değişkenlik göstermektedir.

 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı atamalarında en az 70 puan alan adaylar diledikleri yerlere başvuru yapabilmektedirler.
 • Ancak İSG kadrolarına genellikle 85 üzeri puan alan kişilerin atandığı görülmektedir. Formun Üstü

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nerelerde Çalışır?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma alanlar oldukça geniştir. Çeşitli kurum, kuruluş, şirket, ticaret merkezleri, inşaat, enerji ve madencilik, sağlık, sanayi ve üretim, okullar, alışveriş merkezleri, kamuya açık merkezler, itfaiyeler, sivil savunma vb. acil durum kuruluşlarında ‘iş sağlığı ve güvenliği teknikeri’ olarak çalışabilme imkânı bulurlar.

İSG uzmanları, görüldüğü üzere ekonomik yaşam içerisinde pek çok alanda çalışabiliyorlar. Özellikle 50’den fazla çalışanı olan işletmelere İSG uzmanı bulundurma zorunluluğu geldikten sonra istihdam olanağı artmıştır. Son olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları haricinde bu bölümün önü açık mı, geleceği nasıl sorularını yanıtlayalım.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün Önü Açık Mı?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı önü açık mı
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı önü açık mı

İş sağlığı ve güvenliği, önü oldukça açık bölümlerden biridir. Özellik son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı gereklilikler daha fazla artmaktadır. Sonuç olarak İSG uzmanlarına olan talep de giderek artmaktadır.

İş yerlerindeki kişilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan bu meslekteki uzmanlar, olası riskleri minimuma düşürmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler.

Hemen hemen her sektörde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan mevzuatın ve iş yeri standartlarının sürekli olarak güncellenmesiyle birlikte bu alanda yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç da giderek artmaktadır.

İstihdam olanakları ve kariyer fırsatları düşünüldüğünde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına talebin her geçen yıl daha fazla artacağını söylemek yerinde bir tespit olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı maaşları başta olmak üzere bölüm hakkında detaylı bilgiler verdik. Bu mesleğe ilişkin merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

NOT: 1 Temmuz 2020 işyerleri için getirilen yönetmeliğe göre 50 kişi ve üzeri işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalışma zorunluluğu getirilmiştir.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir