İstanbul Üniversitesi Akademik Kadro Alımı

İstanbul Üniversitesi Akademik Kadro Alımı yapacağını duyurdu. 18.05.2023 Tarihinde yayınlanan Resmi Gazeteye göre İstanbul Üniversitesi 63 akademik personel alacak. Başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar ve daha fazlası haberimizin devamında görebilirsiniz.

 • İlan Tarihi: 18.05.2023
 • Son Başvuru Tarihi: 01.06.2023
 • Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 02.11.2022
 • Kadro Sayısı: 63
 • Şehir: İstanbul
 • Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta

İstanbul Üniversitesi Akademik Kadro Alımı Detayları

İstanbul Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına akademik personel alımı gerçekleştirecektir.

İstanbul Üniversitesi Akademik Kadro Alımı Kadroları

İstanbul Üniversitesi akademik kadro alımı için açıklanan kadrolar aşağıda verilmiştir. Aşağıda alım yapacak fakülte ve bölümleri, unvanları ve adaylardan özel istenen açıklamalar yer almaktadır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Psikiyatrik rehabilitasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıPROFESÖR1
Omuz ve Dirsek cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiPROFESÖR1
Genel CerrahiPROFESÖR1Meme Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Genel CerrahiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Meme Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Göz HastalıklarıPROFESÖR1Pediatrik ve prematüre olgularda vitreoretinal cerrahi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Adli radyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
RadyolojiPROFESÖR1
İnfertilite tedavilerinin genetik yönü alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Kadın Hastalıkları ve DoğumDOÇENT1
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDOÇENT1Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDOÇENT1Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.
Halk SağlığıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Tıp fakültesi mezunu olup, Okul sağlığı ve aşı tereddütü alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Genetik uzmanlığını almış olup, Nörometabolik hastalıklar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi GenetikDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Uzun süreli antibiyoterapinin hematolojik yan etkileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
Ceza ve Ceza Muhakemesi HukukuDOÇENT2
Medeni Usül ve İcra İflas HukukuDOÇENT1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve EdebiyatıPROFESÖR1
HititolojiPROFESÖR1
Kurumlar SosyolojisiPROFESÖR1
Almanca Mütercim ve TercümanlıkDOÇENT1
Yakınçağ TarihiDOÇENT1
Sosyal AntropolojiDOÇENT1
Beşeri ve İktisadi CoğrafyaDOÇENT1
ArşivcilikDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Sualtı Kültür Kalıntılarını KorumaDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
FEN FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
Genel FizikPROFESÖR1
Atom ve Molekül FiziğiPROFESÖR1
HidrobiyolojiPROFESÖR1
Organik KimyaPROFESÖR1
Tiyosemikarbazonların optik sensör uygulamaları ve metal komplekslerinin sentezi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Anorganik KimyaDOÇENT1
ZoolojiDOÇENT1Çeşitli deneysel hayvan modellerinde böbrek fizyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yüzey akustik dalgaları, fononik ve elektronik/optoelektronik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Katıhal FiziğiDOÇENT1
Düşük boyutlu yarı iletkenlerde transport ve optoelektronik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Katıhal FiziğiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
BotanikDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Fitokimya ve ekstraksiyon optimizasyonu alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkilerPROFESÖR1Çatışma çalışmaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Turizm İşletmeciliğiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik ToksikolojiDOÇENT1
Sağlık Bilimleri Analitik Kimya alanında doktora yapmış olup, biyolojik sıvılarda ilaç analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Analitik KimyaDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız Diş ve Çene CerrahisiPROFESÖR1
PedodontiDOÇENT1
İŞLETME FAKÜLTESİ
İnsan Kaynakları YönetimiPROFESÖR1
İşletme Yönetimi ve OrganizasyonDOÇENT1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkilerPROFESÖR1
Uluslararası İlişkilerDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Sayısal YöntemlerDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Halkla İlişkilerDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
Su Ürünleri İşleme TeknolojisiDOÇENT1
GenomDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
LojistikPROFESÖR2
UlaştırmaDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ2
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Kimyasal OşinoğrafiPROFESÖR1
Deniz Jeolojisi ve JeofiziğiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Moleküler TıpPROFESÖR1
GenetikDOÇENT1
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
Sosyal PediatriDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
ULUSLARARASI SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
Soykırım AraştırmalarıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
İnsanlığa Karşı İşlenen SuçlarDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
İSLAM TETKİKLERİ ENSTİTÜSÜ
İslam AraştırmalarıDOÇENT1Osmanlı Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İslam AraştırmalarıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Osmanlı Dönemi Usul-i Fıkıh Literatürü alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İslam AraştırmalarıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ116.yüzyıl Osmanlı Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İslam İktisadı ve FinansıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ119.yüzyıl Osmanlı Ticaret Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Başvuru yapmak isteyen veya İstanbul Üniversitesi akademik kadro alımı hakkında bilgi almak isteyen kişiler detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

İstanbul Üniversitesi Akademik Kadro Alımı Başvuruları

İstanbul Üniversitesi akademik kadro alımı için başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta kaynaklı gecikmelerde sorumluluk başvurana aittir. Son başvuru tarihinden sonra gelen belgeler dikkate alınmayacaktır. Eksik belgelerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. İstanbul Üniversitesi akademik kadro alımı için gerekli evraklar ise şu şekildedir;

 • Başvuru dilekçesi
 • Özgeçmiş (İletişim bilgileri eklenmiş YÖK formatında)
 • Yabancı dil seviyesi (YDS veya YÖK’ün kabul ettiği bir sınav sonucu)
 • Öğrenim durumunu gösteren belgeler
 • Akademik yükseltilme ve atamada değerlendirmeye alınan faaliyetler ve puan hesaplaması formu
 • Aday atama kriterleri değerlendirme formu
 • Adli sicil kaydı(e-Devlet)
 • 1 Tane biyometrik fotoğraf(Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Kimlik fotokopisi
 • Askerlik durum belgesi(e-Devlet)
 • Hizmet belgesi
 • İlanın 1 adet fotokopisi

Bu belgelerin doğruluğundan başvuran aday sorumludur. Belgelerde doğruyu yansıtmayan bir durum olduğu takdirde üniversite yasal işlem başlatacaktır. Yukarıda geçen bütün formlar ve daha fazla bilgi İstanbul Üniversitesi‘nin kendi sitesinde vardır.

Güncel Akademik İlanlar Nasıl Takip Edilir?

Güncel akademik ilanlar resmi gazetede yayımlanmaktadır. Ancak Resmi Gazete takip etmesi oldukça zordur. Bunu kolaylaştırmak için sizler için bu ilanları derleyip tablo oluşturup paylaşıyoruz.

Güncel ilanlara ulaşmak için sitemizde yer alan Akademik İlanlar bölümüne bakabilirsiniz. Ayrıca sitemizde yayımlanan tüm ilanlar Telegram kanalımızda anında paylaşılmaktadır.

Yorum Bırak
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


İçindekiler