Alparslan Türkeş Üniversitesi Akademik Personel İlanı

19.10.2023 tarihli resmi gazetede Alparslan Türkeş Üniversitesi akademik personel ilanı yayımlandı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 20 akademisyen alacak. Alım yapılacak akademisyenlerin başvuru şartları ve alım yapacak bölümler ve daha fazlası yazımızda yer almaktadır.

 • İlan Tarihi : 19.10.2023
 • Son Başvuru Tarihi : İlan tarihinden 15 gün
 • Kadro Sayısı : 20
 • Şehir : Adana
 • Başvuru Şekli : Şahsen

Alparslan Türkeş Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecektir.

Alparslan Türkeş Üniversitesi Akademik Personel İlanı Kadroları

19.10.2023 Tarihinde yayımlanan resmi gazetenin akademik personel alımı başlığı altında Alparslan Türkeş Üniversitesi akademik personel ilanı kadroları yayımlandı. Buna göre alınacak 20 akademisyenin hangi bölümlerden olacağı, hangi unvanda alınacağı ve alınacak personelden istenen özel şartlar aşağıda tablo olarak verilmiştir. Bilgi sahibi olmak isteyen kişiler inceleyebilirler.

ANABİLİM DALIUNVANİLAN AÇIKLAMA
Bilgisayar DonanımıDoçentBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Nesnelerin İnterneti ve Bilgi Merkezli
Ağlar konularında çalışmaları bulunmak.
Yapay Zeka MühendisliğiProfesörBilgisayar Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olmak, bu alanların birinden doktora mezunu olmak, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, sinyal işleme ve yapay zeka uygulamaları
konularında çalışmaları bulunmak.
Yapay Zeka MühendisliğiDoçentBilgisayar Mühendisliği doktora mezunu olmak, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Meta-Sezgisel algoritmalar
konularında çalışmaları bulunmak.
Yapay Zeka MühendisliğiDoçentBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Derin öğrenme ve görüntü işleme
konularında çalışmaları bulunmak.
Yapay Zeka MühendisliğiDoktor Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora mezunu olmak, Nonlineer sistem kontrolü ve yapay sinir ağı tabanlı yöntemlerin geliştirilmesi/uygulanması konularında
çalışmaları bulunmak.
Yapay Zeka MühendisliğiDoktor
Öğretim Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği doktora mezunu
olmak, Yapay Zeka algoritma iyileştirme konusunda çalışmaları bulunmak.
Yapay Zeka MühendisliğiDoktor Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, Yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında
çalışmaları bulunmak.
Yazılım MühendisliğiDoçentBilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Optimizasyon konularında
çalışmaları bulunmak.
Hava Aracı Yapıları ve MalzemeleriDoçentUçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, hava araçları yapısal analizi, Aeroelastisite ve titreşim konularında çalışmaları
bulunmak.
İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDoçentYabancı Dil Eğitimi (İngilizce) bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, İkinci Dil Edinimi ve Eleştirel Pedagoji konularında çalışmaları bulunmak.
İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDoktor Öğretim ÜyesiMütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) lisans, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) veya Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim alanında doktora mezunu olmak, şiir çevirisi konusunda çalışmaları
bulunmak.
Üretim YönetimiDoçentÜretim ve Operasyon Yönetimi bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, proje çizelgeleme, bulanık matematiksel modelleme ve çok kriterli karar verme konularında çalışmaları bulunmak.
Üretim YönetimiDoktor Öğretim ÜyesiEndüstri Mühendisliği doktora mezunu olmak, sipariş çizelgeleme, optimizasyon ve metasezgisel konularında çalışmaları bulunmak.
Yönetim ve OrganizasyonDoçentYönetim ve Strateji bilim alanında doçent unvanına sahip olmak, Bilgi yönetimi, sosyalizasyon, örgütsel sağlık ve atalet
konularında çalışmaları bulunmak.
Turizm İşletmeciliğiDoktor Öğretim ÜyesiTurizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, deneyim ekonomisi, akıllı turizm uygulamaları ve sağlık turizmi konularında çalışmaları
bulunmak.
Uluslararası TicaretDoçentOrganizasyon bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Örgüt Kuramı konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
Uluslararası FinansmanDoktor Öğretim Üyesiİşletme alanında doktora mezunu olmak, finansal olmayan raporlama, bütçeleme ve kaynak tüketim muhasebesi konularında
çalışmaları bulunmak.
Bilişim YönetimiDoçentYönetim ve Strateji bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, sürdürebilir girişimcilik, bilgi paylaşımı ve bilimsel yönetim konularında çalışmaları bulunmak.
Bilişim TeknolojileriDoktor Öğretim ÜyesiYönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora mezunu olmak, metin madenciliği, grafik sinir ağları ve duygu analizi konularında çalışmaları bulunmak.
Bina BilgisiDoktor Öğretim ÜyesiMimarlık lisans ve doktora mezunu olmak, Bina programlama, mimari tasarım sorunları ve kamusal alan kalitesi
konularında çalışmaları bulunmak.
RestorasyonDoktor Öğretim ÜyesiMimarlık lisans ve doktora mezunu olmak, Restorasyon alanında geleneksel yapım teknikleri ve savunma yapıları konularında çalışmaları bulunmak.
Yapı BilgisiDoktor Öğretim ÜyesiMimarlık lisans ve doktora mezunu olmak, Fiziksel çevre kontrolü alanında ısıl konfor ve havalandırma sistemleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Biyoproses MühendisliğiDoçentGıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent unvanına sahip olmak, Gıda mikrobiyolojisi, mikotoksinler ve polimerik malzemeler ile ayırma saflaştırma konularında çalışmaları bulunmak.
Hücre ve Doku MühendisliğiDoçentBiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak, Bitki fizyolojisi, bitkilerde toksisite ve biyolojik özütlerin bitki hücreleri üzerindeki etkileri konularında çalışmaları bulunmak.
Elektrik MakineleriDoçentElektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Güç Kalitesi, Güç Elektroniği ve Elektrikli
Araçlar konularında çalışmaları bulunmak.
Endüstri MühendisliğiDoçentEndüstri Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Tedarik Zinciri Yönetimi, Simülasyon Optimizasyonu ve Yapay Zeka konularında çalışmaları bulunmak.
Konvansiyone l EnerjiDoçentMakine Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Yenilenebilir Enerji ve Hidrojen Üretimi, Yapay Zeka Uygulamaları ve Enerji Kaynakları konularında çalışmaları bulunmak.
Gıda BilimleriDoktor Öğretim ÜyesiGıda Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, enzim saflaştırma, fermantasyon ve uçucu bileşik analizleri
konularında çalışmaları bulunmak.
Gıda BilimleriDoktor Öğretim ÜyesiKimya Mühendisliği veya Kimya alanlarının birinden doktora mezunu olmak, enzim saflaştırılması, enzim kinetiği ve inhibisyonu ve rekombinant protein üretimi konularında çalışmaları bulunmak.
Yapı MalzemesiProfesörİnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Beton teknolojisi, beton teknolojisinde yapay zeka modellemesi ve kompozit donatılar konularında çalışmaları bulunmak.
Cevher HazırlamaDoktor Öğretim ÜyesiMaden mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, metalik cevherlerin hidrometalurjisi, metallerin elektro kazanımı ve doğrudan dönüşüm
yöntemi konularında çalışmaları bulunmak.
OtomotivDoçentMakine Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, Makine Mühendisliği bilim alanında doçent unvanına sahip olmak, İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar ve Çok Kriterli Karar Verme konularında çalışmaları bulunmak.
Malzeme BilimiDoktor Öğretim ÜyesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, metal hidrürler ve süperkapasitörler konularında çalışmaları
bulunmak.
MetalurjiDoktor Öğretim ÜyesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak, Malzeme bilimi ve mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, Metallerin sert oksit ve karbür kaplanması konularında
çalışmaları bulunmak.

Alparslan Türkeş Üniversitesi Akademik Personel İlanı Başvuruları

Alparslan Türkeş Üniversitesi akademik personel ilanı başvuruları şahsen yapılacaktır. Online veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular akademik personeli alacak birime yapılacaktır. Başvurular sırasında adaylardan istenen belgeler ise şu şekildedir :

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar için;

 • Dilekçe
 • Özgeçmiş
 • Yabancı dil belgesi
 • T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 • Doçentlik belgesi
 • Lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar için;

 • Dilekçe
 • Özgeçmiş
 • Yabancı dil belgesi,
 • T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 • Lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları
 • bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar için;

 • Dilekçe;
 • Özgeçmiş,
 • Yabancı dil belgesi
 • T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
 • Onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya

Başvuru yapacak öğretim görevlileri başvuru dilekçesini Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sitesinden bulabilirler. Yabancı ülkelerden alınan belgelerin YÖK tarafından denkliği alınması gerekmektedir.

Adana Alpaslan Türkeş Üniversitesi Kadroları

Alparslan Türkeş Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İlanın devamı ve tüm şartlar için üniversitenin resmi web sitesini ziyaret edin.

Güncel Akademik İlanlar Nasıl Takip Edilir ?

Yeni yayımlanan akademik ilanlar resmi gazetede akademik ilanlar başlığı altında ve üniversitelerin resmi sitelerinin duyuru kısmında yer alır. Resmi gazete takibi zor olduğu için pek fazla takip edilmemektedir. Her üniversite kendi sitesinde yayımladığı için oldukça uğraştırıcıdır. Tüm bu sorunların çözümü olarak sitemizde Akademik İlanlar sekmesi altında güncel akademik ilanları bulabilirsiniz. Telegram kanalımıza katılıp bildirimi açarsanız ilanlardan ilk haberdar olan siz olursunuz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir