Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

19.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı yayımlandı! Bahçeşehir Üniversitesi toplamda 33 akademisyen alımı gerçekleştiriyor. İlan detaylarına göre Bahçeşehir Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi Alımı ve 1 Öğretim Elemanı Alımı yapacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Detayları

Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanında Geçen Öğretim Üyesi Alımına ilişkin detaylar:

 • İlan Tarihi : 19.09.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 03.10.2022
 • Kadro Sayısı : 33
 • Şehir : İstanbul
 • Başvuru Şekli : Şahsen veya Kurye

Bahçeşehir Üniversitesi akademik personel alımına ilişkin yayınladığı ilan duyurusunda ”2547 sayılı Yükseköğretim kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer vermiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Kadroları

Bahçeşehir Üniversitesi akademik personel alım ilanı öğretim üyesi kadro detayları aşağıda verilmiştir;

ANABİLİM DALI /
ALAN
UNVANİLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
İngiliz Dili EğitimiDr. Öğr. ÜyesiLisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Dil edinimi, dil öğretimi ve program değerlendirme alanlarında calışmalar yapmış olmak ve lisans seviyesinde ilgili konulara
yönelik ders vermiş olmak.
Bilgisayar
Mühendisliği
Dr. Öğr. ÜyesiBilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Robotik, gömülü sistemler, bilgisayar mimarisi, nesnelerin interneti, bilgisayarla görü veya yapay zeka konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
İşletme MühendisliğiDr. Öğr. ÜyesiEndüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Optimizasyon ve makine öğrenmesi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
MatematikDr. Öğr. ÜyesiMatematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sayılar Teorisi ve Eliptik Eğriler üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
MatematikDr. Öğr. ÜyesiMatematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Galois ve Sayılar Teorisi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mekatronik
Mühendisliği
Doç.Dr.Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Sinyal işleme ve elektrik makinaları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Yapay Zeka
Mühendisliği
Dr. Öğr. ÜyesiBilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü veya veri analitiği konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
EkonomiDoç. Dr.Ekonomi alanında doktora yapmış olmak. Finans, makroekonomi ve bu iki alan arasındaki ilişkiyi çalışmak, bu alanlarda SSCI tarafından taranmış ve uluslararası kabul görmüş dergilerde en az dört adet yayını
olmak.
İşletmeDoç. Dr.Yönetim ve organizasyon alanında doktora yapmış olmak, Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak, dijital dönüşüm, inovasyon, stratejik liderlik, kurumsal stratejiler konularında ulusal ve uluslararası
yayınlar yapmış olmak.
İletişim ve TasarımıDR. ÖĞR. ÜYESİAnimasyon alanında lisans ya da yüksek lisans tamamlamış olmak ve doktorasını animasyon, sinema ya da medya araştırmaları üzerine yapmış olmak, 2D ya da 3D Animasyon, kurgu, sinematografi alanlarından bir
veya birkaçında uzmanlaşmış olmak ve pratik üretimi olmak.
Farmasötik TeknolojiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
ECZACILIK FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK ÖZELLİKLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index Expanded (SCIE)’te taranan Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde ilk isim veya sorumlu yazar olarak en az 2 makalesinin olması
2. Tüm yayınlarının en az %50’sinin Q1 ve Q2 dergi kategorilerinde yer alması
3. Yürütücü veya Araştırmacı olarak tamamlanmış ve/veya devam eden TÜBİTAK, TÜSEB veya Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) projesinin olması
4. AB çerçeve programları kapsamında yer alan projelerde koordinatör, yürütücü, veya araştırmacı olarak yer almış olması
5. TÜBİTAK, TÜSEB, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
6. Doktora çalışmaları kapsamında alanı ile ilgili uluslararası nitelikte araştırma çalışmaları yapmış ve/veya yurtiçi doktoralı ise en az 1 yıl yurtdışında nitelikli araştırma çalışmalarında yer almış olmak
7. Doktora sonrası bir üniversitede veya kamu araştırma merkezinde ekip
lideri olarak çalışmış olmak veya bilimsel projelerde bağımsız akademik
proje yürütme tecrübesine sahip olmak
Çocuk CerrahisiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
c. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır
(H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
veya
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
veya
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
veya
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
veya
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler
için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
Göz HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Doç. Dr.
Kadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
Ortopedi ve
Travmatoloji
Prof. Dr.
Tıbbi PatolojiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
Acil TıpProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoç. Dr.
Enfeksiyon
Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
İç HastalıklarıDoç. Dr.
İç HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
KardiyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
NörolojiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
Nükleer TıpProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
Radyasyon OnkolojisiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
RadyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
AnatomiDoç. Dr.
AnatomiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi BiyokimyaDoç. Dr.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Genel Şartlar

 • Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
 • Yabancı Dil Yeterliliği
 • Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar ilandaki açıklama sütununda belirtilmiştir. Adayların bunları karşılıyor olmaları gerekmektedir.
 • Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İstenen Evraklar

Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanında Geçen Öğretim Üyesi Alımı İstenen Evraklar şunlardır:

 1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
 2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
 3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları
  yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
 5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
 6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir
 7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul,
  Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
 8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
 9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 10. 1 Adet Fotoğraf

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 C Blok 3. Kat Beşiktaş/İstanbul

Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanının detayları Bahçeşehir Üniversitesi resmi web sayfasında yer alıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanında Geçen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı ve Araştırma Görevlisi Alımına İlişkin Ayrıntılar

 • İlan Tarihi : 19.09.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 03.10.2022
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 06.10.2022
 • Giriş Sınavı Tarihi : 10.10.2022
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 12.10.2022
 • Kadro Sayısı: 1
 • Şehir: İstanbul
 • Başvuru Şekli: Şahsen
 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı ve Araştırma Görevlisi Alımı Gerekli Evraklar

Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Öğretim Elemanı İstenen Belgeler şu şekildedir:

 1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça
  belirtilmelidir.)
 2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
 3. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)
 4. ALES Belgesi
 5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
 6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
 7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
 8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
 9. Deneyim şartı talep edilen kadrolarda çalışılan/çalışılmış olan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet
  dökümü *
 10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 11. 1 Adet Fotoğraf

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (C Blok Kat.3) Beşiktaş İstanbul

En Yeni Akademik Kadro İlanları Nasıl Takip Ederim?

En yeni akademik kadro ilanları sitemizde Akademik İlanlar başlığı altında yer almaktadır. Resmi gazetede yayımlandıktan hemen sonra sitemizde haber olarak paylaşılmaktadır. Bu haberlerden anında haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılıp bildirimleri açmayı unutmayın.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir