İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Şevval Editör
Şevval Editör 26.08.2022
Güncellendi 30/08/2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Alımı yapacağını duyurdu. 26.08.2022 tarihinde yayınlanan Resmi Gazeteye göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi 37 akademisyen alacak. Başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar ve daha fazlası haberimizin devamında görebilirsiniz.

- Reklam -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı detaylarına ilişkin bilgileri sizler için derledik. Akademik ilana göre ilanın yayımlandığı gün dahil olmak üzere 15 gün içinde gerekli evrakları üniversitenin ilgili birimine teslim etmek gerekiyor.

 • İlan Tarihi: 26.08.2022
 • Son Başvuru Tarihi: 09.09.2022
 • Kadro Sayısı: 37
 • Şehir: İstanbul
 • Başvuru Şekli: Şahsen

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel ilanı Resmi Gazetede “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.” şeklinde duyurulmuştur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel İlanı Kadroları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik kadro alımı için açıklanan kadrolar aşağıda tabloda verilmiştir. Ayrıca linkte alım yapacak fakülte ve bölümleri, unvanları ve adaylardan özel istenen açıklamalar yer almaktadır.

- Reklam -
ANABİLİM DALIUNVANİHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA ARANAN NİTELİKLER
Endüstriyel PsikolojiProfesörLisansını Psikoloji alanında tamamlamış olup, yüksek lisans ve doktorasını İş /Endüstri ve Örgüt Psikolojisi veya Örgütsel Davranış bilim alanlarında yapmış olmak. Doçentlik unvanını İş ve Örgüt Psikolojisi bilim alanından almış olmak. Girişimcilik, kariyer gelişimi ve çalışan esenliği ile ilişkili konularda çalışmalar yapmış
olmak.
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet
Tarihi
ProfesörOsmanlı diplomasi ve askeri tarihi ve teknolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Türkçe EğitimiProfesörDoçentlik unvanını Türkçe eğitimi alanında almış olmak. Çoklu zeka kuramı, Sokrat semineri yöntemi ve eleştirel düşünme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar BilimleriProfesörYüksek lisans ve doktorasını Yazılım mühendisliği ana bilim dalında yapmış olmak. Yapay zeka ve sağlıkta bilişim uygulamaları ile büyük veri analizi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonProfesörAlgoloji yan dal uzmanı olmak. Doçentlik unvanını Anestezi ve Reanimasyon alanından almış almak. Kas gevşeticisiz entübasyon alanında çalışmalar yapmış
olmak.
İç HastalıklarıProfesörGastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Doçentlik unvanını İç Hastalıkları alanından almış almak. Mide boşalması alanında nükleer sintigrafik çalışmalar yapmış
olmak.
AnatomiProfesörTıp doktoru olmak. Doçentlik unvanını Anatomi alanından almış almak. Geometrik morfometri ile çalışmalar yapmış olmak.
PedodontiDoçentDoktorasını ve/veya uzmanlığını Pedodonti alanında tamamlamış olmak. Diş çürüğü olan çocuklarda dişeti oluğu sıvısında enflamasyon markerleri ve çocuk restoratif materyallerinde artık monomer salımı çalışmış
olmak.
PeriodontolojiDoçentDoktorasını ve/veya uzmanlığını Periodontoloji alanında tamamlamış olmak. Polikistik over sendromlu periodontitis hastalarında oksidatif stres konusunda
çalışmış olmak.
Matematik ve Doğa Bilimleri
Tarihi
Doçentİslam ve Osmanlı Medeniyetinde matematik, cebir ve mesaha tarihi alanında çalışma ve yayınlar yapmış olmak.
Zihin
Engelliler Eğitimi
DoçentDoçentlik unvanını Özel Eğitim (Özel yeteneklilerin
eğitimi) alanında almış olmak. Özel yeteneklilerde öğrenme güçlükleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk
Edebiyatı
DoçentDoçentlik unvanını Klasik Türk Edebiyatı alanında almış olmak. İslami edebi tür kuramları ile belagat üzerine çalışmalar yapmış olmak, disiplinler arası çalışmış
olmak.
İslam Felsefesi Anabilim
Dalı
DoçentDoçentlik unvanını Din Eğitimi alanında almış olmak. Değerler eğitimi, manevi danışmanlık, mahremiyet eğitimi ve göç-eğitim İlişkisi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Genel CerrahiDoçentDoçentlik unvanını Genel Cerrahi alanından almış almak. Gastrointestinal sistem endoskopik stentlemeleri ve rekürren larengeal sinir nöromonitörizasyonu alanında
calışmalar yapmış olmak.
Genel CerrahiDoçentDoçentlik unvanını Genel Cerrahi alanından almış almak. Mekanik ikterde allopurinol ve octreotid tedavisinin karaciğer histolojisine etkisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDoçentDoçentlik unvanını Ortopedi alanından almış almak. Pediatrik ve erişkin travmaları, pelvis -asetabulum kırıkları alanında çalışmalar yapmış olmak. Pediatrik
travm kalça çıkışları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Tarihi ve EtikDoçentTıp tarihi ve etik alanında doktora yapmış ve doçentlik unvanı aynı alanda almış olmak. İngilizce ders anlatma
tecrübesi olmak.
EndodontiDr. Öğr. ÜyesiDoktorasını ve/veya uzmanlığını Endodonti alanında tamamlamış olmak. Mikroendodontik cerrahi alanında tomografi destekli konularda çalışmış olmak.
OrtodontiDr. Öğr. ÜyesiDoktorasını ve/veya uzmanlığını Ortodonti alanında tamamlamış olmak. Mikro-osteoperforasyon tekniğinin ortodontik diş hareketi üzerine etkisi ile ilgili çalışmış olmak.
Restoratif Diş TedavisiDr. Öğr. ÜyesiDoktorasını ve/veya uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak. Diş beyazlatma, fotodinamik tedavi ve kompozit materyallerin renk değişimi konularında çalışmış olmak.
PedodontiDr. Öğr. ÜyesiDoktorasını ve/veya uzmanlığını Pedodonti alanında tamamlamış olmak. Daimi dişlerde fiber ile ilgili çalışmış olmak.
Arap Dili EdebiyatıDr. Öğr. ÜyesiDoktorasını Arap Dili ve Belagatı alanında yapmış olmak. Klasik belagat düşüncesi ve ilmü’l-vaz‘ alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Bizans SanatıDr. Öğr. ÜyesiYüksek Lisans ve Doktorasını Sanat Tarihi Anabilim Dalında Bizans Sanatı üzerine yapmış olmak. Bizans dönemi seramik ve tasvir/resim sanatı alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Bu alanda ders verme tecrübesine sahip olmak.
Milletlerarası Özel HukukDr. Öğr. ÜyesiDoktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak. Tahkim veya Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak.
İslam Felsefesi Anabilim DalıDr. Öğr. ÜyesiDinler tarihi ve medeniyetler arası etkileşim çerçevesinde İslam karşıtlığı, İslam-Batı ilişkileri ve batılılaşma konularında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak.
HadisDr. Öğr. ÜyesiHadis alanında doktora yapmış olmak, Hadis şerhleri, zayıf hadis ile tarihsellik-hadis ilişkisi konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Arap Dili BelagatıDr. Öğr. ÜyesiArap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak. Delalet ve modern dil teorileri üzerine çalışması
bulunmak.
Sağlık Yönetimi BölümüDr. Öğr. ÜyesiKatı atık, atıksu arıtma, dış ortam hava kirliliği ile insan sağlığı ilişkisi ve sağlık yönetimine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim DalıDr. Öğr. ÜyesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Lisans derecesine sahip olmak. Çağdaş siyaset teorisinde devlet hukuk ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Mahalli İdareler ve Şehircilik Anabilim DalıDr. Öğr. ÜyesiKonut politikaları ve kent-bölgeler hakkında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Siyasi Tarih Anabilim
Dalı
Dr. Öğr. ÜyesiOsmanlı idare ve siyasi düşünce tarihi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine
sahip olmak.
Göğüs CerrahisiDr. Öğr. ÜyesiGöğüs Cerrahisi uzmanı olmak Pectus excavatum alanında çalışmalar yapmış olmak.
Kadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. ÜyesiUzmanlığını kadın hastalıkları alanından almış olmak. Üremeye yardımcı tedavi klinik uygulamaları eğitim sertifikası sahibi olmak. Gebe kadınlarda COVID-19 pandemisinin oluşturduğu anksiyete alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Deri ve
Zührevi Hastalıkları
Dr. Öğr. ÜyesiUzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıkları alanından almış
olmak. Tırnak ve tırnak cerrahisi alanında çalışmaları olmak.
İç HastalıklarıDr. Öğr. ÜyesiGeriatri yan dal uzmanı olmak. Yaşlılarda osteosarkopenik obesite alanında çalışmalar yapmış
olmak.
KardiyolojiDr. Öğr. ÜyesiUzmanlığını Kardiyoloji alanından almış olmak Yapısal kalp hastalığı ve sol ventrikül destek cihazlarında elektrofizyolojik değişiklikler alanında çalışmalar yapmış olmak. Koroner mikrovasküler yatak alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Dr. Öğr. ÜyesiÇocuk Metabolizma Hastalıkları yandal uzmanı olmak. Mukopolisakkoridoz alanında çalışmaları olmak.

Başvuru yapmak isteyen veya İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik kadro alımı hakkında bilgi almak isteyen kişiler aşağıdaki linke tıklayabilirler;

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel İlanı Kadroları İçin TIKLAYIN!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel İlanı Başvurusu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel ilanında başvuru için istenilenler şu şekildedir;

 • Başvuru Formu,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
 • Lisans diploması ve transkript,
 • Tezli Yüksek lisans diploması / doktora diploması ve transkript belgesi,
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi,
 • Halen öğrenci olanlardan öğrenci belgesi,
 • İki adet fotoğraf,
 • ALES sonuç belgesi,
 • YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi,
 • Adli sicil kaydının olmadığına dair belge,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı detaylarına ilişkin bilgileri sizler için derledik. Akademik ilana göre başvuruda aranacak şartlar ve istenilen belgeler profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarında değişiklik göstermektedir.

- Reklam -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 26.08.2022 Tarihli Akademik İlan Detaylarına Bu Link Üzerinden Ulaşabilirsiniz.

Akademik İlanlara Nasıl Ulaşırım?

Güncel akademik personel ilanları Resmi Gazeteden takip edilir. Ancak resmi gazete uzun ve karmaşıktır. Bu sebeple sitemizde Resmi Gazetede yayımlanan ilanlar sizler için derlenip hazırlandıktan sonra yayımlanıyor. Akademik İlanlar sekmesi altında güncel ilanları bulabilirsiniz.

Bunun yanı sıra Telegram kanalımıza katılırsanız akademik ilanlar sitede yayımlanır yayımlanmaz size bildirim gelir. Bizi takip edin akademik personel alım ilanlarından haberiniz olsun.

- Reklam -
Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.