Ordu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı | 20 Personel Alınacak

05.03.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan ilana göre Ordu Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Bu ilana göre Ordu Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek! Bu yazımızda başvuru sürecini, alım yapılacak kadroları, gerekli belgeleri ve adaylardan istenen özel şartları detaylı bir şekilde açıkladık.

Ordu Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına ilişkin tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

 • İlan Başlangıç Tarihi: 05.03.2024
 • İlan Bitiş Tarihi: 19.03.2024
 • İletişim: Ordu Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Telefon: 0 (452) 226 52 00 Dahili Numaralar: 2454 – 2462 – 2463.
 • Adres: Ordu Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Yerleşkesi, Cumhuriyet Mahallesi, No: 218, Altınordu/ORDU,PK: 52200.

Ordu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Detayları

Ordu Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı ünvanı, cinsiyeti ve aranan niteliklere göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden;
“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası
gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022-KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel
alımı yapılacaktır.”

Ordu Üniversitesi sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İLAN NO ÜNVANI/CİNSİYETİ   SAYISI PUAN  TÜRÜÖĞRENİM  DURUMU GÖREV YERİ (İLÇE) ARANILAN NİTELİKLER 
2024/01 Destek Personeli  (Erkek/Kadın) KPSSP94 Ortaöğretim  (Lise ve Dengi)Altınordu - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir  alanından mezun olmak. - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. - İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki  tüm birimlerde temizlik işlerinde görevlendirileceklerdir. 
2024/02 Destek Personeli  (Erkek) KPSSP94 Ortaöğretim  (Lise ve Dengi)  Ulubey - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir  alanından mezun olmak. - MEB’dan onaylı “Katı ve Sıvı Yakıtlı” veya “Katı Yakıtlı”  Kalorifer Ateşçisi Sertifikasına sahip olmak. - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. - Ulubey Meslek Yüksekokulunda veya İhtiyaca binaen  Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde  görevlendirilecektir. - Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan  nitelikler haricinde temizlik işlerinde de çalıştırılacaktır. 
2024/03 Destek Personeli  (Erkek) KPSSP94 Ortaöğretim  (Lise ve Dengi) Altınordu - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir  alanından mezun olmak. - MEB’den onaylı “Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği”  sertifikasına sahip olmak. - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. - İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki  tüm birimlerde görevlendirilecektir. - Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan  nitelikler haricinde temizlik işlerinde de çalıştırılacaktır. 
2024/04 Destek Personeli  (Erkek) KPSSP94 Ortaöğretim  (Lise ve Dengi)Altınordu - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir  alanından mezun olmak. - İnşaat Boyacısı Kalfalık/Ustalık Belgesine veya kurs  sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik  Kurumundan) sahip olmak. - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. - İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki  tüm birimlerde görevlendirilecektir. - Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan  nitelikler haricinde temizlik işlerinde de çalıştırılacaktır.
2024/05 Destek Personeli  (Erkek) KPSSP94 Ortaöğretim  (Lise ve Dengi)Altınordu - Ortaöğretim(Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir  alanından mezun olmak. - İklimlendirme ve/veya Soğutma Sistemleri Kalfalık/Ustalık  Belgesine veya kurs sertifikasına (MEB, Üniversite ya da  Mesleki Yeterlilik Kurumundan) sahip olmak. - Belgelendirmek kaydıyla “iklimlendirme ve/veya soğutma  sistemleri” alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip  olmak. - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. - İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki  tüm birimlerde görevlendirilecektir. - Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan  nitelikler haricinde temizlik işlerinde de çalıştırılacaktır.  
2024/06 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)KPSSP93 Önlisans Altınordu - Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.  - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.  - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun  10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.  - 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.  - Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle  geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına  sahip olmak. - Vardiya usulü çalışmaya veya gece çalışmaya engel bir  durumu bulunmamak, - En az 170 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun cm  cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan  fazla, 10’dan az olmamak ve aile hekimi ya da herhangi bir  sağlık kuruluşundan belgelendirmek) - İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki  tüm birimlerde görevlendirileceklerdir. 
2024/07 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)KPSSP93 Önlisans Ulubey - Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.  - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.  
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun  10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.  -5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.  - Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle  geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına  sahip olmak. - Vardiya usulü çalışmaya veya gece çalışmaya engel bir  durumu bulunmamak,  - En az 165 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun cm  cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan  fazla, 10’dan az olmamak ve aile hekimi ya da herhangi bir  sağlık kuruluşundan belgelendirmek) - İhtiyaca binaen Ulubey Meslek Yüksekokulunda veya  Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde  görevlendirileceklerdir.
ordu üniversitesi sözleşmeli personel

Ordu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki
genel ve özel şartlar aranır.

a) Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
d) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak.

Ordu Üniversitesi Başvuru Özel Şartları

Resmi Gazete’de yayınlanan Ordu Üniversitesi

sözleşmeli personel alım ilanında yer alan özel şartlar, aşağıdaki gibidir:

a) Tercih edilecek pozisyonun karşısında belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak.
b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla; 35 yaşını doldurmamış olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,
c) Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen KPSSP94, KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
d) Tecrübe istenilen 2024/05 ilan no’lu ünvan için; meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış, alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesi olduğunu bildiren iş deneyim belgesine sahip olmak.
e) Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.

ordu üniversitesi sözleşmeli personel

Başvuru için gerekli olan belgeler:

 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar)
 • T.C Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi (tek sayfada önlü-arkalı),
 • Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.),
 • Tecrübe istenilen 2024/05 ilan no’lu ünvan için; meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış, alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesi olduğunu bildiren iş deneyim belgesi. (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen ünvanın uyumlu olması şarttır.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
  • 2022- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
  • Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanı
  • Önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı
 • Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi ünvanına başvuranlar için; son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olması gerekmektedir.
 • Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi ünvanına başvuranlar için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo ile beden endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge.

Ordu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Başvuru Yeri, Şekli ve Zamanı

Ordu Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına başvuracak adayların başvuru şekli ve yeri neresi, sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir:

Adaylar ilan edilen ilan numaralı kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan
dönemi içinde birden fazla ilan numaralı kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların
tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai
bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.
Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan
başvurular ile posta, kargo, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

ordu üniversitesi sözleşmeli personel

Değerlendirme

Ordu Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuran adaylar için değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesi (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ve özel şartları taşıyan, verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2022-KPSS (B) grubu Ortaöğretim için KPSSP94 ve Önlisans için KPSSP93 puan türü sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2- Sözleşme imzalamaya hak kazanan her bir ünvan için ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ile 4 (dört) katı kadar yedek aday isim listesi, Üniversitemiz https://www.odu.edu.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, duyuruda istenilen belgeler, belirtilen tarihe kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilecektir. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
3- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre adaylar sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir. Adaylarla, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu (görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığına dair) ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.
4- Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, yerlerine en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla sözleşme imzalamaya davet edilecektir.
5- Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurması gerekmektedir.
6- Sözleşme imzalayan personel, il merkezi veya ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı kampüs ve birimlerde hizmet edeceklerdir.
7- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8- Göreve başlatılacak sözleşmeli personeller hakkında; 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen hususlara göre işlem tesis edilecektir.
9- İdare gerekli gördüğü hallerde, ilanın her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme yetkisine sahiptir.
10- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Ordu Üniversitesi sözleşmeli personel alımına ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyuruları, üniversitenin web adresinden takip edebilirsiniz.

Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

En yeni akademik personel ilanları sitemizde yer alan Akademik İlanlar sayfasında yer almaktadır. Resmi Gazete’de yer alan akademik ilanları haber formatı ile sitemizde paylaşmaktayız. Güncel personel alımı ilanlarından haberdar olmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir