Trakya Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Trakya Üniversitesi rektörlüğünce; 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Trakya Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Başvuru Tarihi: 14.11.2023

Son Başvuru Tarihi: 28.11.2023

Başvuru Yeri: Edirne

Başvuru Şekli: Şahsen

Trakya Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Evrakları

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylardan istenecek belgeler;

 • 2 adet fotoğraf
 • Yabancı dil belgesi
 • Anabilim dalı beyanı
 • Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi
 • Doçentlik belgesi
 • Özgeçmiş
 • Yayın Listesi
 • Başlıca araştırma eserini belirttikleri bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuru yapacaklar adaylar;

 • 2 adet fotoğraf
 • Yabancı dil belgesi
 • Anabilim dalı beyanı
 • Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi
 • Doçentlik belgesi
 • Özgeçmiş
 • Yayın Listesi
 • Doçent ünvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılacak başvurular için;

 • 2 adet fotoğraf
 • Yabancı dil belgesi
 • Anabilim dalı beyanı
 • Lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi
 • Özgeçmiş
 • Kimlik fotokopisi
 • Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devlet ten alınan tüm belgelerin karekodu bulunmalıdır.

Trakya Üniversitesi Akademik Personel Kadroları

BİRİM/ABD./PROGRAMUNVANBAŞVURU KOŞULLARI
YAYLI ÇALGILARDR.ÖĞR.ÜYESİMüzik ana sanat dalında sanatta yeterlik yapmış,
başlangıç seviyesi keman eğitimi ile ilgili çalışma
yapmış olmak.
PİYANODoçentMüzik bilim/sanat alanında Doçent ünvanı almış,
piyano öğrencilerinin gelişimi hakkında
çalışmalar yapmış olmak.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİDoçentProtetik Diş Tedavisi bilim/sanat alanında Doçent
ünvanı almış, dijital ölçü alanında çalışmalar
yapmış olmak.
ESKİÇAĞ TARİHİDR.ÖĞR.ÜYESİEski Çağ Tarihi programında doktora yapmış,
Hititlerde Devletlerarası ilişkiler üzerine
çalışmalar yapmış olmak

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE
TERCÜMANLIK
DoçentÇeviribilim bilim/sanat alanında Doçent ünvanı
almış, çeviri eğitimi ve çeviri göstergebilimi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE
TERCÜMANLIK
DoçentÇeviribilim bilim/sanat alanında Doçent ünvanı
almış, teknik çeviri, makine çevirisi ve çeviride
bilgi teknolojileri konularında çalışmalar yapmış
olmak.
ALMANCA MÜTERCİM VE
TERCÜMANLIK
DR.ÖĞR.ÜYESİAlman Dilbilimi programında doktora yapmış,
eşdizimlilik ve iki dilli eşdizim sözlüğü üzerine
çalışmalar yapmış olmak
YAKINÇAĞ TARİHİDR.ÖĞR.ÜYESİTarih programında doktora yapmış, XIX. yüzyıl
Doğu Akdeniz'de Osmanlı liman-şehirleriyle ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDoçentEğitim Bilimleri (Eğitim programları ve öğretim)
bilim/sanat alanında Doçent ünvanı almış, çok
kültürlülük ve hayat boyu öğrenme konuları
üzerine çalışmalar yapmış olmak
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEProfesörEğitim Bilimleri (Ölçme ve Değerlendirme)
bilim/sanat alanında Doçent ünvanı almış, katma
değeri değerlendirme ve sınıf içi değerlendirme
teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDoçentEğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme) bilim/sanat alanında Doçent
ünvanı almış, madde ağırlıklandırma, faktör
puanlarının kullanımı üzerine çalışmalar yapmış
olmak
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİDoçentTemel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) bilim/sanat
alanında Doçent ünvanı almış, erken çocukluk
eğitiminde bilişsel gelişim ve dinamik
değerlendirme hakkında çalışmalar yapmış
olmak.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
DR.ÖĞR.ÜYESİRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
programında doktora yapmış, psikolojik
sağlamlık konusunda çalışma yapmış olmak
TÜRKÇE EĞİTİMİDoçentTürkçe Eğitimi bilim/sanat alanında Doçent
ünvanı almış, video tabanlı öğrenme ve akademik
yazma alanında çalışmalar yapmış olmak.
GEOMETRİDoçentMatematik bilim/sanat alanında Doçent ünvanı
almış, diferansiyel denklemlerle ilişkili Reimann
geometrisi alanında çalışmaları olmak.
HİDROBİYOLOJİProfesörBiyoloji bilim/sanat alanında Doçent ünvanı
almış, İç Sularda Alg Ekolojisi ve Sistematiği
konularında çalışmalar yapmış olmak.
İLETİŞİM VE TASARIMIDoçentTasarım bilim/sanat alanında Doçent ünvanı
almış, sürdürülebilir grafik tasarımı, NFT ve
dijital illüstrasyon konularında çalışmalar yapmış
olmak.
TEMEL EĞİTİMProfesörPlastik Sanatlar bilim/sanat alanında Doçent
ünvanı almış, Resim sanatında renk, yüzey, form
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİMProfesörPlastik Sanatlar bilim/sanat alanında Doçent
ünvanı almış, görüntü işleme ve sanat eserlerinde
özgünlük tespiti konularında çalışmalar yapmış
olmak
HADİSProfesörTemel İslam Bilimleri bilim/sanat alanında
Doçent ünvanı almış, Osmanlı dönemi hadisçiliği,
Ehl-i beyt üzerine çalışmalar yapmış olmak.
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKProfesörHalkla İlişkiler bilim/sanat alanında Doçent
ünvanı almış, algı ve medyada şiddet ile marka
konularında çalışmalar yapmış olmak.
REKREASYONDoçentSpor Bilimleri bilim/sanat alanında Doçent
ünvanı almış, Rekreasyon liderliği ve doğa
eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİDoktor Öğretim Üyesi
Engelli Çalışmaları programında doktora yapmış,
engellilik ve ayrımcılık, otizmli bireylerde hareket
eğitimi ve Özel Olimpiyatlar ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
YAPI BİLGİSİProfesörMimarlık bilim/sanat alanında Doçent ünvanı
almış, binalarda enerji verimliliği ve korunumu
konularında çalışmalar yapmış olmak.
ROMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİMDoktor Öğretim ÜyesiLisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Sosyoloji
alanında yapmış, Çocuk Sosyolojisi alanında ve
Roman çocuklarının eğitimine ilişkin çalışmalar
yapmış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
Doktor Öğretim ÜyesiHemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik
programında doktora yapmış, çocuk hastalarda
astım yönetimi üzerine çalışma yapmış olmak
HEMŞİRELİK ESASLARIDoktor Öğretim Üyesi

Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik
programında doktora yapmış, hemşirelik
öğrencilerine beceri kazandırmada yenilikçi
öğrenme yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
ANATOMİDoktor Öğretim ÜyesiAnatomi anabilim dalında doktora yapmış, tıp ve
anatomi terminolojisi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
GENEL CERRAHİDoçentGenel Cerrahi bilim/sanat alanında Doçent ünvanı
almış, Fellow of The Board of Surgery in
Coloproctology (FEBS-Q) belgesine sahip olmak
GÖZ HASTALIKLARIProfesörGöz Hastalıkları bilim/sanat alanında Doçent
ünvanı almış, ön segment optik koherens
tomografi ve retina hastalıklarında hücre kültürü
alanında çalışmalar yapmış olmak
GÖZ HASTALIKLARIDoktor Öğretim ÜyesiGöz Hastalıkları uzmanı olup, ilaca bağlı gelişen
koroid neovaskülarizasyonu ile ilgili çalışma
yapmış olmak.
HALK SAĞLIĞIDoktor Öğretim ÜyesiHalk Sağlığı uzmanı olup, sistematik derleme ve
kanser taramaları konularında çalışmalar yapmış
olmak.
İÇ HASTALIKLARIDoktor Öğretim Üyesiolmak.
İÇ HASTALIKLARI 1
Gastroenteroloji yandal uzmanı olup, Endoskopik
Ultrasonografi (EUS) ile ilgili çalışma yapmış
olmak
KARDİYOLOJİDoktor Öğretim ÜyesiKardiyoloji uzmanı olup, doğal afetlerin kardiyak
hastalıklara etkisi ve kardiyomiyopati konularında
çalışmalar yapmış olmak
NÖROLOJİDoktor Öğretim ÜyesiNöroloji uzmanı olup, psikojen nöbetler ile ilgili
çalışma yapmış olmak.
TIBBİ FARMAKOLOJİProfesörTıpta Uzmanlığını ve Doçentliğini Tıbbi
Farmakoloji alanında almış ve Nöropatik ağrı
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TIBBİ FARMAKOLOJİDoktor Öğretim ÜyesiTıbbi Farmakoloji uzmanı olup, belgelendirmek
kaydıyla ilaç ve zehir danışma merkezi ve
teratojenite bilgilendirme polikliniği hizmetleri
konularında eğitim almış olmak.
TIBBİ GENETİKDoçentTıbbı Genetik bilim/sanat alanında Doçent ünvanı
almış, Rasopati ilişkili genetik hastalıklar
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ÜROLOJİDoktor Öğretim ÜyesiÜroloji uzmanı olup, Peyronie Hastalığı üzerine
çalışmalar yapmış ve Androloji Eğitimi
sertifikasına sahip olmak.

Daha fazla güncel ilan için web sitemizin AKADEMİK PERSONEL İLANLARI sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir