Kafkas Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Halil Editör
Halil Editör 09.05.2022
Güncellendi 09/05/2022
Kafkas Üniversitesi Akademik Personel İlanı
Kafkas Üniversitesi Akademik Personel İlanı

09.05.2022 tarihinde yayımlanan resmi gazetede akademik ilanlar başlığı altında Kars Kafkas Üniversitesi akademik personel ilanı yayımlandı. Kars’ın güzide üniversitesi 35 akademik personel alımı yapacak. Başvurmak isteyen adaylar için gerekli tüm bilgileri yazımızın içinde yer alıyor.

- Reklam -
 • İlan Tarihi : 09.05.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 23.05.2022
 • Kadro Sayısı :35
 • Şehir :Kars
 • Başvuru Şekli :Şahsen veya Posta

Kafkas Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayaları

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Kafkas Üniversitesi Akademik Personel İlanı Kadroları

Kafkas Üniversitesi akademik personel ilanı ile duyurulan kadroları aşağıda tablo olarak verdik. Bu tabloda hangi bölümlerin öğretim üyesi alacağı, alınacak öğretim üyesinin unvanı, bölüme alınacak akademisyenin özel şartları yer almaktadır. İlgilenen akademisyenler detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

Column1BİRİMABD / PROGRAMUNVANNİTELİK
1Dede Korkut
Eğitim Fakültesi
Biyoloji
Eğitimi
ProfesörDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Çevre eğitimi ve çevre etiği
konularında çalışmaları olmak.
2Veteriner
Fakültesi
Hayvan
Sağlığı
Ekonomisi ve
İşletmeciliği
ProfesörDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
3Tıp FakültesiTıbbi GenetikProfesörDoçentliğini Tıbbi Genetik ya da Tıbbi
Biyoloji alanında almış olmak.
4Fen-Edebiyat
Fakültesi
Türkiye
Cumhuriyeti
Tarihi
ProfesörDoçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında
almış olmak. Milli Mücadelede
kurumlar ve yerel faaliyetler üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
5İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Üretim
Yönetimi ve
Pazarlama
ProfesörDoçentliğini Pazarlama alanında
almış, topluluk tabanlı sosyal
pazarlama konularında çalışmaları
olmak.
6Veteriner
Fakültesi
Veteriner
Hekimliği
Tarihi ve
Deontoloji
ProfesörDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
7Veteriner
Fakültesi
Veterinerlik
Gıda Hijyeni
ve Teknolojisi
ProfesörDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
8Veteriner
Fakültesi
Veterinerlik
Mikrobiyolojisi
ProfesörDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
9Veteriner
Fakültesi
Veterinerlik
Mikrobiyolojisi
ProfesörDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
10Fen-Edebiyat
Fakültesi
Azerbaycan
Türkçesi ve
Edebiyatı
DoçentDoçentlik unvanını Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları Bilim
alanında almış olmak. Azerbaycan
Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
11Fen-Edebiyat
Fakültesi
Arap Dili ve
Edebiyatı
DoçentDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Klasik Arap Şiirleri üzerine
çalışmaları olmak.
12Fen-Edebiyat
Fakültesi
GeometriDoçentDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Manifoldların demet teorisi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
13Fen-Edebiyat
Fakültesi
Moleküler
Biyoloji
DoçentDoçentlik unvanını Veterinerlik
Farmakolojisi ve Toksikolojisi
alanında almış olup, genotoksisite
hücre kültürü ve diabet konularında
çalışmalar yapmış olmak.
14Devlet
Konservatuarı
Türk Halk
Müziği
DoçentDoçentliğini müzikoloji alanında almış
olup, Ses Eğitimi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
15Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Kimyasal
Teknolojiler
DoçentDoçentlik unvanını Kimya Bilim
alanında almış, geçiş metal
komplekslerinin optik ve enzim
inhibisyonu özellikleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
16Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Kimyasal
Teknolojiler
DoçentDoçentlik unvanını Kimya Bilim
alanında almış; katı, sıvı faz
dengeleri konularında çalışmaları
olmak.
17Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Temel
İşlemler ve
Termodinamik
DoçentDoçentlik unvanını Kimya Bilim
alanında almış, triazol ve
elektrokimyasal biyosensörler
konularında çalışmaları olmak.
18Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Proses ve
Reaktör
Tasarım
DoçentDoçentlik unvanını Kimya Bilim
alanında almış, hidrotermal sentez
reaktörleri ve basınçlı sıcak çözücü
ekstraksiyon reaktörleri ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
19Sarıkamış
Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu
Hareket ve
Antrenman
Bilimleri
DoçentDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Kış sporlarından snowboard disiplini
konusunda çalışmış olmak.
20Sarıkamış
Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretimi
DoçentDoçentlik unvanını Spor Bilimleri
alanında almış olup, Kış sporları,
psikolojik beceri ve mental yetenek
konularında çalışmalar yapmış
olmak.
21Dede Korkut
Eğitim Fakültesi
Kimya EğitimiDoçentDoçentliğini kimya alanında almış
olup, asitlik tayini ve nano yapılı
malzemeler konusunda çalışmaları
olmak.
22Dede Korkut
Eğitim Fakültesi
Matematik
Eğitimi
DoçentDoçentliğini matematik alanında
almış olup. kesirli kısmi diferansiyel-cebirsel denklemler konusunda
çalışmış olmak.
23Dede Korkut
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
DoçentDoçentliğini ilgili alanda almış olup,
Sosyal Bilgilerde yerel çocuk oyunları
üzerine çalışmaları olmak.
24Dede Korkut
Eğitim Fakültesi
Türkçe
Eğitimi
DoçentDoçentliğini ilgili alanda almış olup,
okuma stratejileri çalışmış olmak.
25İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Elektronik
Ticaret ve
Teknoloji
Yönetimi
DoçentDoçentliğini Makro İktisat alanında
almış; gelişme ekonomisi ve
konjonktür dalgalanmaları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
26İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Siyasi TarihDoçentDoçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve
Cumhuriyeti Tarihi Bilim dalında
almış; siyasi partiler döneminde
siyasi-sosyal hayat konularında
çalışmalar yapmış olmak.
27İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Sosyal
Hizmet
DoçentDoçentlik unvanını Sosyoloji alanında
almış, kent ve afet sosyolojisi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
28Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Doğum ve
Kadın Sağlığı
Hastalıkları
Hemşireliği
DoçentDoçentlik unvanını Doğum ve Kadın
Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği
alanında almış olmak.
29Sağlık Bilimleri
Fakültesi
İç Hastalıkları
Hemşireliği
DoçentDoçentliğini İç Hastalıkları
Hemşireliği alanında almış olmak.
30Tıp FakültesiAcil TıpDoktor
Öğretim
Üyesi
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
31Tıp FakültesiAcil TıpDoktor
Öğretim
Üyesi
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
32Tıp FakültesiAnestezi ve
Reanimasyon
Doktor
Öğretim
Üyesi
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
33Tıp FakültesiBeyin ve Sinir
Cerrahisi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
34Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
Doktor
Öğretim
Üyesi
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
35Tıp FakültesiOrtopedi ve
Travmatoloji
Doktor
Öğretim
Üyesi
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

[kanews-related-post tag=”div” ids=”62703″ title=”İlişkili Yazı”]

- Reklam -

Kafkas Üniversitesi Akademik Personel İlanı Başvuruları

Kars Kafkas Üniversitesi akademik personel ilanı başvurusunu şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Online başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta yolu ile başvuru yapanların belgeleri posta kaynaklı dahi olsa son başvuru tarihinden sonra gelirse kabul edilmeyecektir. Yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru sırasında verilmesi gereken belgeler ise şu şekildedir ;

 • Başvuru dilekçesi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Öğrenim durumunu gösteren belge (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
 • Sabıkasızlık kaydı
 • Özgeçmiş (YÖK formatında)
 • Yayın listesi
 • 1 Adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 • Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu
 • Hizmet belgesi

Yukarıda yer alan belgelerle birlikte Kars Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurular yapılacaktır. Akademik personel alım ilanı sonuçlarını öğrenmek ve ilanla ilgili daha fazla ayrıntı için Kafkas Üniversitesi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

En Son Akademik Kadro İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

En son akademik kadro ilanları haberlerini internet sitemizde yayınlıyoruz. Resmi gazetede yayımlanan akademik personel alım haberlerini İlanlar başlığı altında yayımlıyoruz. Sitemizde yayımlanan akademik personel ilanları sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Telegramdan kanalımıza katılıp ve bildirimleri açık tutmak.

- Reklam -
Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir