Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

07.08.2023 tarihli Resmî Gazete’nin Akademik İlanlar başlığı altında Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayınladı. Bu ilana göre Ankara Bilim Üniversitesi 30 öğretim üyesi alım gerçekleştirecek! Başvuru sürecini, alımı yapılacak kadroları, gerekli belgeleri ve adaylardan istenilen özel şartları detaylı bir şekilde açıkladık.

 • İlan Tarihi : 07.08.2023
 • Son Başvuru Tarihi : 21.08.2023
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 23.08.2023
 • Sınav Giriş Tarihi : 25.08.2023
 • Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi : 29.08.2023
 • Kadro Sayısı : 30
 • Şehir : Ankara
 • Başvuru Şekli : Şahsen veya posta yoluyla

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı DETAYLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanında; ”Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere/programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik/yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.‘ ifadesi yer almıştır.

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı KADROSU

07.08.2023 tarihinde Resmî Gazete’de Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. Alınacak 30 öğretim üyesinin hangi bölümlerden olduğu tabloda yer almaktadır. Bunun yanı sıra istenilen Ales ve yabancı dil puanı ve adaylarda aranan nitelikler ve özel şartlar da listenin sonuna eklenmiştir. Başvuruda bulunmak isteyen öğretim üyesi adayları tabloyu inceleyebilir.

FAKÜLTEBÖLÜM/ANA BİLİM DALI/PROGRAMÜNVANKADRONİTELİKLER
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
Profesör1Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik derecesine sahip olmak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
Doçent1Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik derecesine
sahip olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Dr. Öğretim Üyesi1Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Temel bilgisayar mühendisliği derslerini vermiş olmak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar MühendisliğiDr. Öğretim Üyesi1Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip
olmak. Temel bilgisayar mühendisliği derslerini vermiş olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiEndüstri Mühendisliği (İngilizce)Doçent1Endüstri Mühendisliği alanında doçentlik derecesine sahip olmak. Sistem modellemesi ve tasarımı alanında doktora derecesine sahip
olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiElektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Profesör1Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik derecesine sahip olmak. Elektrik Makinaları alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiElektrik Elektronik
Mühendisliği (İngilizce)
Dr. Öğretim Üyesi1Matematik Geometri ve Cebir alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Görüntü işleme alanında akademik çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiMedenî Usûl ve İcra İflas HukukuProfesör/ Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi
1Hukuk fakültesi mezunu olmak.
Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak ve doktora tezini Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku alanında yazmış olmak.
Doçentlik veya Profesörlük unvanını Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku alanında almış olmak.
Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku alanında en az 1 sene ders verme
deneyimine sahip olmak.
Hukuk FakültesiMedeni HukukProfesör/ Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi
1Hukuk fakültesi mezunu olmak.
Doktorasını Kamu Hukuku alanında yapmış olmak ve doktora tezini Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.
Doçentlik veya Profesörlük unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında en az 1 sene ders verme
deneyimine sahip olmak.
Hukuk FakültesiDevletler Genel HukukuProfesör/ Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi
1Hukuk fakültesi mezunu olmak.
Doktorasını Kamu Hukuku alanında yapmış olmak ve doktora tezini Devletler Genel Hukuku alanında yazmış olmak.
Doçentlik veya Profesörlük unvanını Devletler Umumi alanında almış olmak.
Devletler Genel Hukuku alanında en az 1 sene ders verme deneyimine
sahip olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesiİngilizce Mütercim TercümanlıkDoçent1İlgili alanda doktora yapmış olmak ve doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanından almış olmak. Tercihen 18 ve 19’uncu YY. İngiliz dili ve edebiyatı, ütopya, distopya, bilim kurgu alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikoloji (İngilizce)Profesör/ Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi
1Doktora ya da doçentlik derecesini psikoloji alanından almış olmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (İngilizce)Dr. Öğretim Üyesi1İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikolojiDr. Öğretim Üyesi1İlgili alanda doktora yapmış olmak. Tercihen İngilizce ders verme yeterliliğine (en az YDS 85 ya da muadil puan) sahip olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)Dr. Öğretim Üyesi1Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), Sayısal yöntemler, Ekonometri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanlarından birinden doktora yapmış olmak ya da YBS alanında en az iki dönem ders verme tecrübesine sahip olmak üzere ilgili alandan doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiFilm Tasarım ve Yönetimi (İngilizce)Profesör1Doçentliğini İletişim çalışmaları alanında almış olmak. Sinema, film veya televizyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiFilm Tasarım ve Yönetimi (İngilizce)Dr. Öğretim Üyesi1Doktorasını İletişim alanında almış olmak. Televizyon dizileri üzerine çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiYeni Medya ve İletişim (İngilizce)Dr. Öğretim Üyesi1Doktora derecesini İletişim alanında almış olmak. Yeni medya üzerine
çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)Profesör/ Doçent/
Dr. Öğretim Üyesi
1Lisans ve Doktora derecelerini üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık veya iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinden birinden almış olmak veya Doçentliğini Mimarlık veya İç Mimarlık temel alanlarından birinden almış olmak. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde tasarım stüdyosu ve bilgisayar destekli tasarım konuları ile doğrudan ilişkili İngilizce ders verme deneyimi bulunmak.
RektörlükRektörlükÖğretim Görevlisi (Ders verecek)10Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.

Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımı için adaylardan aranan özel şartlar şu şekildedir;

 • Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan ve/ya eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildiğinde atamalar yapılmayacaktır. Adayların atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecek ve adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Öğretim dili İngilizce olan bölümler için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak ya da “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. maddesini 7. fıkrası koşullarını sağlamak gereklidir.

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İçin BAŞVURU

Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi ilanı için başvurular ilan tarihini (07.08.2023)  takip eden 15 gün içerisinde Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen ya da posta yolu ile yapılabilir.

Üniversite adresi: Ankara Bilim Üniversitesi – Maltepe Kampüsü (Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No: 5 Çankaya/Ankara)

Telefon numarası:  0312 397 01 50

Duyurular https://ankarabilim.edu.tr/duyurular adresi üzerinden takip edilebilir.

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İçin GEREKLİ BELGELER

Ankara Bilim Üniversitesi için adaylardan istenilen belgeler farklılık göstermektedir;

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
 • Başvurulan birimi bildiren dilekçe
 • Özgeçmiş
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın arkasına ad-soy ad- başvurulan kadro ismi yazılmalı)
 • Nüfus cüzdanı örneği ve fotokopisi
 • Diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, varsa doktora) Yurt dışından alınan bir diploma varsa Üniversitelerarası Kurulca denkliğin onaylanmış olması gerekir.
 • SGK hizmet dökümü
 • Adli sicil kaydı
 • Askeri durumu gösteren belgeler (erkek adaylar için)
PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER
 • Yayın listesi
 • Doçentlik belgesi
 • İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösteren YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı ya da Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi
 • Profesörler için: Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD ya da taşınabilir bellek.
 • Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için: Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD ya da taşınabilir bellek.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Son 5 yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 puan alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi
 • Onaylı lisans, varsa yüksek lisans veya doktora transkript belgeleri
 • İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösteren YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi

Ankara’da bulunan bir diğer öğretim görevlisi ilanı detayları için okuyabilirsiniz: Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı

En Yeni Akademik Personel Alım İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

En yeni akademik personel ilanları sitemizde yer alan Akademik İlanlar sayfasında yer almaktadır. Resmi Gazete’de yer alan akademik ilanları haber formatı ile sitemizde paylaşmaktayız. Güncel personel alımı ilanlarından haberdar olmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Bırak
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


İçindekiler