İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Editör Mine
Editör Mine 18.07.2022
Güncellendi 18/07/2022
İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı ilanı 18.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı! İlanda belirtilen bilgiye göre İzmir Bakırçay Üniversitesi 28 öğretim üyesi alımı ile 6 öğretim görevlisi alımı olmak üzere toplamda 34 akademisyen alımı gerçekleştirecek. Başvuru tarihleri ise şu şekilde;

- Reklam -
  • İlana Başvuru : 18.07.2022
  • Son Başvuru : 01.08.2022
  • Kadro Sayısı: 34
  • Şehir: İzmir
  • Başvuru Şekli:  Şahsen veya Posta

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak Olanlar İçin Önemli Tarihler:

  • Ön Değerlendirme Tarihi : 05.08.2022
  • Giriş Sınavı Tarihi : 09.08.2022
  • Sonuç Açıklama Tarihi : 12.08.2022

İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları

İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak farklı başlıklara ayrılmıştır. Başvuru için gerekli belgelere aşağıda detaylıca yer verilmiştir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı – Öğretim Üyesi Alımı için detaylar:

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuru formu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2- Özgeçmiş, (YÖK formatında)
3- Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi ve doçentlik belgesi (e-Devletten alınan karekodlu veya resmî kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belge olması gerekmektedir.)
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- HİTAP Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanların e-Devlet üzerinden ya da son çalıştıkları kurumdan onaylı almaları gerekmektedir.)
7- Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)
8- Yabancı dil puanı belgesi,
9- İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

- Reklam -

10- Doçentlik unvanına başvurulan tarihteki ÜAK doçentlik yayın ölçütleri ve bu ölçütleri sağladığını gösterir beyan (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)
11- Başlıca araştırma eseri beyanı (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)
12- Bilimsel çalışma ve yayınlardan oluşan dosya,
-Profesör başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 6 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,
-Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 4 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya

İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı – Öğretim Görevlisi Alımı için detaylar:

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuru formu, (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2- Özgeçmiş,
3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5- Lisans/yüksek lisans diplomalarının onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı, (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
6- Lisans transkript belgesinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı,
7- Öğrenci belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı, (İlan tarihi itibarıyla alınmış olmalıdır.)
8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
9- ALES puanı belgesi,
10- Yabancı dil puanı belgesi,
11- HİTAP Hizmet belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı, (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanlar getirecektir.)

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Kadro Detayları

İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı içinde öğretim üyesi alımı ilanı kadroları aşağıdadır:

- Reklam -
KADRO UNVANIBİRİM-BÖLÜM-ANABİLİM DALI/PROGRAMAÇIKLAMA
ProfesörFen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ
Tarihi Anabilim Dalı
Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanında almış, Ortaçağ Avrupa ve Bizans Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiFen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim DalıDoktorasını Genel Türk Tarihi alanında yapmış olmak, Kırım Türkleri ve Kırım’ın işgali üzerine çalışmaları bulunmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Klinik
Psikoloji Anabilim Dalı
Psikoloji lisans mezunu olup Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yeme davranışları, psikoterapiler ve kişilerarası duyarlılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
DoçentFen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim DalıLisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri ile doçentlik unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Sağlık Sosyolojisi, Çalışma Sosyolojisi ve Yükseköğretim Sosyolojisi alanlarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
DoçentMühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim DalıDoçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. İnovasyon ve teknoloji yönetimi, bulanık mantık, teknoloji modelleri ve tedarik zinciri risk değerlendirmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim DalıDoktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Sistem dinamiği, perakende yönetimi, gıda tedarik zinciri ve lojistik yönetimi ve çok kriterli karar verme konularında çalışmalar yapmış olmak.
DoçentMühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim DalıDoçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Üretim sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu, tampon stok dağılımı problemi, meta-sezgisel algoritmalar ve yapay zekâ ile talep tahmini konularında çalışmalar yapmış olmak.
DoçentMühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim DalıDoçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Bulanık mantık, dinamik çok ölçütlü karar verme ve dinamik metasezgisel optimizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği
Kuramsal Temelleri Anabilim Dalı
Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Filogenetik ağ yapıları ve hesaplamalı biyoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı
Doktorasını Elektrik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Güç elektroniği, LED sürücüleri ve güvenilirlik analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi
Bölümü Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı
e-öğrenme, yapay zeka, dijital medya kullanımı ve dijital hastane yönetimi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
DoçentSağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı
Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. Pediatri hemşirelik eğitimi ve adolesan sağlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
DoçentSağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim DalıDoçentliğini Hemşirelik Esasları alanında almış olmak.
Hemşirelikte ultrasonografi ile katater uygulamaları ve hemşirelikte sanal uygulamalar konularında çalışmalar yapmış olmak.
DoçentSağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Doçentliğini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. Ventilatör bakım paketi, cerrahi el yıkama ve yoğun bakım hemşireliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiSağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma
Terapisi Bölümü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı
Doktorasını Dil ve Konuşma Terapisi anabilim dalında tamamlamış olmak. Diller arası sözcük bilgisi, ses bozuklukları konularında çalışmalar yapmış olmak.
ProfesörSağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dil ve Konuşma Terapisi
Anabilim Dalı
Doçentliğini Alan Eğitimi-Konuşma Engellilerin Eğitimi alanında almış olmak. Afazi, ses bozuklukları, kekemelik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalıİktisat alanında doktora yapmış olmak. Ekonomik yaptırımların politik ekonomisi, Ortadoğu’da gelir dağılımının politik ekonomisi, petrolün politik ekonomisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doçentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak. Finansal iktisat, sektörel etkinlik ve verimlilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Enformasyon
Teknolojileri Anabilim Dalı
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Sağlık sektöründe metin madenciliği ve bilgi çıkarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doçentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü Pazarlama Anabilim Dalı
Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. Pazarlama araştırmalarında ölçekler ve dijital pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak.
Profesörİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim DalıDoçentliğini Muhasebe alanında almış olmak. Muhasebe bilgi sistemi, kurumsal kaynak planlama, vergi mevzuatı, konaklama inşaat ve hastane işletmeleri muhasebesi ve denetimi konularında çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı
İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak. İnsani yardım tedarik zinciri yönetimi, sosyal inovasyon ve pandemi müdahalesi operasyonları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
DoçentTıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç
Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal uzmanı olmak. Mikroalbuminüri ve polikistik over sendromu alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiTıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim DalıPompa trombozu alanında çalışması olmak.
DoçentTıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Periferik girişimler, kalp kapakçığı tedavileri ve renal denervasyon alanında deneyimli olmak. Miyokard infarktüsünde speckle tracking ekokardiyografi yöntemi ile çalışma yapmış olmak.
DoçentTıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim DalıÜrolojik malignitelerin cerrahi tedavileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
DoçentTıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Sleeve gastrektomi, böbrek transplantasyonu alanlarında çalışması olmak.
ProfesörTıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıPerinatoloji yan dal uzmanı olmak. Açıklanamayan infertilite hastalarında aşılama tedavisi ve fetal asfiksi konularında çalışma yapmış olmak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı Kadro Detayları

İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel Alımı içinde öğretim görevlisi alımı ilanı kadroları aşağıdadır:

KADRO
UNVANI
BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALIAÇIKLAMA
Öğretim GörevlisiRektörlük (Uygulamalı Birim)
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya doktora yapıyor olmak.
Öğretim GörevlisiRektörlük (Uygulamalı Birim) Bilimsel Araştırma Projeleri KoordinatörlüğüEnerji Dönüşümü/Yönetimi alanında tezli yüksek yapmış olmak ve ilgili alanda uluslararası projelerde tecrübe sahibi olmak.
Öğretim GörevlisiRektörlük (Uygulamalı Birim) Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıBilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerden birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak.
Öğretim GörevlisiRektörlük (Uygulamalı Birim)
Kariyer ve Yetenek Uygulama ve Araştırma Merkezi
İşletme Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ve Endüstri Mühendisliği bölümlerin birinden lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. En az iki yıl İnsan Kaynakları uzmanı olarak çalışmış olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sertifika almış olmak.
Öğretim GörevlisiRektörlük Ortak Dersler Bölümü-Türk DiliTürkçe Öğretmenliği Bölümü veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Aynı alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl deneyim sahibi olmak.
Öğretim GörevlisiRektörlük (Uygulamalı Birim) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıBilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış veya doktora yapıyor olmak. Belgelendirmek kaydıyla kütüphanecilik alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Her gün Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı haberlerini sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için paylaşıyoruz.

Sitemizde yayımlanan akademik personel ilanları haberlerine anlık olarak sosyal medyadan da ulaşmak için tek yapmanız gereken Telegramdan bizi takip etmek ve bildirimlerin sesini açık tutmak!

- Reklam -
Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.