Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı 24.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı! İlan detaylarına göre Boğaziçi Üniversitesi 13 akademisyen alımı gerçekleştiriyor. Resmi Gazete’deki duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir:

“Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.”

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Detayları

 • İlan Başlama Tarihi: 24.08.2022
 • Son Başvuru Tarihi: 08.09.2022
 • Kadro Sayısı: 13
 • Şehir: İstanbul
 • Başvuru Şekli: Şahsen

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Kadro Detayları

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Kadro Detayları aşağıdadır:

BölümüAnabilim DalıProf.Doç.Dr. Öğr.
Üyesi
Batı Dilleri ve
Edebiyatları
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
1--
PsikolojiDeneysel Psikoloji-1-
Deneysel Psikoloji-1-
Moleküler Biyoloji
ve Genetik
Moleküler Biyoloji--1
Genel Biyoloji--1
MatematikCebir ve Sayılar
Teorisi
--1
FizikAstrofizik1--
KimyaFizikokimya--1
TarihYeniçağ Tarihi--1
Eğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
--1
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
--1
Temel EğitimOkul Öncesi Eğitimi--1
Okul Öncesi Eğitimi--1
İşletmeMuhasebe ve
Finansman
1--
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektronik--1
-Yapay Zeka--1
Kamu HukukuCeza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku
-1-

Resmi Gazete’deki duyuruya göre farklı bölümler ve farklı kadrolar da mevcuttur. Daha detaylı bilgiye Boğaziçi Üniversitesi duyuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Genel Şartlar

 • Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.
 • Bilimsel çalışmalarını SCI/SCIE tarafından taranan dergilerdeki yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.
 • Yurt içinde veya yurt dışında öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında alanında ders verme tecrübesi olmak.
 • 19 ve 20. yüzyıl Anglo-Amerikan kadın romanı, orientalizm, post-modernizm ve feminist kuram alanlarında uzmanlaşmış olmak.
 • Davranışsal nörobilim konusunda uzmanlaşmış olmak. Psikolojik ve davranışsal süreçleri hayvan modelleme yöntemlerini temel alarak inceleyen araştırma ve yayın yapmış olmak.
 • Bilişsel/Deneysel Psikoloji alanında uzmanlaşmış olmak. Görsel algı konularında araştırma ve yayın yapmış olmak.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Moleküler Biyoloji, Biyolojik Bilimler veya ilgili alanlarda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak.
 • CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) baz editörleri üzerine uzmanlaşmak ve SCI/SCIE endeksli dergilerde yayın sahibi olmak.
 • CRISPR gen editleme teknolojisi alanında patent yazarlığı bulunmak.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Matematik veya Biyoloji alanlarında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak.
 • Alanında en az bir sene eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede doktora sonrası çalışma yapmış olmak.
 • Matematiksel biyoloji üzerine uzmanlaşmış olmak. Bu alanda TÜBİTAK/Avrupa Birliği projesi yürütüyor/yürütmüş ve SCI/SCIE endeksli dergilerde yayın sahibi olmak.
 • Yüksek lisans ve doktora derecelerini Matematik alanında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Kesikli geometri, Fourier Analiz, Sayılar Teorisi ve Sonlu cisimler alanlarında uzmanlaşmış ve SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde yayınları olmak.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Fizik alanında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Teorik yüksek enerji astrofiziğinde ölü yıldızlar, X ve gama ışını kaynağı nötron yıldızı ve karadelik sistemleri ile ilgili gözlemsel ve teorik çalışmaları ve SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde yayınları olmak.
 • Yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya veya ilgili alanlarda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Doktora tezini lityum iyon bataryalarda kullanılan gelecek nesil aktif malzemeler üzerine yazmış olmak. Lityum iyon bataryalar alanında uzmanlaşmış olmak. Bu alanda TÜBİTAK / Avrupa Birliği projesi yürütüyor / yürütmüş ve SCI/SCIE endeksli dergilerde yayın sahibi olmak.
 • Yüksek Lisans ve doktora derecesini Tarih veya ilgili alanlarda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Doktora tezini Astronomi Tarihi veya Bilim Tarihi alanında yazmış olmak. Osmanlı Bilim Tarihi alanında uzmanlaşmış olmak ve İngilizce uluslararası akademik yayın sahibi olmak.
 • Lisans ve doktora derecelerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Lisansüstü öğreniminde yurtdışında araştırma deneyimi olmak. Aile danışmanlığı ve bağımlılık danışmanlığı kapsamında öğretim deneyimi ve çalışmaları olmak.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini eğitimle ilgili alanlarda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. En az bir sene eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede doktora sonrası çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim çalışmaları alanında Yükseköğretim Yönetimi ve Yükseköğretim Sistemleri üzerine uzmanlaşmış ve İngilizce uluslararası akademik yayınları olmak.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini eğitimle ilgili bir disiplinde almış olmak ve lisansüstü öğreniminde yurtdışında araştırma deneyimi olmak. Dil edinimi, iki dillilik, ana dili ve ikinci dil eğitimi, Türkçe öğretimi üzerine uzmanlaşmak ve SSCI tarafından taranan dergilerde yayın yapmış olmak.
 • Sınıf içi sosyal psikoloji, sınıf içi söylem analizi, öğretmen yanlılığı ve dijital ebeveynlik konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmak. Yurtdışında en az bir sene eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede doktora sonrası çalışma kapsamında, farklı sınıf ve okul düzeylerinde öğretmen yanlılığı üzerine gözlemsel çalışmalar yapmış ve yayınlamış olmak.
 • Eğitim psikolojisi, sınıf yönetimi ve bilimsel araştırma yöntemleri alanlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği veya ilgili bir alanda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Kurumsal Finans ve Kurumsal Yönetişim alanında uzmanlaşmış ve SSCI tarafından taranan dergilerde yayın sahibi olmak.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini elektronik veya ilgili bir alanda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Entegre Devreler ve Sistemler, Mikro/Nano Elektronik, Silikon Fotonik ve PIC’ler, Yarı İletken Cihaz Teknolojileri ve VLSI Tasarımı gibi alanlarda uzmanlaşmış ve SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde yayınları olmak.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini elektronik veya ilgili bir disiplinde eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Makine öğrenmesi, konveks optimizasyon ve pekiştirmeli öğrenme alanında uzmanlaşmak ve SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde yayınları veya konferans bildirimleri olmak.
 • Lisans ve doktora derecelerini hukuk alanında almış olmak. Doktora tezini uluslararası ceza hukuku alanında İngilizce yazmış olmak. Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış ve SSCI veya ESCI veya Scopus tarafından taranan dergilerde yayın sahibi olmak.

Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı İstenen Belgeler

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar;

 • Özgeçmişleri
 • Lisansüstü tezleri
 • Bilimsel yayınları
 • Kongre ve konferans tebliğleri (Bunlara yapılan atıfların listesini)
 • Yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini
 • Verdiği derslerin listesi, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları
 • Araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;

 • Özgeçmiş
 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan alınmış doçentlik belgesi
 • Lisansüstü tezler, bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri (Bunlara yapılan atıfların listesi)
 • Yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesi,
 • Verdiği derslerin listesi, yürüttüğü projelerin listesi ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları,
 • Araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar;

 • Özgeçmiş,
 • lisansüstü tezler, bilimsel çalışma ve yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri (Bunlara yapılan atıfların listesi)
 • Verdiği derslerin listesi, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesi

En Güncel Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Her gün Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı ilanlarını sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için paylaşıyoruz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir