Uludağ Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Uludağ Üniversitesi akademik kadro ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre 78 Öğretim Elemanı alınacağı belirtildi. 78 Akademik personel alımı ile hangi bölümlere öğretim elemanı alınacağı, nasıl başvuru yapılacağı, başvuru sırasında nelere dikkat edileceği, başvuru için istenen belgeler ve başvuran adaylardan istenen şartları haberimizin içinde tablo eşliğinde bulunmaktadır.

 • İlan Tarihi : 13.09.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 27.09.2022
 • Kadro Sayısı : 78
 • Şehir : Bursa
 • Başvuru Şekli : Şahsen

Uludağ Üniversitesi Akademik Kadro İlanı Detayları

13.09.2022 tarihli resmi gazetede akademik kadro ilanları başlığı altında Bursa Uludağ Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama
kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.”
ifadeleriyle duyurdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Akademik Personel Alım Kadroları

Bursa Uludağ Üniversitesi akademik kadro ilanı ile alım yapacağı 78 akademisyenin bölümleri aşağıda tablo olarak verilmiştir. Ayrıca hangi unvan ile alım yapılacağı ve alınacak olan akademik personel için özel başvuru şartları da tabloda yer almaktadır.

ANABİLİM DALIKADRO UNVANIAÇIKLAMALAR
ENDODONTİPROFESÖREndodonti alanında doçentlik unvanı ve uzmanlığını almış olmak, aynı alanda çalışmalar
yapmış olmak.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİDOÇENTDoçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Almış Olmak, Fen Bilgisi Eğitiminde Modsal Betimlemeler ve Öğretmen İnançları
Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİEğitim Programları ve Öğretim Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Öğretmen Adaylarının İdeolojik İnançları ile Öğretmen Eğitiminde Örtük
Programa İlişkin Çalışmalar Yapmış Olmak
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Alanında Yapmış Olmak ve Karakter Güçleri ile Romantik İlişkilerde Şiddet Hakkında Çalışmalar
yapmış Olmak
MÜZİK EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olmak, müziksel işitme eğitimi, müzik yetenek sınavları geçerlik ve güvenirliği, eğitim müziği ve Kodaly müzik eğitim felsefesi ve yöntemi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını İngiliz Dili Eğitimi Alanında Yapmış Olmak, ve Kültürler Arası İletişimsel Yeterlilik, Dil Bilgisi Öğretimi ve Edimbilimsel Yeterlilik
Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİPROFESÖRFen Eğitiminde İyi Öğretmenlik ve Klinik Danışmanlık Uygulamaları, Biçimlendirici Değerlendirme ve Kavramsal Değişim Kuram ve
Yöntemleri Alanlarında Çalışmaları Olmak
TÜRKÇE EĞİTİMİPROFESÖRDoçentliğini Türkçe Eğitimi Alanında Almış
Olmak, Şema Kuramları ve Söylem Çözümlemesi Konularında Çalışmaları Olmak
BİYOKİMYADOÇENTDoçent unvanını Kimya alanında almış olmak. Kriyojeller, fungal pigmentler ve biyosorbentler ile mikro/nano polimerlerin uygulamaları üzerine
çalışmalar yapmış olmak
UYGULAMALI MATEMATİKDOÇENTDoçent unvanını Matematik alanında almış olmak. Oluşum türü diferensiyel denklemler ve holomorf fonksiyonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak
MOLEKÜLER GENETİKDOÇENTDoçent unvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Prostat hastalıkları ve bor konularında çalışmalar yapmış olmak
GELİŞİM PSİKOLOJİSİDOÇENTDoçent unvanını Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak. Çocuk ve kadınların göç yaşantısına uyumu, çocuk hakları ve yaşa dayalı
önyargılar konularında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞMEDOÇENTDoçent unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Göç, siyaset ve mülteci kampları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
HALK BİLİMİ (FOLKLOR)DOÇENTDoçent unvanını Türk Halk Bilimi alanında almış olmak. Kültürel bellek, aşıklık ve zakirlik geleneği ile ilgili çalışmalar, dil ve kültür alanında
saha araştırmaları yapmış olmak
NÜKLEER FİZİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktor unvanını Fizik alanında almış olmak.
Nötron aktivasyon analizi ve nötron öz soğrulma etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak
YENİ TÜRK EDEBİYATIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktor unvanını Türk Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. Servet-i Fünun dönemi edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve savaş edebiyatı
alanında çalışmalar yapmış olmak.
BİZANS SANATIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktora derecesini Ön Asya Arkeolojisi alanında almış olmak. Kazı ve yüzey araştırması deneyimine sahip olmak. Antik çağda nüfus ve ekonomi ile göçebelik alanında çalışmalar
yapmış olmak.
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİPROFESÖRDoçent unvanını Fizik alanında almış olmak.
Nükleer manyetik rezonans ve elektron spin rezonans alanında çalışmalar yapmış olmak
NÜKLEER FİZİKPROFESÖRDoçent unvanını Fizik alanında almış olmak. RadFET radyasyon sensörleri ile MOS’un yapısal ve elektriksel özelliklerine radyasyon
etkisi alanında çalışmalar yapmış olmak
TÜRK VE İSLAM SANATLARIPROFESÖRDoçent unvanını Türk ve İslam Sanatları
alanında almış olmak. Alanında kazı ve yüzey araştırmaları yapmış olmak
GIDA TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİGıda Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Gıdaların kurutma karakteristiklerinin modellenmesi ve proseslerin
optimizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ANAYASA HUKUKUDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİHukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Anayasal haklar teorisi alanında
çalışması olmak
HUKUK TARİHİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİHukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Türk yargılama hukuku tarihi alanında
çalışması olmak
TİCARET HUKUKUDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİHukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Anonim şirketler hukuku alanında çalışması olmak
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSATDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİİktisat doktorası yapmış olmak, Farklı endüstrilerin geç endüstrileşme deneyimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak, Kalkınma sürecinde endüstrileşmenin rolü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
DİN EĞİTİMİDOÇENTKur'an'da eğitim metotları üzerine çalışmaları olmak
İSLAM HUKUKUDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİModern dönem İslam hukuku, aile hukuku ve ortadoğu alanında çalışmaları olmak.
Üniversitelerde yabancı dilde ders verme
yeterliliğine sahip olmak.
KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRÂAT İLMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİKıraat sahasında tahkîk çalışmaları yapmış olmak.
Kıraat eğitim-öğretim tarihi ve metotlarıyla ilgili yayınlar yapmış olmak. Arapça akademik
yayınları bulunmak.
KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRÂAT İLMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİKur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı’nda doktora yapmış olup Endülüs kıraat ekolüne yönelik çalışmalar yapmış olmak.
TASAVVUFDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTasavvuf Bilim Dalı’nda doktora yapmış olmak, İlhanlılar dönemi tasavvufu hakkında çalışmaları bulunmak ve Bursa tasavvuf tarihi hakkında yayınları bulunmak.
SAYISAL YÖNTEMLERDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİİşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak.
Bulanık Mantık, Bilişsel Haritalar ve Yapay Sinir
Ağları ile ilgili yayınlar yapmış olmak. Araştırma projelerinde görev almış olmak.
TURİST REHBERLİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Turizm İşletmeciliği Anabilim
Dalında yapmış; en az beş yıl yüksek öğretim kurumlarında ders vermiş olmak.
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİİşletme alanında doktora yapmış olmak. Muhasebe standartları, genişletilebilir işletme raporlama dili (XBRL) ve sürdürülebilirlik
raporlaması alanında çalışmaları olmak.
ORGANİK TARIMDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİZiraat Mühendisliği Lisans Programından mezun olup, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Biyosistem Mühendisliği alanında yapmış olmak. Basınçlı sulama sistemlerinin performans analizi
alanında çalışmalar yapmış olmak.
GIDA TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİLisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini gıda mühendisliği alanında yapmış olmak.
Gıdalardaki antioksidan bileşenlerin biyoerişilebilirliği konusunda uluslararası yayınlar yapmış olmak; yurt dışı deneyimine sahip olmak; AB projelerinde yürütücü veya araştırıcı olarak
görev almış olmak.
BİNA BİLGİSİDOÇENTMimari Tasarım alanında doktorasını yapmış olmak Mimarlık alanında Doçent unvanına sahip olmak "evrensel tasarım", "tasarım eğitimi", "mimarlık ve katılım" konularında akademik
çalışmalar ve yayınlara sahip olmak.
BİNA BİLGİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİLisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Mimarlık alanında yapmış olmak. Mimari tasarım eğitimi, çevre davranış, kent arkeolojisi alanlarında multidisipliner çalışmalar
gerçekleştirmiş olmak.
ORGANİK TARIMPROFESÖRBahçe bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanında Doçent olmak. Sebzelerde tuz stresi, bor toksisitesi ve kısıntılı sulama konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIPROFESÖRMuhasebe bilim alanında Doçent olmak. Sigorta şirketlerinde erken uyarı sistemi, muhasebe standartları ve muhasebe mesleğinin geleceği
konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMIDOÇENTDoktorasını ve Doçentliğini Bilgisayar
mühendisliği alanında almış olmak; bulut bilişim ve 5G konularında akademik çalışmaları olmak.
MEKANİKDOÇENTLisans, yüksek lisans ve doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Minyatür mekanik, sürünme test yöntemleri, biyomekanik, eklemeli imalat alanında akademik çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak ve ingilizce ders
verebilme yetkinliğine sahip olmak.
ENERJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİLisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalında tamamlamış olmak, yenilenebilir enerji ve enerji depolama kombine sistemler konusunda çalışmaları olmak, ulusal ve uluslararası projelerde görev almış olmak ve ingilizce ders
verebilme yetkinliğine sahip olmak.
TAŞIT TASARIMDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİYüksek Lisans ve Doktora derecelerini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak. Taşıt parçalarının tasarımı ve optimizasyonu
konusunda çalışmalar yapmış olmak
HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİYüksek Lisans ve Doktora derecelerini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak. Elektrikli taşıtlar batarya termal yönetim sistemleri
alanında çalışmalar yapmış olmak
TAŞIT TRANSPORT SİSTEMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİYüksek Lisans ve Doktora derecelerini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak. Kendi kendine iyileşebilen sandviç yapılar üzerine
çalışmalar yapmış olmak
TEKSTİL BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİLisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Tekstil Mühendisliği alanında almış olmak, Tekstil Bilimleri alanında katkılı ve bikomponent
lif üretimi üzerine çalışmaları olmak
TEKSTİL MAKİNELERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİLisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Tekstil Mühendisliği alanında almış olmak, Tekstil Terbiye makinalarında yeni ve çevreci teknolojilerle ilgili, su ve enerji tasarrufu
konularında çalışmalar yapmış olmak
MEKANİK (
İNŞAAT MÜH.BÖL.)
PROFESÖRLisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak, Nanotüplerin titreşim analizi üzerine akademik
çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
TAŞIT TASARIMPROFESÖRDoktorasını ve Doçentlik ünvanını Makine mühendisliği alanından almış olmak. Taşıtlarda Isıl Konfor, Elektrikli taşıtlar ve Taşıt komponentlerinin soğutulması konularında
bilimsel çalışmaları olmak
TAŞIT TRANSPORT SİSTEMLERİPROFESÖRLisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini ve Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Deneysel mekanik, otomotiv malzemelerinin şekillendirilmesi ve kaynak yöntemleri alanında çalışmalar yapmış
olmak
TEKSTİL TEKNOLOJİSİPROFESÖRLisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini ve Doçentlik ünvanını Tekstil Mühendisliği alanında almış olmak. Dokuma Teknolojisi ve dokuma kumaşların optik ve tribolojik özellikleri alanında
bilimsel çalışmaları olmak
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİLisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak, Makine Elemanları ve Hibrit Dişli Çarklar üzerine çalışmalar yapmış olmak, Güç Aktarma Organları üzerine olan araştırma projelerinde
görev almış olmak.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDOÇENTFizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yutma rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaları olmak. Uluslararası ve ulusal
kitap bölüm yazarlığı yapmış olmak.
LOJİSTİKDOÇENTUluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme alanında lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak ve İthalat-İhracat Yönetimi, Dış Ticaret Lojistiği
alanında çalışıyor olmak.
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTÜBİTAK ve BAP projelerinde araştırmacı olarak görev almış olmak. Doktora sonrası Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programında öğretim elemanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış ve ders
vermiş olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDOÇENTÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Neonatoloji Yandal Uzmanı olmak,
KARDİYOLOJİDOÇENTİleri kardiyak görüntülüme konularında deneyimli olmak
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak,
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak,
GÖĞÜS HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİAkciğer transplantasyonu konusunda eğitim almış olmak,
NÖROLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİBeyin damar hastalıkları konusunda deneyimli olmak,
İMMÜNOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıp Fakültesi mezunu olmak, Kan Bankacığılı ve
Tranfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans ve İmmünoloji Doktora mezunu olmak
FİZYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıp Fakültesi veya Biyoloji Bölümü mezunu olmak, Fizyoloji Doktora mezunu olmak, Sinir Bilimleri veya Kardiyovasküler ve Solunum
Fizyolojisi alanında çalışmış olmak,
FİZYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıp Fakültesi veya Biyoloji Bölümü mezunu olmak, Fizyoloji Doktora mezunu olmak, Sinir Bilimleri veya Kardiyovasküler ve Solunum Fizyolojisi alanında çalışmış olmak,
TIBBİ MİKROBİYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Parazitoloji uzmanı olmak
GÖZ HASTALIKLARIPROFESÖRKornea Nakli ve Refraktif Cerrahi konusunda deneyimli olmak,
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIPROFESÖRÇocuk Hemotolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı
olmak, kemik iliği transplantasyonu konusunda eğitimli olmak,
İÇ HASTALIKLARIPROFESÖRİç Hastalıkları Uzmanı Olmak, Nefroloji Yandal Uzmanı Olmak, Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak,
İÇ HASTALIKLARIPROFESÖRİç Hastalıkları Uzmanı Olmak, Hemotoloji Yandal Uzmanı Olmak,Kemik iliği nakli kosunuda deneyimli olmak,
İÇ HASTALIKLARIDOÇENTİç Hastalıkları Uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji Yandal Uzmanı olmak,
SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARIDOÇENTVeteriner Fakültesi mezunu olmak, Veteriner Su Ürünleri Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda bakteriyel hastalıklar ve genom analizi konularında çalışmaları
bulunmak.
VETERİNERLİK VİROLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİVeterinerlik Viroloji alanında doktora yapmış olmak. Sığır solunum sistemi virüslerinin moleküler tiplendirilmesi üzerinde çalışmaları olmak.
VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİPROFESÖRVeteriner Fakültesi mezunu olmak, Doçentliğini Veterinerlik Mikrobiyoloji alanında almış olmak, Enfeksiyöz Bronşitis ve Salmonella enfeksiyonları ile ilgili moleküler çalışmaları
olmak.
ENTOMOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİEntomoloji alanında doktora yapmış olmak, Akarlarda direnç konusunda çalışmaları bulunmak.
TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİBiyosistem Mühendisliği Bilim Dalında Doktora ünvanı almış olmak, biyolojik mücadele ajanı olan entomopatojen nematodların hassas uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmış olmak, ingilizce ders verme yeterliğine sahip
olmak.
TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİBiyosistem Mühendisliği Bilim Dalında Doktora ünvanı almış olmak, tarımsal ürünlerin kurutulması ve biyokimyasal analizler konusunda çalışmalar yapmış olmak, biyodizel
üretimi ile ilgili projelerde görev almış olmak.
HAYVAN YETİŞTİRMEDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Zootekni Bilim Dalı, Hayvan Yetiştirme ve Islahı alanında yapmış olmak. Süt Sığırcılığında Subjektif Değerlendirme Yöntemlerinin, Verim ve Ana-Buzağı sağlığı ile
ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
BAHÇE BİTKİLERİPROFESÖRBahçe Bitkileri alanında doktora yapmış olmak, Doçentliğini Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim alanında almış olmak, Sebze Yetiştiriciliği ve Hasat Sonu Fizyolojisi konularında
çalışmaları bulunmak.

Uludağ Üniversitesi Akademik İlan Başvuruları

Uludağ Üniversitesi akademik kadro ilanı için şahsen başvuru kabul edilecektir. Posta yollu başvuru kabul edilmeyecektir. Adayların şahsen Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine dilekçelerle birlikte istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında istenen belgelere geçmeden öncesinde genel şartları aşağıda verilmiştir;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • Yabancı ülkelerden alınan belgelerin YÖK tarafından onaylanmış olması
 • İlan edilen göreve ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmeleri

Başvuru için aşağıdaki belgelerin Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir;

 • Başvuru dilekçesi
 • Puanlı yayın listesi
 • Özgeçmiş (YÖK formatında)
 • Hizmet belgesi
 • 2 Adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Öğrenim durumunu gösteren belge
 • Sabıka kaydı
 • Yabancı dil seviyesini gösteren belge
 • Akademik yayın listesi

Uludağ Üniversitesi akademik kadro ilanı başvurusu için örnek dilekçe ve özgeçmiş belgesini Bursa Uludağ Üniversitesi sitesinden bulabilirsiniz. İlan hakkında daha fazla bilgiyi internet adresinden elde edebilirsiniz.

Güncel Akademik Personel İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı ilanlarını her gün sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için paylaşıyoruz. Facebook veya Instagram sayfamızı takip ederek ilanlardan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal medya kullanmıyorsanız Telegram’dan grubumuza katılın ve bildirimleri açık tutun! Böylece güncel akademik personel ilanlarını anında inceleyebilirsiniz!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir