İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Personel Alımı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Personel Alımı
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa akademik personel alımı yapacağını 10.05.2022 tarihinde yayımlanan resmi gazetede akademik ilanlar başlığı altında duyurdu. Duyuruya göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 111 akademik personel alımı yapacak. Alım yapacak bölümler, başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler yazımızın içinde yer almaktadır.

 • İlan Tarihi : 10.05.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 24.05.2022
 • Kadro Sayısı :111
 • Şehir :İstanbul
 • Başvuru Şekli :Şahsen

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Personel Alımı Detayları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa akademik personel alımı YÖK Başkanlığı’nın 18.03.2022 tarihli, 20098 sayılı yazısıyla bildirilen ve 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversiteye verilen atama izni kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik İlan Kadroları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa akademik personel alımı yapacağı 111 kadro aşağıda tablo olarak verilmiştir. Tabloda alım yapılacak bölümler, unvanları ve personelden istenen özel şartlar yer almaktadır. Başvurmak isteyen adaylar detaylı bir şekilde başvurabilir.

FAKÜLTEANABİLİM DALI/ PROGRAMUNVANADETAÇIKLAMA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
PROFESÖR1Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak, diz ve
kalça artroplastisi konularında
bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
PROFESÖR1Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak ve
omurga hastalıkları, kemik ve yumuşak doku
tümörleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİGENEL CERRAHİPROFESÖR1Genel Cerrahi Uzmanı olmak, kadavra ve
canlıdan canlıya karaciğer nakli alanında
deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİGÖZ HASTALIKLARIPROFESÖR1Göz Hastalıkları Uzmanı olmak ve Oküler
Onkoloji alanında bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİKADIN
HASTALIKLARI VE
DOĞUM
PROFESÖR2Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak ve
Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim
Sertifikasına sahip olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİKULAK BURUN
BOĞAZ
HASTALIKLARI
PROFESÖR1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
PROFESÖR1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk
Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanı olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİENFEKSİYON
HASTALIKLARI VE
KLİNİK
MİKROBİYOLOJİ
PROFESÖR1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanı olmak ve HİV ve Hepatit enfeksiyonu
konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARIPROFESÖR1İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Yan Dal
Uzmanı olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİPROFESÖR1Nöroloji Uzmanı olmak ve MultipI Skleroz ve
Nörobehçet alanında yurtdışı deneyimi ve bilimsel
çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİPROFESÖR1Nöroloji Uzmanı olmak ve Elektrofizyoloji ve
Hareket Bozuklukları alanında yurt dışı deneyimi
ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİPROFESÖR1Nöroloji Uzmanı olmak ve Uyku Tıbbı alanında
yurt dışı deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNÜKLEER TIPPROFESÖR1Nükleer Tıp Uzmanı olmak ve PET-MR ile ilgili
deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİBİYOİSTATİSTİKPROFESÖR1Biyoistatistik alanda Tıbbi Karar Verme Metotları
(medical decision-making methods) üzerine
deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİTIP EĞİTİMİPROFESÖR1Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıp Eğitimi
alanında Doktora yapmış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİBEYİN VE SİNİR
CERRAHİSİ
DOÇENT1Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak ve
Serebrovasküler hastalıkların tedavisi konusunda
yurtdışı deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİKADIN
HASTALIKLARI VE
DOĞUM
DOÇENT1Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve
Perinatoloji Yan Dal Uzmanı olmak. Fetal tanı ve
tedavi konusunda yurt dışı deneyimi olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİPLASTİK,
REKONSTRÜKTİF VE
ESTETİK CERRAHİ
DOÇENT1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
olmak ve İleri Mikrocerrahi uygulamaları alanında
yurtdışı deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİTIBBİ PATOLOJİDOÇENT1Tıbbi Patoloji uzmanı olmak ve Solunum ve
Gastrointestinal Sistem Patolojileri alanında
deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DOÇENT1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk
Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanı olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİRADYOLOJİDOÇENT1Radyoloji Uzmanı olmak ve Girişimsel Radyoloji
alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
2Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİÇOCUK CERRAHİSİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİPLASTİK,
REKONSTRÜKTİF VE
ESTETİK CERRAHİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİTIBBİ PATOLOJİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİKARDİYOLOJİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Kardiyoloji Uzmanı olmak ve Aort Kapak
Replasmanı ve OCT (Optik Koherans Tomografi)
konularında yurt dışı deneyimli ve bilimsel
çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİRUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ve
Madde Bağımlılıkları tedavisi alanında deneyimli
ve bilimsel çalışmaları olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİRUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİSPOR HEKİMLİĞİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Spor Hekimliği
Uzmanı olmak veya Spor Hekimliği alanında
Doktora yapmış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİTIBBİ FARMAKOLOJİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Farmakoloji
Uzmanı veya Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora
yapmış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİTIBBİ FARMAKOLOJİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Tıbbi Farmakoloji Uzmanı olmak veya Tıbbi
Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİTIBBİ GENETİKDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Genetik
Uzmanı veya Tıbbi Genetik alanında Doktora
yapmış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİTIBBİ GENETİKDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Tıbbi Genetik Uzmanı olmak veya Tıbbi Genetik
alanında Doktora yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİPROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Protetik Diş
Tedavisi alanında uzmanlığını veya doktorasını
tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce
ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİORTODONTİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Ortodonti
alanında uzmanlığını veya doktorasını
tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce
ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİENDODONTİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Endodonti
alanında uzmanlığını veya doktorasını
tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce
ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİAĞIZ, DİŞ VE ÇENE
CERRAHİSİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Ağız, Diş
ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığını veya
doktorasını tamamlamış olmak ve
''Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'' hükümleri
uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine
sahip olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİDİŞ HASTALIKLARI
VE TEDAVİSİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Diş
Hastalıkları ve Tedavisi alanında uzmanlığını
veya doktorasını tamamlamış olmak ve
''Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'' hükümleri
uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine
sahip olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİÇOCUK DİŞ
HEKİMLİĞİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Çocuk Diş
Hekimliği alanında uzmanlığını veya doktorasını
tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce
ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİFARMASÖTİK
MİKROBİYOLOJİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora
yapmış olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders
verebilme yeterliliğine sahip olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİFARMASÖTİK KİMYADR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Farmasötik Kimya alanında Doktora yapmış
olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders
verebilme yeterliliğine sahip olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİFARMAKOGNOZİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Farmakognozi alanında Doktora yapmış olmak ve
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine
sahip olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİFARMAKOLOJİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak ve
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine
sahip olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİBİYOKİMYADR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak ve
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine
sahip olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİFARMASÖTİK
TEKNOLOJİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış
olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders
verebilme yeterliliğine sahip olmak.
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKTE
EĞİTİM
DOÇENT1-
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHALK SAĞLIĞI
HEMŞİRELİĞİ
DOÇENT1-
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
DOÇENT1-
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHALK SAĞLIĞI
HEMŞİRELİĞİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Yüksek Lisans
ve Doktora yapmış olmak.
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİRUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında
Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİK
ESASLARI
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Hemşirelik Esasları alanında Yüksek Lisans ve
Doktora yapmış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİREHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
PROFESÖR1Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık) alanında Doçent unvanı almış
olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK EĞİTİMİPROFESÖR1Alan Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında
Doçent unvanı almış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİOKUL ÖNCESİ
EĞİTİMİ
PROFESÖR1Alan Eğitimi (Çocuk Gelişimi Eğitimi) alanında
Doçent unvanı almış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK EĞİTİMİDOÇENT1Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik
Eğitimi) alanında Doçent unvanı almış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİSOSYAL BİLGİLER
EĞİTİMİ
DOÇENT1Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih Eğitimi) alanında
Doçent unvanı almış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR VE
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Eğitim Teknolojisi alanında Yüksek Lisans ve
Doktora yapmış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM YÖNETİMİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış
olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK EĞİTİMİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Matematik Eğitimi alanında Doktora yapmış
olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİOKUL ÖNCESİ
EĞİTİMİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Okul Öncesi Eğitimi alanında lisansüstü eğitim
almış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE EĞİTİMİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Türkçe Eğitimi alanında lisansüstü eğitim almış
olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİFRANSIZ DİLİ EĞİTİMİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Fransız Dili Eğitimi alanında lisansüstü eğitim
almış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİREHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında lisansüstü
eğitim almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDENİZ ULAŞTIRMA
İŞLETME
MÜHENDİSLİĞİ
PROFESÖR1-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇEVRE
MÜHENDİSLİĞİ
DOÇENT1“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine
sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMEKANİKDOÇENT1-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİUYGULAMALI
JEOLOJİ
DOÇENT1-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTEMEL İŞLEMLER VE
TERMODİNAMİK
DOÇENT2-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİANORGANİK KİMYADOÇENT1-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇEVRE
MÜHENDİSLİĞİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine
sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİYOMEKANİKDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGEOTEKNİKDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMEKANİKDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİANALİTİK KİMYADR. ÖĞR.
ÜYESİ
1-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTEMEL İŞLEMLER VE
TERMODİNAMİK
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİPROSES VE REAKTÖR
TASARIMI
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1-
ORMAN FAKÜLTESİODUN MEKANİĞİ VE
TEKNOLOJİSİ
PROFESÖR1-
ORMAN FAKÜLTESİORMAN HASILATI VE
BİYOMETRİ
DOÇENT1-
ORMAN FAKÜLTESİORMAN
ENTOMOLOJİSİ VE
KORUMA
DOÇENT1-
ORMAN FAKÜLTESİORMAN BİYOLOJİSİ
VE ODUN KORUMA
TEKNOLOJİSİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1-
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİODYOLOJİDOÇENT1Odyoloji veya Dil ve Konuşma Terapisi alanında
Doçent unvanı almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİODYOLOJİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Odyoloji veya Dil ve Konuşma Bozuklukları / Dil
ve Konuşma Terapisi alanlarından birinde
Doktora yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMETLERDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Göç alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİSPOR YÖNETİM
BİLİMLERİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Spor Yöneticiliği Alanında Yüksek Lisans ve
Doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans
mezunu olup Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış
olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİYABANİ HAYVAN
HASTALIKLARI VE
EKOLOJİ
PROFESÖR1Veteriner Hekim olmak ve Yabani ve Egzotik
Hayvan Cerrahisi ve Ortopedisi alanlarında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİVETERİNERLİK İÇ
HASTALIKLARI
DOÇENT1Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik İç
Hastalıkları alanında Doktora yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİVETERİNERLİK
DOĞUM VE
JİNEKOLOJİSİ
DOÇENT2Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Doğum ve
Jinekolojisi alanında Doktora yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİVETERİNERLİK
MİKROBİYOLOJİSİ
DOÇENT1Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik
Mikrobiyolojisi alanında Doktora yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİVETERİNERLİK
ANATOMİSİ
DOÇENT1Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Anatomisi
alanında Doktora yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUDIŞ TİCARETDOÇENT1Muhasebe alanında Doktora yapmış olmak ve
Uluslararası Finansal Raporlama veya Yeni Nesil
Bilişim Teknolojileri-Kripto Paralar üzerine
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUEMLAK YÖNETİMİDOÇENT1Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış
olmak ve Gayrimenkul Ekonomisi alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUİŞLETME YÖNETİMİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora
yapmış olmak. Müşteri İlişkileri Yönetimi,
Müşteri Etkileşim Davranışı ve Dijital Pazarlama
alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUGRAFİK TASARIMIPROFESÖR1Grafik Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak ve
Plastik Sanatlar alanında Doçent unvanı almış
olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUSİVİL HAVACILIK
KABİN HİZMETLERİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Halkla ilişkiler alanında Doktora yapmış olmak ve
Sivil Havacılık alanında en az 2 (iki) yıl Kabin
Memuru veya Kabin Amiri olarak çalışmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUUÇAK TEKNOLOJİSİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRONİK
HABERLEŞME
TEKNOLOJİSİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olup, Haberleşme alanında Doktora
yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULURADYO VE
TELEVİZYON
TEKNOLOJİSİ
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans
mezunu olup, bu alanda Doktora yapmış olmak.
VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULUGIDA TEKNOLOJİSİDOÇENT1Veteriner Hekim olup Veterinerlik Fizyoloji
alanında Doktora yapmış olmak. Antioksidan
Etkili Gıdalar konusunda bilimsel çalışmaları
olmak.
ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜFEN BİLİMLERİDOÇENT1Kimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak
ve Adli Toksikoloji konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜFEN BİLİMLERİDOÇENT1Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanında
Doçent unvanı almış olmak ve Genetik
Kimliklendirme ve Fenotip alanlarında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜSOSYAL BİLİMLERDOÇENT1Sosyoloji bilim alanında Doçent unvanı almış
olmak ve Suç Sosyolojisi ve Antropoloji
alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜTIP BİLİMLERİDOÇENT1Adli Tıp bilim alanında Doçent olmak.
ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜFEN BİLİMLERİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Adli Fen Bilimleri alanında doktora yapmış olmak
ve Mürekkep Yaş Tayini konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜTIP BİLİMLERİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Adli Bilimler alanında Yüksek Lisans ve Doktora
yapmış olmak ve Adli Mikrobiyoloji
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜPREVANTİF VE
EPİDEMİYOLOJİK
KARDİYOLOJİ
DOÇENT2Kardiyoloji Uzmanı olmak.
thumbnail
İlişkili Yazı
Fırat Üniversitesi Akademik Personel Alımı
thumbnail
İlişkili Yazı
Kafkas Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Personel Alımı Başvuruları

Başvurmak isteyen adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ve online yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yukarıda yer alan yerlerden sadece 1 yere başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sırasında istenen belgeler ise şu şekildedir;

 • Kadroya başvuru dilekçesi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • YÖK formatlı Özgeçmiş
 • Öğrenim durumunu gösteren belge
 • Yabancı dil seviyesini gösteren belge
 • Adli sicil kaydı
 • Askerlik durum belgesi
 • Hizmet belgesi
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf
 • Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa akademik personel alımı başvurusu yapmak isteyen aday öğretim görevlileri yukarıda yer alan belgelerle üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına başvurularını yapmaları gerekmektedir. Verilen belgede herhangi bir yanlışlık olduğu takdirde atanma gerçekleşse dahi iptal edilip yasal işlem başlatılacaktır. Başvuru dilekçesi ve aday değerlendirme formu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sitesinde yer almaktadır.

Akademik Personel İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

Güncel bir şekilde akademik personel ilanları resmi gazeteden takip edilir. Ancak Resmi gazete takip etmesi zordur. Bizde sizler daha kolay takip edin diye resmi gazetede yayımlanan akademik kadro ilanları daha kolay sade anlaşılır bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Sitemizde İlanlar başlığı altında en yeni haberleri görebilirsiniz. Ayrıca Telegramdan da yazdığımız ilanları paylaşıyoruz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmanız ve bildirimleri açmaktır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Personel Alımı
Akademik Personel Forum Bannerı

Ücretsiz olarak hemen bültene kayıt olun! Yeni haberlerden ilk sizin haberiniz olsun!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.