Mevlana Değişim Programı – 2023 Güncel Rehber

Yurt dışında yaşama deneyimi elde etmek veya eğitim görmek hemen herkesin hayalini kurduğu bir şeydir. Öğrencilerin birçoğu bu deneyimi elde etmek konusunda çekimser olsa da artık günümüz şartlarında bu hayallerin gerçekleşmesi çok kolay.

Ülkemizde, öğrencilerin yurt dışına çıkarak eğitim görebilmeleri adına çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bunlardan bir tanesi de Mevlana Değişim Programı’dır.

Bu yazımızda, programa dair merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabileceksiniz. Hazırsanız öğrenmeye başlayalım.

Mevlana Değişim Programı Nedir?

mevlana öğrenci değişim programı
mevlana öğrenci değişim programı

Mevlana Değişim Programı, ülkemizde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasındaki hem öğrenci hem de öğretim elemanlarının değişimini mümkün kılan projedir. Program 2011 yılındaki Resmi Gazete ilanıyla yürürlüğe konulmuştur.

Program adını 13. yüzyıl alimlerinden Muhammed Celâleddin’in özdeşleşmiş olan Mevlana isminden almıştır. Batı dünyasında da Rumi adını alan Mevlana Celâleddin Rumi’nin “Gel ne olursan ol, gel” dizeleri bu programa ışık olmuştur.

Çağlar öncesinde insan olabilme düsturu ve karşılıksız sevgisi yalnızca İslam âlemi değil tüm dünya tarafından hayranlıkla karşılanmış olan bu düşünürün felsefesi doğrultusunda dünyanın her yöresinden öğrencinin tanışıp kaynaşması amaçlanmıştır.

Mevlana Değişim Programı böylelikle ülkemizde ve dünyada bilime katkı sağlayabilecek öğrenci ile akademisyenlerin yetiştirilmesi, farklı kültürleri tanıması sebebiyle düzenlenmiş bir projedir.

Mevlana Değişim Programının Amacı

Değişim programıyla birlikte temel hedef, ülkemizdeki öğrenci ve öğretim üyelerinin yurt dışında bulunan üniversitelerdeki işleyiş hakkında bilgi sahibi olmaları, mesleki alanda eksiklerini gidermelerine katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda yeni kültürler gören katılımcıların yalnızca mesleki alanda gelişmez. Bunun yanı sıra yabancı dil öğrenimleri de azımsanmayacak şekilde hızlanır.

Program sayesinde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının küreselleşme sürecinde başarıyla ilerlemesi amaçlanmıştır.

Yurt dışından gelen katılımcılar sayesinde zengin bir akademik kültür ortamı oluşturmak ve kültürlerarası etkileşim sayesinde geniş bir coğrafyada bilim üretmek temel hedefler arasındadır. Yine bu doğrultuda programın adından mütevellit, saygı ve hoşgörüye dayalı insanlar yetiştirmek asıl hedeftir.

Mevlana Başvuru Nasıl Yapılır?

Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı Şartlar ve Burslar Hakkında Kapsamlı Bilgiler

Başvurmak isteyen öğrenciler, YÖK tarafından yayınlanan ilgili formları eksiksiz bir şekilde doldurarak üniversitelerindeki Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine teslim ederek süreci başlatabilir.

Öğretim elemanları ise yine kendi üniversitelerindeki Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine giderek gerekli şartlar hakkında kapsamlı bilgi alarak süreci başlatabilir.

Mevlana Değişim Programı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mevlana Öğrenci Değişim Programı’ndan yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki listeyi inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz;

  • Başvuran öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması,
  • %50 dil puanı + %50 not ortalaması alınan öğrencinin sıralamaya girebilmesi,

Mevlana Değişim Programı ve Erasmus Arasındaki Fark Nedir?

Erasmus programı en genel tarifiyle Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve anlaşma sağlanan Avrupa Birliği işbirliğindeki ülkeler arasında yapılmaktadır. Mevlana Değişim Programında ise Avrupa Birliği üyesi veya eğitim-öğretim konusunda işbirliği içerisinde olmak isteyen her ülkeyi kapsamaktadır.

Bu konuda daha geniş bilgi sahibi olabilmek için Erasmus Ne Demek başlıklı yazımızı okumayı unutmayın!

Mevlana Değişim Programının Ülkeleri Nelerdir?

Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı Detayları

Program dahilinde sabit bir liste vermek mümkün değildir. Aslında her üniversitenin ilgili koordinatörlüğü tarafından karşılıklı yapılan protokol kapsamında belirlenen ülkeler vardır. Örneğin program kapsamında Ege Üniversitesi’nde okuyan öğrencinin gidebileceği ülkeler ile İstanbul Üniversitesi’nde okuyan öğrencinin gidebileceği ülkeler farklılık gösterebilir.

Aynı durum öğretim üyelerinin değişimi için de geçerlidir. Bu konuda her kurum kendi protokollerini hazırlar. Bu nedenle en doğru bilgiyi kendi kurumunuzdaki koordinatörlüklerden alabilirsiniz.

Mevlana Değişim Programı Bursu Ne Kadar?

Mevlana Bursu sabit bir ödemesi olmamakla beraber gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

İlgili açıklamaya göre; “Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.” şeklinde duyurulmuştur.

Mevlana Değişim Programı hakkında YÖK tarafından kurulan ilgili siteye göz atarak detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Ayrıca sitemizde yer alan değişim programları yazı dizimiz içerisindeki Orhun Değişim Programı Nedir? yazısını okuyarak yurt dışı programları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Mevlana Değişim Programı’na kimler katılabilir?

1. Ülkemizdeki yükseköğretim programlarında örgün eğitim alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
2. Protokolün imzalandığı ünivesitelerdeki öğretim elemanları katılabilir.

Mevlana Değişim Programı’ndan kimler faydalanamaz?

Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri esas eğitime başladıkları ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Mevlana Değişim Programı süresi ne kadardır?

Program süresi öğrenciler için bir yarıyıl veya iki yarıyıl olarak belirlenmiştir.
Öğretim üyeleri için ise bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay şeklinde düzenlenmiştir.

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrenci ücret öder mi?

Öğrenci, eğer ki kayıtlı olduğu üniversiteye ait dönemlik/yıllık bir katkı payı var ise onu ödemekle yükümlüdür. Program dahilinde gittiği üniversiteye herhangi bir ücret ödemez.

Mevlana Programı’na Katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?

Programa katılan öğrencilerin yurt dışındaki üniversitede almış olduğu dersler protokolde hangi derslerin yerine geçeceği belirlenmiştir. Öğrenci, aldığı derslerden başarılı olduğu takdirde geri geldiğinde herhangi bir ders kaybı yaşamaz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir