Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel ilanında öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. 08.09.2022 Tarihinde yayımlanan resmi gazetenin akademik personel ilanları başlığı altında yayımlanan ilana göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi 67 akademik personel alımı gerçekleştirecek. İlan detayları yazımızın içinde yer almaktadır.

 • İlan Tarihi : 08.09.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 22.09.2022
 • Kadro Sayısı : 12
 • Şehir : Manisa
 • Başvuru Şekli : Şahsen veya posta

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik İlanını “Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır”
duyurusu ile yayınlamıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel Alımı Kadroları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 67 öğretim üyesi alım kadroları aşağıda tablo olarak verilmiştir. Tabloda yer alan öğretim üyesi kadroları için istenen özel şartlar, alım yapılacak bölümler, kadro sayıları, yayın listesi gibi bilgiler yer almaktadır. Başvurmak isteyen adaylar detaylı bir şekilde tabloyu inceleyebilirler.

ANABİLİM DALI /
PROGRAM
UNVANİLANA BAŞVURUDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
ANALİTİK KİMYAPROFESÖRDoçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak. Atık sulardan ağır metallerin ön deriştirilmesi, tayinleri ve giderimi üzerine çalışmaları bulunmak.
ANALİTİK KİMYAPROFESÖRDoçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak. Endüstriyel atıkların katkı maddesi olarak kullanımı ve doğal atıkların adsorban olarak değerlendirilmesi üzerine çalışmaları
bulunmak.
BOTANİKPROFESÖRDoçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olmak. Bitkilerde nanoparçacıkların taşınımı, gelişime etkisi ve spektroskopisine dair
çalışmaları bulunmak.
FİZİKOKİMYAPROFESÖRDoçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak. Termoplastik polimer karışımların ve kompozitlerinin katıhal bozunum kinetiği
üzerine çalışmaları bulunmak.
ZOOLOJİPROFESÖRDoçentliğini Biyoloji bilim alanında almış almak. Amfibi ve sürüngen sistematiği ve
ekolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.
ENERJİ YÖNETİMİ VE VERİMLİLİĞİPROFESÖRDoçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Nükleer yakıt çubuklarında ve Isı değiştiricilerinde ısı
transferi üzerine çalışmaları bulunmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / MEKANİKPROFESÖRDoçentliğini İnşaat Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Kiriş teorileri ve uygulamaları ve akışkan-yapı etkileşimleri
üzerine çalışmaları bulunmak.
REKREASYONPROFESÖRDoçentliğini Spor Bilimleri bilim alanında almış olmak. Toplumsal cinsiyet, Spor ve Rekreasyon alanında nitel çalışmaları
bulunmak.
DERMATOLOJİPROFESÖRDoçentliğini Dermatoloji bilim alanında almış
olmak. Fototerapi alanında deneyimli olmak ve yaşam kalitesi üzerine çalışmaları bulunmak.
GÖĞÜS
HASTALIKLARI
PROFESÖRDoçentliğini Göğüs Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Ağır astımlı hastalarda tedavi ve KOAH'lı hastalarda yaşam kalitesi üzerine
çalışmaları bulunmak.
ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİKPROFESÖRDoçentliğini Maden Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Üretim metalürjisi, geleneksel ve pavöz seramik ürünlerin üretimi
ve özellikleri üzerine çalışmaları bulunmak.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİDOÇENTDoçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bilim alanında almış olmak. İşlemsel düşünme, Yaşam boyu öğrenme ve Sosyal paylaşım ağları üzerine
çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDOÇENTDoçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi bilim alanında almış olmak. Bütünleştirilmiş program, Değerler eğitimi ve Ters-yüz
öğrenme konularında çalışmaları bulunmak.
DENEYSEL PSİKOLOJİDOÇENTDoçentliğini Psikoloji bilim alanında almış olmak. Bellek, Biliş ve Görsel dikkat
konularında çalışmaları bulunmak.
HALK BİLİMİDOÇENTDoçentliğini Türk Halk Bilimi bilim alanında almış olmak. Geleneksel sohbet toplantıları, Aşık edebiyatı ve Fıkra türü üzerine çalışmaları
bulunmak.
MOLEKÜLER
BİYOLOJİ
DOÇENTDoçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olmak. Anti kanser maddelerin etki mekanizmaları konusunda çalışmaları
bulunmak.
DIŞ TİCARETDOÇENTDoçentliğini Pazarlama bilim alanında almış olmak. İhracat pazarlaması, Endüstri 4.0 ve Sosyal bilişsel kuram konularında çalışmaları
bulunmak.
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSATDOÇENTDoçentliğini Uluslararası Ticaret bilim alanında almış olmak. Dış ticaretin finansmanı, Dış ticaretin ekonomik büyümeye etkisi ve Kripto
para ekonomisi üzerine çalışmaları bulunmak.
GIDA TEKNOLOJİSİDOÇENTDoçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Glütensiz gıda üretimi, Takviye edici gıdalar ve Özel amaçlı unlar
üzerine çalışmaları olmak.
KONSTRÜKSİYON VE İMALATDOÇENTDoçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yarı-katı şekillendirme ve lazer şok işleme konularında çalışmaları
bulunmak.
KONSTRÜKSİYON VE İMALATDOÇENTDoçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. İndüksiyon ile sinterleme ve Konstrüksiyonda güvenilirlik
üzerine çalışmaları bulunmak.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / MEKANİKDOÇENTDoçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Mikro kirişler ve Piezoelektrik sistemlerin titreşimleri üzerine
çalışmaları bulunmak.
TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİDOÇENTDoçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Nanoakışkanlar ve yoğuşturucu tasarımı üzerine çalışmaları
bulunmak.
YAPIDOÇENTDoçentliğini İnşaat Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Depreme dayanıklı çelik yapılar üzerine deneysel ve nümerik çalışmaları
bulunmak.
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİDOÇENTDoçentliğini Halk Sağlığı Hemşireliği bilim alanında almış olmak. Halk sağlığı ve Hemşirelik eğitimi konularında nitel ve nicel
çalışmaları bulunmak.
SOSYAL HİZMETDOÇENTDoçentliğini Sosyal Hizmet bilim alanında almış olmak. Tıbbi sosyal hizmet, kronik hastalıklar ve hizmette sosyal inovasyon
konularında çalışmaları bulunmak.
BÜTÇE VE MALİ
PLANLAMA
DOÇENTDoçentliğini Maliye bilim alanında almış
olmak. Sosyal bütçe, Maliye tarihi ve Veraset
vergisi konularında çalışmaları bulunmak.
İKTİSAT POLİTİKASIDOÇENTDoçentliğini Makro İktisat bilim alanında almış olmak. Finansal gelişme, Finansal iktidarsızlık ve Ekonomik büyüme konularında çalışmaları
bulunmak.
PAZARLAMADOÇENTDoçentliğini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak. Liderlik, Kriz yönetimi ve Entelektüel sermaye konularında çalışmaları bulunmak.
PAZARLAMADOÇENTDoçentliğini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak. Örgüt kültürü, Dönüştürücü liderlik ve Duygusal zeka konularında
çalışmaları bulunmak.
YEREL YÖNETİMLERDOÇENTDoçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında almış olmak. Manisa ve ilçelerinin siyasi, sosyal ve ekonomik
hayatlarına yönelik çalışmaları bulunmak.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİDOÇENTDoçentliğini Fizik bilim alanında almış olmak. İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak. Piezoelektrik ve manyetizma üzerine
çalışmaları bulunmak.
HAREKET VE ANTRENMAN
BİLİMLERİ
DOÇENTDoçentliğini Spor Bilimleri bilim alanında almış olmak. Sporda propriyosepsiyon ve lokal
ısı uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak.
REKREASYONDOÇENTDoçentliğini Spor Bilimleri bilim alanında almış olmak. Kamp uygulamaları ve rekreasyon alanında metaforik algı konularında
çalışmaları bulunmak.
AİLE HEKİMLİĞİDOÇENTDoçentliğini Aile Hekimliği alanında almış olmak. Yaşlı sağlığı konusunda çalışmaları
bulunmak.
ANATOMİDOÇENTDoçentliğini Anatomi bilim alanında almış
olmak. Tıp ve anatomi terminolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DOÇENTÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanı olmak. Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Sol Ventrikül Destek Cihazı (LVAD) enfeksiyonları ve Akciğer dışı tüberküloz
konularında çalışmaları bulunmak.
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDOÇENTDoçentliğini Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında epidemiyolojik
çalışmaları bulunmak.
İÇ HASTALIKLARIDOÇENTDoçentliğini Nefroloji bilim alanında almış olmak. Glomerüler hastalıklar ve Vaskülitler üzerine çalışmaları bulunmak.
İÇ HASTALIKLARIDOÇENTDoçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Tiroid kanserleri ve lipodistrofi üzerine çalışmaları
bulunmak.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARIDOÇENTDoçentliğini Kulak Burun Boğaz hastalıkları bilim alanında almış olmak. Foniatri ve Rinoloji konularında biyomoleküler çalışmaları
bulunmak.
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİDOÇENTDoçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bilim alanında almış olmak. Malign deri ve deri eki tümörleri üzerine çalışmaları bulunmak.
MUHASEBE VE VERGİ
UYGULAMALARI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını İşletme alanında almış olmak. Muhasebe eğitimi, Çalışma sermayesi yeterliliği ve Finansal okuryazarlık üzerine çalışmaları bulunmak.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Fen eğitiminde meta analiz ve hesaplamalı düşünme konularında çalışmaları
bulunmak.
ANALİZ VE FONKSİYONLAR
TEORİSİ
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını Matematik alanında almış olmak. Sonlu özel toplamların analitik özellikleri
üzerine çalışmaları bulunmak.
ANORGANİK KİMYADOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Kimya alanında almış olmak. Metalik polimerler, okso-metal kümeleri ve Kumada tepkimeleri konularında çalışmaları
bulunmak.
ATOM VE MOLEKÜL
FİZİĞİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Fizik alanında almış olmak. Moleküller yapı karakterizasyonu ve İyonik sıvılar üzerine hesaplamalı ve deneysel
çalışmaları bulunmak.
HİDROBİYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDenizlerde endüstriyel kirlilik ve birincil
üretkenlik üzerine çalışmaları bulunmak.
ORGANİK KİMYADOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Kimya alanında almış olmak. Alkaloit sınıfı bileşikler ve boyar maddelerin sentez ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları
bulunmak.
TOPOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Matematik alanında almış olmak. Dijital görüntülerin tekil homoloji ve kohomoloji gruplarının hesaplanması için
algoritmalar üzerine çalışmaları bulunmak.
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Ferroelektrik malzeme sentezi ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.
MEKANİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Nanokompozit malzemeler ve kumaşların mekanik davranışları üzerine
çalışmaları bulunmak.
MUHASEBE VE
FİNANSMAN
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını İşletme alanında almış olmak. Muhasebe eğitimi ve İç denetim alanlarında
çalışmaları bulunmak.
ADALETDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını Özel Hukuk alanında almış olmak.
Ticaret hukuku, Rekabet hukuku ve Borçlar
hukuku alanlarında çalışmaları bulunmak.
MİMARİ
RESTORASYON
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında almış olmak.
GIDA TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Ultrasonik tekniklerin bitkisel ekstraksiyondaki verimliliği ve Bitkisel atıkların valorizasyonu üzerine çalışmaları
bulunmak.
GIDA TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Et endüstrisinde ısıl olmayan yenilikçi teknolojilerin kullanımı konusunda çalışmaları
bulunmak.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / MEKANİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Fonksiyonel derecelendirilmiş ve Kompozit malzemelerin mekanik
karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.
MALZEME BİLİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Borlama karışımlarının geliştirilmesi, metalik malzemelerin borlanması ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.
YAPIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Sentetik veri üretme, Çelik yapı optimizasyonu ve Makine öğrenmesi
konularında çalışmaları bulunmak.
HEMŞİRELİK
ESASLARI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Hemşirelik Esasları alanında almış olmak. Onkoloji hemşireliği ve hemşirelik eğitimi konularında çalışmaları bulunmak.
MODA TASARIMIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Tekstil Tasarımı alanında almış olmak. Kumaşlarda boyutlu yapılar üzerine çalışmaları bulunmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında
almış olmak. Sporda kavram haritası ve yaşam boyu öğrenme üzerine çalışmaları bulunmak.
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Hormonlar ve Sporda genetik konularında çalışmaları bulunmak.
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Futbolcularda sprint antrenmanları ve optimum performans konularında çalışmaları
bulunmak.
SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLARDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında almış olmak. Sanal gerçeklik ve Eskrimde psikolojik performans üzerine çalışmaları bulunmak.
BANKACILIKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını İktisat alanında almış olmak. Cari açığın belirleyicileri ve Kamu-özel sektör iş
birlikleri konularında çalışmaları bulunmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel İlanı Başvuru Şartları

PROFESÖRLER İÇİN

 • 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Profesör kadroları daimi statüdedir.
 • 1 (bir) Adet başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf
 • 6 (altı) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
 • 1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOÇENTLER İÇİN

 • 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Doçent kadroları daimi statüdedir.
 • 1 (bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf
 • 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
 • 1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN

 • 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • 1 (Bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf
 • 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
 • 1 (Bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

Yayınlanan ilana Manisa Celal Bayar Üniversitesi duyuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncel Akademik Personel İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

En güncel akademik personel ilanları en hızlı şekilde sitemizden öğrenebilirsiniz. Resmi gazete paylaşılan ilanları takip etmekle uğraşmak yerine tek bir tıkla sitemizdeki İlanlar başlığı altında en yeni akademik kadro ilanları bulabilirsiniz. Ayrıca Telegramdan da ilanları paylaşıyoruz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak ve bildirimleri açmak!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir