Kaymakamlık Sınavı 2022 – Güncel Bilgiler

Editör Mine
Editör Mine 03.08.2022
Güncellendi 03/08/2022
Kaymakamlık Sınavı 2022
Kaymakamlık Sınavı 2022

ÖSYM’nin yaptığı sınavlar içinde Kaymakamlık Sınavı 2022 yılında en dikkat çeken sınavlardan birisi! Yüzlerce adayın beklediği Kaymakamlık sınav ilanı geldi! İlan detaylarını ve sınavla ilgili merak edilen her şeyi sizler için araştırdık. Sınav tarihini ve yerini biliyor musunuz? Peki, Kaymakamlık Sınavı’na giriş şartlarını bildiğinize emin misiniz? Kimlerin sınava girebileceği, kaymakamlık sınavı soru dağılımı ve diğer tüm detayları gelin birlikte inceleyelim!

- Reklam -

Kaymakamlık Sınavı Nedir?

ÖSYM’nin yapacağı sınavla birlikte, yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında bakanlıkça mülakat yapılır. Başarılı adaylar İçişleri Bakanlığı tarafından Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na alım yapılmaktadır.

2022 Kaymakamlık Sınavı Ne Zaman ve Nerede Yapılır?

Kaymakamlık Sınavı 2022 Ne Zaman

Kaymakamlık Sınavı 2022 yılı içinde 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı yerleri:

 • 062 Ankara-Çankaya
 • 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezidir.

Kaymakamlık Sınavı saat 10.15’te başlar ve sınavın süresi 150. dakikada tamamlanır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

- Reklam -

Kaymakamlık Sınavı 2022 Başvuru Ücreti ve Tarihi

Kaymakamlık Sınavı 2022 yılının Eylül ayında gerçekleştirilecektir. Başvurular için açıklama:

 • Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin Resmi web sayfasından veya bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını yapacaklardır.
 • Geç Başvuru Günü ise 17 Ağustos 2022 tarihidir.
 • Kaymakamlık Sınavı Başvuru Ücreti 310 TL’dir.
 • Sınav başvuru ücretini yatırmadan başvuru işlemi tamamlanmaz. Geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak (465,00 TL) yatıracaklardır.
 • ÖSYM’nin resmi web sayfasında yer alan e-İŞLEMLER sekmesinden “ÖDEMELER” e tıklayarak kredi kartı veya banka kartı ile Kaymakamlık Sınavı Başvuru Ücreti yatırılabilir.

Kaymakamlık Sınavı 2022 Sınavına Kimler Girebilir ?

Kaymakamlık Sınavı 2022 Kimler Girebilir

Kaymakamlık Sınavı 2022 sınavına ilgili lisans programından mezun olanlar girebilir. Bu bölümler aşağıdaki tablodadır:

Uluslararası İlişkilerKamu Yönetimi
Siyaset BilimiHukuk
İktisatİşletme
Maliye ve FinansHalkla İlişkiler ve Tanıtım
SosyolojiPsikoloji
Kaymakamlık Sınavı 2022

Psikoloji mezunuysanız buraya dikkat! Hemen “Psikolog Maaşları” yazımıza göz atın!

Bu bölümlerin müfredatına yüzde seksen (%80) yakınlığı olan bölümler de sınava başvurabileceklerdir. Yurt içinde bulunmayan yabancı üniversite mezunlarının ise sınava başvuru yapabilmeleri için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması şartı vardır.

- Reklam -
 • Ayrıca erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması şartı aranmaktadır.

Başvuruda; adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde başvuru yapan adayların, sınava girmiş olsalar bile İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmaz ve atamaları yapılmaz.

KPSS Puanı veya Dil Puanı Şartı Var mı?

Hayır, yönetmeliğe göre sınava giriş şartlarında KPSS veya yabancı dil puanı şartı aranmaz.

Kaymakamlık Sınavı 2022 Yılında Kaç Kişi Alım Yapılacak?

Kaymakamlık Sınavı 2022 yılı için yapılan ilanda alımın 100 kişi olduğu belirtilmiştir.

- Reklam -

Kaymakamlık Sınavı 2022 Başvurusu İçin Yaş Sınırı Var mı?

Kaymakamlık Sınavı 2022 giriş şartlarından birisi ise 35 yaşını doldurmamış olmaktır. Yani sınava 1Ocak 1987 ve sonrasında doğanlar girebilecektir. Şartı taşımayan adayların başvuruları sistem üzerinden engellenmektedir.

Kaymakamlık Sınavı 2022 Baraj Puan

ÖSYM’nin yaptığı birçok sınav gibi Kaymakamlık Sınavı’nda da baraj puan vardır. 70 puan barajı bulunmaktadır.

En yüksek puandan başlanarak 70 ve 70 üstü puan alan adaylardan ilan edilen alım sayısının (100 kişi), 4 katı (400) kadar kişi mülakata girmeye hak kazanacaktır.

- Reklam -
 • İlk 400 aday ve 400. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde: “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”
 • 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde: “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”
 • 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonucunda ise: “Kazanamadınız.” yazmaktadır.

Hakimler ne kadar kazanıyor? Hemen “Hakim Maaşları” yazımızdan öğrenin!

Kaymakamlık Sınavı 2022 Soru Dağılımı

Adayların en çok merak ettiği konu Kaymakamlık Sınavı 2022 soru dağılımının nasıl olacağı! Sınavda adaylardan, 34 soruluk bir Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ve 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi’ni çözmesi beklenir. Sınav toplam 100 sorudan oluşmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

- Reklam -

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Kaymakamlık Sınavı Konuları Nelerdir ?

Kaymakamlık Sınavı 2022 konuları aşağıda verilmiştir:

Türkçe KonularıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi KonularıTürkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı KonularıTürkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Konuları
Sözcükte AnlamTrablusgarp ve Balkan SavaşlarıKavramlar / İnsan HaklarıOsmanlı Dönemi
Cümlede AnlamAtatürk Dönemi Türk Dış PolitikasıÜlkesel Bazlı Belgeler1923 – 1930
Paragrafta AnlamBirinci Dünya SavaşıAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi1930 – 1945
Noktalama İşaretleriMilli Mücadele KongrelerAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller1945 – 1960
Yazım KurallarıMilli Mücadele Cepheler DönemiBirleşmiş Milletler1960 – 1980
DilbilgisiAtatürk İlkeleri1982 Anayasası ve Temel Haklar ve Ödevler1980 – 2000
Anlatım BozukluğuMilli Mücadele Hazırlık DönemiAnayasa Mahkemesi2000 Sonrası
Atatürk İnkılaplarıAvrupa Birliği ve Uyum ÇalışmalarıEkonomik Veriler
AntlaşmalarUluslararası Ceza Divanı
Atatürk Dönemi İç PolitikaUluslararası Sözleşmeler
İnsan Hakları Alanında Ulusal Kurumlar
kaymakamlık sınavı soru dağılımı
Anayasa Hukuku Konularıİdare Hukuku ve Türkiye’nin İdari Yapısı Konularıİktisat Konuları
1)Anayasa Tarihi
2) Genel Esaslar
3) Yasama
4) Yürütme
5) Yargı
6) Temel Hak ve Ödevler
7) TBMM İç Tüzüğü
8) Siyasi Partiler Kanunu
9) Milletvekili Seçim Kanunu
10) Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu
11) Anayasal Kavramlar
İdare Hukuku
1) İdarenin Genel Esasları
2) İdari İşlemler
3) Kamu Malları
4) İdarenin Mali Sorumluluğu
5) Kolluk Faaliyetleri
6) Kamu Hizmetleri ve İdari Sözleşmeler
7) İdare Hukuku Bağlamında 1982 Anayasası
Mikro İktisat
1) Genel Kavramlar
2) Arz-Talep
3) Tüketici Teorisi
4) Üretim Teorisi
5) Maliyetler
6) Tam Rekabet Piyasası
7) Monopol Piyasası
8) Monopolcü Rekabet Piyasası
9) Oligopol Piyasası
10) Emek Teorisi
11) Piyasa Başarısızlıkları
Türkiye’nin Teşkilat Yapısı
1) Cumhurbaşkanlığı
2) Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşları
3) Merkeze Bağlı Kuruluşlar
4) Taşra Teşkilatı (İl İdaresi Kanunu)
5) Kalkınma Ajansları
6) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları
Makro İktisat
1) Enflasyon – Faiz – İşsizlik
2) GSMH – GSYİH (Tüketim, Yatırım, Kamu Harcamaları Tasarruf)
3) Çarpan
4) Toplam Talep – Toplam Arz
5) IS – LP – BP
6) Ödemeler Dengesi
7) Philips Eğrisi
8) İktisadi Okullar
kaymakamlık sınavı 2022
Kanunlar / KHK’lar / Cumhurbaşkanlığı KararnameleriMahalli İdareler Konuları
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2) 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
3) Kamu İhale Kanunu
4) Devlet İhale Kanunu
5) 3194 Sayılı İmar Kanunu
6) Kamulaştırma Kanunu
7) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
8) 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
9) 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
10) 5018 Sayılı Etik Kurulu Kanunu
11) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
12) 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
13) Danıştay Kanunu
14) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
15) 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
16) 5393 Sayılı Belediye Kanunu
17) 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
18) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
19) 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçeden Pay Alma Kanunu
20) 233 Sayılı KHK
21) 8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında
22) 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Genel Kadro ve Usulü Hakkında
23) 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
1) İl Özel İdaresi Kanunu
2) Belediye Kanunu
3) Köy Kanunu
4) Büyükşehir Belediye Kanunu
5) 1982 Anayasasında Mahalli İdareler
6) Mahalli İdari Birlikleri Kanunu
7) Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
8) Mahalli İdareler Tarihi
kaymakamlık sınavı 2022

Kaymakamlık Sınavına Nasıl Hazırlanılır ?

Kaymakamlık Sınavı 2022 sınava nasıl hazırlanırım

Çok yoğun emek gerektiren bu sınav titizlikle ve planlı çalışmayla sonuç elde edileceği kuşkusuzdur. Adaylar imkan varsa ek desteklere de başvurmayı değerlendirmeliler. Bu konuda hem yüz yüze hem de online eğitimler veren kurslar bulunuyor. Adayların çoğunluğu bu desteğin sonuçlara etkili olduğunu düşünmektedir.

- Reklam -

Katip olma şartları neler? Katipler ne kadar kazanıyor? Hadi, “Katip Maaşları” yazımıza göz atın!

Kaymakamlar Staj Süresinde Maaş Alır mı ?

Evet, staj süresince stajyer kaymakam maaşı alırlar, ücretleri bakanlıkça belirlenmektedir.

Kaymakamlık Mülakatları Nerede Yapılır?

Mülakatlar Ankara’da İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Binasında yapılır.

- Reklam -

Kaymakamlık Sınav Puanı Nasıl Hesaplanır ?

Yapılan her net 1 puan olarak hesaplanır ve bu hesaplama yapılırken standart sapma kullanılmaz. Bununla birlikte 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

Sınav Sonucu Ne Zaman Açıklanır?

Genelde yapılan yazılı sınav sonucu, yapılan yazılı sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde açıklanır. 2022 Kaymakamlık Sınavı 13 Ekim 2022 yılında açıklanması beklenmektedir.

Kişinin Veya Aileden Birinin Adli Sicil Kaydının Bulunması Kaymakam Olmaya Engel mi ?

Adayın kendi adli sicil kaydının bulunması Kaymakam olmasına engel olur. Ancak kişinin eşi ve birinci derece akrabalarının adli sicil kayıtları yapılacak güvenlik soruşturması kapsamından çıkarılmıştır. Adayın akrabalarının Adli Sicil Kaydının bulunması Kaymakam olmaya engel değildir.

- Reklam -

Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.