Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Şevval Editör
Şevval Editör 31.08.2022
Güncellendi 31/08/2022
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Personel İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Personel İlanı

31.08.2022 Tarihli resmi gazetenin akademik personel ilanları başlığı altında Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personel ilanı yayımlandı. Bu ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 akademisyen alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci ve alım yapılacak kadroları detaylı bir şekilde öğrenmek için yazımızı okumalısınız.

- Reklam -
 • İlan Tarihi : 31.08.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 14.09.2022
 • Kadro Sayısı : 74
 • Şehir : Trabzon
 • Başvuru Şekli :Online

Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımına başvurmak isteyen adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Personel İlanı Kadroları

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personel ilanı kadroları resmi gazetede yayımlandı. 31.08.2022 tarihinde yayımlanan resmi gazetenin akademik personel alımı başlığı altında yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar aşağıda yer almaktadır. Tablolarda ayrıca alım yapılacak akademisyenin unvanları ve akademisyenlerden istenen özel şartlar yer almaktadır. Bilgi sahibi olmak isteyen herkes detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

Anabilim DalıKadro
Unvanı
Açıklama
PedodontiDr. Öğr. ÜyesiPedodonti alanında uzmanlığını almış olmak. Tele-diş hekimliği eğitim modülü yazılımı geliştirme ve zirkonyum kuronların sonlu elemanlar analizi yöntemiyle
değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Protetik Diş TedavisiDr. Öğr. ÜyesiProtetik Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak. Dentin hassasiyet giderici ajanların rezin simanın dişe bağlantısına etkileri ve dişsizliğin mandibular kondil mikroyapısına etkileri konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Farmasötik KimyaDoçentDoçentliğini Eczacılık Farmasötik Kimya bilim alanında almış olmak. Eczacılık Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kalsiyum kanal blokörü ilaçlar ve Antiepileptik ilaçlar
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Farmasötik
Toksikoloji
DoçentDoçentliğini Farmasötik Toksikoloji alanında almış
olmak.
Analitik KimyaDoçentDoçentliğini Eczacılıkta Analitik Kimya Bilim alanında almış olmak. Elektrokimyasal yöntemlerle ilaç analizi
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Genel Sosyoloji ve MetodolojisiDr. Öğr. ÜyesiSosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Aile parçalanması ve sosyal değişme konularında çalışma
yapmış olmak.
Yakınçağ TarihiDr. Öğr. ÜyesiYakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Osmanlı İstanbulu'nda sosyal hayat ve eğlence konusunda çalışmalar yapmış olmak
Yeniçağ TarihiDr. Öğr. ÜyesiYeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
17.Yüzyıl Osmanlı Trabzonu'nda kadın, çocuk ve kölelik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Türk Halk EdebiyatıDr. Öğr.
Üyesi
Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora yapmış
olmak.
Yeni Türk DiliDr. Öğr.
Üyesi
Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
Yeni Türk EdebiyatıDr. Öğr.
Üyesi
Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora yapmış
olmak.
İstatistik TeorisiDoçentDoçentliğini İstatistik alanında almış olmak. Güvenilirlik, örnekleme ve dayanıklı istatistik konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Bilgisayar BilimleriDr. Öğr. Üyesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünde Doktora yapmış olmak. Yapay zekâ ve uygulamalı istatistik
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı İstatistikDr. Öğr. Üyesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Uygulamalı istatistik ve yapay
zekâ konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Anorganik KimyaDoçentKimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İlgili alanda doçentliğini almış olmak. Ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu, elektrokimyasal redoks ve elektro
katalitik oksijen indirgenme özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Organik KimyaDr. Öğr. Üyesiİlgili alanda doktora yapmış olmak. Bor içerikli asfalt katkı maddeleri, ftalosiyaninlerin, 1,2,3-triazol bileşiklerinin sentezi ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi alanlarında
çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğrenim kurumlarında en az 10 yıl çalışmış olmak.
TopolojiDoçentİlgili alanda doktorasını yapmış ve doçentliğini almış
olmak. Steenrod cebiri ve ısrarcı(persistence) modüller konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı MatematikDr. Öğr. Üyesiİlgili alanda doktora yapmış olmak. Ters pencil problemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
GenetikDoçentDoçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış
olmak. Epigenetik modifikasyonların metodolojisi ve kanser konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İktisat PolitikasıDoçentDoçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Kalkınmacı merkez bankacılığı ve finansal teknolojiler
(FinTech) konularında çalışma yapmış olmak.
Siyaset ve Sosyal BilimlerDr. Öğr. ÜyesiKamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Siyaset sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve gençlik araştırmaları
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Şehir PlanlamaProfesörŞehir ve Bölge Planlama lisans derecesine sahip olup aynı alanda doçentliğimi almış olmak.
Bina BilgisiDoçentDoçentliğini Bina Bilgisi alanında almış olmak. Mimarlık eğitiminde yaratıcı drama konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Yapı BilgisiDr. Öğr. ÜyesiYapı Bilgisi alanında doktora yapmış olmak. Kompozit
döşemeler üzerine deneysel çalışmalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Kontrol ve Kumanda SistemleriDoçentDoçentliğini Elektrik-Elektronik bilim alanında almış olmak. Otomotik kontrol sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Yöneylem AraştırmasıDoçentDoçentliğini Endüstri Mühendisliği bilim alanında almış
olmak. Yapay zeka ve karar destek sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uzaktan AlgılamaDoçentDoçentliğini Harita Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Görüntü füzyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Uzaktan AlgılamaDr. Öğr. ÜyesiHarita Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Uzaktan Algılama alanında doktora yapmış olmak. Görüntü füzyonu konularında çalışmalar yapmış olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine
sahip olmak.
YapıDoçentDoçentliğini Yapı bilim alanında almış olmak. Betonarme yapı elemanlarının optimizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
SismolojiDr. Öğr. ÜyesiJeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Sismoloji alanında doktora yapmış olmak. Mühendislik sismolojisi ve mikrobölgelendirme konularında çalışmalar yapmış olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
SismolojiDr. Öğr. ÜyesiJeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Sismoloji alanında doktora yapmış olmak. Deprem istatistiği ve yapay sinir ağları uygulamaları ile ilgili konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Uygulamalı JeofizikDoçentJeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yakın yüzey sismik yöntemler ve ultrasonik konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı JeofizikDr. Öğr. ÜyesiJeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Uygulamalı jeofizik alanında doktora yapmış olmak. Elektromanyetik
yöntemler konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mineraloji ve PetrografiProfesörJeoloji Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Volkanik kayaçların jeokimyası, jeokronolojisi ve petrolojik modellemesi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Uygulamalı JeolojiProfesörJeoloji Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak.
Hidrojeoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
Maden Mekanizasyonu ve Tekn.DoçentDoçentliğini Maden Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Şev stabilitesi ve kayaçların dayanımı konularında çalışmalar yapmış olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te
belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
MekanikProfesörDoçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Eklemeli imalat ile kompozit malzeme üretimi ve malzemelerin yorulma davranışları konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Konstrüksiyon ve İmalatDoçentDoçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yüzey işlemleri ve triboloji alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
Elektromanyetik
Alanlar ve Mikrodalga Tekn.
DoçentDoçentliğini Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında
almış olmak. RF enerji hasatlama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Yazılım MühendisliğiDr. Öğr. ÜyesiYazılım mühendisliği, hesaplamalı bilimler veya bilgisayar mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış
olmak. Örüntü tanıma, görüntü işleme veya yapay öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Ürün.Kim.ve Tekn.Doçentİlgili alanda doçentliğini almış olmak. Yanmaya dayanıklı liflevha üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Havza AmenajmanıProfesörDoçentliğini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Karstik havzalarda toprak kalitesi ve eko-hidroloji
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Orman AmenajmanıDoçentDoçentliğini Orman Mühendisliği alanında almış olmak.
Ormanlarda optimal kuruluşun belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Orman İnş.Geodezi ve Fotog.DoçentDoçentliğini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Bölmeden çıkarma faaliyetlerinin ağaçlara ve fidanlara etkileri, ormancılık faaliyetlerinde risk analizi, orman transportu ve orman yolları konularında çalışmalar yapmış
olmak.
SilvikültürDr. Öğr. Üyesiİlgili alanda doktora yapmış olmak. Orman ağaçlarında morfogenetik, fizyoloji ve orman bakımı konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Beslenme ve DiyetetikDr. Öğr. ÜyesiBeslenme ve Diyetetik Alanında doktora yapmış olmak. Çocuk, adölesan ve gebelik epidemiyolojisi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk Sağ.ve Hast.HemşireliğiDoçentÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalında doçentliğini almış olmak. Çocuk hemato-onkoloji
hemşireliği konularında çalışma yapmış olmak.
Hemşirelik EsaslarıDr. Öğr. ÜyesiHemşirelik Alanında doktora yapmış olmak. Hemşirelik esasları ve eğitim konularında çalışmalar yapmış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Dr. Öğr. ÜyesiRuh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Alanında doktora yapmış olmak. Sanat terapisi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Sağlık EkonomisiDr. Öğr. ÜyesiSağlık Yönetimi Alanında doktora yapmış olmak. Sağlık göstergeleri ile ilişkili panel ekonometrik modellemeler
konularında çalışma yapmış olmak.
Sağlık PolitikasıDr. Öğr. ÜyesiSağlık Yönetimi Alanında doktora yapmış olmak. Kronik hastalar ve yaşam kalitesi konusunda çalışma yapmış
olmak.
Balıkçılık YönetimiDr. Öğr. Üyesiİlgili alanda doktora yapmış olmak.
Gemi İşlemleriDr. Öğr. ÜyesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. En az uzakyol vardiya zabiti yeterliliğine
sahip olup, denizcilikte emniyet kültürü konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Deniz Ulaş.İşl.Yön.Dr. Öğr. ÜyesiDenizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Denizcilik işletmelerinde strateji, risk yönetimi,
değişim ve örgütsel dayanıklılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
Gemi MakineleriDoçentDoçentliğini makina mühendisliği alanında almış olmak. İki zamanlı gemi dizel makinesinde CFD temelli ekserji analizi ve dizel motorunun çevrim farklılıkları üzerine
çalışma yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak, Periferik sinir blokları ve anestezide USG eşliğinde Rejyonel bloklar ile
ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak, Rejyonel anestezi üzerine çalışmaları olmak ve bu konuda eğitim almış
olmak. Pediatrik anestezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk CerrahisiDoçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Yenidoğan konjenital anomalilerinin cerrahisi konusunda çalışma
yapmış olmak.
Genel CerrahiDoçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Cerrahi onkoloji alanında yandal uzmanı olmak.
Genel CerrahiDoçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Kolorektal cerrahi, sitoreduktif cerrahi , HİPEK, endoanal USG ve
defekografi konularında eğitim almış olmak.
Kadın Hastalıkları ve DoğumDoçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Jinekolojik ve obstetrik acillerde gelişen masif vajinal kanamaların
tedavisinde pelvik-uterin arter embolizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDr. Öğr. Üyesiİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Pediatrik ortopedi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Acil TıpDoçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Tıbbi toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Aile HekimliğiDr. Öğr.
Üyesi
İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Temel eğitici
eğitimi sertifikasına sahip olmak.
Çocuk Sağlığı ve
Has.(Çocuk Nörolojisi)
Doçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Çocuk nörolojisi yandal uzmanı olmak.
Çocuk Sağlığı ve Has.(Yenidoğan)Dr. Öğr. Üyesiİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Neonatoloji (yenidoğan) alanında yandal uzmanı olmak.
Halk SağlığıDr. Öğr. ÜyesiTıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)Doçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Gastroenteroloji yandal uzmanı olup ileri endoskopik yöntemler konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
RadyolojiDoçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Nöroradyoloji
alanında çalışmalar yapmış olmak ve bu alanda Türk Nöroradyoloji Derneği diplomasına sahip olmak.
Tıbbi GenetikDoçentTıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını almış
olmak.
FizyolojiDoçentİlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Nöroendokrinoloji
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi BiyolojiDoçentTıbbi Biyoloji Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Epidermal farklılaşma, nadir hastalıkların etiyolojisinin ve moleküler mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik
çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı DillerDr. Öğr. Üyesiİngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Edebi eleştiri ve 20. yüzyıl İngiliz romanı alanında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Personel İlanı Başvuruları

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personel alımı başvuruları online yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir. Kurumda olan akademisyenler kullandıkları sistemden başvurularını yapacaklar. Kurum dışı başvurmak isteyen akademisyenler Karadeniz Teknik Üniversitesi sitesinden başvurmaları gerekmektedir.

- Reklam -

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personel alımına online başvuru yapan adaylar ayrıca bazı belgeleri Üniversitenin Personel İşleri Başkanlığına yollamaları gerekmektedir. Başvuran adaylardan yollaması istenen belgeler şu şekildedir :

 • Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölümü belirtmeleri gerekiyor)
 • Özgeçmiş (YÖK formatında)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Yayın listesi
 • 2 Adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 • Hizmet belgesi

Doktor öğretim görevlisi kadrosuna başvuru yapan akademisyenler için Yabancı Dil Sınavından 65 puan almaları gerekmektedir. Doktor öğretim görevlileri YDS veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesini de üniversiteye göndermesi gerekmektedir.

Akademik İlanları Nereden Takip Ederim ?

En yeni akademik ilanları takip etmek için sitemizde Akademik İlanlar sekmesinden faydalanabilirsiniz. Resmi gazetede yayımlanır yayımlanmaz tabloları düzenleyip paylaşıyoruz. Sitede yayımlanan ilanlardan ilk sizin haberiniz olmasını istiyorsanız eğer Telegram kanalımıza ücretsiz katılıp ilanlardan anında haberiniz olsun.

- Reklam -
Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir