Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı

04.08.2023 tarihinde Atılım Üniversitesi öğretim görevlisi ilanını duyurdu. Bu ilana göre toplamda 68 öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek! Başvuru sürecini ve alımı yapılacak kadroları detaylı bir şekilde açıkladık.

 • İlan Tarihi: 04.08.2023
 • Son Başvuru Tarihi : 18.08.2023 (Yabancı Diller Yüksekokulu)
  19.08.2023 (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
  21.08.2023 (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi)
 • Kadro Sayısı : 68
 • Şehir : Ankara
 • Başvuru Şekli : Şahsen ya da posta yolu

Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı DETAYLAR

Atılım Üniversitesi rektörlüğü 04.08.2023 tarihli ilanda ”2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan  adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  tarih  itibarı  ile  15 gün  içerisinde  21/08/2023  tarihine  kadar  ilgili  “Dekanlıklara”  şahsen  veya  posta  yolu  ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle  geciken ve  eksik  belgeli başvurular  dikkate  alınmayacaktır.  Öğretim  üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  sonuçları  web sayfamızda   yayınlanacak   olup   bu   aynı   zamanda   tebligat   niteliğindedir.   Ayrıca   tebligat yapılmayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım KADROSU

04.08.2023 tarihinde Atılım Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı yayınlandı. Alınacak 68 öğretim görevlisinin hangi bölümlerden olduğu, aranılan şartlar ve hangi bölümden kaç kişinin alınacağı tabloda yer almaktadır. Bunun yanı sıra istenilen Ales ve yabancı dil puanı listenin sonuna eklenmiştir. Başvuruda bulunmak isteyen araştırma görevlileri tabloyu inceleyebilir.

FAKÜLTEBÖLÜM/ ANA BİLİM DALIÜNVANADETARANAN NİTELİKLER
Fen Edebiyat FakültesiMatematik BölümüProf. Dr.11. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Matematik alanında tamamlamış olmak.
2. Cebir ve Sayılar Teorisi alanında uzmanlaşmış olmak ve uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiMatematik BölümüDr. Öğretim Üyesi1Matematik Bölümü Lisans mezunu olmak. Matematik veya uygulamalı matematik alanında doktorasını tamamlamış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiPsikoloji BölümüDr. Öğretim Üyesi1Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup endüstri- örgüt veya sosyal psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesiİngilizce Mütercim ve Tercümanlık BölümüDr. Öğretim Üyesi11. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık lisans diplomasına sahip olmak.
2. Yüksek lisans ve doktora derecelerini çeviri bilim alanında almış olmak.
3. Sözlü çeviri konusunda uzmanlaşmış olmak.
İşletme Fakültesiİngilizce İşletme BölümüProf. Dr.11. Organizasyon alanında doçentliğini almış olmak.
2. Yönetim ve organizasyon alanında uzmanlaşmış ve uluslararası yayınlar yapmış olmak
İşletme FakültesiUluslararası İlişkiler BölümüProf. Dr.11. Doçentliğini Avrupa Birliği alanında almış olmak
2. Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmış ve uluslararası yayınlar yapmış olmak
İşletme FakültesiMaliye BölümüProf. Dr.11. Maliye, Mali Hukuk veya Kamu Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak.
2. Üniversitelerin ilgili fakültelerinde Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Uluslararası Vergileme, Maliye Teorisi, Vergi Teorisi, Kamu Harcama Hukuku, Devlet Bütçesi gibi alanlarda araştırma ve ders verme deneyimine sahip olmak
İşletme FakültesiUluslararası İlişkiler BölümüDoçent11. Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak
2.Ortadoğu alanında uzmanlaşmış ve uluslararası yayınlar yapmış olmak
İşletme FakültesiUluslararası İlişkiler BölümüDoçent11. Doçentliğini Çağdaş Dünya Tarihi alanında almış olmak,
2. Rusya alanında uzmanlaşmış ve uluslararası yayınlar yapmış olmak
İşletme Fakültesiİktisat BölümüDoçent11. İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak.
2. Makroiktisat, uluslararası iktisat ve finans alanında uzmanlaşmış ve yayınlar yapmış olmak
İşletme FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüDoçent11.Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olmak,
2. Toplumsal cinsiyet ve göç konularında uzmanlaşmış ve yayınlar yapmış olmak
İşletme Fakültesiİngilizce İşletme BölümüDr. Öğretim Üyesi11. İşletme alanında doktora yapmış olmak.
2. Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış ve yayınlar yapmış olmak.
İşletme FakültesiTurizm İşletmeciliği BölümüDr. Öğretim Üyesi11. Üniversitelerin turizm işletmeciliği veya turizm işletmeciliği eğitimi ile ilgili bir lisans ve yüksek lisans programından mezun olmak.
2. Üniversitelerin turizm işletmeciliği veya
işletme programlarında doktora yapmış olmak.
İşletme FakültesiTürkçe İktisat BölümüDr. Öğretim Üyesi11. Politik Ekonomi alanında doktora yapmış olmak.
2. Sağlık ekonomisi ve endeksleme alanlarında uzmanlaşmış ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.
İşletme FakültesiTürkçe İktisat BölümüDr. Öğretim Üyesi11. Politik Ekonomi alanında doktora yapmış olmak.
2. Ekonometri alanında dersler vermiş olmak
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü(Medeni Hukuk Ana Bilim
Dalı)
Dr. Öğretim Üyesi1Doktora eğitimini Medeni Hukuk alanında yapmış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiEndüstriyel Tasarım Bölümü
Doçent11. Fakültelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olmak.
2. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilim/Sanat
alanında doçentlik unvanını almış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiEndüstriyel Tasarım BölümüDoçent11. Fakültelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olmak.
2. İletişim ve tasarım konusunda uzmanlaşmış ve yayınlar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiMimarlık Bölümü
Doçent11.Mimarlık alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
2. Mimari tasarım stüdyolarında yürütücü olarak
görev alabilecek ve mimarlık alanında ders verebilecek niteliklere sahip olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiMimarlık Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi11.Mimarlık alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
2. Mimari tasarım stüdyolarında yürütücü olarak görev alabilecek ve mimarlık alanında ders
verebilecek niteliklere sahip olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiTekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi11. Moda Tasarımı /Tekstil ve Moda Tasarımı alanında lisans ve yüksek lisans derecelerin sahip olmak.
2. Tasarım alanında doktora veya sanatta yeterlik mezunu olmak.
3. Bilgisayar destekli moda tasarımına yönelik ders verme tecrübesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr.
11. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik- elektronik mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birinden mezun olmak, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
2. Bilgisayar mimarisi ve organizasyonu, mikroişlemciler, bilgisayar ağları, görüntü işleme, makina öğrenmesi ve/veya yapay zekâ konularının birkaçında ders vermiş olmak
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr.11. Lisans derecesini endüstri mühendisliği alanında almış olmak.
2. Yönetim ve Strateji alanında uzmanlaşmış olmak.
3. Uluslararası bilimsel dergilerde nitelikli yayınlar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr.
11. Üniversitelerin Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olmak, doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ya da Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinden almış olmak.
2. Devre Teorisi, Devre Analizi, İşletim Sistemleri, Makina öğrenmesi, Yapay Zekâ gibi alanlardan birkaçında ders verme tecrübesine sahip olmak
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr.11.Makine ve derin öğrenme ile rassal süreçler alanlarında uzmanlaşmış olmak.
2.Uluslararası nitelikli dergilerde yayın yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği Bölümü
Doçent11.İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,
2. Yapım mühendisliği ve yönetimi konularında uzmanlaşmış ve yayınlar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiOtomotiv Mühendisliği Bölümü
Doçent
11. Otomotiv Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
2. Araçlarda aerodinamik, frenleme, batarya yönetimi gibi konularda deneyimi ve yayınları bulunmak.
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği Bölümü
Doçent1Yapay Zeka alanında uzmanlaşmış olmak ve yayınları bulunmak.
Mühendislik FakültesiBilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi
11. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya bilişim ile ilgili bir alandaki lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak.
2.Bilişim sistemleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya bilişimle ilgili bir alandan doktora derecesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiMekatronik Mühendisliği Bölümü
Prof/Doç./Dr.Öğ retim Üyesi
21.Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği veya Makina Mühendisliği, programlarından mezun olmak,
2. Mekatronik Bileşenler ve Enstrumentasyon, Robotik Sistemler, Dinamik Sistemler Mekatronik Kontrol Sistemleri Analiz ve Tasarımı, ,Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi, Otonom Taşıtlar, Endüstriyel Otomasyon,
Hidrolik, Pnömatik gibi alanlardan bir veya bir kaçında araştırma deneyimi olmak ve ders
verebilir durumda olmak
Mühendislik FakültesiHavacılık ve Uzay Müh. Bölümü
Prof./ Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi
21. Havacılık, Uzay, Havacılık ve Uzay veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almış olmak.
2. Akışkanlar dinamiği, itki, veya uçak/insansız hava aracı tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik FakültesiOtomotiv Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi11. Otomotiv Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
2. Hibrit ve elektrikli araçlarda güç aktarımı, enerji geri kazanımı ve batarya yönetimi gibi konularda deneyim, yayın ve araştırmaları bulunmak.
Mühendislik FakültesiOtomotiv Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi11. Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Elektronik/Elektrik Mühendisliği alanlarında, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
2. Otonom araçlar veya elektrikli araç motorları konularında deneyim, yayın ve araştırmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik Bölümü
Doçent
1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği veya İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent unvanına/belgesine sahip olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüDr. Öğretim Üyesi1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği veya İç Hastalıkları Hemşireliği alanlarında doktora derecesine sahip olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim
Prof/Doç./Dr. Öğretim Üyesi
11. Tıbbi Biyokimya Doktorası/Uzmanlığı yapmış olmak
2. Tıp Fakültesinde Tıbbi Biyokimya alanında ders vermis olmak.
Tıp FakültesiDâhili Tıp Bilimleri BölümüTıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalı
Prof. Dr.
11. Farmakoloji Anabilim Dalında, doktora yapmış olmak.
2. Tıp Doktoru olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr.11. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında uzmanlık yapmış olmak.
2. Tıp Doktoru olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
Prof/Doç./Dr. Öğretim Üyesi
11.Uzmanlığını /doktorasını Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından almış olmak.
2. Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim DalıDoçent11.Uzmanlığını Tıbbi Patoloji Anabilim Dalından almış olmak.
2. Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıp FakültesiDâhili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
Doçent11. İç Hastalıkları uzmanı olmak 2.Doçentliğini Hematoloji alanından almış olmak.
3. Tıp Fakültesinde Hematoloji alanında ders vermiş olmak.
Sivil Havacılık YüksekokuluUçak Gövde Motor Bakımı Bölümü
Doçent1Üniversitelerin Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği, veya Uçak Gövde Motor bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak
Sivil Havacılık YüksekokuluUçak Gövde Motor Bakımı BölümüDr. Öğretim Üyesi
1Üniversitelerin Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği, veya Uçak Gövde Motor bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak
Sivil Havacılık YüksekokuluUçak Elektrik Elektronik Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi1Uçak Elektrik Elektronik veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler BölümüProf. Dr.11. Beyin ve Sinir Cerrahisi doçent unvanına sahip olmak.
2. Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler BölümüDr. Öğretim Üyesi11. Tıbbi Biyokimya alanında doktora derecesine sahip olmak
2. Tıbbi Biyokimya alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak
Yabancı Diller YüksekokuluTemel İngilizce BölümüDoçent
11. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesine veya doçent unvanına sahip olmak
2. İngilizce Yeterlik Sınavları üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.
Yabancı Diller YüksekokuluTemel İngilizce BölümüÖğretim Görevlisi51. Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik BölümüDr. Öğretim Görevlisi
11. Lisansını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak
2. Yüksek Lisans veya doktora eğitimlerinin en az bir tanesini Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ameliyathane Hizmetleri ProgramıÖğretim Görevlisi11.Üniversitelerin Hemşirelik lisans programından mezun olmuş olmak
2. Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak
3. Ameliyathane Hemşireliği alanında deneyime sahip olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Öğretim Görevlisi11. Üniversitelerin Hemşirelik lisans programından mezun olmuş olmak
2. Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak
3. Acil Servis Hemşireliği alanında deneyime sahip olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi
Programı
Öğretim Görevlisi11. Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmuş olmak
2. Fizyoterapi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel TasarımBölümü
Öğretim Görevlisi
11. Fakültelerin Endüstriyel Tasarım bölümlerinden lisans mezunu olmak ve endüstriyel tasarım alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri BölümüTıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalı
Dr. Öğretim Görevlisi
1Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Tıbbi farmakoloji /uzmanlık/doktorası olmak
Güzel Sanatlar Tasarımve Mimarlık Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Araştırma Görevlisi2Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı anabilim/anasanat dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ve ilgili alanların birinden lisans mezunu olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü
Araştırma Görevlisi1Uçak Gövde- Motor Bakımı bölümü, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Pilotaj BölümüAraştırma Görevlisi11. Üniversitelerin Pilotaj ve Sivil Havacılık ile ilgili Uçak Elektrik Elektronik veya Uçak Gövde Motor Bakımı bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak.
2. Pilotaj, Uçak Elektrik Elektronik veya Uçak Gövde Motor Bakımı ile ilgili ana bilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Havacılık Yönetimi Bölümü
Araştırma Görevlisi21. Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak.
2. Havacılık Yönetim, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme ile ilgili ana bilim dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
3. İşletme alanında lisansüstü öğrenimi gören personelin Havacılık Yönetimi konularında tez konusunu seçmiş olmak.
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi2İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak

Atılım Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı ile ilgili birkaç detay daha bulunmaktadır;

 • Yabancı bir ülkeden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak adayın ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olması gerekir.
 • Öğretim  Görevlileri  İçin:  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. MeslekYüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz.
 • Araştırma  Görevlileri  İçin:  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 puan  veya  eşdeğerliliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı İçin BAŞVURU

Atılım Üniversitesi öğretim görevlisi alımı için aşağıda belirtilen belgelerin en geç 21.08.2023 tarihine kadar “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekmektedir. Bu süreden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı İçin GEREKLİ BELGELER

Öğretim Üyeleri İçin Gerekli Belgeler Şunlardır;

 • İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
 • Doktora ve Doçentlik belgesi
 • Bilimsel çalışmalarını içeren bir adet dosya
 • Yabancı dil sınav sonucu
 • Özgeçmiş
 • Son 6 ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin Gerekli Belgeler:

 • İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Özgeçmiş
 • Yabancı dil sınav sonucu
 • Son 6 ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 • Askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi (erkek adaylar için)
 • Araştırma görevlileri için tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge
 • Öğretim Görevlileri için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans ve yüksek  lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu bir belge ile göstermek

En Yeni Akademik Personel Alım İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim ?

En yeni akademik personel ilanları sitemizde yer alan Akademik İlanlar sayfasında yer almaktadır. Resmi Gazete’de yer alan akademik ilanları haber formatı ile sitemizde paylaşmaktayız. Güncel personel alımı ilanlarından haberdar olmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir