Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Şevval Editör
Şevval Editör 28.10.2022
Güncellendi 28/10/2022
ankara üniversitesi akademik personel alımı
ankara üniversitesi akademik personel alımı

Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alımı ilanı 28.10.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı! İlanda belirtilen bilgiye göre Ankara Üniversitesi toplamda 176 akademisyen alımı gerçekleştirecek. Başvuru tarihleri ise şu şekilde;

- Reklam -
 • İlan Başvuru Tarihi: 17.10.2022
 • Son Başvuru Tarihi: 15.11.2022
 • Kadro Sayısı: 176
 • Şehir: Ankara
 • Başvuru Şekli:  Online

Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları

Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak farklı başlıklara ayrılmıştır. Başvuru detayları aşağıda verilmiştir.

Ankara Üniversitesi ilanda “Üniversitemiz akademik birimlerinde
açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.”
ifadelerine yer vermiştir.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Kadro Detayları

Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alımı içinde öğretim üyesi alımı ilanı kadroları aşağıdadır:

- Reklam -
ANABİLİM DALIUNVANAÇIKLAMALAR
Fizik Antropoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiFizik Antropoloji alanında lisansüstü eğitim yapmış, Kent
Ergonomisi ile ilgili çalışmaları olmak
Paleoantropoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiLisans ve doktora eğitimini Fizik Antropoloji veya Paleoantropoloji alanlarından birinde tamamlamış olmak, adli radyoloji ve antropolojide üç boyutlu görüntüleme yöntemleri üzerine çalışmaları
olmak
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ABDDoçentProtohistorya ve Önasya Arkeolojisi anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmış ve Tunç Çağı'nda Anadolu'da kültürel ilişkiler ve
dokumacılık konusunda çalışmaları olmak
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ABDDoçentProtohistorya ve Önasya Arkeolojisi anabilim dalında lisansüstü
eğitim yapmış ve "Tunç Çağlarında Anadolu Metal Endüstrisi" konusunda çalışmaları olmak
Tarih Öncesi Arkeolojisi ABDDoçentPaleolitik ve Neolitik Çağ yontmataş tekno-tipojileri konusunda çalışmaları olmak
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ABDDoçentÇağdaş Amerikan Romanı ve Öyküsü konularında çalışmaları olmak
Fransız Dili ve Edebiyatı ABDDr.Öğr.ÜyesiÇağdaş Fransız Tiyatrosu üzerine çalışmaları olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı ABDDoçentİngiliz edebiyatı alanında lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamış
ve 19.yüzyıldan günümüze İngiliz romanı ve öyküleri üzerine çalışmaları olmak
Bilgi ve Belge Yönetimi ABDProfesörBilgi ve Belge Yönetimi alanında doçent unvanı almış, bilgi okuryazarlığı ve bilginin düzenlenmesi konularında çalışmaları olmak
Bilgi ve Belge Yönetimi ABDDr.Öğr.ÜyesiBilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora yapmış, bibliyometrik çalışmaları olmak
Türkiye Coğrafyası ABDDoçentFiziki Coğrafya bilim alanında doçent unvanı almış, şehir iklimi ve iklim değişikliği konularında çalışmaları olmak
Güney Batı Oğuz Türk Leh.Edb.ABDDr.Öğr.ÜyesiAzerbaycan Türkçesi ve edebiyatı ile Erken Modern Türkçe dönemi Güney-batı [Oğuz] sahası metinleri alanlarında çalışmaları olmak
Güney-Doğu (Türkistan- Uygur) Türk Lehçeleri ve Edb.
ABD
ProfesörÖzbek ve Uygur Türkçeleri ile Erken Modern Türkçe dönemi Türkistan sahası metinleri alanlarında çalışmaları olmak
Genel Dilbilim ABDDoçentDilbilimi alanında doçent unvanı almış, bilişsel dilbilim ve anlambilim
konularında çalışmaları olmak
Sinoloji ABDDoçentÇin'de yaşayan Türk Milliyetleri ve Çin'deki Müslümanlar hakkında
çalışmaları olmak
Urdu Dili ve Edebiyatı ABDDoçentUrdu Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış, Urdu edebiyatı
üzerine çalışmaları olmak
Latin Dili ve Edebiyatı ABDDr.Öğr.ÜyesiLatin Dili ve Edebiyatı bilim dalında doktora yapmış ve Latin şiiri
üzerine çalışmaları olmak
Sumeroloji ABDDoçentEski Asur dilinde yazılmış çivi yazılı kaynak metinler üzerine
çalışmaları olmak
Bilim Tarihi ABDProfesörOsmanlı ve Cumhuriyet Dönemine İlişkin Bilim Tarihi alanında
çalışmaları olmak
Etnoloji ABDProfesörHalkbilim alanında doktora yapmış, halk hekimliği ve halk botaniği
alanlarında çalışmaları olmak
Klinik Psikoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiUygulamalı psikoloji alanında doktora yapmış, ebeveyn-çocuk ilişkileri konusunda çalışmaları olmak
Klinik Psikoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiKlinik psikoloji alanında doktora yapmış, sahte anılar, girici anılar ve
travmaya ilişkin bilişsel süreçler konusunda çalışmaları olmak
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat ABDProfesörBatı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar alanında Sanat Tarihi doçenti
unvanı almış, Modern Mimarlık/Çağdaş Mimarlık alanlarında çalışmaları olmak
Bizans Sanatı ABDDoçentSanat Tarihi alanında doktora yapmış ve doçent unvanı almış,
Bizans Dinî Mimarisi alanında çalışmaları olmak
Bulgar Dili ve Edebiyatı ABDDr.Öğr.ÜyesiBulgar Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış ve Bulgar Dilbilimi
ile ilgili çalışmaları olmak
Yakınçağ Tarihi ABDDoçentYakınçağ Tarihi bilim alanında doktora yapmış ve doçent unvanı almış, 19.yüzyıl ile 20.yüzyıl Osmanlı yerel kurumlarıyla ilgili
çalışmaları olmak
Eski Türk Dili ABDProfesörTürk Dili/Köktürkçe alanında doçent unvanı almış, Köktürk-Ötüken
Uygur ve Karahanlı dönemleri ile ilgili çalışmaları olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
ABD
ProfesörAğız Diş ve Çene Radyolojisi alanında doçent unvanı almış, ilgili alanda yapay zekâ ve ultrasonografi çalışmalarında bulunmak
Periodontoloji ABDProfesörPeriodontal patojenlerin nötrofil fonksiyonları üzerine etkisi ile ilgili
çalışmaları olmak
Periodontoloji ABDProfesörPeriodontal ve periimplantal defektlerin farklı görüntüleme
yöntemlerinin karşılaştırılması ve bruksizm vakalarında masseter botoksu uygulamaları konularında çalışmaları olmak
Periodontoloji ABDProfesörBakteri Türlerinin DNA-DNA Hibridizasyon Yöntemiyle Tanımlanması ve Periodontal Bakterilerin Sentetik Oligonükleotid DNA Problarla Saptanması konularında eğitimi ve sertifikaları
bulunuyor olmak
Protetik Diş Tedavisi ABDDr.Öğr.Üyesi(2)Protetik diş tedavisi alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak, Seramik yapısındaki protetik restorasyonların uyumu ile ilgili
çalışmaları olmak
Protetik Diş Tedavisi ABDDr.Öğr.Üyesi(2)Protetik diş tedavisi alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak, CAD- CAM ile ilgili çalışmaları olmak
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Botanik ABDDr.Öğr.ÜyesiFarmasötik Botanik (Eczacılık) alanında doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak
Klinik Eczacılık ABDDr.Öğr.ÜyesiEczacılık Fakültesi mezunu, Klinik Eczacılık alanında tezli yüksek
lisans ve doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak
Farmasötik Teknoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiEczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik teknoloji alanında yüksek
lisans ve doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak
Biyokimya ABDDr.Öğr.ÜyesiBiyokimya (Eczacılık) alanında doktora yapmış, biyokimya alanında çalışmaları olmak
Farmakoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiEczacılık fakültesi mezunu, Farmakoloji (Eczacılık) alanında yüksek
lisans ve doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak
EĞİTİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABDProfesörBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçent unvanı almış, Kişiselleştirilmiş Öğretim üzerine çalışmaları olmak
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABDProfesörBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojileri) ya da Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABDDr.Öğr.ÜyesiEğitim Teknolojisi alanında doktora yapmış, Öğretmen Eğitiminde Mesleki Gelişim ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları konularında çalışmaları olmak
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABDDr.Öğr.ÜyesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış, Eğitimde Üç Boyutlu Sanal Ortamlar ve Eğitsel Oyunlar konusunda
çalışmaları olmak
Eğitim Programları ve Öğretim ABDProfesörEğitimde Program Geliştirme alanında doktora yapmış, Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentlik unvanı almış, Yükseköğretimde Akreditasyon ve Öğretmen Eğitiminde Geniş
Ölçekli Veri Analizi konularında çalışmaları olmak
Eğitim Programları ve Öğretim ABDDr.Öğr.ÜyesiEğitimde Program Geliştirme alanında yükseklisans ve doktora yapmış, Yabancı Dil Öğretme-Öğrenme Süreçleriyle ilgili Etnografik
araştırmalar yapmış olmak
Eğitim Psikolojisi ABDProfesörEğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı almış, Çocuk ve Ergen
Gelişimi konularında çalışmaları olmak
Eğitimde Ölçme ve Değ. ABDProfesörÖlçme ve Değerlendirme alanında doçent unvanı almış, İlgi
Envanterlerinin Ulusal Standardizasyonu konusunda çalışmaları olmak
Eğitimde Ölçme ve Değ. ABDDr.Öğr.ÜyesiEğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış, Hiyerarşik Bilişsel Tanı Modelleri konusunda çalışmaları olmak
Eğitimde Ölçme ve Değ. ABDDr.Öğr.ÜyesiEğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış, Yükseköğretime Öğrenci Seçme Testleri üzerine çalışmaları olmak
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABDProfesörEğitim Bilimleri (Eğitim Sosyolojisi) alanında doçent unvanı almış, Uluslararası Geniş Ölçekli Değerlendirme Uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABDDr.Öğr.ÜyesiTarih alanında yükseklisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi programında doktora yapmış, Türkiye’deki Fransız Okulları
Konusunda Türk Eğitim Tarihine ilişkin çalışmaları olmak
Hayat Boyu Öğrenme ABDProfesörEğitim Bilimleri (Yetişkinler Eğitimi/Halk Eğitimi) alanında doçent
unvanı almış, Yetişkin Okur Yazarlığı konusunda çalışmaları olmak
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABDDoçentRehberlik ve Psikolojik Danışma alanında doktora yapmış, Okula
Uyum konusunda çalışmaları olmak
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABDDr.Öğr.ÜyesiRehberlik ve Psikolojik Danışma alanında doktora yapmış,
Psikolojik Danışman Eğitimi ve Ruh Sağlığı konularında çalışmaları olmak
Zihin Engellilerin Eğitimi ABDProfesörÖzel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında doçent unvanı almış, Okuma Güçlükleri konusunda çalışmaları olmak
Zihin Engellilerin Eğitimi ABDDoçentÖzel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında doçent unvanı almış, Kaynaştırma Uygulamaları konusunda çalışmaları olmak
Sınıf Eğitimi ABDProfesörİlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış, Fen
Eğitiminde Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri ve Uluslararası Öğrenci İzleme-Değerlendirme Süreçleri alanında çalışmaları olmak
Sınıf Eğitimi ABDDoçentEğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı almış,
İlköğretimde Program Geliştirme konusunda çalışmaları olmak
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABDDr.Öğr.ÜyesiSosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık Tiplerinin Belirlenmesi ve Yurtseverlik
Eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak
Türkçe Eğitimi ABDDr.Öğr.ÜyesiTürkçe Eğitimi alanında doktora yapmış, Eğitim Fakültelerinde
Çocuk Edebiyatı Öğretimi ve Ders Tasarımı ile Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi konularında çalışmaları olmak
FEN FAKÜLTESİ
Botanik ABDDr.Öğr.ÜyesiBiyoloji anabilim dalında doktora yapmış, moleküler aeropalinoloji
ve polen morfolojisi alanlarında çalışmaları olmak
Genel Biyoloji ABDProfesör(1)Bitki fizyolojisi alanında doçent unvanı almış, patojen ve bitki
etkileşiminin fizyolojik mekanizmaları konusunda çalışmaları olmak
Zooloji ABDDr.Öğr.ÜyesiBiyoloji anabilim dalında doktora yapmış, kemirici hayvan sistematiği ve filogenetiği alanında çalışmaları olmak
Katıhal Fiziği ABDProfesör(1)Yoğun madde fiziği ve malzeme fiziği alanında doçent unvanı almış, süperiletkenlik uygulamaları ve süperiletkenlerin kayıp
mekanizmaları konusunda deneysel çalışmaları olmak
Uygulamalı Matematik ABDDr.Öğr.ÜyesiMatematik anabilim dalında doktora yapmış, gecikmeli diferensiyel denklemler ve fark denklemlerinin kalitatif özellikleri konularında
çalışmaları olmak
Fizikokimya ABDDoçent(1)Fiziksel Kimya ve Polimer Bilimi alanında doçent unvanı almış, iletken tekstil kompozitleri ve elektromanyetik girişim konularında çalışmaları olmak.
Fizikokimya ABDDr.Öğr.ÜyesiKimya anabilim dalında doktora yapmış, optik, fotokataliz ve
hidrotermal karbonizasyon alanlarında çalışmaları olmak
Analitik Kimya ABDDoçent(1)Kimya anabilim dalında doktora yapmış, analitik kimya alanında doçent unvanı almış, enzim temelli biyosensörler, magneto- immünosensörler ve elektrokimyasal ilaç analizi alanlarında
çalışmaları olmak
Analitik Kimya ABDDoçent(1)Kimya anabilim dalında doktora yapmış, analitik kimya alanında doçent unvanı almış, nano malzemelere dayanan katı temaslı potansiyometrik sensörlerin geliştirilmesi ve nükleer analitik kimya alanlarında çalışmaları olmak
Biyokimya ABDDoçent(1)Kimya anabilim dalında doktora yapmış, biyokimya alanında doçent
unvanı almış, termosensitif polimerler ve hücre tutuklanması konularında çalışmaları olmak
Biyokimya ABDDoçent(1)Biyokimya alanında doçent unvanı almış, biyosensörler, supramoleküler biyomalzemeler ve doku mühendisliği alanlarında
çalışmaları olmak
Uygulamalı İstatistik ABDProfesör(1)Uygulamalı istatistik alanında doçent unvanı almış, ölçüm hatalı modeller, biyoistatistik ve adli bilimlerde veri analizi konularında çalışmaları olmak.
Uygulamalı İstatistik ABDDr. Öğr. Üyesiİstatistik anabilim dalında doktora yapmış, bağımlı hata terimli
modellerde dayanıklı parametre tahmini ve değişken seçimi konularında çalışmaları olmak
Uygulamalı Matematik ABDDoçent (1) (3)Uygulamalı Matematik alanında doçent unvanı almış, kesirli diferensiyel denklemler, biyolojik ve epidemiyolojik modelleme alanlarında çalışmaları olmak
HUKUK FAKÜLTESİ
Ticaret Hukuku ABDDoçentHukuk Fakültesi mezunu, Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış, aynı alanda doçent unvanı almış ve banka hukuku alanında çalışmaları olmak
Hukuk Fels.ve Sosyolojisi ABDDr.Öğr.ÜyesiHukuk Fakültesi mezunu ve Kamu Hukuku (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi) alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak
Avrupa Birliği Hukuku ABDDr.Öğr.ÜyesiHukuk Fakültesi mezunu olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Din Eğitimi ABDProfesörDini iletişim ve rehberlik konularında çalışmaları olmak
Din Eğitimi ABDDoçentDin eğitimi araştırmalarında nitel yöntemleri kullanmak ve çocukluk dönemi din eğitimi üzerine çalışmaları olmak
Din Eğitimi ABDDr.Öğr.ÜyesiManevi danışmanlık eğitimi üzerine çalışmaları olmak
İslam Mezhepleri Tarihi ABDProfesörOsmanlı Dönemi İslam Mezhepleri Tarihi alanıyla ilgili çalışmaları olmak
Tasavvuf ABDDoçentTasavvuf alanında Osmanlı Dönemi Sufileri ve Tarikatları konusunda çalışmaları olmak
Tefsir ABDDr.Öğr.ÜyesiKur’an muhtevası ve Mushaf Tarihi alanında çalışmaları olmak
İslam Hukuku ABDDoçentİslam Hukukunda makasıd, islam ticaret hukuku, fıkıh usulünde
deliller hiyerarşisi konularında çalışmaları olmak
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Fotoğrafçılık ve Grafik ABDDoçentİletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış, fotoğraf ve görsel kültür alanında çalışmaları olmak
Genel Gazetecilik ABDProfesörGöç ve kültürel kimlik konularında çalışmaları olmak
Kişilerarası İletişim ABDDoçentYazılı anlatım, edebiyat ve iletişim üzerine çalışmaları olmak
Radyo-Televizyon ABDProfesörMedya etiği ve iletişim kuramları alanında çalışmaları olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yazılım Mühendisliği ABDDoçentFizik Mühendisliği lisans mezunu, hesaplamalı yoğun madde fiziği ve iki boyutlu malzemeler üzerine çalışmaları olmak
Uygulamalı Jeofizik ABDDr.Öğr.ÜyesiJeofizik Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Jeofizik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış ve Uygulamalı Jeofizik yöntemlerde modelleme ve ters çözüm
konusunda çalışmaları olmak.
Gıda Mühendisliği ABDDr.Öğr.ÜyesiGıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Gıda Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış ve Starter kültür geliştirme ve tarımsal atıkların fermantasyon yoluyla değerlendirilmesi
konularında çalışmaları olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik ABDDr.Öğr.ÜyesiBeslenme ve Diyetetik alanında yükseklisans ve doktora yapmış, Beslenme ve Diyetetik alanında klinik çalışmaları olmak
Odyoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiOdyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış,
geriatrik odyoloji ve kulak çınlaması konularında çalışmaları olmak
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
İktisat Tarihi ABDProfesörİktisadi düşünce okulları, sektörel ekonomik büyüme, borçlanma,
göç ve yoksulluk alanlarında çalışmaları olmak.
Muhasebe ve Finansman ABDProfesör(3)Muhasebe alanında doçent unvanı almış, muhasebe eğitimi ve
muhasebe kültürü konularında çalışmaları olmak.
Mali İktisat ABDProfesörMaliye bilim dalında doçent unvanına sahip olmak, maliye politikası
ve vergi politikası alanlarında çalışmaları olmak.
Politika ve Ekonomi ABDDr.Öğr.Üyesi(3)İktisat alanında doktora yapmış olmak, İş gücü ekonomisi ve
mikroekonometri alanlarında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon ABD
ProfesörNöroanestezi alanında, tıp eğitiminde ve simulasyon eğitiminde deneyimi olmak
Çocuk Cerrahisi ABDDr.Öğr.ÜyesiPediatrik laparoskopik ve torakoskopik cerrahi konusunda deneyimi
olmak
Genel Cerrahi ABDDr.Öğr.ÜyesiKaraciğer nakli ünitesi ve böbrek nakli ünitesinde sorumlu uzman
olarak çalışmış olmak
Göğüs Cerrahisi ABDProfesörÖzofagus cerrahisi ve torasik outlet sendromu konularında klinik
deneyimi ve araştırmaları olmak
Göz Hastalıkları ABDDr.Öğr.ÜyesiÇocuk ve erişkinlerde az görme rehabilitasyonu konusunda
tecrübesi ve araştırmaları olmak ve kök hücre tedavisi konusunda deneyimi olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABDProfesörJinekolojik malignitelerde sentinel lenf nodu konusunda ve ileri düzey laparoskopi ve robotik cerrahi konularında araştırma yapmış
olmak
Kalp ve Damar Cerrahisi ABDDoçentKardiyovasküler kök hücreler ve minimal invaziv kalp cerrahisi
üzerine çalışmaları olmak
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABDProfesörKlinik Anatomi ve ileri rekonstrüktif mikrocerrahi alanlarında eğitim almış olmak
Ortopedi ve Travmatoloji ABDDoçentPrimer ve revizyon diz ve kalça artroplastisi konusunda bilimsel
çalışmaları ve deneyimi olmak
Ortopedi ve Travmatoloji ABDDoçentEndoskopik omurga cerrahisi konusunda bilimsel çalışmaları ve
deneyimi olmak
Tıbbi Patoloji ABDDoçentNefropatoloji-Üropatoloji ve Transplant Patolojisi konularında
deneyimi olmak
Tıbbi Patoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiJinekopatoloji, nöropatoloji ve moleküler patoloji alanlarında
deneyimi olmak
Üroloji ABDProfesörPelvik taban sağlığı ve rekonstrüktif üroloji alanında eğitim almış
olmak
Acil Tıp ABDDr.Öğr.ÜyesiAcil tıp uzmanı olmak, Tıp eğitiminde simülasyon sertifikası ve triyaj
ile ilgili projesi olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD-Çocuk Nörolojisi BDDr.Öğr.ÜyesiNöroimmünoloji alanında deneyimi ve araştırmaları olmak ve en az 5 yıllık çocuk nörolojisi uzmanı olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ABD-Çocuk Onkolojisi BD
ProfesörÇocuk Onkolojisi alanında doçent unvanı almış ve en az 5 yıl
üniversite deneyimi olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD-Çocuk Endokrinolojisi
BD
DoçentÇocuk Endokrinolojisi alanında doçent unvanı almış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD- Çocuk Allerji ve İmmünoloji BDDoçentÇocuk İmmünolojisi-Alerjisi uzmanı olmak ve
‘primer immün yetmezlik hastalıkları alanında en az 10 yıllık kemik iliği nakli tedavisi deneyimi olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD-Gelişimsel Pediatri BDDr.Öğr.ÜyesiGelişimsel Pediatri uzmanı olmak ve gelişimsel zorlukları olan çocuklara uzaktan uygulanan erken girişimler konusunda eğitim
verme ve araştırma deneyimine sahip olmak
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji ABD
Dr.Öğr.Üyesi‘Erişkin bağışıklaması ve organ nakil alıcılarında görülen
enfeksiyonlar’ alanında çalışmaları olmak
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABDDoçent‘Kardiyopulmoner rehabilitasyon’ ve ‘kas-iskelet sistemi ultrasonografisi’ alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
ABD
Dr.Öğr.Üyesi‘Elektronöromiyografi (ENMG)’ ve ‘kas-iskelet sistemi
ultrasonografisi’ alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak
Göğüs Hastalıkları ABDDr.Öğr.Üyesi‘Endobronşiyal ultrason (EBUS)’ ve ‘torasik ultrason’ konularında
çalışmaları ve tecrübesi olmak
İç Hastalıkları ABD-Hematoloji BDProfesörHaploidentik hematopoietik kök hücre transplantasyonunda en az 5 yıl deneyimi olmak ve Trombositopeni, miyelodisplastik sendrom ve miyelofibrozis hastalıkları konusunda çalışmaları olmak
İç Hastalıkları ABD-Hematoloji BDDr.Öğr.ÜyesiHemotoloji uzmanı olmak, Haploidentik hematopoietik kök hücre transplantasyonu konusunda deneyimi olmak ve yataklı kemik iliği
transplantasyonu merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak
İç Hastalıkları ABD-Tıbbi
Onkoloji BD
Dr.Öğr.ÜyesiTıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak, meme kanseri konusunda
deneyimi olmak
İç Hastalıkları ABD- Gastroenteroloji BDDr.Öğr.ÜyesiBağırsak Mikrobiyatası üzerine deneyimi ve çalışması olmak
Kardiyoloji ABDProfesörİleri ekokardiyografi alanında çalışmaları olmak, ekokardiyografi ve
kardiyo-onkoloji alanında deneyimi olmak
Kardiyoloji ABDDr.Öğr.Üyesiİleri ekokardiyografi alanında deneyimi ve çalışmaları olmak
Nöroloji ABDDoçentHareket bozuklukları ve Nörosonoloji alanlarında deneyimi olmak
Nükleer Tıp ABDDr.Öğr.Üyesi18F-FCH Pet ile ilgili çalışmaları olmak
Radyasyon Onkolojisi ABDDr.Öğr.ÜyesiBrakiterapi konusunda deneyimi ve jinekolojik kanserler ile ilgili
çalışmaları olmak
Radyoloji ABDDoçentOnkolojik görüntülemede deneyimi olmak
Radyoloji ABDDoçentToraks ve kardiyovasküler görüntülemede deneyimi olmak
Tıbbi Genetik ABDDr.Öğr.ÜyesiTıbbi genetik uzmanı olmak, FISH ve array CGH, lösemi
sitogenetiği, moleküler genetik konularında deneyimi olmak
Biyofizik ABDDr.Öğr.ÜyesiBiyofizik alanında doktora yapmış ve kardiyak elektofizyoloji konusunda çalışmaları olmak
Fizyoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiFizyoloji alanında doktora yapmış, EEG ve elektrofizyolojik veri
analizi alanında çalışmaları olmak
Tıbbi Biyokimya ABDDoçentÜniversite hastanesi klinik biyokimya laboratuvarında en az 5 yıl deneyimi olmak, kütle spektrometresi ile ilgili deneyimi ve
çalışmaları olmak
Tıbbi Mikrobiyoloji ABDDr.Öğr.ÜyesiTıp Doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, üniversite hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalışma deneyimi
olmak
Tıp Tarihi ve Etik ABDDr.Öğr.ÜyesiTıp Fakültesi mezunu ve Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış,
Psikiyatri etiği ve tarihi alanında çalışmaları olmak
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ABDProfesörÜniversitelerin İnşaat veya Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu, hidrolik veya çevre teknolojisi alanında doktora yapmış, İnşaat Mühendisliği veya Çevre Teknolojisi bilim alanında doçent unvanı almış, hidroloji, atık su, kentsel su yönetimi ve kentsel
altyapı konularında çalışmaları olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Cerrahisi ABDDr.Öğr.ÜyesiKüçük hayvanlarda torakoskopik cerrahi ve ultrasonografi üzerine
çalışmaları olmak
Veterinerlik Cerrahisi ABDDr. Öğr. ÜyesiKüçük hayvan nörolojisi ve Fizik Tedavi üzerine çalışmaları olmak
Veterinerlik Mikrobiyolojisi
ABD
Dr.Öğr.ÜyesiVeteriner Fakültesi mezunu olmak
Veterinerlik Anatomisi ABDDr.Öğr.ÜyesiVeteriner Fakültesi mezunu, Veterinerlik Anatomisi alanında doktora yapmış ve Üç Boyutlu Modelleme ve Plastinasyon alanlarında
çalışmaları olmak
Veterinerlik Fizyolojisi ABDDr.Öğr.ÜyesiVeterinerlik fizyolojisi alanında doktora yapmış, davranış fizyolojisi ve in vitro sindirim fizyolojisi konularında çalışmaları ve hayvan
davranışları kliniğinde deneyimi olmak.
Veterinerlik Farmakoloji ve
Toksikolojisi ABD
Profesör(3)Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri bilim alanında doçent unvanı almış ve endokrin bozucu kimyasallar ile ilgili çalışmaları olmak
Veterinerlik İç Hastalıkları ABDDr. Öğr. ÜyesiVeteriner İç Hastalıkları alanında doktora yapmış, Buzağılarda
oksidatif stres ve kalp hastalıkları konusunda çalışmaları olmak
Veterinerlik İç Hastalıkları ABDDr. Öğr. ÜyesiVeteriner İç Hastalıkları alanında doktora yapmış, Otoloji alanında
çalışmaları olmak
Veterinerlik Parazitolojisi ABDDr. Öğr. ÜyesiParazitoloji (Veteriner) Anabilim Dalı Helmintoloji doktora programından mezun olmak ve zoonoz helmintlerin moleküler-
konvansiyonel teşhisleri üzerine çalışmaları olmak
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji ABDDr. Öğr. Üyesi(3)Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji alanında doktora yapmış ve Veteriner hekimliğinde iletişim becerileri
ile ilgili çalışmaları olmak
Veterinerlik Virolojisi ABDDoçent(3)Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Viroloji alanında doktora yapmış, Klonlama, filogenetik analiz, protein ekspresyonu, ELISA ve
moleküler tanı sistemi geliştirme ile ilgili çalışmaları olmak
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve
Teknolojisi ABD
Dr. Öğr. ÜyesiVeteriner Fakültesi mezunu ve Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak
Veterinerlik Patolojisi ABDDr. Öğr. ÜyesiVeteriner Fakültesi mezunu, Veterinerlik Patolojisi alanında doktora
yapmış ve Deney hayvanları üzerinde çalışmaları olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri ABDProfesörBağ Yetiştirme ve Islahı alanında çalışıyor olmak ve asmada hastalıklara dayanıklılık ve çekirdeksiz üzüm ıslahında marköre dayalı seleksiyon tekniği konusunda çalışmaları olmak.
Bahçe Bitkileri ABDDr.Öğr.ÜyesiBağ yetiştirme ve ıslahı alanında çalışıyor olmak ve vinifikasyon teknikleri ve üzümde fenolik bileşikler konusunda çalışmaları olmak.
Bahçe Bitkileri ABDDr.Öğr.ÜyesiSebze yetiştirme ve ıslahı alanında çalışıyor olmak ve sarımsakta hasat sonrası fizyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Fitopatoloji ABDDoçentBitki bakteriyolojisi alanında çalışıyor olmak ve moleküler bitki bakteriyolojisi, manyetik yakalama hibridizasyonu yöntemi, endofitik
bakteriler ve fitoplazma hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
Fitopatoloji ABDDoçentBitki mikolojisi alanında çalışıyor olmak ve bitki mikolojisi,
funguslarda genetik varyasyon, tarla bitkileri hastalıkları ve hastalıklara dayanıklılık konularında çalışmaları olmak.
Tarım İşletmeciliği ABDDr.Öğr.ÜyesiTarım Ekonomisi bölümü mezunu, Tarım İşletmeciliği alanında doktora yapmış ve tarım işletmeciliği konularında çalışmaları olmak.
Tarım Politikası ve Yayım ABDDr.Öğr.ÜyesiTarım Ekonomisi bölümü mezunu, tarım politikası alanında doktora yapmış, iklim değişikliği ve tarım ürünleri dış ticaret politikası konusunda çalışmaları olmak.
Tarım Politikası ve Yayım ABDDr.Öğr.ÜyesiTarım Ekonomisi Bölümü mezunu, Tarım politikası alanında doktora yapmış ve tarımsal desteklerin etkisini ekonometrik yöntemler ile
analiz eden çalışmaları olmak.
Tarım Makinaları ABDDoçentTarımda otomasyon ve derin öğrenme konularında çalışmaları
olmak.
Tarım Makinaları ABDDr.Öğr.ÜyesiAkıllı makina, enerji sistemleri ve uygulamaları alanlarında
çalışmaları olmak.
Tarımsal Yapılar ve Sulama ABDProfesörTarımsal Yapılar ve Sulama alanında doçent unvanı almış, sulama
suyu tuzluluğunun bitki-su-toprak ilişkilerine etkileri üzerine çalışmaları olmak
Tarla Bitkileri ABDDr.Öğr.ÜyesiZiraat Fakültesi mezunu ve Yem Bitkileri ve Bitki Sitogenetiği konularında çalışmaları olmak
Tarla Bitkileri ABDDr.Öğr.ÜyesiZiraat Fakültesi mezunu ve Nişasta ve Şeker Bitkileri ve Bitki Biyoteknolojisi konularında çalışmaları olmak
Hayvan Yetiştirme ABDDoçentZiraat Fakültesi mezunu, Zootekni alanında doçent unvanı almış, kuluçka ve etlik piliç yetiştirme alanlarında çalışmaları olmak
Yemler ve Hayvan Besleme ABDDoçentZiraat Fakültesi mezunu, Zootekni alanında doçent unvanı almış ve büyükbaş, küçükbaş ile kanatlı hayvan besleme konularında çalışmaları olmak
Yemler ve Hayvan Besleme ABDDr.Öğr.ÜyesiZiraat Fakültesi mezunu, Zootekni alanında doktora yapmış olmak ve kanatlı ve büyükbaş hayvan besleme konularında çalışmaları
olmak
Süt Teknolojisi ABDDr.Öğr.ÜyesiSüt teknolojisi alanında doktora yapmış ve fonksiyonel süt
bileşenleri konusunda çalışmaları olmak
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Adli Toksikoloji ABDProfesörAdli Bilimler alanında doçent unvanı almış, adli toksikoloji ve atık su konularında çalışmaları olmak
BİYOTEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
Biyoteknoloji ABDDr. Öğr. ÜyesiNanoteknoloji alanında doktora yapmış, Protein mühendisliği ve
CRISPR teknolojisi üzerine çalışmaları olmak
Biyoteknoloji ABDDr. Öğr. ÜyesiAnalitik Kimya, Biyoteknoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış, biyofiziksel tekniklerle protein incelenmesi, iki boyutlu nanomateryallerin sentezi veya elektrokimyasal temelli nanosensörlerin tasarımı ile analitik
uygulamaları konularında çalışmaları olmak
TÜRK INKILAP TARİHİ
ENSTİTÜSÜ
Balkan Çalışmaları ABDDoçentÇağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu, Atatürk
İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti bilim alanında doçent unvanı almış ve Yunanistan ile ilgili çalışmaları olmak.
Balkan Çalışmaları ABDDr. Öğr. ÜyesiÇağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış ve Yunanistan ile ilgili çalışmaları olmak.
BEYPAZARI MYO
Ahçılık Pr.Dr.Öğr.ÜyesiGıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, uçucu aroma bileşenleri dağılımı ve geleneksel mübadil mutfağı üzerine
çalışmaları olmak.
GAMA MYO
Altarnatif Enerji Kayn.Tek.Pr.Dr.Öğr.ÜyesiElektrik-Elektronik Mühendisliği lisans ve yükseklisans mezunu, Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında doktora yapmış, Boya duyarlı güneş hücreleri, Heteroeklem yapılar ve Fotodedektörler
konularında çalışmaları olmak
NALLIHAN MESLEK YO.
Bilgisayar Programcılığı Pr.Dr.Öğr.ÜyesiFizik alanında doktora yapmış, sıfır atış öğrenme algoritması ve gömülü sistemler (FPGA-uTCA) konularında çalışmaları olmak

Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alımı Başvuru Belgeleri

Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak farklı başlıklara ayrılmıştır. Başvuru için gerekli belgelere aşağıda detaylıca yer verilmiştir.

 • Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
 • Diplomalar
 • Doçentlik belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Özgeçmiş
  -Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
 • Fotoğraf
 • Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat
  eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları

Adaylar başvurularını Ankara Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Giriş sayfasından çevrimiçi olarak gerçekleştireceklerdir.

Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Her gün Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı haberlerini sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için paylaşıyoruz.

Sitemizde yayımlanan akademik personel ilanları haberlerine anlık olarak sosyal medyadan da ulaşmak için tek yapmanız gereken Telegramdan bizi takip etmek ve bildirimlerin sesini açık tutmak!

- Reklam -
Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir