Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi akademik personel ilanı yayımlandı. 11.10.2023 Tarihli resmi gazetede yayımlanan ilana göre 7 akademik kadro için ilan yapıldı. Hangi bölümlerden alınacağı başvuru şartları ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

 • İlan Tarihi : 11.10.2023
 • Son Başvuru Tarihi : 25.10.2023
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 27.10.2023
 • Giriş Sınavı Tarihi: 30.10.2023
 • Sonuç Tarihi: 01.11.2023
 • Kadro Sayısı : 7
 • Şehir : Muş
 • Başvuru Şekli : Şahsen ve posta

 Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

Muş Alparslan Üniversitesi akademik personel ilanı ile 7 akademisyen alacağını şu şekilde duyurdu; Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Muş Üniversitesi Akademik Personel Alım Kadroları

Muş Alparslan Üniversitesi akademik personel ilanına göre 7 akademisyen alınacaktır. Detayı ise aşağıda yer alan tablodan görebilirsiniz.

ANABİLİM DALI/PROGRAMKADRO UNVANIİLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDr. Öğr. ÜyesiLisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Aile ve Boşanma Danışmanlığı alanında uygulamalı
çalışmalar yürütmüş olmak.
Matematik EğitimiDr. Öğr. ÜyesiMatematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Zihin haritaları, matematiksel görevler ya da matematik ders kitaplarında bilişsel istem
düzeyleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi
ProfesörDoçent unvanını matematik alanında almış olmak, toplanabilme ve istatistiksel
yakınsaklık alanlarında çalışmaları bulunmak.
Yeniçağ TarihiDoçentYeniçağ Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak. Erken modern dönem Osmanlı taşra yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak.
Klinik PsikolojiDr. Öğr. ÜyesiPsikoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Sağlık Sistemleri
Yönetimi
Dr. Öğr. ÜyesiDoktorasını Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yapmış olmak. Kronik hastalar
ya da hastalıklar hakkında meta analiz çalışmaları yapmış olmak.
Hastane İşletmeciliğiDoçentDoçent unvanını muhasebe alanında almış olmak. Sağlık harcamalarının sağlık göstergeleri üzerine etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İş Sağlığı ve GüvenliğiDoçentBiyofizik bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Manyetik alan ve iyonize
radyasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sayısal YöntemlerDr. Öğr. Üyesiİşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Programında doktora yapmış olmak.

Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Personel İlanı Başvuru Şartları

Muş Alparslan Üniversitesi akademik personel ilanı başvurmak isteyen akademik personel şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Son başvuru tarihinde posta kaynaklı eksik belgeler olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Öğretim görevlisi ilanına başvurmak isteyen akademik personelin dikkat etmesi gerekmektedir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 •    Adayların Lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
 •  Transkriptte sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 •  Transkriptte sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
 •  Transkriptte sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 •  Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 •  Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlik ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 •  Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 •    Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 •    Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
 •  Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 •  Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 •    Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
 •    “İlanda Aranan Özel Şartlar”da belirtilen özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi akademik personel ilanı için başvuru şartları ve yolu bu şekildedir. Akademik kadro alımı hakkında daha ayrıntılı bilgi ve sınav sonuçlarını öğrenmek için Muş Alparslan Üniversitesi’nin sitesine bakabilirsiniz.

Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Akademik personel ilanları resmi gazetede yer almaktadır. Biz internet sitesi olarak sizler için her gün güncel bir şekilde akademik kadroları paylaşıyoruz. Ayrıca sitemize ait  Telegram kanalından da ulaşabilirsiniz.

Ufuk Üniversitesi akademik personel ilanı gibi en güncel ilanları sitemizde yer alan Akademik İlanlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir