2022 Öğrenci Affı Son Dakika! Detaylar Belli Oldu!

Editör Mine
Editör Mine 26.07.2022
Güncellendi 26/07/2022
2022 ÖĞRENCİ AFFI
2022 ÖĞRENCİ AFFI

2022 yılının yaz döneminde müjdesi verilen ve detayları beklenen öğrenci affına ilişkin açıklama geldi! 5 Temmuz 2022 öğrenci affı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yürürlüğe giren kanunun uygulama ilkeleri ile ilgili detaylar ise merak konusuydu.

- Reklam -

7417 Sayılı Kanunun 35 sayılı maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. maddesi kapsamında detaylar ise yazının devamında!

2022 Öğrenci Affı Son Dakika Kararları

2022 Öğrenci Affı Son Dakika Kararlarına Göre aftan faydalanabilecekler şunlardır;

 • Başvuru süresi içinde elde olmayan sebeplerle başvuramayanların, sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar belirtmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecekler.
 • Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilmesiyle birlikte T.C. vatandaşlığından ayrılmış veya men edilmiş ve yabancı uyruklu statüsüyle anılan kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı yoksa aftan yararlanmaları mümkün olacak.
 • Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişilerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanamayacaklarına karar verilmiştir.

Aftan kimler yararlanamayacak? 2022 Öğrenci Affı Nedir? Tüm bu detaylara ulaşmak için “Öğrenci Affı” yazımıza göz atabilirsiniz!

- Reklam -

2022 Öğrenci Affı Resmi Gazete’de Yayımlanan Diğer Esaslar

2022 Öğrenci Affı Resmi Gazete’de Yayımlanan Diğer Esaslar şunlardır:

 • Ana dal lisans programından ilişiği kesildiği için çift ana dal lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler çift ana dal programına kayıt yaptıramayacaklar.

Öğrenci alımı durdurulan ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerden ilişiği kesilen veya bu bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerden;

2022 öğrenci affı resmi gazete açıklamaları
 • Ebelik, hemşirelik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile ilişiği kesilenlere açıklama;
  Kurumun bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu bulunuyorsa, öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri bu fakülte veya yüksekokullarda tamamlayabileceklerine ve başarılı olmaları durumunda 2 yıllık programların diplomaları verilecek.
 • Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan ikinci öğretim programı öğrencilerinin aynı programın 1. öğretiminde devam etmeleri veya başka bir üniversitenin 2. öğretim programına kaydolabilmeleri sağlandı. Bu Öğrencilere kontenjan sınırı koyulmayacak.
 • Daha önce eğitim süresi 4 yıl olup sonradan eğitim süresi artırılan programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin, daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden düşülmek suretiyle üniversitedeki mevcut programa intibaklarının yapılarak eğitimlerine devam etmelerine,
 • Eczacılık fakültesinin eğitim süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılması nedeniyle, bu programlardan ilişiği kesilerek başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden düşülüp üniversitedeki mevcut beş yıllık programlara intibaklarının yapılarak eğitimlerine devamına,
 • Eğitim fakültelerinde ortaöğretime öğretmen yetiştiren Öğretmenlik programlarının öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olarak düzenlenmesi nedeniyle söz konusu programların 5 yıl (10 yarıyıl) öğretim verdiği dönemde ilişiği kesilen ve başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin düşülüp üniversitedeki dört yıllık programlarda eğitimlerine devam edecekler.
 • Bir bölüme yerleştiği halde kayıt yaptırmayan ve bölümü daha sonra kapatılan öğrencilerin, kayıt yılındaki taban puanını sağlamaları şartıyla üniversitesinin yetkili kurulları tarafından eşdeğer bir programa geçişi yapılacak.
 • Yaykur, Mektupla Öğretim gibi eğitim veren kurumlardan ilişiği kesilenlerin Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim bölümlerine başvuru ve kayıt hakkı verilmesine karar verildi.

Açıklanan diğer detaylar için YÖK’ün resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz!

Üniversitelerin yurtdışı üniversite ile ortak ön lisans veya lisans eğitimi veren programlarına kayıtlı olan öğrencilerden Türkiye’deki üniversiteden ilişiği kesilenlerin, kanunla ilgili işlemlerinin üniversitesi tarafından yürütülmesine; bu durumdaki öğrencilerden yurt dışındaki üniversiteden ilişiği kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanlara dair açıklama;

- Reklam -
2022 Öğrenci Affı Son Dakika Gelişmeleri
 • Üniversitesinde aynı yoksa eşdeğer bir program bulunması halinde bu programa devam
  etmesine,
 • Aynı yoksa eşdeğer program bulunmayanlardan ilgili yıldaki ÖSYS puanı ile 5 tercih
  alınarak ilgili YÖK tarafından kurula gönderilerek, kurul tarafından yerleştirilecek.
 • Puanı tercih ettiği programların taban puanını sağlamayan öğrenciler Anadolu, Ankara, Atatürk veya İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim programlarından tercih ettiği bir bölüme kaydolabilecek.
 • Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Enstitüdeki eşdeğer programlara intibakının yapılmasına,
 • Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanların da, söz konusu maddeden
  yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabileceklerine veya istemeleri halinde MYO önlisans programına yönlendirmesinin yapılmasına karar verilmiştir.

6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) uyarınca (Kapatılan Vakıf Üniversiteleri Hakkında)

2022 Öğrenci Affı Resmi Gazete Açıklamaları
 • Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrası ilişiği kesilen öğrencilerin
  ilişiklerinin kesildiği bu yükseköğretim kurumuna,
 • Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan (yatay geçiş yapanlar hariç) öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna,
 • Herhangi bir nedenle bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeyen öğrenciler ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından 23 Temmuz 2016 tarihinden önce ilişiği kesilen, kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin ise 07.11.2022 tarihine kadar kapatılan üniversitelerin işlemlerini yönetmek için koordinatör belirlenen aşağıdaki üniversitelere başvurmalarına ve bu üniversiteler tarafından işlemlerin ilerletilmesine karar verilmiştir.

6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) gereği Kapatılan üniversitelerle ilgili;

- Reklam -

Derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş ama başarısız görülüp mezun olamayan öğrencilerin işlemlerinin koordinatör üniversitesince ilerletilmesine

Mezun aşamasına gelmemiş ve YÖK’e bağlı bir kuruma yerleştirilmemiş öğrencilerin ise anılan kanunun başvuru süresi bittikten sonra koordinatör üniversitelerden alınacak bilgilere göre diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesine, bu durumdaki öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde öğrenime başlamalarına

Kapatılan yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarındaki öğrencilerin koordinatör
kuruma başvurmalarına ve işlemlerinin koordinatör kurum tarafından yürütülmesine,

- Reklam -

Öğrencilerin öğrenim ücretlerini ödemesi gerektiğine, bu kanunla dönen öğrencilerin burslarının devam edemeyeceğine karar verilmiştir.

2022 Öğrenci Affı Son Dakika Gelişmeleri

 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılacak!
 • YÖK kapsamında yer alan örgün programlara yatay geçiş işleminin yalnızca 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yapılmasına, bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal işlemlerinin uygulanmasına karar verildi!

2022 Lisansüstü Öğrenci Affı Hakkında – 2022 Öğrenci Affı

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri 2022 öğrenci affından faydalanamıyor! Bunların dışında kalan lisansüstü öğrencileri aftan faydalanabilecek!

- Reklam -
 • Tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi hariç Arş. Gör. kadrolarından ilişiği kesilenlerin görevlerine geri dönebileceğinin müjdesi verildi. Ancak bunun için üniversitelerin ilan açmaları gerekiyor.
 • Af çıktığı tarihte askerde olanlar ise askerlik süreleri bittikten sonraki 2 ay içinde aftan yararlanabilecek!

Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.