Yardımcı Doçent Doktor Nedir? Nasıl Olunur?

serkan
serkan 04.03.2015
Güncellendi 19/01/2022

Yardımcı doçent doktor nedir, (yrd. doç. dr. nedir) yard. doç. dr unvanı kimlere verilir, yardımcı doçent doktor kadrolarına başvuru şartları nelerdir, yardımcı doçentlik atama süresi kaç yıldır, yardımcı doçentlik öncesinde ve sonrasında hangi unvanlara sahip olunur, yard. doç. dr. kadrolarına talep ne derecededir ve yardımcı doçentlerin görevleri nelerdir gibi soruların cevaplarını bu yazımızda vereceğiz.

- Reklam -

2547 Sayılı Kanun’a baktığımızda kanun öğretim üyelerini profesörler, doçentler ve yardımcı doçentler olarak tanımlamıştır. Buna göre yardımcı doçent kadrosunun bir öğretim üyesi kadrosu olduğunu söylemek mümkündür. Kanunda yardımcı doçent tanımı yapılırken “Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.” ifadesi kullanılmıştır. Burada çok sorulardan biri de yardımcı doçent ile yardımcı doçent doktor arasındaki farka açıklık getirelim. Aslında burada unvanın sonuna eklenen doktor ifadesi doktoranın tamamlanmasıyla alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle, doktora sonrası yardımcı doçentliğe atananlar yardımcı doçent doktor olurken sanatta yeterlilik aşamasını geçenler ise yardımcı doçent olarak anılmaktadır. Yardımcı doçentlikten bir sonraki aşama doçentliktir, bir önceki aşama ise genellikle araştırma görevlisi doktorluktur. Fakat yardımcı doçentlik için araştırma görevliliği yapmış olma zorunluluğu yoktur. Örnek olarak, aldığı bir bursla doktora çalışmalarını yürüten biri de doktorası bittikten sonra yardımcı doçentlik kadrosuna başvurabilir.

Yardımcı doçentlik kadroları belli zamanlarda rektörlük tarafından ilan edilmekte ve ilgililerin başvurması beklenmektedir. Gerekli değerlendirmeler seçilen öğretim üyeleri tarafından yapıldıktan sonra uygun bulunan kişinin ataması rektör tarafından yapılır. Yardımcı doçentlik kadrosuna atanmak için temel iki şart vardır ve kanunda bu iki şart açıkça belirtilmiştir.

1-Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

- Reklam -

2-Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 – 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak

Burada 2. maddede belirtilen dil sınavının kolay sayılabilecek bir sınav olduğunu ve adayların zorlanmadan geçtiğini yakın çevremizdeki akademisyenlerden bilmekteyiz. Fakat yine de sınavın bir standardı yoktur ve okuldan okula değiştiği için adayın zor bir sınavla karşılaşma olasılığı da vardır. Adayın sınavdan önce söz konusu okuldaki yardımcı doçentlerden sınavın zorluğu konusunda bilgi alması yararına olacaktır.

Yardımcı doçentlik kadrosu daimi bir kadro değildir. Üniversiteden üniversiteye değişse de genellikle 3 yıl süre ile atamalar yapılır, bu üç yılın sonunda ilgili kişiden geçirdiği 3 yılda yaptıkları çalışmalara dair dosya hazırlaması istenir ve ataması bir dönem (3 yıl) daha yenilenebilir. Doçentlik sınavını geçip doçent olana kadar adayın sözleşmesi bu şekilde yenilenerek devam edebilir.  Doçentlikten sonra ise daimi kadroya geçmiş olur.

Küçük üniversitelerde genellikle kadro sıkıntıları yaşanmamakta bir kişi doktorasını bitirdikten birkaç ay sonra yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmektedir fakat özellikle büyük üniversitelerde yardımcı doçentlik kadrolarına ciddi bir talep vardır ve kadro sayısı talebe göre oldukça yetersiz gelmektedir. Pek çok araştırma görevlisi doktorasını tamamladıktan birkaç yıl araştırma görevlisi doktor olarak kadronun açılmasını beklemektedir. Bazı üniversitelerde bazı bölümlerde zaman zaman 5-10 tane araştırma görevlisi doktorun kadro beklediği olabilmektedir. Böyle durumlarda adayın birkaç yıllığına post-doc araştırmacı olarak yurtdışına ya da yurtiçinde başka bir kuruma gitmesi hem süreyi verimli kullanmasını sağlayacak hem de yayınlarını artırma fırsatı bulacağı için atanma şansını artıracaktır.

- Reklam -

Yardımcı doçent doktorlar öğretim üyesi oldukları için tek başına ders açabilme ve ders verebilme yetkisine sahiptirler. Derslerin yanı sıra bir yandan da bilimsel çalışmalarını yürütmek (makale yazmak, konferansa gitmek vs.) ve akademik kariyerlerine devam etmek zorundadırlar. Son olarak, yardımcı doçent doktorlara bölüm başkan yardımcılığı, koordinatörlük, komisyon başkanlığı gibi idari görevler de verilebilir.

Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir