Muğla Büyükşehir Belediyesine İlk Defa Atanacak Memur Alımı: 75 Yeni Kadro

Muğla Büyükşehir Belediyesine ilk defa atanacak memur alımı yapıyor! MBB yayınladığı ilanda 75 yeni memur ataması alacağını duyurdu.

Açılan yeni kadrolar ve başvuru koşulları nelerdir, hangi birimlerde görevlendirilecekler? İşte detayları…

Muğla Büyükşehir Belediyesine İlk Defa Atanacak Memur Alımı Kadroları

Kadro UnvanıNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
İtfaiye Eri-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-En az ( C ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
EP93En az 60
puan
İtfaiye EriMakine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az ( B ) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
EP3En az 60
puan
İtfaiye EriHerhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul)
mezun olmak.
-En az ( C ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
EP94En az 50
puan
Zabıta Memuru-Lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler/Bilimler Fakültesi bölümlerinin birinden veya Halkla
İlişkiler lisans bölümünden mezun olmak.
-En az ( B ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
E/KP3En az 60
puan
Zabıta MemuruMaliye, Yerel Yönetimler, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Adalet, Çevre Temizliği ve Denetimi, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
E/KP93En az 60
puan

MBB İlk Defa Atanacak Memur Alımı Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

MBB Memur Alımı İçin Özel Şartlar

 • İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.
 • Adayların boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

MBB Memur Alımı Başvuru Evrakları

 • Başvuru formu
 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilme kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

MBB Başvuru Bilgileri

Başvuru Tarihi: 04-05-06-07 Aralık 2023 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında

Başvuru Yeri: İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Başvuru Şekli: Şahsen

Sınav Zamanı: 18-29 Aralık 2023

Sınav Yeri: Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesine İlk Defa Atanacak Memur Alımı Sınav Konuları

Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat

Uygulamalı sınav;

a) İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

b) Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ilk defa atanacak memur alımı için duyurduğu 75 yeni memur kadrosuna başvuru için ilgili şartları sağlamanız gerekmektedir.

Daha fazla ilan için web sitemizin PERSONEL İLANLARI sayfasını takip etmeyi unutmayın.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir