Hacettepe Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanı

Hacettepe Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanı 13.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı! İlana göre Hacettepe Üniversitesi birçok alanda akademisyen alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 44 öğretim üyesi alınacağını açıkladı.

Hacettepe Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanı Detayları

Hacettepe Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanı ile ilgili önemli tarihler şu şekildedir:

 • İlan Başlama Tarihi: 13.10.2023
 • İlan Bitiş Tarihi: 30.10.2023
 • Kadro Sayısı: 44
 • Şehir: Ankara
 • Başvuru Şekli: Şahsen

Hacettepe Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanı Koşullar

 • Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
 • Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim
  Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını ve atama kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.
 • Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Hacettepe Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanı İstenen Belgeler

Hacettepe Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanındaki kadrolara başvuran adayların;

 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili
  maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri
  ile birlikte, yayın dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf (2 ad.), diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri , kriterleri sağladığına dair belge
 • Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına
  başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin
  Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.
 • Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir.
 • Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler),
 • Özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi için tıklayın.
 • Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın
  dosyası; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile akademik yayınlar hariç sadece yukarıda belirtilen diğer kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31×24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanı Kadro Detayları

Hacettepe Üniversitesi akademik personel ilanına göre 44 akademisyen alınacaktır. Detayı ise aşağıda yer alan tablodan görebilirsiniz.

Anabilim DalıKadro UnvanıAçıklama
PİYANODOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİPiyano Sanatta yeterlik derecesine sahip olmak. Piyano alanında solist olarak sanatsal
çalışmalar yapmış olmak.
ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILARDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİÜflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak. Trombon alanında solist olarak sanatsal çalışmalar yapmış
olmak.
YAYLI ÇALGILARDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİYaylı Çalgılar (Viyolonsel) Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak. En az 1 akademik yıl lisans dersi vermiş olmak. Viyolonsel alanında solist olarak sanatsal çalışmalar yapmış
olmak.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİPROFESÖRRestoratif Diş Tedavisi doçentlik ünvanına sahip olmak. Biyoaktif restoratif materyaller
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ORTODONTİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİOrtodonti uzmanı olmak.
TÜRK HALKBİLİMİDOÇENTTürk Halkbilimi doçentlik ünvanına sahip
olmak. Beden folkloru alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FİZİKİ ANTROPOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİBiyoloji alanında doktora derecesine sahip
olmak. İnsan üzerine Paleogenetik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA EĞİTİMİ
PROFESÖRKimya Eğitimi doçentlik ünvanına sahip olmak.

OLASILIK TEORİSİ VE OLASILIK
SÜREÇLERİ
DOÇENTİstatistik doçentlik ünvanına sahip olmak. Kategorik Veri Modellemesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
POLİMER KİMYADOÇENTKimya (Polimer Kimya) doçentlik ünvanına sahip olmak. Anhidrit İçeren Kopolimer Nanokompozitleri konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
AKTÜERYA
BİLİMLERİ
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Aktüerya Bilimleri veya İstatistik alanında
doktora derecesine sahip olmak.
AKTÜERYA BİLİMLERDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Aktüerya Bilimleri doktora derecesine sahip olmak. Hayat Dışı Sigorta Matematiği
konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ (*)Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği doktora derecesine sahip olmak.
MEDENİ HUKUKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİMedeni Hukuk alanında doktora tezini yapmış olmak. Çocuk Hukuku ve Borçlar Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Doçentlik ünvanını almamış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMIPROFESÖR (*)Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği doçentlik ünvanına sahip olmak. Görüntü işleme, yapay öğrenme konularında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
HİDROLİKPROFESÖR (*)İnşaat Mühendisliği doçentlik ünvanına sahip
olmak.
BİLGİSAYAR DONANIMIDOÇENT (*)
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği doçentlik ünvanına sahip olmak. Sanal gerçeklik
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
NÜKLEER TEKNOLOJİDOÇENT (*)
Nükleer Mühendisliği doçentlik ünvanına sahip olmak. Nükleer yakıt çevrimi konusunda
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
YAPIDOÇENT (*)
İnşaat Mühendisliği doçentlik ünvanına sahip
olmak.

KATIHAL FİZİĞİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ (*)
Fizik Mühendisliği doktora derecesine sahip olmak. Yoğun madde fiziği alanında
çalışmalar yapmış olmak.
FOTONİK (DİSİPLİNLERARASI)DOÇENTFizik doçentlik ünvanına sahip olmak. Kuantum plazmonik ve kuantum-dolaşıklığı kriteri alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
KÖK HÜCRE BİLİMLERİ
(DİSİPLİNLERARASI)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİKök hücre programında doktora derecesine sahip olmak. İskelet Kası Moleküler Biyolojisi
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ERGOTERAPİPROFESÖR
Ergoterapi doktora derecesine sahip olmak.
Ergoterapi doçentlik ünvanına sahip olmak.
ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMIDOÇENTTıbbi Biyokimya doçentlik ünvanına sahip olmak. Nanoteknoloji ve nanotıp alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
RADYOTERAPİDOÇENTSağlık Fiziği doçentlik ünvanına sahip olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
PROFESÖRÇocuk Endokrinolojisi uzmanı olmak. Çocuk
Endokrinolojisi doçentlik ünvanına sahip olmak.
DERİ VE
ZÜHREVİ HASTALIKLAR
PROFESÖRDeri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıklar doçentlik ünvanına sahip olmak.
FİZYOLOJİPROFESÖR Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fizyoloji uzmanı olmak. Fizyoloji doçentlik ünvanına sahip
olmak.
GENEL CERRAHİPROFESÖR Genel Cerrahi uzmanı olmak. Genel Cerrahi doçentlik ünvanına sahip olmak. Karaciğer Nakli konusunda bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIPROFESÖRRuh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları doçentlik ünvanına sahip olmak. Demansların Nöropsikiyatrisi ve Nörobiyoloji alanlarında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

TIBBİ BİYOKİMYA
PROFESÖRTıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak. Tıbbi Biyokimya doçentlik ünvanına sahip olmak. Tıbbi Biyokimya ve toksikoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DOÇENTNeonatoloji uzmanı olmak. Neonatoloji doçentlik ünvanına sahip olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
DOÇENT Çocuk Yoğun Bakım uzmanı olmak. Çocuk Yoğun Bakım doçentlik ünvanına sahip olmak.
GÖZ HASTALIKLARIDOÇENTGöz Hastalıkları uzmanı olmak. Göz Hastalıkları doçentlik ünvanına sahip olmak. Keratokonus alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.
NÖROLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
Nöroloji uzmanı olmak. Multipl skleroz alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İÇ
HASTALIKLARI
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Gastroenteroloji uzmanı olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DOÇENTÇocuk Romatolojisi uzmanı olmak. Çocuk Romatolojisi doçentlik ünvanına sahip olmak.
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİPROFESÖRPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi doçentlik ünvanına sahip olmak. Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi konusunda
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
RADYASYON FİZİĞİ VE UYGULAMALARIDOÇENTFizik doçentlik ünvanına sahip olmak. Radyoterapi ve Biyofizik alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
ÇEVRE TEKNOLOJİSİDOÇENT (*)
NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ- REHABİLİTASYONPROFESÖRFizyoterapi ve Rehabilitasyon doçentlik ünvanına sahip olmak. Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
BİYOKİMYADOÇENTKimya (Biyokimya) doçentlik ünvanına sahip
olmak. Biyosensörler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Hacettepe Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanı

En Yeni Akademik Kadro İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanları haberlerini internet sitemizde düzenli bir şekilde yayınlıyoruz. Güncel akademik personel alım haberlerini sitemizdeki Akademik İlanlar başlığı altında paylaşıyoruz. Sitemizde yayımlanan akademik personel ilanları haberlerine sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Telegramdan bizi takip etmek ve bildirimleri açık tutmak!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir