Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Gazi Üniversitesi akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli unvanlardan çok sayıda bölüme toplam 29 akademisyen alınacağını duyurdu. Alım yapılacak kadroların neler olduğu, istenen özel şartları ve başvuru süreci hakkında bilgiler anlaşılır sade bir şekilde yazımızın içinde yer almaktadır.

 • İlan Tarihi : 10.11.2023
 • Son Başvuru Tarihi : 24.11.2023
 • Kadro Sayısı : 29
 • Şehir : Ankara
 • Başvuru Şekli : Online

Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detaylar

Gazi Üniversitesi akademik personel alımı ile 29 öğretim görevlisi alacağını, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.” şeklinde duyurdu. Alınacak kadrolar ve başvuru şartları aşağıda yer almaktadır.

Gazi Üniversitesi Personel Alım Kadroları

Gazi Üniversitesi 29 kadroyu hangi bölümlerden açtığı ve açılan kadro için istenen özel şartlar detaylı bir şekilde aşağıdaki tabloda verilmiştir.

UNVANANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/
BAĞLI BİRİM
BAŞVURU ŞARTLARI
PROFESÖR
FARMAKOGNOZİDoçentliğini farmakognozi ve farmasotik botanik alanında almış olmak, tıbbi
bitkilerin nöroprotektif etkileri konusunda çalışmaları olmak.
PROFESÖRBİLGİ GÜVENLİĞİ
MÜHENDİSLİĞİ
Doçentliğini bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak, sensör
ağlar alanında güvenli veri kümeleme, blokzincir temelli kimlik doğrulama ve dos
atakları tespiti konularında çalışmaları olmak.
PROFESÖREĞİTİM
PROGRAMLARI
VE ÖĞRETİM
Doçentliğini eğitim bilimleri (eğitim programları ve öğretim) alanında almış
olmak, değer öğretimine yönelik sorumluluk algısı ve uzaktan eğitim yoluyla
değer öğretimi konularında çalışmaları olmak.
PROFESÖRMÜZİK EĞİTİMİDoçentliğini müzik alanında almış olmak, keman ve Türk halk müziği konularında
çalışmaları olmak.
PROFESÖRFEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ
Doçentliğini temel eğitim (fen bilgisi eğitimi) alanında almış olmak, eğitsel filmler
ve biyolojik ritm konularında çalışmaları olmak.
PROFESÖRKİMYA EĞİTİMİDoçentliğini matematik ve fen bilimleri eğitimi (kimya eğitimi) alaninda almış
olmak, yapay zeka ve dijital teknolojilerin kimya, çevre eğitimine entegrasyonu
konularında çalışmaları olmak.
DOÇENTMATEMATİK
EĞİTİMİ
Doçentliğini matematik ve fen bilimleri eğitimi (matematik eğitimi) alanında
almış olmak, temsilsel akıcılık, sanal-fiziksel manipülatifler ve etkileşimli
matematik ders kitapları konularında çalışmaları olmak.
PROFESÖRALMAN DİLİ
EĞİTİMİ
Doçentliğini çeviribilim alanında almış olmak, Almanca metinlerin Türkçe
çevirisinde kültürel öğelerin aktarımı ve Alman dili eğitimi konularında
çalışmaları olmak.
PROFESÖRCERRAHİ
HASTALIKLAR
HEMŞİRELİĞİ
Doçentliğini cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında almış olmak, meme
cerrahisi, postoperatif ağrı ve basınç yaralanmaları konularında
çalışmaları olmak.
PROFESÖRANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ
Doçentliğini spor bilimleri alanında almış olmak, hentbol, sporcu sağlığı ve
antrenman konularında uluslararası çalışmaları olmak.
DOÇENTANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ
Doçentliğini spor bilimleri alanında almış olmak, sporcu sağlığı, fiziksel uygunluk
ve hentbol konularında uluslararası çalışmaları olmak.
DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ
ELEKTRİK -
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ.
Doktorasını elektrik-elektronik mühendisliği alanında yapmış olmak, güç
elektroniğinde eviriciler ve kontrolü, programlanabilir lojik denetleyiciler ve
SCADA sistemleri, optimizasyon yöntemleri ve endüstriyel sistemlerde profibus
haberleşme konularında çalışmaları olmak.
DOÇENTİNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak, karayolu üst yapısı, asfalt
karışımı ve kendini iyileştiren asfalt kaplamalar, demiryolu taşımacılığı, lojistik,
tedarik zinciri ve lojistik merkezler konularında çalışmaları olmak.
DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ
ANESTEZİYOLOJİ
VE
REANİMASYON
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olmak, yan dal uzmanlığını algoloji
alanında almış olmak, anatomi doktora mezunu olmak.
DOÇENTBEYİN VE SİNİR
CERRAHİSİ
Doçentliğini beyin ve sinir cerrahisi alanında almış olmak, stereotaktik
radyocerrahi alanında çalışmaları olmak, serebrovasküler beyin cerrahisi
alanında yurtdışı deneyimine sahip olmak.
DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ
BEYİN VE SİNİR
CERRAHİSİ
Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olmak, pediatrik nöroşirurji ve cerrahi
nöroanatomik konularında çalışmaları olmak.
DOÇENTKADIN
HASTALIKLARI VE
DOĞUM
Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum alanında almış olmak, tıp fakültelerinde
Türkçe ve İngilizce en az 2 (iki) yıl ders vermiş olmak.
PROFESÖRKULAK BURUN
BOĞAZ
HASTALIKLARI
Doçentliğini kulak burun boğaz hastalıkları alanında almış olmak, baş boyun
kanserleri cerrahi tedavisinde yurt dışı çalışmaları olmak, PET-MR incelemesinin
baş boyun kanserleri tanısında kullanımı konusunda çalışmaları olmak, tıp
fakültelerinde en az 2 (iki) yıl Türkçe ve İngilizce ders vermiş olmak.
PROFESÖRORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
Doçentliğini ortopedi ve travmatoloji alanında almış olmak, pediatrik kalça
artroskopisi konusunda çalışmaları olmak
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak, ayak bileği kıkırdak lezyonları tedavisi
ve omuz instabilitesi tedavisi konularında çalışmaları olmak.
DOÇENTPLASTİK,
REKONSTRÜKTİF
VE ESTETİK
CERRAHİ
Doçentliğini plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında almış olmak,
kraniosinostoz ve yüz nakli konularında çalışmaları olmak.
PROFESÖRÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
Doçentliğini çocuk enfeksiyon hastalıkları alanında almış olmak, tıp
fakültelerinde Türkçe ve İngilizce en az 1 (bir) yıl ders vermiş olmak.
PROFESÖRÇOCUK
GÖĞÜS
HASTALIKLARI
Doçentliğini çocuk göğüs hastalıkları alanında almış olmak, çocuklarda kistik
fibrozis, primer siliyer diskinezi ve uyku konularında çalışmaları olmak, tıp
fakültelerinde Türkçe ve İngilizce en az 2 (iki) yıl ders vermiş olmak.
PROFESÖRÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları (çocuk hematolojisi ve onkolojisi)
alanında almış olmak, çocukluk çağı solid tümörleri konusunda
çalışmaları olmak.
DOÇENTÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
Doçentliğini çocuk nörolojisi alanında almış olmak, çocukluk cağı multipl skleroz
hastalığı, yenidoğan nöbetleri konularında çalışmaları olmak.
DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ
İÇ HASTALIKLARIİç hastalıkları uzmanı olmak, nefroloji yandal uzmanı olmak, böbrek nakilli
gebeler konusunda çalışması olmak, perkütan periton diyalizi takma ve ultrason
eşliğinde böbrek biyopsisi yapma konusunda deneyim sahibi olmak.
DOÇENTİÇ HASTALIKLARIDoçentliğini tıbbi onkoloji alanında almış olmak, gastroenteropankreatik
nöroendokrin neoplazilerde immünoterapi yolakları, onkolojide biyobenzer
kullanımı konularında çalışmaları olmak.
DOÇENTKARDİYOLOJİDoçentliğini kardiyoloji alanında almış olmak, kardiyak elektrofizyoloji
konusunda çalışmaları olmak, tıp fakültelerinde İngilizce lisans dersleri vermiş
olmak.
PROFESÖRFOTONİKDoçentliğini fizik alanında almış olmak, bir boyutlu fotonik kristalli güneş hücresi
geliştirilmesi ve III-V grubu çok eklemli güneş hücrelerinin MBE tekniği ile
büyütülmesi-fabrikasyonu konularında çalışmaları olmak, alanında proje
yürütücülüğü yapmış olmak.

Gazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanları Başvurusu

Gazi Üniversitesi akademik personel alımı ilanına başvuru için şahsen veya posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir. Sadece internet sitesinden e-Devlet aracılığıyla başvuru kabul edilmektedir. İstenen belgeler internet sitesine yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru esnasında ilgili pozisyona göre başvuru belgelerinde değişiklik olabilir. İlerleyen pozisyonlarda yayın bilgisi, verilen dersler gibi belgeler istenebilir. Başvuruda istenen belgeler ise şu şekildedir;

 • Başvuru formu
 • Nüfus cüzdan sureti
 • Özgeçmiş
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • Fotoğraf
 • Öğrenim durum belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • Hizmet belgesi
 • Yayın listesi
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Tecrübe durumunu gösterir belge
 • Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası
 • Ales Belgesi
 • Transkript

Başvuru yapmak isteyen akademik personelin başvuru formunu ve duyuru ile ilgili tüm detayları Gazi Üniversitesi sitesinden bulabilirsiniz.

En Yeni Akademik İlanlar Nasıl Ulaşabilirim?

Bu sorunun cevabı internet sitemizde yer alan İlanlar başlığı altında yer almaktadır. Güncel personel alımı ilanları sayfada yayınlanır yayınlanmaz Telegram kanalımızdan paylaşıyoruz. Akademik personel ilanları takip etmek istiyorsanız eğer Telegram kanalımızın bildirim sesini açmayı unutmayın.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir