Eğitim Teknolojileri: Öğretmenler İçin Kılavuz

Eğitim teknolojileri modern dünyanın teknolojik gelişmelerinin eğitim-öğretim sürecine entegre edilmesi sürecini kapsar.

Eğitim teknolojileri nedir, anlatımınıza nasıl entegre edilebilir gibi birçok sorunun cevabını öğretmenlere rehber bir yazı niteliğinde hazırladık.

Eğitim Teknolojileri Nedir?

Eğitim ve teknoloji bir arada düşünüldüğünde öğrenme kazanımlarını artıracak iki farklı araçtır. Günümüzde teknoloji kullanımı oldukça yüksektir. Ancak bu kullanım yoğunluğu yanlış kullanıma da neden olabilmektedir.

Teknoloji ürünlerinin ve gelişmelerinin doğru ve faydalı kullanımı dahil edildiği alanda oldukça etkilidir. Eğitim teknolojileri bu bağlamda, güncel yenilik ve imkanları öğrenme ortamlarına entegre ederek eğitim öğretim süreçlerini daha verimli hala getirme amaçlı bir çalışma alanıdır.

Eğitim teknolojisi, günümüzde hem sosyal bilimler hem de doğa bilimlerinin çatısı altında her ikisinde de beslenen bir disiplinlerarası bilim alanıdır.

eğitim teknolojileri

Eğitim Teknolojilerinin Yararları

Eğitim teknolojileri öğrencilerle kurulan bağın kuvvetlenmesi, anlatımın içeriğinin geliştirilmesi ve dikkat çekici hale gelmesini sağlar.

Aynı zamanda farklı materyallerin kullanımı öğrenime yaratıcılık katma noktasında da oldukça etkili olan bir yöntem.

Eğitim Teknolojilerinin yararları:

  • Eğitim süreçlerini dikkat çekici hale getirir.
  • Öğrenme sürecinde destekleyici materyal kullanımıyla anlatım yollarını çeşitlendirir.
  • Yaratıcılık ve konu bağlamı kurma noktasında yeni yollar sunar.
  • Farklı araçların kullanımı ders kazanımlarını olumlu yönde etkiler.

Eğitim teknolojilerinin yararları genel olarak ders kazanımları ve anlatım yöntemlerinin geliştirilmesiyle aktarımın daha kolay bir yolla aktarılmasını sağlar.

Eğitim Teknolojisi Materyalleri Nelerdir?

Eğitim teknolojilerinde kullanılan materyaller aslında teknolojinin imkanlarına göre oldukça çeşitlenebilir.

Okul ve sınıfların imkan verdiği ortamlar, dersin içeriği gibi birçok farklı unsur etkilemektedir. Ancak yine de erişimi kolay olan ve yaygın kullanılan birçok materyal mevcuttur.

Eğitim teknolojisi materyalleri; fotoğraf makinesi, tepegöz, 3D yazıcı, bilgisayar, projeksiyon, tablet, telefon gibi araçlardır.

Önemli olan bu araçların materyal tasarım ve üretiminin ardından ders süreçleri içerisinde aktif ve doğru bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

Burada eğitmenin kendisine sorması gereken soru ‘Bu konuyu nasıl anlatabilirim, neyi araç olarak kullanabilirim?’ olacaktır.

Eğitimde Teknolojiyi Nasıl Kullanmalıyız?

Eğitim teknolojilerinin eğitim sürecinde kullanılması anlatılacak konu bağlamına göre yaratıcılık sınırları oldukça geniştir. Anlatılacak konunun nasıl ve hangi araçlarla anlatılabileceği noktasında yaratıcılık eğitmenin fikirlerine kalmıştır.

Eğitim teknolojilerinin kullanımının faydalı olduğu kadar bir o kadar da hassas olduğunu unutmamak gerekir. Materyal kullanımları aynı zamanda öğrencilere doğru teknoloji kullanımının örneği olarak da sergilenen bir davranıştır.

Sınıfınızda küçük anketler yaparak genel ilgi konularını tespit edebilir, ettiğiniz sonuçlara göre bunları derslerinize adapte edebilirsiniz.

Eğitimde teknoloji kullanımı günümüzün teknolojiyle iç içe büyüyen bireyleriyle ortak bir araç üzerinden konuşmanın aracıdır. Bu yüzden eğitimde teknoloji mutlaka kullanılması gereken bir araçtır ve doğru kullanımı aktif iletişim, derse olan ilginin artması, kazanımların ve yaratıcılığın artması gibi sonuçları getirir.

Eğitimde teknoloji kullanımında her öğrencinin eşit düzeyde teknolojik materyallere erişimin olduğundan emin olunmalıdır. Bilgisayar, telefon, tablet gibi ürünler günümüzde her ne kadar yaygın kullanılıyor olsa maddi temelli ürünlerdir. Bu yüzden teknoloji kullanımını eğitim mekanının dışına taşımak dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Okuma Önerisi: Kendi Kendine Öğrenme Yolları: Modern Dönemde Öğrenme Sanatı

eğitim teknolojileri
wireless technology could be very useful

Eğitim Teknolojileri Örnekleri

Eğitim teknolojilerinin kullanımı için örnekler fikir dünyası ve aktarılmak istenen içerik kapsamında oldukça geniş bir çerçeveye sahiptir. Bu yüzden örneklendirmeleri oldukça fazladır.

Örnek 1: tarih dersinde bir olay örgüsünün yaşandığı dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini ve hayatta farklı bakış açıları olduğunu anlatmak için öğrencilere ders anlatımında fotoğraf makinesi kullanılabilir.

Yerleştirilecek bir nesnenin her öğrenci tarafından istenildiği gibi fotoğrafının çekilmesini isteyebilirsiniz. Ortaya birbirinden farklı sonuçlar çıkacaktır. Bu noktada öğrencilere uygulamalı ve eğitim teknolojileri aracı kullanarak ‘farklı bakış açılarını’ sergilemiş olabilirsiniz.

Örnek 2: Beden eğitimi, genel kültür, hayat bilgisi gibi kazanımların hedeflendiği derslerde, öğrencilere bilgisayar, akıllı tahta vb. araçlarla güncel spor müsabakalarını izletebilirsiniz. Farklı branşlarda izlenecek spor müsabakaları üzerinden kuralların öğrenimi, maç içindeki kural ihlallerinin karar verilmesi gibi sınıfta bir ‘hakem’ ortamı oluşturabilirsiniz.

Örnek 3: Hayat bilgisi gibi derslerde akıllı tahta, bilgisayar, projeksiyon gibi araçlarla öğrencilerinize sinema günleri düzenleyebilirsiniz. Bu gibi günlerin organizasyon amacının toplumsal alanda davranmak kazanımları konusunda geri dönüşler elde edebilirsiniz.

Bir sinema gününde sessiz olunması gerektiği, salondan insanları rahatsız etmeden çıkılması gerektiği gibi birçok farklı davranış kalıbını öğrencilerin kazanımları arasına ekleyebilirsiniz.

Örnek 4: Matematik, geometri gibi analitik düşünmeyi gerektiren derslerde konu bağlamına göre problem çözme becerisini çözmeye yönelik çalışmalar yapabilirsiniz.

Einstein, Pisagor, Öklid gibi ders içerisinde isimlerini geçireceğiniz bilim insanlarının hayatlarını kısa videolarla öğrencilere izletilebilir.

Eğitim teknolojileri bu bağlamda hem eğitmenin hem de öğrencinin gelişmesinde karşılıklı olarak gelişim köprüsü kuran bir yöntemdir. Kullanımı oldukça yaygın ve bu konuda çalışmalar, üniversitede uzmanlık alanları bölümleri vardır.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir