Dünyadaki İlk Üniversite: Harran Üniversitesi

Dünyadaki ilk üniversite hangi topraklarda kuruldu? Bugün milyonlarca öğrencinin eğitim aldığı bu eğitim kurumu ilk ne zaman kuruldu?

Yükseköğretim kurumu olarak bilinen ve en üst seviyede eğitim verilen yerler üniversitelerdir. Üniversiteler bilginin paylaşıldığı, aktarıldığı ve geliştirildiği kurumlardır. Biz de bu çalışmamızda sizler için dünyadaki ilk üniversite hangisidir sorusunu ele aldık. Haydi hep beraber inceleyelim! 

Bu yazımızda ele aldığımız dünyanın ilk üniversitesinde alimler ve bilim insanları tarafından bilgilerin aktarıldığı bilinir. Araştırmalar yapılarak astronomi, tıp, mühendislik gibi alanlarda yapılan çalışmalar kitap haline getirilir. Bunlar da günümüze ışık tutar. Gelin dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesini daha yakından inceleyelim!

dünyadaki ilk üniversite

Dünyadaki İlk Üniversite Harran

İnsanoğlunun keşfetme ve öğrenme duygusu doğduğundan itibaren vardır. İlim öğrenmek, bilgi paylaşmak,  farklı alanlara ilgi duymak yüzyıllardır devam etmiştir. Bir kurum altında bilgi öğrenmek, araştırmalar yapmak için üniversiteler kurulmuştur.  Bu yazımızda dünyadaki ilk üniversitesi hangisi sorusunu cevaplayalım!

Dünyadaki ilk üniversite Harran Üniversitesi olarak bilinir. Burada sadece İslam kültürü ve sanat alanında ilerlemelerle yetinilmez. Mantık, geometri, matematik, astronomi gibi alanlarda da çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 8. yüzyıldan itibaren faaliyet gösteren Harran Üniversitesi’nde önemli alimler yetişmiştir.  

Dünyadaki ilk üniversite unvanı ile bilinen bu okulda İlk Çağ döneminin önemli bilginlerinden olan Yunan bilginlerin eserleri kullanılır. Yunanca ve Süryanice dilinden Arapçaya tercüme edilir. Önemli felsefi düşünürlerden olan Platon, Aristoteles gibi bilim insanlarının yazmış olduğu eserler de burada vardır. Bu eserler o dönemin alimleri tarafından Arapçaya tercüme edilir.

Günümüzdeki insanlara geçmiş hakkında o dönemin bilim insanları ışık tutarlar. Dünyadaki ilk üniversite olarak bilinen Harran Üniversitesi birçok farklı bölüme sahiptir. Bunlardan biri de İlahiyat Fakültesidir. Bu bölümde fıkıh, hadis, kelam gibi dersler öğretilir.

Harran Üniversitesinde en önemli alanlardan biri olan tıp da ilerlemiştir. Tıp okulu kurularak ilaçlar yapılıp satışa sunulmuştur. Bu ilaçlar o dönemde farklı şehirlere de ihraç edilir. Her alanda çok önemli bir ilerleme gösteren Harran bilim insanlarının yapmış olduğu tercüme kitapları ve kendilerine ait olan kitapları dönemin medreselerinde ders kitabı olarak öğrencilere okutulur.  

Okuma Önerisi: Türkiye’deki En İyi Özel Üniversiteler

Dünyadaki İlk Üniversite Ne Zaman Kuruldu

Günümüzde dünyanın her yerinde üniversiteler bulunur. Birçok farklı alan ve fakülte olması sebebiyle insanlar da ilgi alanlarına göre bölümler seçerler. Bu çalışmamızda üniversitelerin en temeline inerek dünyadaki ilk üniversite ne zaman kuruldu sorusunu sizler için araştırdık. 

Dünyadaki ilk üniversite yaklaşık olarak 750 yılında 8. yüzyılda İslam’ın Altın Çağı denilen dönemde kurulmuştur. Abbasilerin Emevi devletini yıkarak başa geçmesi ve sanata, İslam kültürüne önem vermesi ile birlikte eğitimde ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. İlk üniversite de Abbasi döneminde Bağdat şehrinde kurulmuştur.

Abbasi döneminde Üniversite kurulmadan önce Nizamiye adında bir kurum bulunur. Burada ilim öğrenmek isteyen insanlar o dönemin önemli alimlerinden ders alır. Sonrasında bu alimler ilk üniversite olarak kurulan Harran Üniversitesi’ne öğretmen olarak atanarak öğrenciler yetiştirir.

Okuma Önerisi: Dünyanın En Eski Üniversiteleri

Dünyadaki İlk Üniversite Kim Kurdu

Dünyadaki ilk üniversite olarak bilinen Harran Üniversitesi ile ilgili yaptığımız araştırmaya farklı bir başlıkla devam ediyoruz. Dünyadaki ilk üniversite kim kurdu sorusu hakkında ulaştığımız bilgileri gelin hep beraber öğrenelim.

Emevi halifesi olan 2. Mervan Harran şehrini devletin başkenti yapmıştır. 2. Mervan döneminde de Harran Üniversitesi kurulmuştur. Abbasilerin Emevileri yıkıp başa geçmesiyle birlikte Harran Üniversitesi Abbasi halifesi olan Harun Reşid döneminde daha çok gelişim göstermiştir. Sonrasında bu üniversite dünyadaki ilk üniversite olarak ününü her yere duyurur.

Harran Üniversitesi, Endülüs Emevi döneminden günümüze kadar derin izler taşır. Harran Üniversitesi planına baktığımızda cami ve etrafında medreseler olacak şekilde inşa edilmiştir. Ayrıca burada öğrencilerin kalması için de odalar bulunur. Günümüzde ise restore edilmiştir.

dünyadaki ilk üniversite

Dünyadaki İlk Üniversite Nerede 

Dünyadaki ilk üniversite nerede sorusu birbirine yakın tarihte yapılmış iki farklı yapı olması sebebiyle insanların kafa karışıklığı yaşadığı ve merak ettiği bir sorudur. Bu soruyu sizler için araştırdık ve bilgilerimizi derledik. İyi okumalar dileriz!

Dünyadaki ilk üniversite Fas mı yoksa Harran mı sorusu yakın tarihli olmaları sebebiyle insanların kafasını karıştırmaktadır. Birbirlerine hem yapım şekli olarak benzemesi hem de bilim alanında birbirlerinden etkilenen yapılar olması sebebiyle karıştırılabilirler. Karaviyyin Üniversitesi en eski ve önemli üniversitelerden birisi olsa da tescillenmiş olarak tarihe geçmiş olan dünyadaki ilk üniversite Harran Üniversitesidir.

Bu üniversite yaklaşık olarak 750 yılında inşa edilmiştir. Abbasi döneminde 8. yüzyılda Bağdat’ta kurulmuştur. Ancak 13. yüzyıla kadar birçok eğitim verir. Harran Üniversitesi 13. yüzyılda Bağdat’ta ortaya çıkan Moğol istilası sebebiyle zarar görmüştür.

Bu yapı Osmanlı döneminde birçok kez onarım geçirir. Üniversite günümüzde Türkiye sınırları içerisindedir. Harran Üniversitesi geçirdiği restorasyon sonucunda geçmişten kalan izleriyle karşımıza çıkar. Eğitim vermek için yapılmış olan bu yapı; medrese, öğrencilere ders vermek için yapılan eyvanlı odaları, avlusu ve mescid kısmı ile birlikte bizlere o dönem hakkında bilgi verir.

Dünyadaki ilk üniversite olarak bilinen bir diğer üniversite ise Karaviyyin Üniversitesidir. Bu üniversite Fas şehrinde bulunur. Fatıma el-fıhri tarafından 857-859 yıllarında bir cami olarak yaptırılmış eğitim ve sanatın arttığı dönemlerde ise medrese olarak faaliyet gösterdiği bilinir.

Bu üniversite Karaviyyin Camisinin etrafına yapılandırılır. Plan olarak medrese ve kütüphane olarak kurulur. Burada eğitim gören öğrenciler için odalar bulunur. İslam dini ve hukuk bilimleri, tıp, mantık, astronomi, felsefe üzerine verilen eğitimlere yoğunlaşıldığı bilinir.

Dünyanın ilk üniversitesi konusunda farklı görüşler olsa da arkeolojik çalışmalarla tescillen en eski üniversite Harran Üniversitesi olarak kabul edilmektedir.

Daha çok bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın…

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir