Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademik personel alımı yapacağını duyurdu. 09.09.2022 Tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’nin akademik personel ilanları başlığı altında yayımlanan ilana göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 30 akademik personel alımı gerçekleştirecek. İlan detayları yazımızın içinde yer alacaktır.

 • İlan Tarihi : 09.09.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 23.09.2022
 • Kadro Sayısı : 30
 • Şehir : Kütahya
 • Başvuru Şekli : Şahsen ve Posta

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alımı Kadroları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademik personel alım kadroları aşağıda tablo olarak verilmiştir. Tabloda kadrolar için istenen özel şartlar, alım yapılacak bölüm, başvuru yeri, yayın listesi gibi istenen puanlar ve alınacak akademisyenin unvanı yer almaktadır. Başvurmak isteyen adaylar detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

ABD / ASD / PRUNVANIAÇIKLAMA
Yönetim BilimleriDoçentDoçentliğini kamu yönetimi alanında almış olmak. Kamu
yönetiminde denetim ve kamu yönetiminde yetki devri
konularında çalışmaları olmak.
Matematik
Eğitimi
Dr. Öğr.
Üyesi
Lisansüstü eğitimlerini matematik eğitimi alanında tamamlamış olmak. Matematik eğitiminde görselleştirme, işbirlikli öğrenme ve gerçekçi matematik eğitimi
konularında çalışmaları olmak.
Türkçe EğitimiDr. Öğr.
Üyesi
Türkçe Eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak. Çocuk edebiyatında estetik
konusunda çalışmaları olmak.
Klasik ArkeolojiDr. Öğr.
Üyesi
Lisans ve doktora eğitimini Klasik Arkeoloji alanında almış olmak. İonia ve Phrygia bölgesi terrakotta
figürinleri üzerine yayınları olmak.
PrehistoryaDr. Öğr.
Üyesi
Lisans eğitimini Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalından tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini, Tarih öncesi Arkeolojisi (Prehistorya) anabilim dalında tamamlamış olmak. Neolitik Dönem ile
ilgili çalışmaları olmak.
BotanikDr. Öğr.
Üyesi
Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Jipsli alan
damarlı bitkiler florası koruma ve izleme planı üzerine çalışmaları olmak.
Moleküler BiyolojiDr. Öğr.
Üyesi
Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Atık sularda mikrobiyal arıtım, mikrobiyal metagenomik ve alkalifilik
mikroorganizmalar konularında çalışmaları olmak.
Uygulamalı
Sosyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Modernliğin sosyolojisi ve Türk modernleşmesi üzerine çalışmaları
olmak.
Grafik TasarımıDr. Öğr.
Üyesi
Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı’nda sanatta yeterlik
yapmış olmak. Görsel metafor, dijital yayıncılık ve tipografi alanlarında çalışmaları olmak.
Grafik TasarımıDr. Öğr.
Üyesi
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik yapmış olmak. Grafik tasarımında yaratıcılık ve kavramsal düşünme metodolojileri üzerine çalışmaları
olmak.
SeramikDr. Öğr.
Üyesi
Seramik Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik yapmış olmak. Minyatür seramikler, çömlekçi tornası ve çömlekçi tornası öğrenim süreci üzerine çalışmaları
olmak.
Uluslararası İlişkilerDr. Öğr.
Üyesi
Siyaset Bilimi alanında doktorasını yapmış olmak.
Uluslararası ilişkiler teorileri, Güç Geçişi Teorisi uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
Siyasi TarihDr. Öğr.
Üyesi
Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Gençlik hareketi üzerine çalışmaları olmak.
Siyasi TarihDr. Öğr.
Üyesi
Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Türkiye'de Muhafazakârlık, Osmanlı Kadın Hareketi ve Aile
Politikaları konularında çalışmaları olmak.
Uluslararası
Ticaret
Dr. Öğr.
Üyesi
Maliye alanında doktora yapmış olmak. Vergileme ve ek mali yükümlülük konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk
Edebiyatı
Dr. Öğr.
Üyesi
Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı
sahasında çalışmaları olmak.
Siyer-i Nebi ve
İslam Tarihi
Dr. Öğr.
Üyesi
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Afrika Sultanları ve Osmanlı Devleti İle ilişkiler
hakkında çalışmaları olmak.
TefsirDr. Öğr.
Üyesi
Tefsir alanında doktora yapmış olmak. Kuzey Afrikalı
Düşünürlerin Kur'an yorumu üzerine çalışmaları olmak.
HadisDr. Öğr.
Üyesi
Hadis alanında doktora yapmış olmak. Hoca-Talebe İlişkisine dayalı rical eserleri hakkında çalışmaları olmak.
Bilgisayar
Yazılımı
Dr. Öğr.
Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Otomasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği
bölümlerinden birinde doktora yapmış olmak.
MekanikDr. Öğr.
Üyesi
Yapı Mühendisliği Programında doktora yapmış olmak.Pertürbasyon ile yerel olmayan elastisite teorileri üzerine çalışmaları olmak.
Genel JeolojiDr. Öğr.
Üyesi
Lisans ve lisansüstü öğrenimini Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak ve Miyo-Pliyosen karasal karbonatların duraylı izotop analizi, çökelme ortamı ve
agregalar konularında çalışmaları olmak.
Mineroloji PetrografiDr. Öğr.
Üyesi
Lisans ve lisansüstü öğrenimini Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak. Asbest ve bentonitlerin kökeni alanlarında çalışmaları olmak.
TermodinamikDr. Öğr.
Üyesi
Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Çift fazlı akış, enerji-ekserji analizi ve yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmaları olmak.
Cevher HazırlamaDr. Öğr.
Üyesi
Lisans ve lisansüstü öğrenimini Maden Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Klorür hipoklorit liçi ile değerli metallerin zenginleştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.
RekreasyonDr. Öğr.
Üyesi
Spor Bilimleri Fakülteleri veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının herhangi bir bölümünden mezun olmak, Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Yüzme spor dalında en az 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak, Rekreasyon ve Dijital
Bağımlılık alanında çalışmaları olmak.
Turizm
İşletmeciliği
Dr. Öğr.
Üyesi
Yüksek lisans ve doktorasını Turizm alanında yapmış olmak. Macera Turizmi, Seyahat Motivasyonu ve Turizmde Rekreasyonel Faaliyetler üzerinde çalışmaları
olmak.
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Dr. Öğr.
Üyesi
Lisansını Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İşletme, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, İstatistik, Ekonometri alanlarından birinde yapmış olmak; Yüksek Lisansını ve Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sayısal Yöntemler, Ölçme ve Veri Analitiği, Bilgi Teknolojileri, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Enformatik, Enformasyon Teknolojileri, Sistem Analizi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
alanlarından birinde yapmış olmak.
Mütercim Tercümanlık (İngilizce)Dr. Öğr.
Üyesi
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim, Çeviribilim,İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Çeviribilim alanında
akademik yayını olmak.
Grafik TasarımıDr. Öğr.
Üyesi
Sanat ve Tasarım alanında Sanatta Yeterlik yapmış olmak. Tasarım üzerinde desen ve motif analizleri ile doğa ve ekolojinin tasarımlara yansımaları üzerine
çalışmaları olmak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademik personel alımı başvuruları şahsen ve posta ile yapılacaktır. Yukarıda tabloda her adayın nereye başvuru yapacağını görebilirsiniz. Başvuru sırasında istenen belgeler ise şu şekildedir;

 • Başvuru formu
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 • Özgeçmiş formu
 • Öğrenim durumunu gösteren belge
 • Transkript (Alınan kurumdan onaylanmış şekilde)
 • Hizmet belgesi
 • ALES sonuç belgesi
 • Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • Yayın listesi

İlan metnine Dumlupınar Üniversitesi sitesinden ulaşabilirsiniz. Her aday sadece bir kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

Teslim edilen belgelerin doğruluğundan başvuran aday sorumludur. Herhangi bir sebeple doğru olmayan belge tespit edilirse hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Güncel Akademik Personel İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

Her gün Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı ilanlarını sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için paylaşıyoruz. Facebook veya Instagram sayfamızı takip ederek ilanlardan anında haberdar olabilirsiniz!

Sosyal medya kullanmıyorsanız Telegram’dan grubumuza katılın ve bildirimleri açık tutun! Böylece güncel akademik personel ilanlarını anında inceleyebilirsiniz!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir