Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi akademik personel alım ilanında farklı bölümlere ait öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 12.09.2022 Tarihinde yayımlanan Resmi gazete duyurusuna göre Adıyaman Üniversitesi 64 akademik personel alımı gerçekleştirecek. İlan detayları yazımızın içinde yer almaktadır.

İlan Tarihi : 12.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 26.09.2022
Kadro Sayısı : 64
Şehir : Adıyaman
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta yoluyla

Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Detayları

Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı detayları içinde doktor öğretim üyesi alımı yapılacağı bilgisi vardır. 64 ayrı kadronun 1’i araştırma görevliliği içindir. İlanda şu cümlelerle detaylara yer verilmiştir:

“2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır).”

Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Kadroları

Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Kadrolarına ilişkin fakülte ve yüksekokul detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her kadro için 1 adet doktor öğretim üyesi alımı ve doçent alımı gerçekleştirilecektir. Ön şartları karşılayan adaylar gerekli evraklarla birlikte başvurularını yapacaklardır.

ANABİLİM
DALI
UNVANİLAN ŞARTI
Genel Türk TarihiProf. Dr.Yakınçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak. Osmanlı
döneminde Boğazların savunması üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Muhasebe ve
Finansman
Prof. Dr.Finans alanında Doçent unvanı almış olmak. Finans, muhasebe ve
bankacılık tarihi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
RadyolojiProf. Dr.Radyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Nöroradyoloji, Kas iskeleti radyolojisinde difüzyon tensör MRG konularında çalışmaları olmak.
Ortopedi ve
Travmatoloji
Prof. Dr.Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Kemik-
tendon entegrasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
Analitik KimyaDoç. Dr.Eczacılıkta Analitik Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak. İlaçların Elektrokimyasal analizleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Türkçe EğitimiDoç. Dr.Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Çocuk dergileri ve Balkanlarda Türkçe konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Türkçe EğitimiDoç. Dr.Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Eğitsel oyunlar ve dijital okuryazarlık konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Sosyal Bilgiler EğitimiDoç. Dr.Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal Bilgiler öğretiminde argümantasyon ve eğitsel oyunlar üzerine bilimsel
çalışmaları olmak.
Sosyal Bilgiler EğitimiDoç. Dr.Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Coğrafya ve Harita okuryazarlığı üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Fen Bilgisi EğitimiDoç. Dr.Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. REAPS Modeli ve Bilimin Doğası alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Fen Bilgisi EğitimiDoç. Dr.Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Biyoteknoloji okuryazarlığı ve Web destekli Fen Eğitimi alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Eğitim YönetimiDoç. Dr.Eğitim Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Talep kanalından Finansman kullanımı ve okul merkezli yönetim konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Eskiçağ TarihiDoç. Dr.Eskiçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak. Antik Roma tarihinde
Principatus Dönemi siyasal ve sosyal hayatı üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Din BilimleriDoç. Dr.Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doçent unvanı almış olmak. Dini gruplar
Sosyolojisi ve Alevilik üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Muhasebe ve Vergi UygulamalarıDoç. Dr.Mikro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Tarım Ekonomisi ve Turizm Ekonomisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tekstil MakineleriDoç. Dr.Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
Nano yapıda iletken polimerik malzemeler ve mikrodalga ile nanokarbon üretimi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
TelekomünikasyonDoç. Dr.Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
Makine öğrenmesi ve Biyomedikal işaretlerin analizi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Tıbbi Laboratuvar TeknikleriDoç. Dr.Tıbbi Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Kanser Biyolojisi ve Kodlamayan RNA’lar üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
İnşaat TeknolojisiDoç. Dr.İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Gazbeton, betonda görüntü işleme ve harç üzerine çalışmaları olmak.
Sondaj TeknolojisiDoç. Dr.Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Heyelan ve Deprem konuları üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
MakineDoç. Dr.Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış
olmak. Toz metalurjisi ile üretilen malzemelerin aşınmaları ve Elmaslı kesici soketler konularında bilimsel çalışmaları olmak.
ElektrikDoç. Dr.Fizik alanında Doçent unvanı almış olmak. Isıl enerji depolama ve Türbin kanatlarının aerodinamik performansı üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Gıda TeknolojisiDoç. Dr.Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Azoboyarmadde polimerleri ve Polimerlerin metal komplekslerinin sentezi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
NörolojiDoç. Dr.Nöroloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Migren serebrovasküler
hastalık ve COVİD-19 üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Tıbbi BiyolojiDoç. Dr.Tıbbi Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Deneysel diyabetik yara konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
Acil TıpDoç. Dr.Acil Tıp alanında Doçent unvanı almış olmak. Karbonmonoksit zehirlenmesinde CPAP kullanımı konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
Aile HekimliğiDoç. Dr.Aile Hekimliği Uzmanı olmak ve alanında Doçent unvanı almış olmak.
Bankacılık ve SigortacılıkDr. Öğr. ÜyesiBankacılık ve Finans Lisans mezunu olmak. Muhasebe ve Finans alanında Doktora yapmış olmak. Yabancı bankalar üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Muhasebe ve Vergi UygulamalarıDr. Öğr. ÜyesiSosyal Hizmet Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Adıyaman ilindeki mevsimlik tarım işçileri ve sosyal dışlanmışlık üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
İşletme YönetimiDr. Öğr. ÜyesiFakültelerin İşletme bölümü Lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Kamu Gözetimi Kurumu ve Yeşil Muhasebe ve Denetim alanında bilimsel çalışmaları olmak.
MekatronikDr. Öğr. ÜyesiMakine Eğitimi Lisans mezunu olmak. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Hibrit Nanokompozit ve Eklemeli İmalat alanında bilimsel çalışmaları olmak.
MekatronikDr. Öğr. ÜyesiMakine mühendisliği bölümü Lisans mezunu olmak. Konstrüksiyon ve imalat anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Beş eksenli kaynak robotu tasarımı-imalatı ve çelik malzemenin sürtünmeli delme yöntemleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
MekatronikDr. Öğr. ÜyesiMakine Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Mekanik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Hibrit kompozitlerin mekanik ve hidrotermal özellikleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Analitik KimyaDr. Öğr. ÜyesiEczacılık Fakültesi mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya
alanında Doktora yapmış olmak. Elektrokimyasal yöntemlerle ilaç analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Farmasötik KimyaDr. Öğr. ÜyesiEczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya Anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Antikanser etkili bileşiklerin sentezi konusunda bilimsel çalışmaları olmak
Türkçe EğitimiDr. Öğr. ÜyesiTürkçe Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Türkçe Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Okuma Eğitimi ve Diyalojik Öğretim ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.
Sosyal Bilgiler EğitimiDr. Öğr. ÜyesiEğitim Fakültesi mezunu olmak. Uygulamalı Sosyoloji anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Orta Asya Türk geleneğinde Liyakat üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Okul Öncesi EğitimiDr. Öğr. ÜyesiOkul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Çocuk edebiyatı ve çok kültürlü eğitim üzerine
bilimsel çalışmaları olmak.
Okul Öncesi EğitimiDr. Öğr. ÜyesiOkul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Aynı alanda Doktora
yapmış olmak. Mülteci çocuklar ve Dijital eğitim üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Matematik EğitimiDr. Öğr. ÜyesiMatematik Öğretmenliği mezunu olmak. Matematik Eğitiminde Doktora yapmış olmak. Yükseköğretimde Uzaktan Matematik eğitimi ve Ortaöğretimde Bilgisayar cebiri sistemleri ile teknoloji entegrasyonu üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti TarihiDr. Öğr. ÜyesiYüksek Lisans ve Doktorasını Tarih Anabilim Dalında tamamlamış olmak. Adıyaman Tarihi ve Osmanlı Dönemi Vakıf Müessesesi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Genel Sanat TarihiDr. Öğr. ÜyesiFelsefe Bölümü mezunu olmak. Felsefe Tarihi alanında Doktora yapmış olmak. Çağdaş batı sanatı ve çağdaş estetik kuramları konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiDr. Öğr. ÜyesiPaleocoğrafya ve Jeoarkeoloji alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Yeni Türk DiliDr. Öğr. ÜyesiTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak. Yeni Türk Dili Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Karışık dilli eserler ile ağızlar üzerine ve Hacı Bektaş-ı velinin eserleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İş Sağlığı ve GüvenliğiDr. Öğr. ÜyesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri alanında Doktora yapmış olmak. A
Sınıfı iş sağlığı güvenliği uzmanı olmak. İş kazaları, İş sağlığı ve güvenliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SeramikDr. Öğr. ÜyesiSeramik Bölümü Lisans mezunu olmak. Seramik Anasanat Dalında Sanatta yeterliliğini tamamlamış olmak. Seramik Okarinalar üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
SeramikDr. Öğr. Üyesiİç mimarlık ve çevre tasarımı alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Mimarlık/yapı bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve mozaik üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Muhasebe ve FinansmanDr. Öğr. Üyesiİşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme anabilim dalında Muhasebe üzerine yapmış olmak. Muhasebe Kültür değerleri ve Vergi okuryazarlığı üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Yönetim ve OrganizasyonDr. Öğr. Üyesiİşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında yapmış olmak. Pazar dışı stratejiler ve politik kurumsal sosyal sorumluluk konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Tekstil TeknolojisiDr. Öğr. ÜyesiTekstil Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Bazalt lifi, pomza taşı ve selülozik lif katkılı biyokompozitler konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Elektrik TesisleriDr. Öğr. ÜyesiElektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Güç kalitesi ve elektrikli araçlar konularında bilimsel çalışmaları olmak.
HidrolikDr. Öğr. Üyesiİnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Hidrolik alanında tamamlamış olmak. Yan savak hidroliği, baraj statiği ve kuraklık analizi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Bilgisayar DonanımıDr. Öğr. ÜyesiBilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Sensör ağları ve yapay zeka konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Makine Teorisi ve Sistem DinamiğiDr. Öğr. ÜyesiMekatronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Bacaklı robotlar ve atış kontrol sistemleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.
EbelikDr. Öğr. ÜyesiEbelik lisans mezunu olmak. Ebelik alanında doktora mezunu olmak. Bilinçli farkındalık, cinsellik, bebek ve lohusa bakımında kültürel uygulamalar konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Muhasebe ve Vergi UygulamalarıDr. Öğr. Üyesiİşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını
Muhasebe ve Finans alanında tamamlamış olmak. Yabancı yatırımlar, girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Özel Güvenlik ve KorumaDr. Öğr. ÜyesiSosyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Sosyoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Suç sosyolojisi, suç etiyolojisi ve özel güvenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.
Tıbbi BiyolojiDr. Öğr. ÜyesiTıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doktora yapmış olmak. Ultra korunmuş bölge RNA’ları üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
FizyolojiDr. Öğr. ÜyesiSağlık bilimleri Fizyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Mikro RNA’lar, adropin ve HRM analizleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Histoloji ve EmbriyolojiDr. Öğr. ÜyesiHistoloji ve Embriyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Endometriosis, hipertiroid ve asprosin üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Kulak Burun ve Boğaz HastalıklarıDr. Öğr. ÜyesiKulak Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. Malign otitis eksternalı hastalar ve kronik periferik vestibülopatili hastalar ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.
ÜrolojiDr. Öğr. ÜyesiÜroloji uzmanı olmak. Erkek infertilitesi etiyolojisinde varikosel ve azospermi ile inflamazom arasındaki ilişki üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.

Detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi’nin Resmi Web Sayfasını ziyaret edebilirsiniz!

Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Gerekli Evraklar

  • Başvuru şartları için “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” maddeleri geçerlidir.
  • Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Doçent adaylarının Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.
  • Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin;
  • Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve 5 adet taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
  • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin;
  • Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf
    formatında) 5 adet CD ve 5 adet taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

En Güncel Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Her gün Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı ilanlarını sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için paylaşıyoruz. Facebook veya Instagram sayfamızı takip ederek ilanlardan anında haberdar olabilirsiniz!

Sosyal medya kullanmıyorsanız Telegram’dan grubumuza katılın ve bildirimleri açık tutun! Böylece güncel akademik personel ilanlarını anında inceleyebilirsiniz!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


İçindekiler