Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alım İlanı

04.03.2024 tarihli Resmî Gazete’nin Akademik İlanlar başlığı altında Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. Bu ilana göre Yeditepe Üniversitesi 2 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi ve 4 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek! Başvuru sürecini, alımı yapılacak kadroları, gerekli belgeleri ve adaylardan istenilen özel şartları detaylı bir şekilde açıkladık.

 • İlan Tarihi: 04.03.2024
 • Son Başvuru Tarihi: 18.03.2024
 • Başvuru Adresi: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad., 34755 Ataşehir/İstanbul Tel: 0216 578 00 00.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Detayları

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.”

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı kadrosu, hangi bölümlerden olduğu ve aranılan nitelikler tabloda yer almaktadır. Adayların teslim etmeleri gereken belgeler de tablonun devamında yer verilmiştir.

FakülteBölümKadro ÜnvanıKadro SayısıNitelik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüProfesör1Yönetim ve Organizasyon alanında
doktora yapmış, Yönetim ve Strateji
alanında doçentliğini almış olmak,
Bilgi yönetimi, örgütsel davranış ve
sürdürülebilirlik konularında
çalışmalar yapmış olmak,
Yönetim ve Organizasyon alanında
lisansüstü tez yönetmiş olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüProfesör1Muhasebe Finansman alanında
doktora yapmış, Muhasebe
alanında doçentliğini almış olmak,
Finansal raporlama, finansal
raporlama standartları, bağımsız
denetim, denetim standartları
konularında çalışmalar yapmış
olmak,
Muhasebe alanında lisansüstü tez
yönetmiş olmak.
Fen Edebiyat FakültesiMatematik BölümüDoçent1Matematik alanında doktora
yapmış olmak,
Matematik alanında Doçent
ünvanına sahip olmak,
Analiz üzerine araştırmalar yapmış
olmak.
Fen Edebiyat FakültesiRus Dili ve Edebiyatı BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Rusya Federasyonu
üniversitelerinden birinde dilbilim
alanında yüksek lisans ve/veya
doktora yapmış olmak,
Yabancılar için Rusça öğretme
alanında tecrübeli olmak,
Farklı uzmanlık alanlarında
Rusça/Türkçe çeviri derslerinde
deneyimli olmak.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İçin Gerekli Belgeler

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı için adaylardan istenilen belgeler farklılık göstermektedir:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

 • 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, Fotoğraflı özgeçmişlerini,
 • Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
 • Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
 • Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
 • Bilimsel yayınlarını,
 • Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
 • Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet USB veya 6 adet USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
yeditepe üniversitesi
 • Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,
 • 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
 • Fotoğraflı özgeçmişlerini,
 • Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
 • Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
 • Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
 • Bilimsel yayınlarını,
 • Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
 • Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet USB veya 4 adet USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

 • 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
 • Fotoğraflı özgeçmişlerini,
 • Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
 • Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
 • Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
 • Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
 • Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet USB veya 4 adet USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Detayları

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
“Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.”

Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alımı kadrosu, hangi bölümlerden olduğu ve aranılan nitelikler tabloda yer almaktadır. Adayların teslim etmeleri gereken belgeler de tablonun devamında yer verilmiştir.

Fakülte_
Yüksekokul
Bölüm/
Program/
Anabilim Dalı
Kadro
Ünvanı
Kadro
Sayısı
NitelikDeğerlendirme
ve Sınav
Takvimi
ALES/YDS
Puanı
Mimarlık FakültesiMimarlık BölümüÖğretim
Görevlisi
1Mimari Tasarım Programında
Doktora yapıyor olmak. (Doktora
yeterlilik aşamasını geçmiş olan
adaylar tercih sebebidir.)
Mimari Tasarım Kuramları ve
Yöntemleri alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Ön Değerlendirme Tarihi: 20.03.2024
Sözlü- Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri:
26.03.2024, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Toplantı Odası, Saat 11:00
Sonuç Açıklama Tarihi: 29.03.2024
ALES 70
YDS 85
Mühendislik FakültesiKimya Mühendisliği
Bölümü
Araştırma
Görevlisi
2Kimya Mühendisliği Bölümünden
lisans derecesine sahip olmak,
Başvuru tarihi itibari ile Kimya
Mühendisliği Yüksek Lisans veya
Doktora programına kayıtlı
olmak.
Ön Değerlendirme Tarihi: 25.03.2024
Yazılı Sınav Giriş Tarih ve Yeri:
29.03.2024, Saat 10:00 Mühendislik
Fakültesi B-0444 nolu sınıf
Sonuç Açıklama Tarihi: 02.04.2024
ALES 70
YDS 50

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, üniversitenin web sitesinde duyurulacaktır.

yeditepe üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İçin Gerekli Şartlar

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanları için genel ve özel şartlar sunmuştur. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:

a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanları Alımı İçin İstenilen Belgeler

Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanları alımı için adaylardan istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet fotoğraf,
 • Özgeçmiş,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca
 • denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
 • Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti
 • ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
 • Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Yeditepe Üniversitesi, akademik personel alım ilanlarına ilişkin önemli notlar:
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Muafiyet Durumu:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

En Yeni Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

En yeni akademik personel ilanları sitemizde yer alan Akademik İlanlar sayfasında yer almaktadır. Resmi Gazete’de yer alan akademik ilanları haber formatı ile sitemizde paylaşmaktayız. Güncel personel alımı ilanlarından haberdar olmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir