Kültürel Çeşitlilik ve Eğitim Rehberi

Kültürel çeşitlilik, günümüz modern dünyasında toplumsal hayatın birçok alanına işlemiş bir kavramdır. Eğitimde kültürel çeşitlilik öğrenim hayatının ilk kademesinde aşılandığında farklılıklara karşı toplumsal önyargılardan arınmış bireyler yetiştirmenin önemli bir adımı atılmış olur.

Kültürel Çeşitlilik Nedir?

Kültürel çeşitlilik bir toplumsal yaşantı içerisinde birden fazla kültür ve bunlara ait farklı bakış açılarının bir arada olması durumudur.

Kültürel çeşitlilik sosyolojik olarak bir arada bulunması bakımından çeşitli fikirlerin, yaşam biçimlerinin mekan ve zamansal olarak ortak payda da buluşmasını temsil eder.

Böyle bir bütünlüklü yapı tarih sahnesi içerisinde ayrımlara maruz bırakılmış ve günümüzde bunların izleri hala devam etmektedir.

Toplumsal bütünlüğün bu şekilde ayrımlara maruz bırakılarak, bireyler arasında çukurların açılmaması için kültürel çeşitlilik kavramı benimsenerek bireylere aşılanması gerekir.

Okuma Önerisi: Öğrencilerde Motivasyon ve Disiplin

Kültürel Çeşitlilik ve Eğitim

Küresel dünyada artık sosyal çevrelerde farklı kültür, din, ve yaşam şekillerine sahip insanlar bir arada bulunuyor. Bu çeşitlilik belirli fikir akımları dolayımında olumsuz şekilde etkilenebiliyor.

Ancak günümüzde eğitimin önemi bu noktada bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Eğitimin ilk kademelerinde çocuklara kültürel farklılıkların olağan olduğunu, bir ayrıştırma unsuru olmadığını öğretmek oldukça önemlidir.

Okul öncesi çağlarda çocukların önyargı yada kültürel farklılıklara bağlı olarak ayrım yapma eğilimlerinin olmadığı uzmanlar tarafından yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar arasındadır. Ancak burada unutulmaması gereken nokta; her birey toplumsaldır ve onun bir parçasıdır. Dolasıyla gelişimle birlikte kişi kendi kişiliğini ve düşünce dünyasını oluşturur.

Bu gelişim çağında aile, arkadaş ortamı, sosyal çevre gibi birçok dışsal faktör bireyin fikir dünyasının olgunlaşmasını sağlar. Bu olgunlaşma sürecinde yaşama biçimi, din, ırk, dil gibi birçok farklı unsur bireye atfedilir. Bunlar ışığında kişi kendisi gibi düşünmeyene, yaşamayana yabancılaşabilir.

Bu yabancılaşma süreci beraberinde farklı sonuçlar doğurabilir. Önemli olan ilk zamanlardan birey erişkinliğe erişinceye kadar eğitim sürecinin çeşitliliği destekleyici nitelikte olmasıdır.

Eğitimde çeşitlilik farklı kültürlerden öğrencilerin aynı çatı altında eşit fırsatlarla aynı eğitime ulaşmasını bir sınıf aracılığıyla en başarılı şekilde temsil eden bir alandır. Bu yüzden okullarda hem fiziksel hem de kavramsal olarak çeşitlilik konunun iyi bir temsili niteliğindedir.

Eğitim alanlarında aşılanan bilinç bireyin girdiği farklı ortamlarda bu çeşitlilik anlayışını devam ettirmesini sağlar. Çünkü insanları birbirinden ayıran şeyler özünde farklı olan benlikleridir. Ten rengi, aksanı, yaşama biçimi gibi unsurlarda bir ayrıştırma olmasının arkasında tarihsel bir arka plan yatmaktadır.

kültürel çeşitlilik
Kültürel Çeşitlilik

Kültürler Arası Eğitim

Kültürler arası eğitim birçok farklı eğitim ve değişim programıyla günümüzde hala aktif olarak uygulanan bir sistemdir.

Buna verilebilecek en iyi örnek geçmişten günümüze her sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, dünyanın farklı yerlerinden çocukların Türkiye’de misafir edilmesi verilebilir.

Değişim programları kapsamında farklı ülkelerden öğrenciler yeni deneyimler yaşamak için yola çıkabiliyor. Günümüzde Türkiye’de yükseköğretim kademesinde Erasmus, Farabi gibi farklı uygulamalar öğrencilerin farklı kültürleri deneyimleyerek eğitim hayatlarına devam etmesini sağlayan en bilinen programlardandır.

Kültürler arası eğitim felsefesi tarihsel açıdan toplumsal gelişimin birçok farklı alanı için oldukça önemlidir. Tarihe bakıldığında Jön Türkler uygulaması verilebilecek bir diğer başarılı örnektir. Bu uygulama kapsamında kişiler gerek eğitim gerekse kültürel gelişim gerekse sosyolojik gelişim için yurt dışına gönderilerek eğitilmiştir.

Kültürler arası etkileşimi destekleyici çalışmalar yalnızca eğitim değil mevcut sistemin etkileşimle birlikte iyileştirilmesi ve geliştirilmesini hedef edinen bir araçtır.

Kültürler arası disiplinler günümüzde bilimin araştırma konu başlıklarında da yer almaktadır. Karşılaştırmalı araştırmalar toplumların bakış açılarını ve tarihsel gelişimlerine ışık tutan niteliktedir.

Kültürel çeşitlilik çalışmaları ve bu düşünce tarzını fikir olarak kabul etmek, modern dünyada dünya vatandaşı olma fikrine uyum konusunda atılacak en önemli adımdır.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir