Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel Alımı

25.05.2022 tarihinde yayımlanan Resmi gazetede akademik personel ilanları başlığı altında Kırklareli Üniversitesi akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre Kırklareli Üniversitesi 32 akademisyen alacak. Başvurmak için gerekli olan tüm bilgiler bu yazıda.

 • İlan Tarihi : 25.05.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 08.06.2022
 • Kadro Sayısı :32
 • Şehir : Kırklareli
 • Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta

Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları

Kırklareli Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecektir.

Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel Alımı Kadroları

Kırklareli Üniversitesi akademik personel alımı için açılan 32 kadro resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan bu kadrolar aşağıda tablo olarak verilmiştir. Tabloda alım yapılacak akademisyenlerin unvanları, fakülte ve alınacak akademisyenden istenen özel şartlar yer almaktadır. Başvurmak isteyen veya bilgi almak isteyen kişiler detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

BirimBölümABD/ProgramUnvanNitelikAdet
Babaeski MYOBüro Hizmetleri ve
Sekreterlik
Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı
Dr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Muhasebe
anabilim dalında almış olmak.
Maliyet muhasebesi ve muhasebe
eğitimi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
1
Fen Edebiyat FakültesiMatematikGeometriProfesörFarklı geometrik uzaylarda eğriler
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
1
Fen Edebiyat FakültesiMatematikMatematiğin Temelleri
ve Mat. Lojik
Dr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Matematik
alanında almış olmak. Sembolik
hesaplama alanında çalışmaları
olmak.
1
Fen Edebiyat FakültesiTarihYakınçağ TarihiDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Yakınçağ Tarihi
bilim dalında almış olmak.
2
Fen Edebiyat FakültesiTarihYeniçağ TarihiDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Yeniçağ Tarihi
bilim dalında almış olmak.
1
Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk DiliDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Türk Dili ve
Edebiyatı anabilim dalında almış
olmak. Harezm-Altınordu Orta
Türkçe alanında çalışmalar yapmış
olmak.
1
Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Türk Dili ve
Edebiyatı anabilim dalında almış
olmak. 17. yüzyıl Eski Türk
Edebiyatıyla ilgili çalışmaları olmak.
1
Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Türk Dili ve
Edebiyatı anabilim dalında almış
olmak. Medyayla ilgili söz varlığı
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
1
Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Türk Dili ve
Edebiyatı anabilim dalında almış
olmak. Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatında edebi oluşumlar
üzerine çalışmaları olmak.
1
İktisadi ve İdari Bil.
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal
Bilimler
DoçentDoçentlik unvanını Siyaset Bilimi
bilim alanında almış olmak. Türk
siyasal hayatı ve Osmanlı Türk
modernleşmesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
1
Lüleburgaz Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık YönetimiHavacılık YönetimiDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Havacılık
Yönetimi veya İşletme alanında
almış olmak. Havacılık sektöründe
yönetim ve organizasyon alanında
çalışmalar yapmış olmak.
1
Mimarlık FakültesiMimarlıkBina BilgisiDoçentMimarlık lisans mezunu olmak.
Doktora unvanını Mimari Tasarım
alanında almış olmak. Doçentlik
unvanını Mimarlık bilim alanında
almış olmak.
1
Mimarlık FakültesiMimarlıkRestorasyonDoçentMimarlık lisans mezunu olmak.
Doktora unvanını Restorasyon
alanında almış olmak. Doçentlik
unvanını Mimarlık bilim alanında
almış olmak.
1
Mimarlık FakültesiPeyzaj MimarlığıPeyzaj TasarımıProfesörDoçentlik unvanını Peyzaj
Mimarlığı bilim alanında almış
olmak. Kentsel Peyzaj Tasarımı ve
Kentsel Tasarım alanında yayınları
ve çalışmaları bulunmak.
1
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge
Planlama
Şehir PlanlamaDoçentŞehir ve Bölge Planlama bölümü
lisans mezunu olmak. Doçentlik
unvanını Şehir ve Bölge Planlama
bilim alanında almış olmak. Şehirsel
Tasarım, Planlamada Sayısal
Yöntemler alanlarında çalışmaları
bulunmak.
1
Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiDr.Öğr.ÜyesiGıda Mühendisliği yüksek lisans
mezunu olmak. Doktora unvanını
Gıda Mühendisliği anabilim dalında
almış olmak. Özel gıdalar teknolojisi
konusunda çalışma yapmış olmak.
1
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiDr.Öğr.Üyesiİnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek
lisans mezunu olmak. Doktora
unvanını İnşaat Mühendisliği
alanında almış olmak. Demiryolu
altyapısı üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
1
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiMakine MühendisliğiDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Makine
Mühendisliği veya İmalat
Mühendisliği alanında almış olmak.
Nanokompozit malzemeler hakkında
çalışmalar yapmış olmak.
1
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiÇocuk GelişimiDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi anabilim dalında almış
olmak. Çocuk katılımı konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
1
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelikDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Hemşirelik
alanında almış olmak. Onkoloji
hemşireliği konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
1
Sosyal Bilimler MYOYönetim ve
Organizasyon
LojistikDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını İşletme anabilim
dalında almış olmak. Lojistik
yönetimi ve çok kriterli karar verme
teknikleri ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
1
Teknik Bilimler MYOMakine ve Metal
Teknolojileri
MakineDr.Öğr.ÜyesiDoktora unvanını Makine
Mühendisliği alanında almış olmak.
Taşıtlarda sürtünme elemanları
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
1
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDr.Öğr.ÜyesiTıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta
Uzmanlık unvanını Genel Cerrahi
alanında almış olmak. ERCP ve
endoskopi sertifikasına sahip olmak.
1
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Dr.Öğr.ÜyesiTıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta
Uzmanlık unvanını Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları alanında almış olmak.
Anne-bebek sağlığı ve çocuk alerji-immunoloji alanında çalışma yapmış
olmak.
1
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi
Hastalıklar
Dr.Öğr.ÜyesiTıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta
Uzmanlık unvanını Deri ve Zührevi
Hastalıkları alanında almış olmak.
1
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesörTıp Fakültesi mezunu olmak.
İnvaziv girişimler, non invaziv
girişim ve tetkikler konusunda
uygulama ve eğitim deneyimi
bulunmak.
1
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpProfesörTıp Fakültesi mezunu olmak.
Nükleer tıp ve PET/CT konusunda
çalışma yapmış olmak.
1
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDr.Öğr.ÜyesiTıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta
Uzmanlık unvanını Radyoloji
alanında almış olmak.
1
Turizm FakültesiTurizm RehberliğiTurizm RehberliğiDoçentDoçentlik unvanını Turizm bilim
alanında almış olmak. Turist
rehberliği, turist rehberliği eğitimi
ve sürdürülebilir turizm üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
1
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Yabancı DillerYabancı Diller
(İngilizce)
Dr.Öğr.Üyesiİngilizce Öğretmenliği lisans
mezunu olmak. Doktora unvanını
İngiliz Dili ve Eğitimi alanında
almış olmak. İçerik temelli yabancı
dil öğretimi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
1
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Yabancı DillerYabancı Diller
(İngilizce)
Dr.Öğr.Üyesiİngilizce Öğretmenliği lisans
mezunu olmak. Doktora unvanını
Dilbilim alanında almış olmak.
Sözdizim-anlambilim alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
1

[kanews-related-post tag=”div” ids=”62997″ title=”İlişkili Yazı”]

[kanews-related-post tag=”div” ids=”62980″ title=”İlişkili Yazı”]

Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel Alımı Başvuruları

Kırklareli Üniversitesi akademik personel alımı başvuruları şahsen veya posta yolu ile yapılmaktadır. Başvurular Üniversite Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvuru ve belge gönderimi kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında verilmesi gereken belgeler şu şekildedir:

 • Öğretim Üyesi Başvuru Formu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenim Durumunu Gösteren Belgeler
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumunu Gösteren Belge
 • Özgeçmiş
 • Yayın Listesi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu (Doldurulmalı)
 • Hizmet Belgesi

Öğretim Üyesi formunu ve Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu Kırklareli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sitesinde yer almaktadır. Başvurmak isteyen adaylar siteden temin edebilirler. Ayrıca yurt dışından alınan belgelerin YÖK tarafından denkliği alınmış olması gerekmektedir.

Güncel Akademik İlanları Nasıl Takip Edebilirim ?

Güncel akademik ilanları Üniversitelerin duyuru bölümünde ve Resmi gazeteden bulabilirsiniz. Ancak tüm buraları takip etmesi oldukça zordur. Biz sizler için takip edip Akademik İlanlar başlığı altında topladık. Ayrıca Telegram kanalı kurduk. Buradan en güncel ilanları anında paylaşıyoruz. Anında haber almak için bildirimleri açmayı unutmayın.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir