Hangi ülkeler yüksek öğrenime en eşitsiz erişime sahip?

Gelişmiş dünyanın çoğunda son on yılın kilit siyasi tartışmalarından biri, ülkeler içindeki özellikle büyük şehirler ve bir ulusun hinterlandı arasındaki bölgesel eşitsizliğin sürdürülemez bir düzeye gelip gelmediği olmuştur.

Örneğin, Westminster hükümetinin son zamanlarda resmi bir politika belgesi şeklini almasıyla “düzeltme” mantrası ile Birleşik Krallık’taki politik dilin çoğunu yönlendirdi ve kentsel-kırsal ayrımların belirgin bir şekilde öne çıktığı ABD’de. Donald Trump’ın 2016’da cumhurbaşkanlığına seçilmesinden bu yana kamu söylemi. Yüksek öğretim de bu tartışmaların merkezinde yer aldı ve siyasi fay hatlarının genellikle eğitim kazanımı ile uyumlu olduğu görüldü.

Ancak, bölgesel bölünmeler söz konusu olduğunda, yüksek öğretime ilişkin mevcut uluslararası veriler gerçekte ne gösteriyor? Ülkelerin eğitim kazanımı açısından diğerlerinden daha fazla bölgesel eşitlik elde ettiği örnekler var mı? Ve daha az eşit ulusal manzaralarda resmi iyileştirmek için ne yapılmalı?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün yıllık Bir Bakışta Eğitim veri setinin en son baskısı, büyük şehirlerde daha yüksek mezun yoğunluğuna sahip olma eğiliminin çoğu ülkede yaygın olduğunu göstermektedir.

Mevcut verilere sahip 34 OECD ve “ortak” ülkenin dördü hariç tümünde, bir başkentin çevresindeki bölge, en az üçüncül düzeyde eğitim görmüş yetişkin nüfusun en yüksek payına sahiptir.

Ancak, üçüncül bir nitelik kazanmış kişilerin en yüksek ve en düşük paya sahip olduğu alanlar arasındaki farkın çok geniş olduğu birkaç ülke vardır – bazı durumlarda yüzde 30’dan fazla puan.

Örnekler arasında, yüksek öğrenim başarı oranının bir eyalette (Batı Virginia) yüzde 32’den Washington DC’de yüzde 67’ye kadar değiştiği ABD – Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Rusya ve Birleşik Krallık yer almaktadır.

Diğer ülkelerde, fark çok daha küçük görünüyor. İngilizce konuşan ülkeler arasında, Kanada ve Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD’den daha küçük genel boşluklara sahiptir. Kıta Avrupası’nda, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın hepsinde yüzde 20’ye yakın farklar var. İsveç ve özellikle Finlandiya gibi bazı İskandinav ülkeleri bunun bile altında kalmaktadır.

Veriler büyük ölçüde bir ülkedeki bölge sayısına bağlıdır ve yoğun nüfuslu bölgelerin seyrek olduğu bölgelerle karşılaştırılarak veriler çarpıtılabilir. Örneğin, Kanada’da yüksek öğrenim görmüş yetişkinlerin payının en düşük olduğu bölge, nüfusu 30.000’in altında olan Nunavut’tur. Londra veya Washington DC gibi çok büyük bir mezun grubuna sahip bir başkent bölgesi de farkı, normalde olabileceğinden çok daha büyük hale getirebilir.

Ancak, kazanım açısından bölgesel eşitsizlik – bu ister eğitimdeki eşitsizlikten, ister mezunların göçünden veya her ikisinden kaynaklansın – verilerden açıkça görülmektedir ve ayrıca bazı ülkelerin bu uçurumun ortadan kalkmasını önlemede daha başarılı olduğu görülmektedir. bir körfez.

Dünya Bankası’nın yüksek öğretim programının eski koordinatörü ve Şili’deki yüksek öğretim politikası fahri profesörü Jamil Salmi, bu tür farklılıkların azaltılmasının hem “sosyal adalet” hem de “ekonomik verimlilik” nedenleriyle önemli olduğunu söyledi.

Profesör Salmi, bu hafifletme açısından “daha iyi sonuçlar elde eden” ulusların ortak “birkaç özelliği olduğunu” söyledi. Finlandiya ve Güney Kore gibi örneklere atıfta bulunarak, “Birincisi, her yerde kaliteli ilk ve orta öğretim sunuyorlar” dedi. “İkincisi, tüm bölgelere kaliteli yüksek öğretim kurumlarını dağıtmaya çalışıyorlar, bu da marjinal gruplara ulaşmaya yardımcı oluyor… aksi halde çocuklarını uzak şehirlerde okumak için göndermeyi zor bulanlar.”

Ellen Hazelkorn, BH Associates eğitim danışmanlarının kurucu ortağı ve yüksek öğretim politikasında fahri profesörDublin Teknoloji Üniversitesi , bir kurumu “uygulanabilir” hale getirmek için kritik bir öğrenci ve personel kitlesine ihtiyaç olduğu göz önüne alındığında, daha az nüfuslu bölgelerde yeterli tedarik sağlamanın açıkça zorlukları olduğunu söyledi.

Ancak Finlandiya’yı örnek vererek, ülkelerin bu tür zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi yaklaşımlar aldığını söyledi.

“Finliler sadece bölgesel üniversiteler değil, aynı zamanda ortak tesisleri paylaşan farklı üniversitelerin bulunduğu bölgesel merkezler kurmaya çalışmak için çok zaman harcadılar” dedi.

ABD devlet üniversiteleri bağlamında eğitimsel ve politik kent-kır ayrımını araştıran Ohio State Üniversitesi’nde insan gelişimi ve aile bilimi profesörü Stephen Gavazzi, bazen her yerde fiziksel bir varlığa sahip olmanın “uygunsuz” olduğunu söyledi.

Bu durumda, “kırsal ve kentsel topluluklara eşit olarak hizmet etmek, tüm coğrafi bölgelerden öğrencilerin orantılı temsilini sağlayarak ve kırsal-kentsel yelpazedeki toplulukları hedef alan sosyal yardım ve katılım faaliyetleriyle birleştirerek daha kolay gerçekleştirilebilir” dedi.

Profesör Hazelkorn, bölgesel hizmete bakarken bir diğer önemli hususun da öğrencilerin nerede olurlarsa olsunlar aynı kalitede eğitime erişip erişemeyecekleri olduğunun altını çizdi.

Sadece Avrupa’da üniversitelerin nerede bulunduğunu düşünürsek, eşit bir coğrafi yayılım gösteriyor gibi görünüyor, dedi. Ancak, “sizde bu kurumlara aynı düzeyde ilgi, aynı düzeyde statü verilmesi”.

Bu, genellikle uluslararası arenada başarıyı vurgulayan ölçütler tarafından belirlenen finansman ve kaynakların yoğunluğunun bir sorun olabileceği yerdi.

Yerel olarak “başarı ölçüleriniz elde etmeye çalıştığınız şeyle çelişiyorsa”, örneğin yerel küçük işletmelerle araştırma işbirliği gibi “seyahat yönünüzü etkileyen” göstergelere ihtiyacınız olabilir.

Bu aynı zamanda, bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasının, yüksek öğretim politikasının, yenilikçiliği, becerileri, küçük işletmeleri ve ulaşım altyapısını artırmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer birçok alanla entegre edilmesine neden dayandığını da gösterdiğini söyledi. Böyle bir koordinasyon ve destek olmadan, öğrenciler iyi yerel yüksek öğretim olanaklarına erişebilseler bile, mezun olduklarında bölgeden ayrılabilirler.

West London Üniversitesi’nde Eşitsizlik ve Düzey Yükseltme Merkezi başkanı Graeme Atherton, bunun doğal uzantısının bölgelere de bu politikaları nasıl şekillendirdiklerini kontrol etme gücü verilmesi gerektiğini söyledi.

“Lisans düzeyinde fırsatlar yaratılacaksa, ekonomik yatırım şarttır. Yetki devri, yatırımın işe yaramasını sağlamak – veya en azından çalışma şansını artırmak – o yer bağlamında, o yerin güçlü ve zayıf yönlerine uyması için önemlidir.

“İyi bir yerel liderlik olmadan bu yatırımın başarılı olmasını sağlamak çok daha zor.”

Ancak ulusal yüksek öğretim politikaları da önemli olabilir.

Profesör Salmi, öğrencilere yönelik mali yardımın “kırsal ve uzak bölgelerdeki dezavantajlı gruplardan gelen öğrencilerin karşılaştığı ekonomik engellerin üstesinden gelmek için vazgeçilmez olduğunu” söyledi.

“Bazı hükümetler, örneğin Avustralya, geleneksel olarak yeterince temsil edilmeyen grupların erişimini ve başarısını artırmak için sosyal yardım ve elde tutma programlarını uygulamaya koymak için fon tahsis formülü veya özel hibe programları aracılığıyla yükseköğretim kurumlarına mali teşvikler de sundu.” söz konusu.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir