Türkiye’nin En İyi Tıp Fakülteleri Nelerdir? İLK 10 ÜNİVERSİTE!

Tıp fakültesi okumak istiyorsanız üniversite seçmeden önce mutlaka bakmanız gereken bir yazı hazırladık. 2023 yılında URAP tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri nelerdir sorusunu sizler için cevaplandırdık.

Türkiye’deki en iyi 10 tıp fakültesi sıralaması ve bu fakülteler hakkında bilgiler yazımızın içinde yer alıyor.

En İyi Tıp Fakülteleri Hangileridir?

Sıralamaya geçmeden önce sıralamayı Orta Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş URAP’ın üniversitelerin yayımladıkları makaleler üzerinden yaptığını belirtmek isterim. Ayrıca üniversite seçerken bulunduğu il ve TUS başarısı gibi birçok parametre değerlendirilmektedir.

Tüm bunları göz önüne alarak ilk 10 da yer alanları sıraladık.

URAP 2023-2024 Türkiye’de en iyi tıp fakülteleri listesi şöyledir:

 1. Koç Üniversitesi
 2. Hacettepe Üniversitesi
 3. Ankara Üniversitesi
 4. İstanbul Üniversitesi
 5. Gazi Üniversitesi
 6. Ege Üniversitesi
 7. Marmara Üniversitesi
 8. Erciyes Üniversitesi
 9. Atatürk Üniversitesi
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye’de en iyi tıp fakültesi listesi için detaylara geçebiliriz…

1- Koç Üniversitesi | En İyi Tıp Fakültesi!

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 yılında kurulmuştur. Eğitim dili İngilizce olmakla birlikte Türkçe eğitim veren bölüm yoktur. Hazırlık sınıfı vardır. Devam zorunluluğu yoktur. Her dönemde 40-50 öğrenci olmak üzere fakültede 350 öğrenci vardır. Bu listede yer alan tek vakıf üniversitesidir. Hastanenin olduğu kampüs ile ilk 3 yıl eğitim görülen dersliklerin olduğu kampüs ayrıdır.

Entegre sistem uygulanmaktadır. 1. Sınıfta çekirdek program kapsamında matematik, kimya, genetik ve seçmeli sanat ve edebiyat derslerinin yanında akademik makale yazma dersleri de görülüyor.

Öğrencilere ikinci yıldan itibaren bütünleşik bir program içinde sistem bazlı tıp eğitimi verilmektedir. Klasik organ sistemlerine ek olarak modern tıbbın yoğun araştırma alanları olan kanser, sinirbilimleri, moleküler tıp gibi alanlar için özel çalışma dönemleri ayrılmaktadır.

Koç Üniversitesi yerleşkesi; orman içinde doğal ortamla öğrencilerin konforu için tasarlanmış bir yaşam alanıdır. TUS başarısı sıralamasında çok geride kalsa da akademik yayın puanlamasına göre vakıf üniversiteleri arasında en iyisidir. Bu veriler eşiğinde en iyi tıp fakülteleri sıralamasında 1. olmuştur.

2- Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Tıp Fakültesi
Hacettepe Tıp Fakültesi

En iyi tıp fakülteleri listesinin 2. sırasında Hacettepe Üniversitesi var!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1967 yılında Ankara ilimizde kurulmuştur. Hem İngilizce hem Türkçe bölümü vardır. Hazırlık bölümü vardır. Türkçe TIP okuyacaklar için muafiyet geçme notu 55 İngilizce Tıp okuyanlar için ise 65 puandır. Fakültenin toplam öğrenci sayısı 3000 civarındadır.

Hastane ve okul çok yakındır. Devam zorunluluğu olmakla birlikte teorik derslerde yoklama alınmaz ama uygulama derslerinde(Lab. ve Klinik) yoklama alınır.

Spiral entegre sistemi ile eğitim verilir. PDÖ sistemi mevcut değildir. 1. sınıfta hücre bilimleri, 2. Sınıfta sağlıklı insan vücudu ve 3. Sınıfta da hastalıklı insan vücudu ve tedavileri gösterilir.

Eğitimin ilk 3 senesi pre-klinik(klinik öncesi) sonraki 3 sene ise kliniktir. 4. Sınıfta 4 büyük staj (dahiliye, pediatri, genel cerrahi, kadın doğum) alınır. 5. Sınıfta ise küçük stajlar alınır. 6. Sınıf intörnlük yılıdır. Simüle hasta laboratuvarı vardır. Geçme notu 60 puandır.

Tıp için en iyi üniversiteler nedir sorusuna Hacettepe ilk akla gelen üniversitedir. TUS başarısı ve akademik başarıda en iyi tıp fakülteleri listesinin zirvesinde yer almaktadır. Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da yer alması sebebiyle okuyan öğrencilerin sosyal hayatlarında aktivite imkanları çok fazladır.

Öneri içerik: TUS Nedir?

3- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | En İyi Tıp Fakülteleri Türkiye

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkiye’deki en iyi tıp fakülteleri sıralamasında Ankara Üniversite’de yer alıyor.

Ankara Üniversitesi 1945 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulan ilk Tıp Fakültesi olarak kuruldu. Türkçe ve İngilizce bölümü vardır. Türkçe bölümler için hazırlık yoktur ancak İngilizce bölüm okuyacaklar için hazırlık bölümü vardır.

Teorik dersler için %70, Laboratuvar dersleri için %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Sıhhiye’de Morfoloji Yerleşkesi (Taş Bina) ve İbn-i Sina Hastanesi, Cebeci yerleşkesi olmak üzere 2 ayrı yerleşkesi vardır. Gün içinde her saat servis vardır ve servis ile 5-10 dakika süren bir yolculuk ile ulaşılır. Fakültede toplam 2500 öğrenci bulunmadır.

Entegre bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. İlk 3 sınıfta Modül sistemi içerisinde branşlar entegre olarak işlenmektedir. Beraberinde mesleksel beceri, iletişim becerisi eğitimleri de sürdürülmektedir.

Ayrıca 2. sınıftan itibaren modül konuları ile entegre bir şekilde PDÖ oturumları gerçekleştirilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda hastane içinde stajyer klinik eğitimi verilir. 6.sınıfta ise intörnlük yapılır. Geçme notu 60 puandır.

Ankara Üniversitesi TUS başarı sıralamasına göre 7. sırada yer alsa da akademik başarı sıralamasında 3.sırada yer almaktadır. Ankara’da yer alması sebebiyle sosyal yaşam imkanları gelişmiştir. Bütün her şeyi göz önüne alırsak en iyi tıp fakülteleri Türkiye sıralamasında 3. sırada yer almaktadır.

4-İstanbul Üniversitesi

Çapa Tıp Fakültesi
Çapa Tıp Fakültesi

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri sıralamasına devam ediyoruz.

Entegre bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Yıl içerisinde ilgili derslerin ortak sınavlarının yapıldığı Dilim sınavları bulunur. (Örnek: Sinir Duyu Dilimi, Endokrin Dilimi) Bu dilim sınavlarında her dersin ders sayısı ile orantılı soru sorulur.

Çapa kuruluşu 1827 yılına dayanan Türkiye Cumhuriyetinden köklü bir kuruluştur. İngilizce ve Türkçe bölümleri vardır. İngilizce bölümde hazırlık vardır. Muafiyet için geçme notu 60 puandır.

Fakültede toplam 4000 civarında öğrenci bulunmaktadır. Teorik derslerde devam zorunluluğu %70, pratik derslerde devam zorunluluğu %80 olsa da teorik derslerde yoklama alınmaz.

Dilim içindeki uygulama derslerine birkaç senedir PDÖ uygulamaları da eklenmiştir. İlk 3 yılda klinik öncesi temel bilimler anlatılır. Sonraki 2 yıl ise klinikte staj yapılır. Son yıl intörnlük yapılır. Simüle hasta laboratuvarı vardır. Geçme notu 50 puandır.

Akademik yayın yapmada ve mezunların TUS başarısında en iyi tıp fakülteleri sıralamasında üst sıralardadır. Fakülte İstanbul’da olması sebebiyle okuyan öğrencilerin yapabileceği imkanları çok fazladır.

İlginizi çekebilir: Uzaktan Yüksek Lisans Veren Üniversiteler

İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) | Türkiye’deki En İyi Tıp Fakülteleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2018 yılında kuruldu. İstanbul Üniversitesi çatısı altından ayrılıp kurulan fakültenin kökleri 1800’lü yıllara dayanmaktadır.

Türkçe ve İngilizce bölümleri bulunmaktadır. Hazırlık sınıfı vardır. Muafiyet sınavı geçme notu 60 puandır. Uygulama derslerinde %80 devam zorunluluğu vardır. Teorik derslerde devam zorunluluğu yoktur. Hastane ve okul aynı kampüs içerisindedir. Fakültede toplam 3800 öğrenci bulunmaktadır.

Entegre bir eğitim sistemi vardır. İlk 3 yılda temel bilimler içerisinde hem teorik hem pratik eğitimi ve öğretimi gözeten, farklı bir çok eğitim etkinliğini içerisinde barındıran bir eğitim sistemi vardır. İlk 3 sınıfta Modül sistemi içerisinde branşlar entegre olarak işlenmektedir.

Beraberinde mesleksel beceri, iletişim becerisi eğitimleri de sürdürülmektedir. Ayrıca 2. sınıftan itibaren modül konuları ile entegre bir şekilde PDÖ oturumları gerçekleştirilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda hastane içinde klinik eğitimi verilmektedir. 6.sınıfta intörnlük yapılır. Simüle hasta labaratuvarı vardır.

TUS başarı sıralaması ve akademik makale başarısı olarak Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. İstanbul’da yer alan üniversitenin konumu ve sosyal çevresi zengindir.

5- Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1879 yılında kurulmuştur. İngilizce ve Türkçe bölümleri vardır. İngilizce bölümü okuyanlar için hazırlık sınıfı vardır ama Türkçe bölüm okuyanlar için yoktur. %80 devam zorunluğu vardır. Toplam fakültede 3000 öğrenci vardır. Hastane ve fakülte aynı kampüste yer alıp çok yakındır.

Entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. İlk 3 sınıfta komite sistemi vardır. 4. ve 5. sınıflarda ise stajlar yapılır ve komite sistemi burada uygulanmaz. Son sınıfta ise tüm tıp fakültelerinde olduğu gibi intörn hekim olarak hastanede çalışılır. Geçme notu 60 puandır.

Gazi Üniversitesi Tıp fakültesinde okuyan öğrenciler Ankara merkezde yer almanın avantajlarını yaşamaktadır. TUS başarısı ve en iyi tıp fakülteleri sıralamasına göre 5. sıradadır.

İlginizi çekebilir: Ankara’daki Üniversiteler

6- Ege Üniversitesi

En İyi Tıp Fakülteleri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1955 yılında kurulmuştur. Sadece Türkçe eğitim verilir. Hazırlık sınıfı isteğe bağlı olarak okunabilir. Teorik derslerde devam zorunluluğu yoktur.

Uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Fakültede toplam 3000 öğrenci civarı bulunmaktadır. Hastane ve okul aynı kampüsün içinde yer alıp çok yakındır.

Spiral eğitim sistemi uygulanmaktadır. Evre ve Blok sistemi vardır. Evre ve Blok sistemi sınıflardan bağımsız olarak yapılmıştır. Evrelerin içinde Bloklar vardır. 1 Bloktan geçme ve kalma durumu vardır. Örneğin Evre 2 Sağlıklı İnsan Vücudu ve Metabolizmasını konu alır.

Evrenin altında genel konulara ayrılan 4 Bloğa ayrılır. E2B2 Beslenme-Sindirim ve Metabolizma konusunu ele alır. Bu blok kapsamında anatomi, fizyoloji, biyokimya ve histoloji gibi dersler görülür. Derslerden sınav olmaz Bloklardan sınav olunur ve geçme notu 60 puandır.

İzmir Tıp fakülteleri arasında en iyi tıp fakültesidir. Ege’nin incisi İzmir’in iklimi ve sosyal yaşantısı öğrenciler için çok caziptir. Ege Üniversitesi TUS başarı sıralamasında 3. sırada yer alsa da akademik yayın konusunda geri sıralarda olduğu için en iyi tıp fakülteleri listesine 6. sıradan girmiştir.

7- Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi 1983 yılında kurulmuştur. Eğitim dili İngilizce olmakla birlikte Türkçe eğitim veren bölümü yoktur. Sene başında muafiyet sınavını geçemeyenler veya sınava girmeyenler hazırlık sınıfını okumaları gerekmektedir. %80 devam zorunluluğu vardır.

Entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. Hem yatay hem de dikey entegrasyonun birlikte sağlandığı eğitim sisteminde, vücuttaki organ sistemlerinin dersleri (bilgi ve beceriler), ilgili disiplinlerce topluca verilir.

Ders kuruluna temel oluşturan vücut organ sistemiyle ilgili öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için aynı dönemde organ sisteminin hem anatomisi, histolojisi, fizyolojisi v.b ile temel yapı ve işlevlerinin hem de kliniğinin birlikte verilmesi temel amaçtır. Klinik Uygulamaya Giriş Programı ve Staj Programları ise ağırlıklı olarak uygulamalı öğrenim etkinliklerinden oluşur.

Entegre tıp eğitimi sisteminin gereği olarak herhangi bir Ders Kurulu, Klinik Uygulamaya Giriş Programı veya Staj Programında yapılan tüm ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, kendi içlerinde birlikte hesaplanarak her bir ders programı için 4 üzerinden tek bir başarı notu hesaplanır. Geçme notu 2.0 olarak belirlenmiştir.

Marmara Üniversitesi kampüs yerleşiminin konumu çok güzeldir. Ancak hastanelerin uzakta kalması öğrenciler için önemli bir sorun teşkil etmektedir. TUS başarısında ilk 5 de olsa da akademik yayın puanlamasında aynı oranda başarılı olmadığı için en iyi tıp fakülteleri sıralamasında kendini 7. sırada yer bulmuştur.

İlginizi çekebilir: Dünyanın En İyi Mühendislik Üniversiteleri

8-Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’de en iyi tıp fakülteleri sıralamasına bu sene girdi. İlgili fakülte, 1968 yılında Kayseri’de kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe’dir ve toplamda 255 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Hazırlık sınıfı bulunmayan fakültede “Entegre Sınav Sistemi” uygulanmaktadır. TUS puan ortalaması ise 47 civarındadır.

Fakültenin devam zorunluluğu bulunmaktadır ve geçme notu 60’tır. Fakülte, beraberinde bir hastane barındırmaktadır.

9-Atatürk Üniversitesi

En İyi Tıp Fakülteleri

Türkiye’deki eski Tıp fakültesine sahip üniversitelerden bir tanesidir Atatürk Üniversitesi. Üniversite bünyesindeki tıp fakültesinin resmi kuruluş yılı 1962’dir.

Tıp fakültesi bünyesinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde eğitim verilmektedir. Eğitime başlamak için zorunlu hazırlık sınıfı bulunur ancak dileyen öğrenciler muafiyet sınavından 70 puan alarak direkt ders dönemine de geçiş yapabilir.

Tıp fakültesi bünyesinde resmi olarak öğrencilere %80 derslere devam zorunluluğu uygulanmaktadır. Eğitim sistemi olarak entegre sistem benimsenmiştir. Hem teorik hem de pratik odaklı dersler programda mevcuttur. 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri için bir sonraki döneme geçme notu 60 olarak belirlenmiştir.

Derse giren akademisyen unvanları, eğitim kalitesi, pratik derslerinde öğrenci başına üşen malzeme yeterliliği gibi olumlu unsurlarla birlikte Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri sıralamasında 9. olarak yer alır.

10- Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978 yılında Ege Üniversitesi’ne bağlı kurulsa da 1982 yılında Dokuz Eylül adıyla kurulmuştur. Eğitim Türkçe verilmektedir ve hazırlık sınıfı yoktur.

Devam zorunluluğu %70 olarak uygulanmaktadır. Derslikler ve hastane aynı kampüste yer almaktadır ve ulaşımı çok kolaydır. Fakültede toplam 2500 civarı öğrenci bulunmaktadır.

Fakültede 2019/2020 eğitim öğretim yılından itibaren aktif-entegre sistem uygulamaktadır. Öğrenci merkezli, yatay ve dikey entegrasyonların güçlendirildiği bir müfredata sahiptir. İlk 3 sınıfta sunumların merkezde olduğu, Probleme dayalı öğrenim (PDÖ), kliniğe giriş, alan çalışmaları, mesleksel beceriler, iletişim becerileri ve özel çalışma modülleri (ÖÇM) ile desteklenen eğitim programımız bulunmaktadır.

Dönem 1’de Molekülden Dokulara, Dönem 2’de organ sistemleri, Dönem 3’te sistemlerin patolojileri ve kliniğe yansımaları temel hedef alınmıştır. Dönem 4 ve 5 mesleki bilgi, becerilerinin ve klinik uygulamaların kazandırıldığı, Dönem 6 (intörn) meslek pratiğinin yapıldığı stajlardan oluşmaktadır. Geçme Notu 65 puandır.

İzmir Tıp fakülteleri arasında listeye giren ikinci üniversitedir. Ege ile birlikte İzmir’de üniversite okumak isteyen öğrencilerin hayallerini süsler. Dokuz Eylül Üniversitesi TUS başarı sıralaması ve akademik yayın konusunda benzer bir sıralamaya sahiptir. En iyi tıp fakülteleri sıralamasında 10. olarak yer bulmuştur.

İlginizi çekebilir: Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri

Tıp Fakültesi Nasıl Seçilir?

Tıp fakültesi seçerken bir çok etmen vardır. Bunları sayacak olursak eğitim veren akademisyenin durumu(yeterli sayıda olması ve akademik yayın kalitesi) ve staj yapılan hastanenin durumu (hastanenin büyüklüğü ve farklı hasta görme potansiyeli) en önemli iki unsurdur.

Yukarıda yer alan en iyi tıp fakülteleri akademik yayın sıralaması hakkında detaylı raporu görmek ve daha fazla bilgi almak için URAP internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Son olarak en iyi tıp üniversiteleri ile ilgili sorulara değineceğiz.

İlgili içerik: Dünya’nın En İyi Üniversiteleri

En iyi tıp fakülteleri hakkında en çok sorulan sorular şu şekilde:

En iyi tıp fakültesi hangi üniversitede?

En iyi tıp fakülteleri listesinin 1. sırasında Koç Üniversitesi gelmektedir.

En iyi tıp nerede okunur?

Bu konuda öncelikle vakıf ve devlet üniversiteleri arasında tercihte bulunmanız gerekiyor. Ancak devlet üniversitelerinde nispeten daha iyi eğitimin olduğunu söyleyebiliriz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar
 • Ülkü Sema Aydın - 05.01.2023

  1948 de girerek mezun olduğum Ankara Tıp Fakültesinden sonra KHK ile kurulan 128 Tıp Fakültelerinin bazılarının hastanesi bile olmadığı bilmek büyük bir üzüntü oldu benim için…Bu Fakültelerden gerekli ilmi deney ve tecrübelerle donanmadan mezun olacak tıp doktorlarının ülkeye ve sağlık sistemine ne denli zararlar vereceğini görmek için kahin olmaya gerek yoktur.Acilen Tıp Fakültelerinin rehabilite edilerek gerek akademik kadro,teknik personal, gerekse de tıp ilmi için her türlü olanağın seferber edilmesi Sağlık politikalarımız ve bilhassa Deontolojik yönden hekimlerimizi de rahatlatması yönünden ,memleketimize fayda sağlayacağı kaçınılmazdır.(İlk Kadın Subay)

 • Cerrahpaşa Tıp - 30.03.2023

  Cerrahpaşa Tıp’ı 4. sıraya koymak acaba nasıl bir farkındasızlığın ürünüdür. Gerek Tus başarısı gerek profesörleri gerek yks tercih listesinde ilk sırada gelen tıp fakültesi olması ve yalnızca Türkiye’de değil başka ülkelerden devasız adı altında gelip burafa şifa bulan hastaların gözünde de yalnızca 1 numara olan köklü bir üniversitedir. Zaten böylesine aydın ve çağın ilerisinde olması onu sürekli baltalamaya çalışanların hedefi haline getirmiştir. Yine de demansız denilen hastaları sağlığına kavuşturan tüm çalışanlarıyla ve öğrencileriyle bir aile olan ve benim yuvam olan Cerrahpaşa Tıp 1 numaradır ve 1 numara kalacaktır. Yaptığımız hatayı düzeltmeniz umuduyla derin saygı ve sevgilerimle. Cerrahpaşa Tıp…

 • Cerrahpaşa kocaman bir aile - 30.03.2023

  Ben Cerrahpaşa Tıp fakültesi öğrencisiyim ve tercih zamanımda en başarılı akademik kadrosu olan ve en yüksek puanla alan daha sonrasındaysa uluslararası sınavda en büyük başarıyı elde eden Tus sınavlarında da birincilikten şaşmayan bir üniversite hayal ettim ve bir baktım Cerrahpaşa Tıp fakültesi bunun da üstüne çıkıp listenizde 1 numara zannedilen Hacettepeden özellikle yanlış teşhisli hastaları iyileştiren yurt dışından da aynı şekilde başvurulan bir fakültedir. Onu alışık olduğu 1 numaraya koymamak kesinlikle dikkatsizliğinizin ürünüdür. Tekrar bakacak olursanız sevinirim.
  Cerrahpaşa kocaman bir aile.

 • Cerrahpaşa Tıp İngilizce - 30.03.2023

  Yine alışık olduğumuz bir kıskançlık krizi sonucu… Lütfen Cerrahpaşa’nin her konuda 1 numara olduğunu kabullenin ve hak ettiği yeri verin. Araştıracak olursanız top 10un ilk 11ini Cerrahpaşa Tıp ‘a vermek zorunda kalırsınız ben de yorulmayın diye size yazmak istedim. Tıp yazan herkesin ilk tercihi Cerrahpaşa’dır puani yetmediği için diğerlerine gider.

 • CTF kocaman bir aile - 30.03.2023

  Cerrahpaşa ‘ya haksızlık var dediler geldik. Komedi varmış… cidden 3 mü:’)))
  Tus birincilikleri serimiz mi profesör kadromuz mu bilim dünyasına katkılarımız mi listede adi gecen her üniversiteden bizi gönderilen ve uzmanlarımızın bile ilk bakışta tanı koyduğu hastaları mı uluslararası başarılarımız mı yoksa herkesin tercih listesinde 1 numara Cerrahpaşa olması mı hangisini istersin??? Cerrahpaşa Tıp kocaman bir aile

 • Cerrahpaşa kocaman bir aile - 30.03.2023

  Cerrahpaşa’ya ilk geldiğimde dünyaya ilk gelişimdi… Henüz 1. sınıftan itibaren lab, klinik ve cerrahi alanlara girip ilgiyle karşılanırsınız. Ve eğer isterseniz su sacma listede 1 numara verilen üniveristedeki profesorden daha çok yayını 6 yılınız bitmeden ve henüz 3. sınıf sonunda tus derecesi yapabilirsiniz. Dünyanın en iyi profesörleri ve bilime katkıları yalnızca birinciliği hak eden bu üniversite kocaman bir aile

 • Doğa Yaşar - 21.07.2023

  merhaba
  yks2023 de 2514. oldum . sıralamam cerrahpaşaya da yetiyor ancak bina yokluğu, dersleri farklı yerlere dağıtmaları gibi sıkıntıları olduğunu duydum ve marmara anın İngilizce olması çok cazip geliyor. çok arada kaldım o yüzden . yardımcı olursanız çok sevinirim 🙂