2023 Ek Ders Ücreti Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

2023 yılının Ocak ayında öğretmenlerin ek ders ücretine %30 zam yapılmıştır. Bundan dolayı bir öğretmenin ek derslerden alacağı ücret artmıştır.

Ek ders görevini yerine getiren öğretmen ve diğer eğitimciler, haftalık periyodlar ile girdikleri zorunlu derslerin dışında, bu derslere ek olarak eğitim vermektedir. Adından da anlaşılacağı üzere ek ders, öğretmen ya da eğitimcilerin girdikleri her ekstra ders için ücret almalarıdır.

Öğretmenlerin girdikleri ek derslerden aldıkları ücret, her yıl düzenli olarak artış göstermektedir. Normal şartlar altında haftada 15 saatlik zorunlu dersi bulunan öğretmenler 15 saatin üzerinde girdikleri her dersin ücretini ek ders ücreti olarak tahsil etmektedir.

Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

ek ders ücreti
ek ders ücreti
 • Hafta içi ve gündüz eğitim veren örgün eğitim kurumlarında ek ders başına brüt 60.72 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretten gelir ve damga vergisi kesilmektedir. Bu vergilendirmeyi %15’lik dilimden yaptığımızda öğretmene ödenecek 1 saatlik ek ders tutarı net 51,15 TL’dir.
 • Saat 18.00’den sonra ya da hafta sonu ek ders veren öğretmenlerin %15 vergi dilimi için alacakları tutar ise 54.80 TL’dir.
 • Özel sınıf ve cezaevi öğretmenleri, 2023 yılında ek ders ücreti olarak girdikleri ders başına 63.93 TL ücret alır. Bu ücret, %15 vergi dilimi içindir.
 • Destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere ek ders ücreti %15 vergi dilimi için 102.30 TL’dir.
 • Yüksek lisans ek ders ücreti normal öğretmen ücretinden fazladır. Hafta içi ve gündüz örgün ve yaygın eğitim kurumu %15’lik vergi dilimi için yüksek lisans mezunu öğretmenler 54.73 TL ek ders ücreti alır.

Yüksek lisans mezunları %7, doktora mezunları ise %20 fazladan ödeme alırlar.

2023 yılı ek ders ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen, öğretmenlerin 15 saatlik haftalık ders programları dışında girdikleri ek derslerden aldıkları ücret demektir. Öğretmen ve diğer eğitimciler girdikleri her ek dersten ücret almaktadır.

İlgili kanunlara göre öğretmenler maaşlarının karşılığı olarak bir haftalık periyotta 15 saat derse girmek durumundadır. Söz konusu 15 saatlik eğitim vermelerine karşılık aldıkları sabit maaştır. Haftalık sınır olan 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği yapan ya da sosyal kulüp veya etkinlik görevi olan öğretmenler ek ders ücreti almaktadır.

Ek Ders Ücreti Kime Ödenir?

Ek ders ücreti ödemesi, MEB tarafından belirlenen 15 saatlik haftalık ders limitinin üzerinde ek derse giren öğretmenlere yapılır. Mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla sınıf öğretmenliği bulunan, sosyal kulüp görevi olan ya da eğitim kurumu içinde ders yerine sayılan çeşitli etkinliklerde görev alan öğretmen ve eğitimciler, girdikleri ek ders başına ücret almak durumundadır. Bu eğitimcilere ve öğretmencilere, görev yaptıkları kurum ve kuruluşlara göre değişen tutarlarda ek ders ücreti ödenmektedir.

Öneri yazısı : Sınıf Öğretmeni Maaşı

Ek Ders Ücreti 2023 Nasıl Hesaplanır?

ek ders ücreti hesaplama
ek ders ücreti hesaplama

Hafta içi gündüz ek ders verecek öğretmenlerin ücretleri 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucuna göre belirlenir.

Ek ders ücreti hesaplama işlemi, 2023 yılının ilk 6 aylık kısmında ders saati başına belirlenen gösterge rakamının, yılın ilk yarısındaki aylı katsayısı ile çarpılması sonucunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ücretten iki tür kesinti yapılmaktadır.

 • Damga vergisi kesintisi
 • Gelir vergisi kesintisi

Bu iki kesinti çarpımla elde edilen tutardan çıkarıldıktan sonra 2023 yılı ek ders ücretinin net rakamı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 2022 yılının ikinci yarısında meydana gelen enflasyon farkı da bu hesaplamada önem teşkil etmektedir. Öte yandan eğitim personelinin almış olduğu ek ders ücretlerine de farklı oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılabilmektedir. Bu koşullar altında ek ders ücreti bazı koşullara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin eğitim verilen kurumun niteliği, gece ya da gündüz vakti eğitim verilmesi, eğitim kurumunun yükseköğretim kurumu olup olmaması gibi etkenler ek ders ücretlerinde fark yaratmaktadır.

Okumadan geçmeyin : Ücretli Öğretmen Maaşı

Ek Ders Ücretleri Neye Göre Değişir?

Ek ders ücretlerinin değişmesi bazı faktörlere bağlıdır. Birbirinden farklı eğitim kurumlarında ek ders olarak hizmet veren öğretmenlerin ya da eğitimcilerin almaları gereken ücretler de doğal olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca eğitimin gece ya da gündüz vakti yapılması da en çok önem taşıyan faktörler arasında yer almaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse ek ders ücretlerinin tutarları üzerinde belirleyici etkisi bulunan koşulları şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Eğitimin zamanı, gündüz ya da gece vakti verilip verilmemesi,
 • Ek dersin verildiği yerin örgün ve yaygın eğitim kurumu olup olmaması,
 • Özel sınıf ya da cezaevinde ek ders verilmesi,
 • Destekleme ya da yetiştirme kurslarında ek ders verilmesi,
 • Eğitimin hafta sonu ya da tatil günlerinde verilip verilmemesi,
 • Gece eğitimi verilmesi

Görüldüğü üzere bu tür değişkenler ek ders ücretleri üzerinde farklılık göstermektedir. Bu değişken faktörler göz önünde bulundurularak ek ders ücretlerinin tutarında artış ya da azalma görülebilmektedir.

2023’te Ek Ders Ücretleri Katsayıları

ek ders ücretleri
ek ders ücretleri

2023 yılında ek ders ücretleri, 657 satılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre mali yıl bütçe kanunu ve toplu sözleşmede yer alan hükümlere göre aylık katsayısı alınarak hesaplanmaktadır. Ek ders ücretlerinin katsayıları şu şekilde belirlenmiştir;

 • Gündüz öğrenimi yapan eğitim kurumlarında ek ders ücreti katsayısı 140,
 • Gece ve hafta sonu eğitim veren öğretmenin ek ders ücreti katsayısı 150’dir.

Öneri yazısı : İngilizce Öğretmeni Maaşı

Diğer Ek Ders Ücret Tutarları 2023

Diğer ek ders ücret miktarları, şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Hafta içi gündüz örgün ve yaygın eğitim kurumu ek ders %15’lik vergi dilimi için 51,15 TL; %20 için 48.12 TL’dir.
  Özel eğitime muhtaç öğrencilere eğitim veren kurum, özel sınıf cezaevi ek ders %15’lik vergi dilimi için 63.93 TL; %20 için 60.13 TL’dir.
  Destekleme ve yetiştirme kursları ek ders %15 vergi dilimi için 102.30 TL; %20 için 96.22 TL’dir.
 • Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti %15’lik vergi dilimi için 43.93 TL‘dir.
 • Takviye kursu ek ders gündüz %15’lik vergi dilimi için 102.30 TL; gece 109.60 TL‘dir.
 • Hafta sonu ve gece ek ders %15’lik vergi dilimi için 54.80 TL‘dir.
 • Özel eğitim ek ders %15’lik vergi dilimi için 63.93 TL‘dir.

Yüksek lisans mezunu öğretmenler %7, doktora mezunu öğretmenler ise %20 daha fazla ek ücret ödemesi alır.

Sıkça Sorulan Sorular

Öğretmen kaç saat ek ders alır?

Branş öğretmeni haftada toplam 30 saat derse girebilir. Öğretmen eksiliği olduğu takdirde 30 saatten fazla derse girebilir. En fazla 20 saat ek ders alabilir.

Öğrenci gelmezse ek ders ücreti ödenir mi?

Ek ders için en az 1 öğrencinin sınıfta bulunması gerekiyor. Eğer hiçbir öğrenci ek derse gelmezse öğretmene ödeme yapılmaz.

Ücretli öğretmen 40 saat derse girebilir mi?

Okuldaki öğretmen sayısı yetersiz olduğu takdirde, ücretli öğretmenler haftada 40 saate kadar ders verebilir.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir