Cari Usul Nedir? Cari Usul İle Atama Nasıl Yapılır?

serkan
serkan 26.02.2022
Güncellendi 26/02/2022

Cari Usül Nedir?

Cari usül, yani klasik yöntemden araştırma görevlisi alımlarında, üniversite kadro isteğini YÖK’e bildirir, eğer kadro isteği onaylanırsa YÖK’ün Akademik Kadro İlanları sayfasında yayınlanır. 15 gün boyunca bu ilan listede yer alır. Başvurmak isteyen adaylar, ilan süresi içerisinde elden veya posta ile kadroya başvurur. Yine ilan edilen tarihlerde başvuru sonuçları açıklanır.

- Reklam -

Cari usül üniversitelerin yıllardır kullandığı klasik yöntemdir. Bu yöntemden araştırma görevlisi alımlarında yaşanan süreci kısaca sizlere açıklayacağız.

YÖK’ün Akademik Kadro İlanları sayfasından başvurabileceğimiz kadrolara bakabiliriz. Bize uygun olan kadro ilanı sayfasına girdikten sonra karşımıza bazı tarihler ve şartlar çıkacaktır. Gerekli şartlar ve istenen belgeler, herkesin anlayabileceği dilden yazılmaktadır. Şimdi orada yazılan bazı tarihlerin ne işe yaradığını izah edelim.

Duyuru Başlama Tarihi: İlanın yayına girdiği tarihtir. İlanlar gece 00:00’da güncellenmektedir. Yani duyuru başlama tarihi 1 Ocak olan bir ilan 31 Aralık akşamı 23:59’dan 1 dakika sonra kadro ilanları sayfasında görülmektedir.

- Reklam -

Son Başvuru Tarihi: İlanın yayından kalktığı tarihtir. Posta ile yapılan başvurularda belgelerinizin kesinlikle bu tarih itibariyle ilgili birime ulaşması gerekir. Aksi takdirde gecikmelerden dolayı başvurunuz değerlendirmeye alınmaz. Son başvuru tarihi haftasonuna gelen ilanlarda başvurunuzun ilan tarihinden önceki Cuma günü ilgili birime ulaştığından emin olunuz.

Ön Değerlendirme Tarihi: Başvurduğunuz kadro için mülakat veya bilim sınavına çağırılacak adayların açıklandığı tarihtir. Üniversitenin anasayfasında veya ilgili birimin sayfasında bu adaylar açıklanır. Genelde mesai saatinin bitiminde veya mesai bittikten sonra açıklanır. O yüzden boşuna saat 2-3 gibi fakülteyi / enstitüyü aramayın. Ön değerlendirmede, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday bilim sınavına çağırılır.

Giriş Sınav Tarihi: Bu tarihte ilk 10 arasına giren adaylar mülakat veya bilim sınavına katılır. Sınavın yapılacağı yer, ön değerlendirme sonuçlarıyla birlikte açıklanmış olmalıdır. Aksi takdirde kadroyu açan fakülte veya enstitüye telefon ile sorulabilir.

Sonuç Açıklama Tarihi: Bu tarihte kadroyu kimin kazandığı açıklanır. Açıklamayla birlikte atanmaya hak kazananların ilgili birimlere iletmesi gereken belgeler de ilan edilmiş olması gerekir. Aksi takdirde üniversitenin personel dairesi başkanlığına telefon ile sorulabilir.

- Reklam -

Cari Usul Değerlendirme Oranları

Ön değerlendirme

Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının  10 katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun 10 katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.

Son Değerlendirme

- Reklam -

Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son 3 yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.

Cari Usul Araştırma Görevlisi Özlük Hakları

Cari Usul ile atanan bir Araştırma Görevlisi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 33/a maddesine göre şekillendirilmiş bir kadrodur. 33/a maddesine göre atanmaktadır, Öğretim üyesi dışındaki diğer tüm kadrolar gibi (Öğretim görevlisi, Uzman, Okutman) kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

Ayrıca Cari alımları “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine” göre yapılmaktadır. Özlük hakları bakımından 657’e değil 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabidir. Ancak 2914 sayılı kanunda belirtildiği üzere cezai işlemler, sosyal hak ve yardımlar, derece ve kademe ilermesi ve 2914’de olmayan diğer maddeler bakımından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

- Reklam -

Peki Cari Alım bir devlet memurluğu mudur? Asalet Tasdiki Olur mu?

Bu kavram aslında kime memur dediğimize göre değişir. Çünkü memur T.C. Anayasına göre Kamu görevliliğin altında bir kavramdır. Yani her memur kamu görevlisidir ama her kamu görevlisi memur değildir. Kısacası tüm kamu görevlileri aynı özlük ve sosyal  haklardan yararlanmaktadır.Bu yüzden asıl yapılması gereken ayrım Araştırma Görevliliğinin bir kamu görevliliği olup olmadığıdır.  Anayasanın128. maddesine göre;  “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” Yine Anayasanın 128 inci maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmekte ve bunların özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği yazar. Anılan hüküm uyarınca memurlara diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlar yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Bunlar örnek olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa bağlı olanlar. İşte bizi ilgilendiren bölüm bu, kısacası Cari Usul bir kamu görevliliğidir aynı memurluk gibi. Ayrıca Cari Alımda ve diğer Akademik Kadrolarda Asalet Tasdiki durumu bulunmaz.

Sigorta primleri tüm kamu görevlilerinde olduğu gibi eskilerin emekli sandığı dediği yeni SGK yasasında ise 5510/4-c olarak adlandırılan kanuna göre yatmaktadır. (657’ye bağlı sözleşmeli 4/c ile karıştırmayınız) Devlet memuru iseniz Cari Usul ile atanmaya hak kazandıktan sonra istifa etmeniz ya da kurumunuzdan muvafakat almanız gerekir.

- Reklam -

Cari Usul ve Maaş Durumu

Cari Usul ile atanan Araştırma görevlileri diğer tüm Araştırma görevlileri ile aynı maaşı alır. Maaş atandığınız günden itibaren başlar,  Eylül 2015’e göre bekar bir Araştırma görevlisi maaşı 3.500 tl’dir. Maaş dışında nasıl bir kazancımız olur diye merak ediyorsanız Araştırma görevlileri diğer kamu görevliliğinde olduğu gibi yine ikinci bir işte çalışamaz. Derslere girmediği için ek ders ücreti alamaz ancak Tübitak ya da YÖK gibi araştırmacılara burs verek kuruluşlardan burs alabilir. Atandığı Üniversitede mesaiye kalırsa mesai ücreti alabilir. ÖSYM ve AÖF sınavlarında salon başkanı veya gözetmen vs. olarak görevlendirilir ve ÖSYM sınavlarında ortalama 120 tl. AÖF sınavında ise sınav başına ortalama 85 tl. alır.

Geliştirme Ödeneği 

Geliştirme ödeneği, Gelişmemiş veya Yeni kurulan üniversitelerde akademik personelin maaşına ek olarak verilen bir ödenektir. Yani gelişmiş (köklü) Üniversitelerde ödenek olmaz. Ödenek Doğudan Batıya doğru azalır.  Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Yani İlk ay yatmaz. Bu ödeneğe, ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarında fiilen göreve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılır. Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, Karar hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının yarısı ödenir. Yani Araştırma Görevlisi geliştirme ödeneğini kesintisiz olarak alır. Ödenek 100 tl’den 1.300 tl’ye kadar değişir. Atanmak istediğiniz üniversitenin personel dairesi başkanlığını arayarak o üniversitede ödenek verilip verilmediği veya ödeneğin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

- Reklam -
Yazıyı Paylaş
18 yorum
 • okutman kadrolarına başvurmak için yabancı dil puanı şartı var mıdır? Mezun olunan lisans bölümü dışındaki dersler için okutman olarak müracaat edilebilinir mi?

 • Merhaba. Yüksekokul da cari alımla araştırma görevlisi olmak için ekstra şartlar konabilir mi?

 • Merhaba, 33/a maddesine göre sadece 3 yıl mı arş. görevliliği yapabiliyoruz atandığımız kadroda, 3 sene sonunda ne oluyor? Bölüm başkanı ve rektöre mi bağlı devamı ? Mevzuatta şöyle yazıyor:

  Madde 33 – (Değişik: 17/8/1983 – 2880/16 md.)
  a) (Değişik: 12/8/1986 – KHK 260/3 md.) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma,
  inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.
  Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya
  konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.(Ek cümle: 21/4/2005 – 5335/10 md.) Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

 • yök te ilan edilen kadro şartları daha sonra değiştirilebilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir