BİLSEM Sınavı Nedir: Çocuğunuz Üstün Yetenekli Mi?

Türkiye’de 65.000‘den fazla üstün yetenekli öğrencinin eğitim aldığını biliyor muydunuz?

Her öğrenci birbiriyle aynı ilgi ve yeteneklere sahip değildir. Bu yüzden müfredattaki eğitim kataloğu her öğrenci için uygun olmayabilir. Bu noktada özel öğrenciler için MEB farklı eğitim seçenekleri sunmaktadır.

BİLSEM sınavı nedir sorusunun yanıtını öğrenerek çocuğunuzun üstün yeteneklerini keşfetmek ve bunları geliştirebileceği bir özel eğitim programı almasını sağlayabilirsiniz. Gelin birlikte BİLSEM ile ilgili detayları inceleyelim.

BİLSEM Nedir

BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezi olarak bilinen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur. Bu kurumlar örgün eğitimleri sırasında sanat faaliyetlerinde ve zihinsel alanda üstün olduğu tespit edilen çocukların örgün eğitimleri dışında eğitim alabilecekleri özel bir destek kurumudur.

BİLSEM Sınavı Nedir

BİLSEM sınavı nedir sorusu için kapsamlı bir içerik hazırlamak bu süreçte rehberiniz olması için oldukça gereklidir. Aynı zamanda BİLSEM’e hazırlanacak öğrenci/çocuğun sürecinin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için sınav hakkında detaylı bilgiye sahip olmak oldukça önemlidir.

BİLSEM sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel yetenekli ve üstün zekalı öğrencilerin tespitini sağlayarak koşullarına uygun eğitim almalarını sağlamak amacıyla seviye tespiti sağlanan bir sınavdır. Bu sınava katılım velilerin talebiyle olmamaktadır. Sınavla ilgili yönetmelikler MEB tarafından belirlenmiştir.

BİLSEM sınavı nedir detaylarına geçelim…

Faydalı İçerik: Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları

BİLSEM Başvurusu Nasıl Yapılır

BİLSEM’e öğrenciler veliler aracılığıyla kayıt olamazlar. BİLSEM adayı olacak öğrenciler her sene bakanlığın belirlediği takvim içerisinde ilgili öğretmenin tespiti ve bildirmesi sonucu olarak işler.

Öğrencinin öğretmeni bu konuda bir tespitte bulunduğunda, ilgili tarihler arasında MEB’e bildirilmek üzere öğrencinin BİLSEM’e aday olduğunu belirtecek şekilde raporunu teslim eder.

Öğretmenin raporu çerçevesinde öğrenci yetkililer tarafından değerlendirmeye alınma sürecine daha sonra girer. Yani burada öğrencinin ya da velisinin bizzat başvurusu söz konusu değildir. Bireysel bir karar değil, alanında uzman eğitimcilerin gözlem ve yönlendirmesi sonucunda olur.

BİLSEM Sınavı Giriş Belgesi

BİLSEM sınavına yönlendirme sınıf öğretmeni tarafından sağlandığında öğrenci için ilk tespit sınavı yapılacaktır. Bu sınav doğrultusunda sınav için bir giriş belgesine ihtiyacınız olacaktır.

Öğretmen değerlendirmesinden sonra sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri hazırlanır. Sınav giriş belgeleri de tıpkı başvur gibi doğrudan velilerin erişimine açık değildir. Okul yönetimi E-Okul yönetim girişi üzerinden sınavlar-bilsem adımlarını takip ederek giriş belgelerine ulaşır.

Okul yönetimi ilgili belgelerinin fotoğraf-kişisel bilgiler gibi noktalarda kontrolünü sağlar. Yapılan kontrollerin ardından uygun bulunan giriş belgeleri okul yönetimi tarafından onaylanarak, imza karşılığında öğrenci velisine teslim edilir.

BİLSEM sınavı nedir

BİLSEM Sınavına Hazırlık

Bilsem sınavı nedir sorusunun genel cevabının yanı sıra sınav özelinde nasıl işlediği önemli konulardandır. BİLSEM tamamen öğrencinin sahip olduğu bireysel yetenekleri keşfetme odaklı bir sınav olduğu için öğrencilerin doğrudan bir hazırlık sürecine girmesi MEB tarafında tavsiye edilmez.

Aday gösterilen adaylar bu süreçte mevcut yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik kontrol süreçlerinden geçirilmektedir. Aynı zamanda öğrencilere uygulanacak sınav süreci bu alanda uzman eğitmenler tarafından yapılacağı için mevcut yeteneğin ortaya çıkarılmasına odaklanılacaktır.

Unutmamak gerekir ki BİLSEM adayı öğrenciler üstün yetenek potansiyeli olan kişilerdir. Bu yüzden mevcut potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına odaklanılmaktadır. Eğitilmiş bir profesyonel yeteneğin ölçülmesi gibi bir değerlendirme süreci mümkün değildir. Öğrenciler yetenekli ve bunların geliştirilme potansiyeline göre değerlendirilmektedir.

BİLSEM Görsel Algı Testi

BİLSEM sınavı nedir sorusunun içinde öğrencilerin değerlendirmeye alınacağı konular veliler ve öğrenciler için oldukça önemlidir. Bu noktada üstün yetenekli öğrencilerin değerlendirmeye tabii tutulacağı yetenekleri MEB tarafından belirlenmiştir.

BİLSEM sınavı nedir sorusunun ilk alt cevabı görsel algı testidir. Görsel algı testi kapsamında sanatsal yetenek noktasında aday gösterilen adaylar değerlendirmeye alınır. Bu sınav bireysel yeteneğin ölçülmesini sağladığı için herhangi bir kıyas yada yarış olarak algılanmamalıdır.

Resim yetenek sınavı için öğrencilerin okullarında teslim alacakları giriş belgesi ve kimlik kartlarıyla belirtilen sınav merkezinde olmaları gerekmektedir. Yanlarında sınav için herhangi bir materyal getirmelerine gerek yoktur. Sınav sürecinde kullanılacak tüm malzemeler kurum tarafından temin edilecektir.

BİLSEM Zeka Testi

BİLSEM sınavı nedir için bir diğer değerlendirme kategorisi ise genel zihinsel yetenek başlığıdır. Genel zihinsel yetenek değerlendirmesi kapsamında öğrenciler bireysel olarak belirli zeka ölçeklerinden geçerler.

Öğrencinin tabi olacağı değerlendirme ölçütleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olarak önceden bu testi uygulama yetkinliği olan uzman kişilere gönderilmektedir. Öğrencinin sadece kendisine verilen fotoğraflı giriş belgesi ve kimlik kartıyla belirlenen gün ve tarihte ilgili sınav merkezinde bulunması gerekir. Değerlendirmeye tabi olacak öğrencilerin herhangi ek bir materyale ihtiyacı yoktur. Bu noktada değerlendirme kapsamındaki tüm ekipman ihtiyaçları değerlendirme yapılan kurum tarafından sağlanacaktır.

BİLSEM sınavı nedir son alt değerlendirme başlığının detaylarıyla devam edelim…

BİLSEM Müzik Sınavı

BİLSEM değerlendirmesinde bireysel değerlendirmeye aday olan öğrencilerin yönlendirilebileceği bir diğer alanda müzik yeteneğidir. İlgili uzmanların yönlendirmesi doğrultusunda müzik alanında da yeteneklerin değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir.

Diğer sınavlarda da olduğu gibi aday öğrencilerin tek yükümlülüğü belirtilen tarihlerde değerlendirme merkezlerinde giriş belgeleri ve kimlikleriyle bulunmaları gerekir. Bununla birlikte materyalleri sınav merkezi tarafından temin edilir.

BİLSEM sınavı nedir

BİLSEM Hazırlık

BİLSEM üç ana hat alanında aday öğrencileri değerlendirmeye almaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin zaten uzmanlarca bu değerlendirmeye katılımları uygun görüldüğü için aday olarak gösterildikleri unutulmamalıdır.

BİLSEM bireysel yeteneklerin tespiti ve geliştirilmesi odaklı bir destek eğitimi olduğu için özel olarak bir hazırlanma süreci bulunmamakla birlikte bu alanlarda yeteneği olan öğrenciler için velileri BİLSEM merkezi sınavlarından önce pratik yaptırma konusunda destek olabilir.

Ancak unutulmaması gerekir ki, BİLSEM değerlendirme sınavları alanında uzman kişiler tarafından mevcut potansiyelin ölçülmesi ve ortaya çıkarılması şeklinde yapılır.

BİLSEM Kaçıncı Sınıftan Alıyor

BİLSEM öğrenci alımları her sene MEB tarafından belirlenmektedir. MEB bu konuyla ilgili olarak BİLSEM için eğitim takvimi tanımlar. Tanımladığı takvim çerçevesinde ‘tanılama’ denilen ilk süreç öğrenci seçiminde kullanılır.

Milli Eğitim Bakanlığı her sene özel yetenekli öğrenci seçme listesini her seviyeye göre açıklamaktadır. Bunun dışında öğrencilerin ilgili form ile aday gösterdiği öğrencilerde olabilir ve onlarda değerlendirmeye tabi tutulacak adaylar arasında yer alacaktır.

BİLSEM Kazanınca Ne Oluyor

BİLSEM sınavı nedir sorusu kadar bu değerlendirmelerden başarılı bir şekilde geçildiğinde ne olacağıdır. BİLSEM değerlendirmelerinden başarılı olan öğrenciler mevcut örgün öğretimlerine devam etmektedirler.

Burada velilerin düştüğü en büyük yanılgı BİLSEM kurumlarının mevcut eğitim kurumlarındaki eğitimin sonlanarak öğrencinin tam zamanlı olarak buraya devam edeceğini sanmalarıdır.

BİLSEM tek başına bir okul olmanı aksine, bir eğitimi destekleyici kurumdur. BİLSEM değerlendirmesinde başarılı olan öğrenciler örgün eğitimlerine devam ederler. Ancak ek olarak örgün eğitim zamanları haricinde özel yeteneklerini geliştirecek şekilde BİLSEM merkezlerinde ek eğitimler alırlar.

BİLSEM kazanınca ne oluyor sorusunun yanıtı için en net cevap; özel yetenekli bireyin gelişiminde çok daha başarılı olacağı ve yeteneğinin geliştirilebileceği alanında uzman eğitmenlerle bu süreci yönetebileceği bir fırsata sahip olmuş olacaktır.

BİLSEM Hangi Eğitimleri Veriyor

BİLSEM sınavı nedir sorusunu tüm detaylarıyla yanıtladık. Peki öğrenciler bu değerlendirme süreçlerinden başarılı olduğunda kayıt oldukları BİLSEM merkezlerinde hangi eğitimleri alacaklardır veliler tarafından en merak edilen diğer sorudur.

BİLSEM bünyesinde kayıt olan öğrencilere beş kademeli bir eğitim verilmektedir. Bu sistemin amacı, küçük yaşta yeteneğini keşfetme, geliştirme ve yönetme becerisini kazandırmaktır. Bu yüzden BİLSEM kapsamında verilen eğitimlerde bunu desteklemektedir.

BİLSEM verilen eğitimler şöyledir:

  • Uyum Programı
  • Destek Eğitimi Programı
  • Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme
  • Özel Yetenekleri Geliştirme
  • Proje Üretimi ve Yönetimi

Bu başlıklar altında öğrencilere kademeli bir şekilde dersler verilerek gelişimleri sağlanmaktadır.

BİLSEM sınavı nedir kapsamında aday olabilecek öğrencilerin belirlenmesinde alanında uzman sınıf öğretmenlerinin bu noktada aday gösterme sürecinin ilk adımı olduğunu unutmamak gerekir. Özel yeteneklerinin geliştirilmesi kapsamında değerlendirme sürecine alınacak öğrencilerin bu süreçte psikolojik durumlarını baskı altına almamak oldukça önemlidir. Unutmamak gerekir ki BİLSEM kapsamında yapılacak işlemlerin hiçbiri bir sınav, yarış ya da öğrencinin değerini belirleyecek bir kıstas değildir.

Değerlendirmeye alınacak öğrencilere başarılar dileriz 🙂

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir