Muş Alparslan Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi Kampusu, Rektörlük, Diyarbakır Yolu 7. km 49250- MUŞ

Muş Alparslan Üniversitesi Kampusu, Rektörlük, Diyarbakır Yolu 7. km 49250- MUŞ

Devlet

Üniversite Türü

10535

Öğrenci

126

Bölüm

Var

Burs

Üniversite Hakkında

Üniversitede, Fırat ve Van Yüzüncü Yıl üniversiteleriyle irtibatlı olduğu dönemde Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 4 akademik birim eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 2008 yılından 2015 yılına kadar geçen 7 yıllık kuruluş sürecinde Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Malazgirt Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 6 akademik birim açılmıştır. 2015 yılından 2021 yılına kadar geçen süreçte ise Diş Hekimliği Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (16 Haziran 2020 yılında fakülteye dönüştürülmüştür), Bulanık Meslek Yüksekokulu ve Varto Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplamda 6 akademik birim açılmış, ayrıca Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 Ekim 2019 yılında fakülteye dönüştürülmüştür. İki önemli fakültenin kurulması için de son hazırlıklar tamamlanarak YÖK’e müracaatta bulunulmuştur. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında üniversiteye 48 önlisans, 38 lisans, 24 yüksek lisans ve 6 doktora programı bulunuyor.

Lisansüstü İlanları