Erzurum Teknik Üniversitesi

Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Cad. No:53 YAKUTİYE/ERZURUM

Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Cad. No:53 YAKUTİYE/ERZURUM

Devlet

Üniversite Türü

4223

Öğrenci

45

Bölüm

Bilgi Yok

Burs

Üniversite Hakkında

Üniversitenin başarısını artırmaya yönelik stratejik amaç ve hedeflerden oluşan politikaları mevcuttur. Erzurum teknik üniversitesi bilimsel araştırmaların artırılması, lisansüstü eğitimle Ar-Ge faaliyetlerin bütünleştirilmesi, bilimsel bilginin ekonomik değer ve toplumsal katkıya dönüştürülmesi, insan kaynaklarının daha da iyileştirilmesi bu hedeflerin temelini oluşturacak şekilde gelişmeye ve yenilenmeye açıktır. Bu bağlamda “Eğitim”, “Araştırma”, “Girişimcilik”, “Toplumsal Katkı” ve “Kurumsal Gelişme” alanlarında gelişmeler kat etmiştir.

Lisansüstü İlanları