Bitlis Eren Üniversitesi /

Devlet
9910 Öğrenci
96 Bölüm
Kuruluş Yılı: 2007

Bitlis Eren Üniversitesi Hakkında

Bitlis Eren Üniversitesinde, altyapısı tamamlanmış ve son derece teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortam aracılığıyla öğrenci odaklı eğitim verilmekte; üniversite bünyesindeki öğrenciler, uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayış güderek sosyal ve kültürel konulu etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini daha iyi ifade etme olanağı bulmaktadır.

Bitlis Eren Üniversitesinde, sayıları 500’ü bulan ve hepsi de kendi alanlarında ülkemizin önde gelen bilim ve sanat insanları öğretim elemanı olarak görev almaktadır. Tüm öğretim elemanları, belli bir birikim ve deneyim sahibidir. Bu bilgilerini öğrencilere aktarmak için özveriyle çalışmaktadırlar. Bitlis Eren Üniversitesinin bünyesindeki tüm birimler, çağdaş yükseköğretimin gerektirdiği teknik donanıma sahiptir. Birimlerde yer alan tüm laboratuvar, atölye ve stüdyolar en gelişmiş cihazlarla donatılmış; eğitimde, uygulama için gerekli olan her türlü malzeme ve araç sağlanmaktadır.

Bitlis Eren Üniversitesi İlanları