Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Bul. Neşet Ertaş Cad. No:4 Oran Ankara

Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Bul. Neşet Ertaş Cad. No:4 Oran Ankara

Devlet

Üniversite Türü

575

Öğrenci

18

Bölüm

Bilgi Yok

Burs

Üniversite Hakkında

Müzik ve Güzel Sanatlar Müzesi, 01/07/2017 tarihli 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 7033 sayılı kanunla kurulmuştur. Yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesine, ülkemizin temsiline ve kamuoyunun gelişimine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, tercih edilen, saygın bir üniversite haline gelmek, evrensel bilim ve çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri ışığında bilim-sanat üreten, öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı entelektüel birikime sahip sanat, bilim, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek, bilimsel-sanatsal projeler ve yayınlar yoluyla hizmet ederek eğitim öğretime devam etmektedir.

Lisansüstü İlanları