Şırnak Üniversitesi /

Devlet
4506 Öğrenci
70 Bölüm
Kuruluş Yılı: 2008

Şırnak Üniversitesi Hakkında

Üniversite 2008 tarihinde kurucu rektör Ali Akmaz tarafından kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan , Silopi Meslek Yüksekokulu, Şırnak Meslek Yüksekokulu, Cizre Meslek Yüksekokulu ile İdil Meslek Yüksekokulundan Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlanları