Şırnak Üniversitesi

Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 73000 Şırnak - Türkiye

Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 73000 Şırnak - Türkiye

Devlet

Üniversite Türü

4506

Öğrenci

70

Bölüm

Var

Burs

Üniversite Hakkında

Üniversite 2008 tarihinde kurucu rektör Ali Akmaz tarafından kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan , Silopi Meslek Yüksekokulu, Şırnak Meslek Yüksekokulu, Cizre Meslek Yüksekokulu ile İdil Meslek Yüksekokulundan Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.

Lisansüstü İlanları