Kafkas Üniversitesi /

Devlet
18389 Öğrenci
194 Bölüm
Kuruluş Yılı: 1992

Kafkas Üniversitesi Hakkında

Bugün itibariyle üniversite Kars ilinde bulunan 5 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 18 Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 45 akademik birime, 872 öğretim elemanına ve yaklaşık 20.000 öğrenci kapasitesine sahiptir. Üniversite her yıl büyük çoğunluğu bölge dışından olmak üzere yaklaşık 4.500 öğrenci almaktadır . Ulusal ve Uluslararası deneyim ve birikime sahip, özverili öğretim elemanları ile yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bakımından oldukça iyi bir konumdadır. Kafkas Üniversitesi yükseköğrenimin gerektirdiği çağdaş altyapı ve teknik donanım yatırımları hızlandırılarak sürdürmektedir.

Kafkas Üniversitesi İlanları