İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 06800 BİLKENT/ANKARA

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 06800 BİLKENT/ANKARA

Vakıf

Üniversite Türü

11.821

Öğrenci

93

Bölüm

Var

Burs

Üniversite Hakkında

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi konumunda bulunan Bilkent’in kuruluş hazırlıkları 1967’ye kadar uzanır. Ankara’nın batısında geniş bir arazinin alınmasıyla başlayan bu hazırlıklar, bugün 50.000’in üzerinde mezun vermiş bir araştırma üniversitesinin temellerini atmıştır. Bilkentliler, Türkiye’nin ve dünyanın köklü şirketleri ile kamu ve yükseköğretim kurumlarında üniversitemizi başarıyla temsil eder. İhsan Doğramacı Vakıfları kararıyla 20 Ekim 1984’te kurulmuş olan Bilkent Üniversitesi, bugün 3 enstitüsü ve 10 fakültesi bünyesindeki 29 lisans ve 59 lisansüstü programı, 12.000 öğrencisi ve 39 ülkeden öğretim elemanlarıyla dünyaca ünlü bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktadır.

Lisansüstü İlanları